80 VCD học tiếng Anh cực hay

ZCT1389

Trần Hải
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2008
Bài viết
124
Những bài học tuyệt vời do giáo viên nước bản địa dạy. Đây chính là những bài học từ cơ bản đến nâng cao của tiếng Anh. Với cách học tiếng Anh giao tiếp (cách học tiếng Anh của các nước châu Âu hiện nay), tôi thực sự bị thu hút bởi những video này. Nó thực sự hiệu quả vì tôi đang học đến bài 5 và thấy nó cực hiệu quả. Tin hay không tùy bạn nhưng tôi nghĩ là bạn hãy tìm mọi cách để lấy bộ VCD này về. bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng.

KenhSinhVien.Net-efu.gif

KenhSinhVien.Net-low-level-1.jpg

KenhSinhVien.Net-elementary-1.jpg

KenhSinhVien.Net-intermediate-1.jpg


Link download (Một thư mục):

http://www.mediafire.com/?sharekey=a4d84336bf3e2e46ab1eab3e9fa335ca3e4bfe8fc1fea4ba

Pass Unrar:
www.updatesofts.com

Dưới đây tách ra cho dễ nhìn:

BEGINNER LEVEL
CD 1
Eng_LowLv_CD1_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD1_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD1_UDS.part3.rar
CD 2
Eng_LowLv_CD2_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD2_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD2_UDS.part3.rar
CD 3
Eng_LowLv_CD3_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD3_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD3_UDS.part3.rar
CD 4
Eng_LowLv_CD4_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD4_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD4_UDS.part3.rar
CD 5
Eng_LowLv_CD5_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD5_UDS.part2.rar
CD 6
Eng_LowLv_CD6_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD6_UDS.part2.rar
CD 7
Eng_LowLv_CD7_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD7_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD7_UDS.part3.rar
CD 8
Eng_LowLv_CD8_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD8_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD8_UDS.part3.rar
CD 9
Eng_LowLv_CD9_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD9_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD9_UDS.part3.rar
CD 10
Eng_LowLv_CD10_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD10_UDS.part2.rar
CD 11
Eng_LowLv_CD11_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD11_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD11_UDS.part3.rar
CD 12
Eng_LowLv_CD12_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD12_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD12_UDS.part3.rar
CD 13
Eng_LowLv_CD13_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD13_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD13_UDS.part3.rar
CD 14
Eng_LowLv_CD14_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD14_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD14_UDS.part3.rar
CD 15
Eng_LowLv_CD15_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD15_UDS.part2.rar
CD 16
Eng_LowLv_CD16_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD16_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD16_UDS.part3.rar
CD 17
Eng_LowLv_CD17_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD17_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD17_UDS.part3.rar
CD 18
Eng_LowLv_CD18_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD18_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD18_UDS.part3.rar
CD 22
Eng_LowLv_CD22_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD22_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD22_UDS.part3.rar
CD 23
Eng_LowLv_CD23_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD23_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD23_UDS.part3.rar
CD 24
Eng_LowLv_CD24_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD24_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD24_UDS.part3.rar
CD 25
Eng_LowLv_CD25_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD25_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD25_UDS.part3.rar
CD 26
Eng_LowLv_CD26_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD26_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD26_UDS.part3.rar
CD 27
Eng_LowLv_CD27_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD27_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD27_UDS.part3.rar
CD 28
Eng_LowLv_CD28_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD28_UDS.part2.rar
CD 29
Eng_LowLv_CD29_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD29_UDS.part2.rar
Eng_LowLv_CD29_UDS.part3.rar
CD 30
Eng_LowLv_CD30_UDS.part1.rar
Eng_LowLv_CD30_UDS.part2.rar
--------------------------------------------

ELEMENTARY LEVEL
CD 1
Eng_EleLv_CD1_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD1_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD1_UDS.part3.rar
CD 2
Eng_EleLv_CD2_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD2_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD2_UDS.part3.rar
CD 3
Eng_EleLv_CD3_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD3_UDS.part2.rar
CD 4
Eng_EleLv_CD4_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD4_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD4_UDS.part3.rar
CD 5
Eng_EleLv_CD5_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD5_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD5_UDS.part3.rar
CD 6
Eng_EleLv_CD6_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD6_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD6_UDS.part3.rar
CD 7
Eng_EleLv_CD7_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD7_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD7_UDS.part3.rar
CD 8
Eng_EleLv_CD8_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD8_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD8_UDS.part3.rar
CD 9
Eng_EleLv_CD9_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD9_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD9_UDS.part3.rar
CD 10
Eng_EleLv_CD10_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD10_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD10_UDS.part3.rar
CD11:
Eng_EleLv_CD11_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD11_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD11_UDS.part3.rar
CD12:
Eng_EleLv_CD12_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD12_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD12_UDS.part3.rar
CD13:
Eng_EleLv_CD13_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD13_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD13_UDS.part3.rar
CD14:
Eng_EleLv_CD14_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD14_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD14_UDS.part3.rar
CD15:
Eng_EleLv_CD15_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD15_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD15_UDS.part3.rar
CD16:
Eng_EleLv_CD16_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD16_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD16_UDS.part3.rar
CD17:
Eng_EleLv_CD17_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD17_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD17_UDS.part3.rar
CD18:
Eng_EleLv_CD18_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD18_UDS.part2.rar
CD19:
Eng_EleLv_CD19_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD19_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD19_UDS.part3.rar
CD20:
Eng_EleLv_CD20_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD20_UDS.part2.rar
cd21:
Eng_EleLv_CD21_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD21_UDS.part2.rar
cd22:
Eng_EleLv_CD22_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD22_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD22_UDS.part3.rar
cd23:
Eng_EleLv_CD23_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD23_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD23_UDS.part3.rar
cd24:
Eng_EleLv_CD24_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD24_UDS.part2.rar
cd25:
Eng_EleLv_CD25_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD25_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD25_UDS.part3.rar
cd26:
Eng_EleLv_CD26_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD26_UDS.part2.rar
cd27:
Eng_EleLv_CD27_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD27_UDS.part2.rar
cd28:
Eng_EleLv_CD28_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD28_UDS.part2.rar
cd29:
Eng_EleLv_CD29_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD29_UDS.part2.rar
cd30:
Eng_EleLv_CD30_UDS.part1.rar
Eng_EleLv_CD30_UDS.part2.rar
Eng_EleLv_CD30_UDS.part3.rar
--------------------------------------------
INTERMEDIATE LEVEL
CD1
CD_1_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_1_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_1_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD2
CD_2_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_2_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_2_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD3
CD_3_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_3_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_3_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD4
CD_4__EFIL___UDS.avi.part1.rar
CD_4__EFIL___UDS.avi.part2.rar
CD_4__EFIL___UDS.avi.part3.rar
CD5
CD_5__EFIL___UDS.avi.part1.rar
CD_5__EFIL___UDS.avi.part2.rar
CD_5__EFIL___UDS.avi.part3.rar
CD6
CD_6__EFIL___UDS.avi.part1.rar
CD_6__EFIL___UDS.avi.part2.rar
CD_6__EFIL___UDS.avi.part3.rar
CD7
CD_7__EFIL___UDS.avi.part1.rar
CD_7__EFIL___UDS.avi.part2.rar
CD8
CD_8__EFIL___UDS.avi.part1.rar
CD_8__EFIL___UDS.avi.part2.rar
CD_8__EFIL___UDS.avi.part3.rar
CD9
CD_9__EFIL___UDS.avi.part1.rar
CD_9__EFIL___UDS.avi.part2.rar
CD_9__EFIL___UDS.avi.part3.rar
CD10
CD_10_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_10_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_10_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD11
CD_11_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_11_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_11_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD12
CD_12_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_12_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_12_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD13
CD_13_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_13_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_13_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD14
CD_14_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_14_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_14_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD15
CD_15_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_15_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_15_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD16
CD_16_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_16_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_16_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD17
CD_17_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_17_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_17_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD18
CD_18_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_18_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_18_EFIL__UDS.avi.part3.rar
CD19
CD_19_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_19_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD20
CD_20_EFIL__UDS.avi.part1.rar
CD_20_EFIL__UDS.avi.part2.rar
CD_20_EFIL__UDS.avi.part3.rar


[separate]


Link Adrive :
Phần II :​
ENGLISH FOR LOW LEVELS​

CD 1
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 2
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: http://adrive.com/public/62c8b406dce...6a8e3ff60.html
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 3
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 4
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 5
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 6
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 7
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 8
Part 1: http://adrive.com/public/8a70e10f0bc...65e74e2eb.html
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 9
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 10
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 11
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 12
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 13
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 14
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: http://adrive.com/public/3b63e3b2750...3724662ee.html

CD 15
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 16
Part 1: http://adrive.com/public/c3000ae07e6...8bf49eb48.html
Part 2: http://adrive.com/public/7d70992429e...998d2d73b.html
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 17
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 18
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 19
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 20
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 21
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 22
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 23
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 24
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 25
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 26
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 27
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 28
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 29
Part 1: http://adrive.com/public/0529e1449ab...583db3968.html
Part 2: http://adrive.com/public/3347e9a5ad7...22abbccfd.html
Part 3: http://adrive.com/public/68b2fb8bdfe...1004b7c05.html

CD 30
Part 1: http://adrive.com/public/da010214a26...2470d651a.html
Part 2: http://adrive.com/public/fa6f88c12e5...dbf425725.html


Phần II :​
ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS​

30 VCD (CD 31 - CD 60)

CD 31
Part 1: http://adrive.com/public/78ede769da6...231545afb.html
Part 2: http://adrive.com/public/71018c0197f...7b24e7b23.html
Part 3: http://adrive.com/public/116997aa16d...6371ca799.html

CD 32
Part 1: http://adrive.com/public/25c6b0b3157...62f3f6d53.html
Part 2: http://adrive.com/public/9782b75ec11...941bdaee3.html
Part 3: http://adrive.com/public/96c5814e684...441cf5922.html

CD 33
Part 1: http://adrive.com/public/d717e293092...27cba2570.html
Part 2: http://adrive.com/public/c19ed5414e4...e72fcf234.html

CD 34
Part 1: http://adrive.com/public/4b4215ab242...e58645166.html
Part 2: http://adrive.com/public/4cc68ef5c1b...d62c84ccd.html
Part 3: http://adrive.com/public/3e52c925eb7...ea486c8e4.html

CD 35
Part 1: http://adrive.com/public/5d4b0ad724c...836ff3fb5.html
Part 2: http://adrive.com/public/def4e8630cf...5136cd4b2.html
Part 3: http://adrive.com/public/86ed098b79e...4f0396872.html

CD 36
Part 1: http://adrive.com/public/49ee3cc6b67...56d6c4399.html
Part 2: http://adrive.com/public/559d90696f7...424a46273.html
Part 3: http://adrive.com/public/2b46699e89d...c8677cca4.html

CD 37
Part 1: http://adrive.com/public/496478e4b37...aac1c705a.html
Part 2: http://adrive.com/public/85e88583253...a295d4ddc.html
Part 3: http://adrive.com/public/bcd9945d350...61bed455b.html

CD 38
Part 1: http://adrive.com/public/36a8948ee24...46f66bc79.html
Part 2: http://adrive.com/public/49cd21abfc6...f6b2e7f5c.html
Part 3: http://adrive.com/public/6aabc0b979c...29c4ee03b.html

CD 39
Part 1: http://adrive.com/public/03347dc2955...d3e18e781.html
Part 2: http://adrive.com/public/52c77dc21ed...ec69d76fa.html
Part 3: http://adrive.com/public/27e5196bfaf...56438a6e7.html

CD 40
Part 1: http://adrive.com/public/5fe129ebbd9...0ae966cae.html
Part 2: http://adrive.com/public/8a68e3e309a...1b58de6c5.html
Part 3: http://adrive.com/public/4515f7b23b5...12c384a9f.html

CD 41
Part 1: http://adrive.com/public/470365afefa...ed691d3c9.html
Part 2: http://adrive.com/public/91cc9518eb0...980ed8ce3.html
Part 3: http://adrive.com/public/ef39dcfdcc0...95b4e4484.html

CD 42
Part 1: http://adrive.com/public/a11db224a62...b0a1ba588.html
Part 2: http://adrive.com/public/f8a19e53daf...d9f038322.html
Part 3: http://adrive.com/public/1f6365e4286...7bb9d2beb.html

CD 43
Part 1: http://adrive.com/public/762171538c0...79d84c08f.html
Part 2: http://adrive.com/public/50d6f9093c3...f3eaca2c1.html
Part 3: http://adrive.com/public/0d1f15913c1...f7fb5a086.html

CD 44
Part 1: http://adrive.com/public/1c43c918939...fea28fd45.html
Part 2: http://adrive.com/public/43242321738...2b1e6f2fc.html
Part 3: http://adrive.com/public/e162aee92e4...438104ab1.html

CD 45
Part 1: http://adrive.com/public/33a4eeeb852...566c090be.html
Part 2: http://adrive.com/public/774ab3d22b0...03d1ea1fc.html
Part 3: http://adrive.com/public/96671692e44...0638244d2.html

CD 46
Part 1: http://adrive.com/public/810c7a52a63...96ebf88b0.html
Part 2: http://adrive.com/public/db990704e90...335e28041.html
Part 3: http://adrive.com/public/8b14de17ae5...d3ae48822.html

CD 47
Part 1: http://adrive.com/public/cd0cb4acf2f...1b41943fb.html
Part 2: http://adrive.com/public/c24b0bce55e...aaf0f4951.html
Part 3: http://adrive.com/public/12c69df9812...3fdbe35ab.html

CD 48
Part 1: http://adrive.com/public/2729f5d06b5...ad12f98d8.html
Part 2: http://adrive.com/public/59489f0fa87...86732317f.html

CD 49
Part 1: http://adrive.com/public/faab6cb65d6...96f6b4696.html
Part 2: http://adrive.com/public/03cda734aac...1dae2e16b.html
Part 3: http://www.adrive.com/public/134a854...9be9c36db.html

CD 50
Part 1: http://adrive.com/public/4f0a7233003...8710da6d9.html
Part 2: http://adrive.com/public/330933187ad...553ab96ce.html

CD 51
Part 1: http://adrive.com/public/f505854f85f...c168f19d8.html
Part 2: http://adrive.com/public/f12b54051ef...97d49973d.html

CD 52
Part 1: http://adrive.com/public/f0c6aa0487f...8b2adad0b.html
Part 2: http://adrive.com/public/1501b611874...4ad8fb75d.html
Part 3: http://adrive.com/public/00df709bca5...4ccde5d1a.html

CD 53
Part 1: http://adrive.com/public/a5586378bb3...7c514f1a3.html
Part 2: http://adrive.com/public/09a139dd969...8e5737f4d.html
Part 3: http://adrive.com/public/8434a53962a...19f264abe.html

CD 54
Part 1: http://adrive.com/public/2bf268846dc...fbaaac8d7.html
Part 2: http://adrive.com/public/a6d5c034095...70fd208e8.html

CD 55
Part 1: http://adrive.com/public/3637f491d10...4a3f50694.html
Part 2: http://adrive.com/public/ef59c888af4...25601a89f.html
Part 3: http://adrive.com/public/dd276bc4ad3...60d183a9c.html

CD 56
Part 1: http://adrive.com/public/5c1f47754f6...202781b72.html
Part 2: http://adrive.com/public/d9a90ec75d4...2b2c0554e.html
Part 3: http://adrive.com/public/e55634b8c3b...2d3016e7b.html

CD 57
Part 1: http://adrive.com/public/816b13fa0e6...afec94cf4.html
Part 2: http://adrive.com/public/64142813b77...cbb5383d8.html


CD 58
Part 1: http://adrive.com/public/8a9a9c63e05...b6162799d.html
Part 2: http://adrive.com/public/8b5844dd0f1...4c98516fc.html

D 59
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 60
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

Phần III
ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS

CD 61
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 62
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 63
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 64
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 65
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 66
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 67
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 68
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 69
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 70
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 71
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 72
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 73
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 74
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 75
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 76
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 77
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 78
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 79
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

CD 80
Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

Hoàn thành
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

fancuongnhietconan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/7/2010
Bài viết
138
Cho em hỏi những VCD xuất xứ thé nào được hông, vì chị em nói cần tìm hỉu trước khi muốn mua,dơ hay nhận về làm dũ liệu học tập?
Kám ơn mây s anh chị trước!
 

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Xuất sứ ý là thế nào ??? Theo tớ nghĩ nó ghi hình lại một chương trình giảng dạy có chất lượng thôi.

P/s: Ai ở Sì gòn muốn học nhưng ngại tải thì liên hệ, tớ sẽ copy free cho 4 DVD <=> 80 VCD, (cái này hình như không có bản quyền nên không sợ vi phạm) ;))
 

fancuongnhietconan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/7/2010
Bài viết
138
Éc. Vậy ở Đà nẵng phải dow về à, nhìu thế này chek chít lun á. Hok có cánh khác hả mây anh chị?
Có thể Nén chúng lại ít tối thỉu được hôk vậy?
 

daihung1

Thành viên mới
Tham gia
19/7/2010
Bài viết
3
Chao ban Newsun, ban noi that chu?! Bạn à, đây cung không phải là kinh doanh gi cả. Hon nửa, cũng chỉ là cách những ai không muon mất thời gian thôi. Chứ nói thật, 4dvd trắng cũng mất ít nhất 20k rồi. Như vậy, làm sao mà bỏ tiền túi chép không được. Vả lại, công sức và thời gian để download về cũng đã mất rất nhiều thời gian, mà chắc chắn là sẽ có 10-20% bị lỗi. 50k có đắt đỏ gì đâu, chỉ 2 bữa cơm và 2 ly nước là xong. Bạn nói quá sự thật rồi đó. Thanks.
 

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Chao ban Newsun, ban noi that chu?! Bạn à, đây cung không phải là kinh doanh gi cả. Hon nửa, cũng chỉ là cách những ai không muon mất thời gian thôi. Chứ nói thật, 4dvd trắng cũng mất ít nhất 20k rồi. Như vậy, làm sao mà bỏ tiền túi chép không được. Vả lại, công sức và thời gian để download về cũng đã mất rất nhiều thời gian, mà chắc chắn là sẽ có 10-20% bị lỗi. 50k có đắt đỏ gì đâu, chỉ 2 bữa cơm và 2 ly nước là xong. Bạn nói quá sự thật rồi đó. Thanks.
daihung1Tớ nói copy free chứ có nói cho đĩa đâu ^^! Có thể mang máy chép hoặc mua 4 DVD trắng (4 cái 20k) tớ chép hộ cho ấy mà. Tớ biết cậu không kinh doanh nên đâu nói gì đâu, những bạn nào mong muốn học anh văn thì chép thôi, với lại giá 50k đó chả có gì là cao cả so với kiến thức nó mang lại. Tuy nhiên tớ chỉ muốn giúp đỡ thôi, không có gì đâu :)
 
Top