Âm câm trong Tiếng Anh

Trong chuyên mục 'Speaking (Nói)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.207 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Âm câm trong Tiếng Anh

  Âm câm trong Tiếng Anh

  Tiếng Anh có quy tắc về việc sử dụng a, an đó là a sẽ đứng trước các danh từ bắt đầu bẳng phụ âm còn an sẽ đứng trước các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm nhưng tại sao lại là an hour chứ không phải là a hour ? Đây là âm câm và cũng là một hiện tượng phổ biến trong Tiếng Anh

  Hiện tượng này đã gây cho những người học Tiếng Anh nhiều khó khăn trong việc phát âm chuẩn các từ chứa âm câm cũng như trong việc sử dụng đúng mạo từ a, an, the. Sau đây là một số trường hợp âm câm điển hình trong Tiếng Anh để các bạn tham khảo:

  Âm B câm: Âm B là một âm câm khi nó đứng cuối từ và đứng trước nó là âm M. Ví dụ:
  • climb [klaim]
  • crumb [krʌm]
  • dumb [dʌm]
  • comb [koum]

  Âm C câm: Âm C là một âm câm trong cụm "scle" ở cuối từ. Ví dụ:
  • muscle ['mʌsl]

  Âm D câm: Âm D là một âm câm khi nó đứng liền với âm N. Ví dụ:
  • handkerchief ['hæηkət∫if]
  • sandwich ['sænwidʒ]
  • Wednesday ['wenzdi]

  Âm E câm: Âm E là một âm câm khi đứng cuối từ và thường kéo dài nguyên âm đứng trước đó. Ví dụ:
  • hope [houp]
  • drive [draiv]
  • write [rait]
  • site [sait]

  Âm G câm: Âm G là một âm câm khi đứng trước âm N. Ví dụ:
  • champagne [∫æm'pein]
  • foreign ['fɔrin]
  • sign [sain]
  • feign [fein]

  Âm GH câm: Âm GH là một âm câm khi đứng trước âm T hoặc đứng cuối từ. Ví dụ:
  • thought [θɔ:t]
  • through [θu:]
  • daughter ['dɔ:tə]
  • light [lait]
  • might [mait]
  • right [rait]
  • fight [fait]
  • weigh [wei]

  Âm H câm: Âm H là một âm câm khi đứng sau âm W. Ví dụ:
  • what [wɔt]
  • when [wen]
  • where [weə]
  • whether ['weđə]
  • why [wai]
  Một số từ bắt đầu bằng âm H câm sẽ được dùng với mạo từ “an”. Ví dụ:
  • hour ['auə]
  • honest ['ɔnist]
  • honor ['ɔnə]
  • heir [eə]
  Những từ còn lại vẫn được dùng với mạo từ “a”. Ví dụ:
  • hill [hil]
  • history ['histri]
  • height [hait]
  • happy ['hæpi]

  Âm K câm: Âm K là một âm câm khi đứng trước âm N ở đầu các từ như:
  • knife [naif]
  • knee [ni:]
  • know [nou]
  • knock [nɔk]
  • knowledge ['nɔlidʒ]

  Âm L câm: Âm L là một âm câm khi đứng trước các âm D, F, M, K. Ví dụ:
  • calm [ka:m]
  • half [ha:f]
  • salmon ['sæmən]
  • talk [tɔ:k]
  • balk [tɔ:k]
  • would [wud]
  • should [∫ud]

  Âm N câm: Âm N là một âm câm nếu đứng ở cuối từ và trước đó là một âm M. Ví dụ:
  • autumn ['ɔ:təm]
  • hymn [him]

  Âm P câm: Âm P là một âm câm khi đứng trong các tiền tố "psych" and "pneu". Ví dụ:
  • psychiatrist [sai'kaiətrist]
  • pneumonia [nju:'mouniə]
  • psychotherapy ['saikou'θerəpi]
  • pneuma ['nju:mə]

  Âm S câm: Âm S là một âm câm khi đứng trước âm L như trong các từ sau:
  • island ['ailənd]
  • isle [ail]

  Âm T câm: Âm T là một âm câm nếu đứng sau âm S, F, hay đứng trước âm L. Ví dụ:
  • castle ['kɑ:sl]
  • Christmas ['krisməs]
  • fasten ['fɑ:sn]
  • listen ['lisn]
  • often ['ɔfn]
  • whistle ['wisl]

  Âm U câm: Âm U là một âm câm nếu đứng sau âm G và đứng trước một nguyên âm. Ví dụ:
  • guess [ges]
  • guidance ['gaidəns]
  • guitar [gi'tɑ:]
  • guest [gest]

  Âm W câm: Âm W là âm câm nếu đứng đầu tiên của một từ và liền sau đó là âm R. Ví dụ:
  • wrap [ræp]
  • write [rait]
  • wrong [rɔη]
  Âm W còn là âm câm trong 3 đại từ để hỏi sau đây:
  • who [hu:]
  • whose [hu:z]
  • whom [hu:m]

  Bài viết này đã liệt kê một cách đầy đủ và chi tiết các âm câm trong Tiếng Anh và cũng đưa ra các ví dụ minh họa để bạn có thể ghi nhớ chúng dễ dàng hơn. Hy vọng các bạn sẽ không còn lúng túng mỗi khi gặp những âm câm này nữa.
   


  dongtienlocquy thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Âm câm trong Diễn đàn Date
Hướng dẫn tạo Footnote trong word 2013 - 2016 - 2019 (Tạo ghi chú) Thủ thuật Máy tính 22:59 ngày Thứ hai
Ai là người có IQ cao nhất trong detective conan??? Conan Fan Fiction 20:02 ngày Chủ nhật
Bí quyết bứt phá tiếng Trung nhanh nhất trong 3 tháng. Định hướng nghề nghiệp 11:40 ngày Thứ sáu
Download FL Studio Producer Edition – Phần mềm tạo và chỉnh sửa âm nhạc chuyên nghiệp trên MacOS Phần mềm hữu ích 30/7/2020
Nhân Quả Âm Dương Tư Vấn & Chuyện Trò 25/6/2020
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại P1 Luyện tiếng Anh 10/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP