Bài tập luyện đọc Tiếng Anh The Mini Problem

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
Directions: Read the story. Then answer the questions below

The Mini Problem
Lily’s anger could not have been more palpable.

She awakened Christmas morning and, along with her brother, ran down to see the gifts under the tree.

In the living room sat a magnificent mini bike. It was red with a pearly white gas tank and side panels. For a brief moment, Lily was filled with what seemed like insurmountable excitement. She couldn’t imagine anything better than getting that bike. Then, her eyes caught sight of a baby doll sitting on the couch with a huge bow.

She knew. She knew that the mini bike belonged to her brother and that she had been relegated to that doll. It was par for the course.

Tommy always got cool things: skateboards, gliders, science kits. The mini bike was just the latest cool thing.

Lily always got the boring gifts: a doll with a gown, a doll with a tutu, a doll with a puppy. This doll seemed unusually blah. The doll wore a petticoat. The doll had short, straight black hair.

Tommy had seen that mini-bike in the front window of Moore’s Bike Shop, but hadn’t Lily too? Both had begged for the bike. Both had said it was the only thing they wanted for Christmas. Hadn’t Lily asked for it with as muchfervor as her twin brother?

Tommy’s eyes grew wide at the sight of the bike he knew was his—no doll for him. He ran into his parents’ room and jumped excitedly on the bed.

“Thank you, Mama! Thank you, Papa!” he yelled.

Meanwhile Lily simmered in the other room. She was furious. She was enraged. She was incensed. It took a while for anyone to even realize she was missing.

“What’s wrong, Lil?” Papa asked. “Did you see your pretty doll?”

“I saw it,” she said sulkily.

“What’s wrong?” asked Mama.

Silence. Lily’s jaw was fixed. Her hands clenched. Her whole body trembled.

“Oh, Mama, you know Lily is never excited by presents!” her brother laughed.

“Come out and watch me ride!”

And so they did.

Questions:

1) In the beginning of the story, Lily's anger was described as palpable because it was

A. unusual
B. irrational
C. difficult to understand
D. easy to feel

2) As used in the beginning of the story, which is the best antonym for insurmountable?

A. sane
B. phony
C. unjustified
D. surpassable

3) As used in the beginning of the story, which best describes the act of being relegated?

A. A star athlete is given a coveted award.
B. A disobedient dog is put in the garage to sleep.
C. After being tested, swimmers are put into groups according to their ability levels.
D. The birthday boy is taken to his favorite restaurant.

Các bạn có thể tham khảo tài liệu bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • tai-lieu-luyen-doc-tieng-anh-the-mini-problem.pdf
    167,3 KB · Lượt xem: 146

tuanprowins

Thành viên KSV
Tham gia
24/12/2016
Bài viết
102
Phương pháp tiếng Anh thần kỳ là cách học hiệu quả nhất

Phương pháp tiếng Anh thần kỳ là gì? Tại sao lại nói nó là hiệu quả nhất?


Phương pháp tiếng Anh thần kỳ là phương pháp học tiếng Anh thuận theo tự nhiên. Trẻ em học ngôn ngữ mẹ đẻ như thế nào thì ta học theo thế đó: nghe nói trước tiên và sau đó là đọc viết.

– Với Phương pháp tiếng Anh thần kỳ: Bạn chỉ có thể nhớ 1 từ khi nghe và thấy (hay viết) nó từ 30 lần trở lên và trong 1 hoàn cảnh hoàn toàn hiểu được.

Phương pháp tiếng Anh thần kỳ quan niệm: Thành công trong Tiếng Anh là kết quả của 80% các yếu tố như niềm tin, sự hưng phấn, sự kiên trì… 20% còn lại là cái lớp ta ngồi, giáo trình ta học.

Phương pháp tiếng Anh thần kỳ cam đoan bạn không phải học ngữ pháp theo cách truyền thống mà thay vào đó việc giỏi ngữ pháp là kết quả của việc đọc sách nhiều.

Phương pháp tiếng Anh thần kỳ nói rằng: Nếu bạn muốn dùng Tiếng Anh như 1 phản xạ tức là nói mà không cần suy nghĩ, viết mà không cần tìm từ… thì bạn phải nghe đi, nghe lại, đọc đi đọc lại… cùng 1 lượng thông tin để nó in xuống tiềm thức.

Phương pháp tiếng Anh thần kỳ dựa trên nguyên tắc:Chuyển hoá lượng chất và phương pháp Kaizen Way. Càng lên cao thì sự tiến bộ càng chậm lại, và muốn tiến bộ nhanh nhất thì bạn phải học mà không bỏ ngày nào.


Thông tin chi tiết cũng như cách tải tài liệu full cho phương pháp thì các bạn search google với từ khóa “CÁCH HỌC TIẾNG ANH THẦN KỲ” nhé. Vì đây là phương pháp rất hiệu quả nên mình muốn share cho tất cả mọi người được biết. Thank for reading!
 
Top