Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 2)

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh được sưu tầm và giới thiệu tới các bạn nhằm giúp các bạn ôn tập câu gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật hiệu quả. Bài tập có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

(Trích một phần tài liệu)
Choose the best answer to complete these following sentences.


1. She asked me……..the seat………..or not

A. if / had occupied B. whether / was occupied
C. If / has been occupied D. Whether / occupied

2. The policeman asked us………..

A. had any of us seen the accident happen
B. If had any of us seen the accident happen
C. Whether any of us had seen the accident happen
D. that if any of us had seen the accident happen

3. I asked him………..,but he said nothing

A. what the matter was B. what was the matter
C. the matter was what D. what’s the matter was

4. James………..him up when the bus reached the square

A. told me wake B. asked me to wake
C. said me to wake D. requested me waking

5. I wonder………….we’ll catch the bus………we’ll take a taxi

A. if / and whether B. whether / or that
C. if / or that D. whether / or whether

6. Excuse me. Could you tell me………………?

A. what time is it B. what is the time
C. what time it is D. it is what time

Trên đây là một phần tài liệu, các bạn có thể tham khảo thêm các phần khác bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • bai-tap-ve-cau-gian-tiep-trong-tieng-anh-bai-2.pdf
    88,9 KB · Lượt xem: 198
Top