18 câu từ chối lịch sự, tế nhị trong Tiếng Anh bạn nên biết

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.576
Bạn muốn từ chối lời mời hay lời đề nghị một cách tế nhị, lịch sự trong Tiếng Anh?
18 mẫu câu từ chối dưới đây sẽ giúp bạn có thể thay thế cách trả lời “No” đơn điệu mà không làm mất lòng người khác!

tu-choi-trong-tieng-anh-1.png

CÁCH TỪ CHỐI KHI ĐƯỢC NHỜ GIÚP ĐỠ


1. I would love to help you, but …
Tôi rất muốn giúp bạn nhưng…
2. I wish I could help you, but …
Tôi ước tôi có thể giúp nhưng…
3. Normally I would be able to, but … or Normally I would say yes, but…
Như mọi khi thì tôi có thể nhưng... hoặc Bình thường thì tôi sẽ nói đồng ý, nhưng…
4. Unfortunately now is not a good time for me….
Thật không may , đây là thời điểm không phù hợp với tôi để...
5. I’m afraid I can’t….
Tôi sợ rằng tôi không thể,…

tu-choi-trong-tieng-anh-2.png

CÁCH TỪ CHỐI KHI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 1 VIỆC GÌ:


1. I appreciate the offer, but …
Tôi đánh giá cao lời để nghị nhưng…
2. That would be great, but …
Điều đó thực sự rất tuyệt nhưng…
3. Thank you for the offer, but …
Cảm ơn lời đề nghị nhưng…
4. It’s not my idea of...
Đó không phải là ý tưởng của tôi khi nói rằng…
5. I’m not (really) fond of...
Tôi không thực sự thích…
6. I wouldn’t do that if I were you,…
Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi là bạn,…


tu-choi-trong-tieng-anh-3.jpg

CÁCH TỪ CHỐI KHI ĐƯỢC MỜI:


1. That sounds great, but…
Điều đó nghe thật tuyệt nhưng…
2. I’m sorry I can’t come that day/night. I have …
Tôi xin lỗi tôi không thể đến vào ngày/tối hôm đó, tôi có…
3. I really appreciate the invitation, but…
Tôi thực sự trân trọng lời mời nhưng…
4. I wish I could come, but unfortunately …
Tôi ước tôi có thể tới nhưng không may…
5. That’s very kind of you, but….
Bạn thật tử tế nhưng…
6. Thank you (thank you for asking, thank you very much, etc.) but, I have to…
Cảm ơn (Cảm ơn vì đã mời/ Cảm ơn rất nhiều) nhưng tôi phải…

Nguồn Topica
 
Top