80 VCD học tiếng Anh cực hay

Trong chuyên mục 'Luyện tiếng Anh' đăng bởi ZCT1389, 21/12/2008. — 12.433 Lượt xem

 1. ZCT1389

  ZCT1389 Trần Hải Thành viên thân thiết

  80 VCD học tiếng Anh cực hay

  Những bài học tuyệt vời do giáo viên nước bản địa dạy. Đây chính là những bài học từ cơ bản đến nâng cao của tiếng Anh. Với cách học tiếng Anh giao tiếp (cách học tiếng Anh của các nước châu Âu hiện nay), tôi thực sự bị thu hút bởi những video này. Nó thực sự hiệu quả vì tôi đang học đến bài 5 và thấy nó cực hiệu quả. Tin hay không tùy bạn nhưng tôi nghĩ là bạn hãy tìm mọi cách để lấy bộ VCD này về. bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Link download (Một thư mục):

  http://www.mediafire.com/?sharekey=a4d84336bf3e2e46ab1eab3e9fa335ca3e4bfe8fc1fea4ba

  Pass Unrar:
  www.updatesofts.com

  Dưới đây tách ra cho dễ nhìn:

  BEGINNER LEVEL
  CD 1
  Eng_LowLv_CD1_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD1_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD1_UDS.part3.rar
  CD 2
  Eng_LowLv_CD2_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD2_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD2_UDS.part3.rar
  CD 3
  Eng_LowLv_CD3_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD3_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD3_UDS.part3.rar
  CD 4
  Eng_LowLv_CD4_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD4_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD4_UDS.part3.rar
  CD 5
  Eng_LowLv_CD5_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD5_UDS.part2.rar
  CD 6
  Eng_LowLv_CD6_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD6_UDS.part2.rar
  CD 7
  Eng_LowLv_CD7_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD7_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD7_UDS.part3.rar
  CD 8
  Eng_LowLv_CD8_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD8_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD8_UDS.part3.rar
  CD 9
  Eng_LowLv_CD9_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD9_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD9_UDS.part3.rar
  CD 10
  Eng_LowLv_CD10_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD10_UDS.part2.rar
  CD 11
  Eng_LowLv_CD11_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD11_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD11_UDS.part3.rar
  CD 12
  Eng_LowLv_CD12_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD12_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD12_UDS.part3.rar
  CD 13
  Eng_LowLv_CD13_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD13_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD13_UDS.part3.rar
  CD 14
  Eng_LowLv_CD14_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD14_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD14_UDS.part3.rar
  CD 15
  Eng_LowLv_CD15_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD15_UDS.part2.rar
  CD 16
  Eng_LowLv_CD16_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD16_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD16_UDS.part3.rar
  CD 17
  Eng_LowLv_CD17_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD17_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD17_UDS.part3.rar
  CD 18
  Eng_LowLv_CD18_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD18_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD18_UDS.part3.rar
  CD 22
  Eng_LowLv_CD22_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD22_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD22_UDS.part3.rar
  CD 23
  Eng_LowLv_CD23_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD23_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD23_UDS.part3.rar
  CD 24
  Eng_LowLv_CD24_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD24_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD24_UDS.part3.rar
  CD 25
  Eng_LowLv_CD25_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD25_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD25_UDS.part3.rar
  CD 26
  Eng_LowLv_CD26_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD26_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD26_UDS.part3.rar
  CD 27
  Eng_LowLv_CD27_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD27_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD27_UDS.part3.rar
  CD 28
  Eng_LowLv_CD28_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD28_UDS.part2.rar
  CD 29
  Eng_LowLv_CD29_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD29_UDS.part2.rar
  Eng_LowLv_CD29_UDS.part3.rar
  CD 30
  Eng_LowLv_CD30_UDS.part1.rar
  Eng_LowLv_CD30_UDS.part2.rar
  --------------------------------------------

  ELEMENTARY LEVEL
  CD 1
  Eng_EleLv_CD1_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD1_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD1_UDS.part3.rar
  CD 2
  Eng_EleLv_CD2_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD2_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD2_UDS.part3.rar
  CD 3
  Eng_EleLv_CD3_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD3_UDS.part2.rar
  CD 4
  Eng_EleLv_CD4_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD4_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD4_UDS.part3.rar
  CD 5
  Eng_EleLv_CD5_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD5_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD5_UDS.part3.rar
  CD 6
  Eng_EleLv_CD6_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD6_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD6_UDS.part3.rar
  CD 7
  Eng_EleLv_CD7_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD7_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD7_UDS.part3.rar
  CD 8
  Eng_EleLv_CD8_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD8_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD8_UDS.part3.rar
  CD 9
  Eng_EleLv_CD9_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD9_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD9_UDS.part3.rar
  CD 10
  Eng_EleLv_CD10_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD10_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD10_UDS.part3.rar
  CD11:
  Eng_EleLv_CD11_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD11_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD11_UDS.part3.rar
  CD12:
  Eng_EleLv_CD12_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD12_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD12_UDS.part3.rar
  CD13:
  Eng_EleLv_CD13_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD13_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD13_UDS.part3.rar
  CD14:
  Eng_EleLv_CD14_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD14_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD14_UDS.part3.rar
  CD15:
  Eng_EleLv_CD15_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD15_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD15_UDS.part3.rar
  CD16:
  Eng_EleLv_CD16_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD16_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD16_UDS.part3.rar
  CD17:
  Eng_EleLv_CD17_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD17_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD17_UDS.part3.rar
  CD18:
  Eng_EleLv_CD18_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD18_UDS.part2.rar
  CD19:
  Eng_EleLv_CD19_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD19_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD19_UDS.part3.rar
  CD20:
  Eng_EleLv_CD20_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD20_UDS.part2.rar
  cd21:
  Eng_EleLv_CD21_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD21_UDS.part2.rar
  cd22:
  Eng_EleLv_CD22_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD22_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD22_UDS.part3.rar
  cd23:
  Eng_EleLv_CD23_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD23_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD23_UDS.part3.rar
  cd24:
  Eng_EleLv_CD24_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD24_UDS.part2.rar
  cd25:
  Eng_EleLv_CD25_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD25_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD25_UDS.part3.rar
  cd26:
  Eng_EleLv_CD26_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD26_UDS.part2.rar
  cd27:
  Eng_EleLv_CD27_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD27_UDS.part2.rar
  cd28:
  Eng_EleLv_CD28_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD28_UDS.part2.rar
  cd29:
  Eng_EleLv_CD29_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD29_UDS.part2.rar
  cd30:
  Eng_EleLv_CD30_UDS.part1.rar
  Eng_EleLv_CD30_UDS.part2.rar
  Eng_EleLv_CD30_UDS.part3.rar
  --------------------------------------------
  INTERMEDIATE LEVEL
  CD1
  CD_1_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_1_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_1_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD2
  CD_2_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_2_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_2_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD3
  CD_3_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_3_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_3_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD4
  CD_4__EFIL___UDS.avi.part1.rar
  CD_4__EFIL___UDS.avi.part2.rar
  CD_4__EFIL___UDS.avi.part3.rar
  CD5
  CD_5__EFIL___UDS.avi.part1.rar
  CD_5__EFIL___UDS.avi.part2.rar
  CD_5__EFIL___UDS.avi.part3.rar
  CD6
  CD_6__EFIL___UDS.avi.part1.rar
  CD_6__EFIL___UDS.avi.part2.rar
  CD_6__EFIL___UDS.avi.part3.rar
  CD7
  CD_7__EFIL___UDS.avi.part1.rar
  CD_7__EFIL___UDS.avi.part2.rar
  CD8
  CD_8__EFIL___UDS.avi.part1.rar
  CD_8__EFIL___UDS.avi.part2.rar
  CD_8__EFIL___UDS.avi.part3.rar
  CD9
  CD_9__EFIL___UDS.avi.part1.rar
  CD_9__EFIL___UDS.avi.part2.rar
  CD_9__EFIL___UDS.avi.part3.rar
  CD10
  CD_10_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_10_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_10_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD11
  CD_11_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_11_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_11_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD12
  CD_12_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_12_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_12_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD13
  CD_13_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_13_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_13_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD14
  CD_14_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_14_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_14_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD15
  CD_15_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_15_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_15_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD16
  CD_16_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_16_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_16_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD17
  CD_17_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_17_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_17_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD18
  CD_18_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_18_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_18_EFIL__UDS.avi.part3.rar
  CD19
  CD_19_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_19_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD20
  CD_20_EFIL__UDS.avi.part1.rar
  CD_20_EFIL__UDS.avi.part2.rar
  CD_20_EFIL__UDS.avi.part3.rar


  [separate]


  Link Adrive :
  Phần II : ​
  ENGLISH FOR LOW LEVELS​

  CD 1
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 2
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: http://adrive.com/public/62c8b406dce...6a8e3ff60.html
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 3
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 4
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 5
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 6
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 7
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 8
  Part 1: http://adrive.com/public/8a70e10f0bc...65e74e2eb.html
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 9
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 10
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 11
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 12
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 13
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 14
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: http://adrive.com/public/3b63e3b2750...3724662ee.html

  CD 15
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 16
  Part 1: http://adrive.com/public/c3000ae07e6...8bf49eb48.html
  Part 2: http://adrive.com/public/7d70992429e...998d2d73b.html
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 17
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 18
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 19
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 20
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 21
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 22
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 23
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 24
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 25
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 26
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 27
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 28
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 29
  Part 1: http://adrive.com/public/0529e1449ab...583db3968.html
  Part 2: http://adrive.com/public/3347e9a5ad7...22abbccfd.html
  Part 3: http://adrive.com/public/68b2fb8bdfe...1004b7c05.html

  CD 30
  Part 1: http://adrive.com/public/da010214a26...2470d651a.html
  Part 2: http://adrive.com/public/fa6f88c12e5...dbf425725.html


  Phần II : ​
  ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS​

  30 VCD (CD 31 - CD 60)

  CD 31
  Part 1: http://adrive.com/public/78ede769da6...231545afb.html
  Part 2: http://adrive.com/public/71018c0197f...7b24e7b23.html
  Part 3: http://adrive.com/public/116997aa16d...6371ca799.html

  CD 32
  Part 1: http://adrive.com/public/25c6b0b3157...62f3f6d53.html
  Part 2: http://adrive.com/public/9782b75ec11...941bdaee3.html
  Part 3: http://adrive.com/public/96c5814e684...441cf5922.html

  CD 33
  Part 1: http://adrive.com/public/d717e293092...27cba2570.html
  Part 2: http://adrive.com/public/c19ed5414e4...e72fcf234.html

  CD 34
  Part 1: http://adrive.com/public/4b4215ab242...e58645166.html
  Part 2: http://adrive.com/public/4cc68ef5c1b...d62c84ccd.html
  Part 3: http://adrive.com/public/3e52c925eb7...ea486c8e4.html

  CD 35
  Part 1: http://adrive.com/public/5d4b0ad724c...836ff3fb5.html
  Part 2: http://adrive.com/public/def4e8630cf...5136cd4b2.html
  Part 3: http://adrive.com/public/86ed098b79e...4f0396872.html

  CD 36
  Part 1: http://adrive.com/public/49ee3cc6b67...56d6c4399.html
  Part 2: http://adrive.com/public/559d90696f7...424a46273.html
  Part 3: http://adrive.com/public/2b46699e89d...c8677cca4.html

  CD 37
  Part 1: http://adrive.com/public/496478e4b37...aac1c705a.html
  Part 2: http://adrive.com/public/85e88583253...a295d4ddc.html
  Part 3: http://adrive.com/public/bcd9945d350...61bed455b.html

  CD 38
  Part 1: http://adrive.com/public/36a8948ee24...46f66bc79.html
  Part 2: http://adrive.com/public/49cd21abfc6...f6b2e7f5c.html
  Part 3: http://adrive.com/public/6aabc0b979c...29c4ee03b.html

  CD 39
  Part 1: http://adrive.com/public/03347dc2955...d3e18e781.html
  Part 2: http://adrive.com/public/52c77dc21ed...ec69d76fa.html
  Part 3: http://adrive.com/public/27e5196bfaf...56438a6e7.html

  CD 40
  Part 1: http://adrive.com/public/5fe129ebbd9...0ae966cae.html
  Part 2: http://adrive.com/public/8a68e3e309a...1b58de6c5.html
  Part 3: http://adrive.com/public/4515f7b23b5...12c384a9f.html

  CD 41
  Part 1: http://adrive.com/public/470365afefa...ed691d3c9.html
  Part 2: http://adrive.com/public/91cc9518eb0...980ed8ce3.html
  Part 3: http://adrive.com/public/ef39dcfdcc0...95b4e4484.html

  CD 42
  Part 1: http://adrive.com/public/a11db224a62...b0a1ba588.html
  Part 2: http://adrive.com/public/f8a19e53daf...d9f038322.html
  Part 3: http://adrive.com/public/1f6365e4286...7bb9d2beb.html

  CD 43
  Part 1: http://adrive.com/public/762171538c0...79d84c08f.html
  Part 2: http://adrive.com/public/50d6f9093c3...f3eaca2c1.html
  Part 3: http://adrive.com/public/0d1f15913c1...f7fb5a086.html

  CD 44
  Part 1: http://adrive.com/public/1c43c918939...fea28fd45.html
  Part 2: http://adrive.com/public/43242321738...2b1e6f2fc.html
  Part 3: http://adrive.com/public/e162aee92e4...438104ab1.html

  CD 45
  Part 1: http://adrive.com/public/33a4eeeb852...566c090be.html
  Part 2: http://adrive.com/public/774ab3d22b0...03d1ea1fc.html
  Part 3: http://adrive.com/public/96671692e44...0638244d2.html

  CD 46
  Part 1: http://adrive.com/public/810c7a52a63...96ebf88b0.html
  Part 2: http://adrive.com/public/db990704e90...335e28041.html
  Part 3: http://adrive.com/public/8b14de17ae5...d3ae48822.html

  CD 47
  Part 1: http://adrive.com/public/cd0cb4acf2f...1b41943fb.html
  Part 2: http://adrive.com/public/c24b0bce55e...aaf0f4951.html
  Part 3: http://adrive.com/public/12c69df9812...3fdbe35ab.html

  CD 48
  Part 1: http://adrive.com/public/2729f5d06b5...ad12f98d8.html
  Part 2: http://adrive.com/public/59489f0fa87...86732317f.html

  CD 49
  Part 1: http://adrive.com/public/faab6cb65d6...96f6b4696.html
  Part 2: http://adrive.com/public/03cda734aac...1dae2e16b.html
  Part 3: http://www.adrive.com/public/134a854...9be9c36db.html

  CD 50
  Part 1: http://adrive.com/public/4f0a7233003...8710da6d9.html
  Part 2: http://adrive.com/public/330933187ad...553ab96ce.html

  CD 51
  Part 1: http://adrive.com/public/f505854f85f...c168f19d8.html
  Part 2: http://adrive.com/public/f12b54051ef...97d49973d.html

  CD 52
  Part 1: http://adrive.com/public/f0c6aa0487f...8b2adad0b.html
  Part 2: http://adrive.com/public/1501b611874...4ad8fb75d.html
  Part 3: http://adrive.com/public/00df709bca5...4ccde5d1a.html

  CD 53
  Part 1: http://adrive.com/public/a5586378bb3...7c514f1a3.html
  Part 2: http://adrive.com/public/09a139dd969...8e5737f4d.html
  Part 3: http://adrive.com/public/8434a53962a...19f264abe.html

  CD 54
  Part 1: http://adrive.com/public/2bf268846dc...fbaaac8d7.html
  Part 2: http://adrive.com/public/a6d5c034095...70fd208e8.html

  CD 55
  Part 1: http://adrive.com/public/3637f491d10...4a3f50694.html
  Part 2: http://adrive.com/public/ef59c888af4...25601a89f.html
  Part 3: http://adrive.com/public/dd276bc4ad3...60d183a9c.html

  CD 56
  Part 1: http://adrive.com/public/5c1f47754f6...202781b72.html
  Part 2: http://adrive.com/public/d9a90ec75d4...2b2c0554e.html
  Part 3: http://adrive.com/public/e55634b8c3b...2d3016e7b.html

  CD 57
  Part 1: http://adrive.com/public/816b13fa0e6...afec94cf4.html
  Part 2: http://adrive.com/public/64142813b77...cbb5383d8.html


  CD 58
  Part 1: http://adrive.com/public/8a9a9c63e05...b6162799d.html
  Part 2: http://adrive.com/public/8b5844dd0f1...4c98516fc.html

  D 59
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 60
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  Phần III
  ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS

  CD 61
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 62
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 63
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 64
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 65
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 66
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 67
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 68
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 69
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 70
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 71
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 72
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 73
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 74
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 75
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 76
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 77
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 78
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 79
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  CD 80
  Part 1: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 2: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup
  Part 3: ADrive.com – 50GB of Free Online Storage & Backup

  Hoàn thành
   


  Cùng chuyên mục:

  dolien, Viet_Vuong, Gang Ah Ji4 bạn khác thích điều này.


 2. vxhoang

  vxhoang Thành viên mới

  Tham gia:
  30/4/2010
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Hong Bang
  sao khong thay VCD #19 #20 va #21 trong Low level vay?
   
  thetea_119fancuongnhietconan thích điều này.
 3. tabionline

  tabionline Thành viên mới

  Tham gia:
  29/1/2010
  Bài viết:
  13
  Lượt thích:
  19
  Kinh nghiệm:
  3
  bạn ơi nó đòi password thì làm sao hả bạn
   
  thetea_119 thích điều này.
 4. tongvu87

  tongvu87 Thành viên mới

  Tham gia:
  18/7/2010
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  đại học kỹ thuạt công nghiệp
  chào mọi nguòi
   
  thetea_119 thích điều này.
 5. daihung1

  daihung1 Thành viên mới

  Tham gia:
  19/7/2010
  Bài viết:
  3
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học viên
  Chao cac ban, neu ban nao o tp HCM va khong co thoi gian load 80VCD, thi lien he voi minh: 0957.104014. Chi 4DVD = 50k. Chieu dc tren Computer va dau may mp4 player dan dung. Thanks
   
  phanphuongthaothetea_119 thích điều này.
 6. fancuongnhietconan

  fancuongnhietconan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  16/7/2010
  Bài viết:
  138
  Lượt thích:
  88
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  CĐ Thương Mại
  Cho em hỏi những VCD xuất xứ thé nào được hông, vì chị em nói cần tìm hỉu trước khi muốn mua,dơ hay nhận về làm dũ liệu học tập?
  Kám ơn mây s anh chị trước!
   
  thetea_119 thích điều này.
 7. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/11/2008
  Bài viết:
  9.542
  Lượt thích:
  46.102
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH KHTN
  Xuất sứ ý là thế nào ??? Theo tớ nghĩ nó ghi hình lại một chương trình giảng dạy có chất lượng thôi.

  P/s: Ai ở Sì gòn muốn học nhưng ngại tải thì liên hệ, tớ sẽ copy free cho 4 DVD <=> 80 VCD, (cái này hình như không có bản quyền nên không sợ vi phạm) ;))
   
 8. fancuongnhietconan

  fancuongnhietconan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  16/7/2010
  Bài viết:
  138
  Lượt thích:
  88
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  CĐ Thương Mại
  Éc. Vậy ở Đà nẵng phải dow về à, nhìu thế này chek chít lun á. Hok có cánh khác hả mây anh chị?
  Có thể Nén chúng lại ít tối thỉu được hôk vậy?
   
  thetea_119 thích điều này.
 9. daihung1

  daihung1 Thành viên mới

  Tham gia:
  19/7/2010
  Bài viết:
  3
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học viên
  Chao ban Newsun, ban noi that chu?! Bạn à, đây cung không phải là kinh doanh gi cả. Hon nửa, cũng chỉ là cách những ai không muon mất thời gian thôi. Chứ nói thật, 4dvd trắng cũng mất ít nhất 20k rồi. Như vậy, làm sao mà bỏ tiền túi chép không được. Vả lại, công sức và thời gian để download về cũng đã mất rất nhiều thời gian, mà chắc chắn là sẽ có 10-20% bị lỗi. 50k có đắt đỏ gì đâu, chỉ 2 bữa cơm và 2 ly nước là xong. Bạn nói quá sự thật rồi đó. Thanks.
   
 10. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/11/2008
  Bài viết:
  9.542
  Lượt thích:
  46.102
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH KHTN
  Tớ nói copy free chứ có nói cho đĩa đâu ^^! Có thể mang máy chép hoặc mua 4 DVD trắng (4 cái 20k) tớ chép hộ cho ấy mà. Tớ biết cậu không kinh doanh nên đâu nói gì đâu, những bạn nào mong muốn học anh văn thì chép thôi, với lại giá 50k đó chả có gì là cao cả so với kiến thức nó mang lại. Tuy nhiên tớ chỉ muốn giúp đỡ thôi, không có gì đâu :)
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - VCD học tiếng Diễn đàn Date
Auckland Uni mời trao đổi 1-1 cùng trường:Top 100 thế giới & Học bổng $10.000-100% học phí Cẩm nang du học Hôm nay lúc 13:52
NHỮNG LÝ DO NÊN HỌC TIẾNG PHÁP Phổ thông Hôm nay lúc 11:01
Pháp có phải là điểm đến sáng giá cho du học sinh hay không? Tư Vấn & Chuyện Trò Hôm nay lúc 10:40
Dịch Covid-19 thức tỉnh sự sợ hãi của con người với chiến tranh sinh học Cảnh báo Hôm qua, lúc 16:12
Tặng tài khoản Vip học Dekiru.vn Tiếng Nhật 19:07 ngày Thứ sáu
Coronavirus có phải là vũ khí sinh học của Mỹ không? Bản tin sinh viên 16:25 ngày Thứ sáu

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP