3 mẹo để sử dụng đúng thì của động từ

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Thì của động từ dùng để chỉ khi một hành động được diễn ra. Để hiểu được ngữ p háp và kĩ năng viết tiếng Anh, bạn cần phần biệt các thì khác nhau của động từ và biết cách sử dụng mỗi thì đó. Những mẹo sau sẽ giúp bạn hiểu được thì của động từ, kiểm tra và chỉnh sửa.
1. Biết cách dùng các thì động từ
Có 3 thì động từ cơ bản: hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. Động từ ở thì hiện tại đơn ở dạng nguyên thể như: go, eat, walk, run… Những đọng từ này diễn tả hành động xảy ra ở hiện tại. Thì quá khứ đơn diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, còn thì tương lai đơn chỉ hành động thực hiện ở tương lai.
Ngoài ra còn có các thì khác nữa như: thì hoàn thành, tiếp diễn và hoàn thành tiếp diễn. Bạn cần biết cách dùng và ý nghĩa của các thì này
2. Biết cách biến đổi thì của động từ
Kiểm tra cách biến đổi thì động từ trong câu và trong đoạn văn. Một nguyên tắc tổng quát là thì của động từ mà bạn dùng phải có tính nhất quán trong câu văn và đoạn văn. Ví dụ trong câu sau: “We had eaten (thì quá khứ hoàn thành) dinner, and then we talked (thì quá khứ đơn)” nên được viết thành “We ate (thì quá khứ đơn) dinner, and then we talked (thì quá khứ đơn)”.
3. Biết dạng của động từ trong mỗi thì
Dạng của động từ thay đổi ứng với mỗi thì khác nhau. Bạn cần biết các dạng khác nhau trong mỗi thì đó. Với thì quá khứ đơn, quy tắc chung là thêm “ed” vào động từ, nhưng quy tắc này không áp dụng với tất cả động từ ( với các động từ bất quy tắc, bạn nên học thuộc. Với thì tương lại, động từ thường kèm với “will” hoặc “shall”.
 
Top