50 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lí kế toán có đáp án

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Đây là 50 câu hỏi trắc nghiệm môn nguyên lí kế toán có đáp án . Các bạn có thể tham khảo :
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: 50 CÂU
MÔN : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

1.Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của kế toán
a. Hoạt động liên tục
b. Trung thực
c. Đầy đủ
d. Khách quan
Đa: a (TB)

2. Ngày 1/9, DN X bán thành phẩm cho DN Y trị giá bao gồm thuế GTGT 5% - thuế khấu trừ là 63.000.000 chưa thu tiền. Giá vốn của lô hàng 50.000.000 nhưng kế toán chỉ định khoản bút toán (Nợ TK 632: 50.000.000/Có TK 155: 50.000.000) mà không định khoản bút toán (Nợ TK 131: 63.000.000/Có TK 511: 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán tiền hàng cho DN X bằng chuyển khoản và lúc này kế toán định khoản bút toán doanh thu bán hàng. Vậy việc làm này vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau đây:
a. Cơ sở dồn tích
b. Hoạt động liên tục
c. Giá gốc
d. Thận trọng
Đa: a (K)

3. Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng chưa thuế GTGT 80.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%- thuế phương pháp trực tiếp, thu 70% bằng tiền gửi ngân hàng. Giá vốn lô hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2, Công ty Y thanh toán phần còn lại bằng TGNH. Vậy Công ty X sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn vào thời điểm:
a. Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
b. Doanh thu (ghi nhận 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
c. Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào ngày 28/2
d. Doanh thu ngày 28/2 và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2
Đa: a (K)

4. Giả sử, cuối kỳ, số dư và số phát sinh của các tài khoản trong kỳ được vào sổ cái. Khi lập bảng cân đối kế toán, kế toán sẽ căn cứ vào:
a. Số dư từ tài khoản loại 1 đến loại 4 trên sổ cái
b. Số phát sinh từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 trên sổ cái
c. Số phát sinh từ Tài khoản loại 5 đến loại 9
d. Tài khoản 4 đến 9
Đa: a (TB)
nguồn:sưu tầm
 

Đính kèm

  • tai chinh ke toan.rar
    23,7 KB · Lượt xem: 3.985
Top