Affect và effect

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
1. Affect là động từ. Nó có nghĩa là làm thay đổi hay “ảnh hưởng đến”.
Ví dụ: The cold weather affected everybody’s work.
Thời tiết lạnh lẽo đã ảnh hưởng đến công việc của mọi người.

2. Effect là danh từ có nghĩa kết qủa hay “ sự thay đổi”. Thành ngữ have an effect on có nghĩa tương tự như affect.
Hãy đối chiếu:
The war seriously affected petrol prices = The war had a serious effect on petrol prices.
Chiến tranh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá xăng dầu.

3. Trong cách viết trang trọng, effect có thể được dùng như động từ có nghĩa là “thực hiện” hay “làm cho diễn ra”.
Ví dụ :We did not effect much improvement in sales last year.
Năm ngoái chúng tôi không tiến triển nhiều trong kinh doanh
 
Top