Alô alô!!

phuthuynho_xx

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2009
Bài viết
134
mình mới học về microsoft access.Mình muốn tạo bảng điểm trong đây nhưng chưa biết cách sử dụng rõ.
bà con nào biết xin chỉ giúp (càng chi tiết càng tốt)
THANKS:KSV@03:
 

hung9abmt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/4/2010
Bài viết
234
Bnaj có thể tạo table rồi dùng query để nhập liệu! hay dùng form để truy xuất! tùy vào kiểu bạn thích!
 

phuthuynho_xx

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2009
Bài viết
134
nhưng mình ko bít nhập như thế nào.nhập làm sao. ban có thể chỉ cụ thể hơn ko???:KSV@02:
 

hung9abmt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/4/2010
Bài viết
234
Có hai cách xem bảng trong Access và thêm dữ liệu vào bảng: Design ViewDatasheet View. Trong chế độ Design View, bạn có thể xem tất cả các trường với các kiểu dữ liệu và sự mô tả về bảng (nếu có).

5_hinh1.jpg
Để xem bảng ở chế độ Design View:
- Kích mũi tên xuống của nút View.
- Chọn Design View.

5_hinh2.jpg
Đối với các bảng mà đã được thêm vào cơ sở dữ liệu trước đó thì có thể không xem được (nếu muốn xem thì bạn chọn tên bảng đó, kích chuột phải vào bảng và chọn Design View).

5_hinh3.jpg
Chế độ Design view cho bảng DMKhach Trong chế độ Datasheet View, bạn có thể hiển thị các bản ghi trong một bảng, mỗi một dòng là một bản ghi. Tiêu đề cột là các trường bạn định nghĩa cho cơ sở dữ liệu.

Để xem ở chế độ Datasheet View:
- Kích vào mũi tên xuống ở nút View.
- Chọn Datasheet View.

5_hinh4.jpg
Chế độ Datasheet View cho bảng DMKhach Thêm các trường mới

Có nhiều cách để thêm các trường mới vào một cơ sở dữ liệu. Các trường mới có thể được thêm trong chế độ Datasheet View hoặc Design View.
Có hai cách để thêm một trường mới trong chế độ Datasheet View: Add New Field hoặc New Field Button.
Để thêm một New Field trong Datasheet:
- Kích cột Add New Field

5_hinh5.jpg

Để thêm một trường mới sử dụng nút New Field: - Kích tab Datasheet trên vùng Ribbon.
- Chọn nút New Field.
- Chọn kiểu trường bạn muốn để thêm từ cửa sổ Field Templates.

5_hinh.jpg
Để thêm một trường mới trong chế độ Design View:
- Kích nút Design View.
- Kích vào trường sẵn có tiếp theo.
- Nhập tên trường vào cột Field Name.

5_hinh7.jpg
Chỉnh sửa kiểu dữ liệu trong trường Khi tạo các bảng, bạn nên xác định các kiểu dữ liệu của bảng sao cho phù hợp với kiểu dữ liệu mà được xác định cho trường.
Để chỉnh sửa kiểu dữ liệu trong Datasheet View:
- Kích trường bạn muốn xác định.
- Chọn tab Datasheet trên vùng Ribbon.
- Kích mũi tên xuống phía bên phải Data Type.
- Chọn kiểu dữ liệu mà sẽ xác định cho trường đó.

5_hinh8.jpg
Để chỉnh sửa định dạng của dữ liệu:
- Kích trường bạn muốn định dạng.
- Chọn tab Datasheet trên Ribbon.
- Chọn mũi tên phía bên phải Format và chọn kiểu định dạng phù hợp.

5_hinh9.jpg

Để chỉnh sửa Data Type trong chế độ Design View: - Chọn Design View

- Chọn tên trường bạn muốn để định nghĩa hay tạo một trường mới.
- Kích Data Type.
- Chọn Data Type thích hợp.
- Định dạng trường trong hộp thoại Field Properties.

5_hinh11.jpg
 

hung9abmt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/4/2010
Bài viết
234
Forms cho phép bạn điều khiển giao diện của màn hình nhập dữ liệu và các báo cáo được tạo ra. Form Views
Có 3 cách để xem Forms trong Access:

Design View Cho phép bạn thiết kế Form bao gồm header, footer và các chi tiết trong Form. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và các điều khiển xuất hiện trên Form. Form View Đây là một trang động cho phép người dùng nhập và chỉnh sửa dữ liệu hoặc điều chỉnh dữ liệu trong một lĩnh vực. Layout View Cách xem này cho phép bạn thiết kế Form và thao tác dữ liệu.
Tạo form Bạn có thể tạo một Form từ một bảng hay một truy vấn. Để tạo một Form:
- Kích tab Create
- Kích nút Form Design

12_hinh1.jpg
- Kích tab Format - Kích vào nút Add Existing Fields
- Trong hộp Field List phía bên phải, kích và kéo các trường bạn muốn lên Form

12_hinh2.jpg
- Để thay đổi màu sắc và font, kích nút Property Sheet trên tab Arrange

12_hinh3.jpg
Chỉnh sửa các thuộc tính trong hộp thoại Property Sheet - Chọn Section bạn muốn chỉnh sửa
- Chọn thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa

12_hinh4.jpg

Để xem trước Form: - Kích nút Views trên tab Home
- Kích nút Form View

12_hinh5.jpg
Form Wizard Bạn có thể tạo Form với sự trợ giúp từ Form Wizard. Để sử dụng Form Wizard:
- Trên tab Create, kích vào mũi tên xuống chỗ More Forms
- Kích Form Wizard.
12_hinh6.jpg
- Chọn Tables/Queries mà bạn muốn có trên Form - Chọn các trường bạn muốn cho lên Forms
- Kích Next.

12_hinh7.jpg
- Chọn cách bố trí cho form - Kích Next.

12_hinh8.jpg
- Chọn kiểu - Kích Next.

12_hinh9.jpg
- Tạo tiêu đề cho Form - Chọn nơi bạn muốn để mở Form hay chỉnh sửa thiết kế Form.
- Kích Finish.

12_hinh10.jpg
 
Top