Bài giảng chiến lược marketing

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
  • Khái niệm sản phẩm
  • Sản phẩm mới
  • Triển khai sản phẩm mới
  • Phân lớp hàng hóa
  • Nhãn hiệu hàng hóa
  • Bao bì hàng hóa

ST
 

Đính kèm

  • C5.pptx
    143,7 KB · Lượt xem: 147
Top