"a" và "an"

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Quán từ không xác định “a” “an”
-Dùng “an” trước một danh từ bắt đầu bằng:
+ 4 nguyên âm A,E,I,O
+ 2 bán nguyên âm U,Y (uncle,unnatural,umbrella)
+ Những danh từ bắt đầu bằng “h” câm (an heir,hour,herbal,honor)
Lưu ý: Đứng trước một danh từ mở đầu bằng “uni…” phải dùng “a” (a university,a uniform,universal,union)

-Dùng “a” trước danh từ bắt đầu bằng 1 phụ âm

-Được dùng trước một danh từ không xác định về mặt vị trí,tính chất,đặc điểm hoặc được nhắc đến lần đầu tiên trong câu.

-Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như : a lot , agreat deal of , a couple , a dozen

-Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm

-Dùng trước half(một nửa) khi nó theo sau 1 đơn vị nguyên vẹn : a kilo and a half, hay khi nod đi ghép với 1 danh từ khác để chỉ nửa phần(khi viết có dấu gạch nối) : a half-share , a half-holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày)

-Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 => a/one third , 1/5 => a/one fifth

-Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả,tốc độ, tỉ lệ : $5 kilo , 60 kilometers an hour ,4 time a day

-Dùng trước các danh từ số ít đếm được, trong các thán từ(ví dụ: What a nice day)
-A + Mr/ Mrs / Ms + family name
__________________
 
Top