Bài tập câu tường thuật trong Tiếng Anh

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
Câu tường thuật hay còn gọi là câu gián tiếp (Reported speech) là một trong các câu thường hay được sử dụng trong các bài kiểm tra, bài thi Tiếng Anh hoặc hoạt động giao tiếp hàng ngày. Nắm vững được cách chuyển đổi câu từ trực tiếp sang gián tiếp giúp các bạn làm chủ được khả năng sử dụng Tiếng Anh của mình. Mời các bạn tham khảo Bài tập câu tường thuật trong Tiếng Anh có đáp án.

INDIRECT SPEECH (REPORTED SPEECH) LỜI NÓI GIÁN TIẾP

1. Direct Speech (Lời nói trực tiếp)

 • Thuật lại nguyên vẹn lời của người nói, không sửa đổi lời văn.
Ex: He says: "I am very hungry"

 • Lời nói trực tiếp được đặt trong ngoặc kép, sau V tường thuật say (said), tell (told)... và sau dấu hai chấm.
2. Indirect speech/Reported speech (Lời nói gián tiếp)
 • Thuật lại lời của người nói bằng lời văn của mình và thực hiện những sự thay đổi cần thiết.
Ex: He says: " I am very hungry" (trực tiếp)

→ He says (that) he is very hungry. (gián tiếp)

 • Lời nói gián tiếp không có dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
Các loại câu trong lời nói gián tiếp.
 • Câu trần thuật gián tiếp (Chuyển từ câu trần thuật trực tiếp)
 • Câu hỏi gián tiếp (Chuyển từ câu hỏi trực tiếp)
 • Câu mện lệnh gián tiếp (Chuyển từ câu mệnh lệnh trực tiếp)
 • Câu gián tiếp hỗn hợp (Chuyển từng câu hỗn hợp trực tiếp)
Bài tập câu tường thuật Tiếng Anh
Exercise 1: Rewrite following sentences so that the meaning stay the same.

1. "If I were you,I wouldn't buy this car"

He advised...............................................................................................................

2. "Shall I carry your suicase,Lan?"said Nam.

Nam offered.............................................................................................................

3. "Yes,all right,I'll share the food with you,Dave."

Ann agreed..............................................................................................................

4. "Sue,can you remember to buy some bread?"

Paul reminded..........................................................................................................

5. "Don't touch anything in this room",the man said to the children.

The man ordered......................................................................................................

6. "I must go home to make the dinner",said Mary.

Mary.......................................................................................................................

7. "Are you going to Ho Chi Minh City next week?"Tom asked me.

Tom asked..............................................................................................................

8. "Have you finished your homework?"Mom asked.

Mom asked if..........................................................................................................

9. She said to me:"I can't do it by myself"

She told me that......................................................................................................

10. "Does your brother live in London,Nam?"Lan asked.

Lan wanted to know if..............................................................................................

11. "Don't repeat this mistake again."his father warned him.

His father warned him...............................................................................................

12. "Give me a smile,"The photographer said to me.

The.........................................................................................................................

13. "Don't leave these book on the table" ,the librarian said to the students The librarian told the students

...............................................................................................................................

14. "Have you travelled abroad much?"he asked me.

He............................................................................................................................

15. "Who has written this note?" the boss asked the secretary.

The boss asked........................................................................................................

16. "I have just received a postcard from my sister,"my friend said to me.

My friend told me.....................................................................................................

17. "This story happened long ago"he said.

He said...................................................................................................................

Đáp án bài tập câu tường thuật Tiếng Anh
1. He advised me not to buy that car.

2. Nam offered to carry Lan's suitcase.

3. Ann agreed to share the food with Dave.

4. Paul reminded Sue to buy some bread.

5. The man ordered the children not to touch anything in that room.

6. Mary said that she had to go home to make the dinner.

7. Tom asked me if/whether I was going to Ho Chi Minh City the next week/the following week.

8. Mom asked if I had finished my homework.

9. She told me that she couldn't do it by herself.

10. Lan wanted to know if Nam's brother lived in London.

11. His father warned him not to repeat that mistake again.

12. The photographer told me to give a smile.

13. The librarian told the student not to leave those books on the table.

14. He asked me if I had travelled abroad much.

15. The boss asked the secretaty who had written that note.

16. My friend told me she had just received a postcast from his sister.

17. He said that story had happened long before

Trên đây là một phần tài liệu, các bạn có thể tham khảo thêm các phần khác bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

 • bai-tap-cau-tuong-thuat-trong-tieng-anh.pdf
  196,3 KB · Lượt xem: 438
Top