A lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of

Trong chuyên mục 'Reading (Đọc)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 36.778 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  A lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of

  [​IMG]

  Những cách diễn đạt trên đều mang nghĩa tương tự như: much, many và most, nhưng về mặt ngữ pháp thì không hẳn giống nhau. Theo sau các từ a lot, lots, plenty, a large amount và a great deal là giới từ Of.

  * Plenty of shops open on Sunday mornings. (không phải là: Plenty shops …)

  * Many shops open on Sunday mornings. (không phải là: Many of shops …)

  * There is not a lot of rice left. (không phải là: There is not a lot rice left.)

  * There is not much rice left. (không phải là: There is not much of rice left.)

  A lot of - lots of

  Không có sự khác nhau nhiều giữa a lot of lots of. A lot oflots of đều mang tính chất thân mật, suồng sã, đứng trước danh từ không đếm được, danh từ số nhiều, và trước đại từ. Khi a lot of / lots of đứng trước chủ ngữ số nhiều, thì động từ cũng chia tương ứng với dạng số nhiều

  * A lot of my friends live abroad.
  * Lots of time is needed to learn a language.

  Plenty of

  Plenty of mang nghĩa : “đủ và nhiều hơn nữa”, theo sau đó là danh từ không đếm được và danh từ số nhiều.

  * There is plenty of time.
  * Plenty of shops accept credit cards.

  A large amount of, a great deal of , a large number of

  Cách diễn đạt này mang tính tương đối trang trọng. Sau A large amount of a great deal of là danh từ không đếm được.

  * She has spent a great deal of time in Europe.

  Sau A large number of là trước danh từ số nhiều, và động từ theo sau nó cũng chia theo chủ ngữ số nhiều:

  * A large number of issues still need to be addressed.

  VietnamLearning
   


  girlkind90lamtrangktk2_hy thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - lot lots plenty Diễn đàn Date
Phân biệt : LITTLE, A LITTLE , FEW, A FEW ,A LOT OF, LOTS OF, MANY,MUCH, PLENTY OF, A GREAT DEAL OF Luyện tiếng Anh 31/12/2014
Nhiều hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Cảnh báo 19/4/2013
Một số cách sử dụng many, much, a lot of, lots of Writing (Viết) 24/7/2012
Lời Dịch - Thanks A Lot - Johnny Cash Bài hát hay 22/10/2011
much,many,lot of, a lot of và các cách dùng đặc biệt Reading (Đọc) 20/4/2010
A lot of và lots of Reading (Đọc) 20/4/2010

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP