Bài giảng quản lí vốn lưu động

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung:
  1. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
  2. Quản lí tiền mặt hàng ngày
  3. Nguồn tài trợ lưu động
  4. Đánh giá hiệu quả hoạt động các khoản phải thu,phải trả,hàng tồn kho
ST
 

Đính kèm

  • Chuong 7 - Quan ly von luu dong.pdf
    209,6 KB · Lượt xem: 602
Top