1. Vũ Thụy Minh Trang

    Vũ Thụy Minh Trang Thành viên mới

    Anh chị giải chi tiết giúp em bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô này với!

    Một nhà sản xuất có MC là một hằng số. Khi tăng sản lượng từ 100 lên 110, chênh lệch giữa AC và AVC giảm đi 1$. Định phí của nhà sản xuất này là: A.990$ B.1100$ C. 2090$ D.A,B,C đều sai
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP