111 câu tục ngữ Việt Nam được dịch ra tiếng Anh - English idioms

quangminh0887

Thành viên KSV
Tham gia
11/11/2012
Bài viết
1
111 CÂU TỤC NGỮ VIỆT NAM ĐƯỢC DỊCH RA TIẾNG ANH - ENGLISH IDIOM


1. Đường nào cũng về La Mã

=> All roads lead to Rome


2. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

=> Handsome is as handsome does3. Khỏe như trâu

=> As strong as a horse


4. Phi thương bất phú

=> Nothing venture nothing gains


5. Không có gì quý hơn độc lập tự do

=> Nothing is more precious than independence and freedom


6. Mua danh ba vạn bán danh ba đồng

=> A good name is sooner lost than won7. Sau cơn mưa trời lại sáng

=> After rain comes fair weather


8. Ý tưởng lớn gặp nhau

=> Great minds think alike


9. Vạn sự khởi đầu nan

=> It’s the first step that counts10. Càng đông càng vui

=> The more the merrier11. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ

=> Laughing is the best medicine12. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu

=> Birds have the same feather stick together13. Hữu xạ tự nhiên hương

=> Good wine needs no bush


14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

=> Diamond cuts diamond


15. Vàng thật không sợ lửa

=> A clean hand needs no washing


16. Nói một đường làm một nẻo

=> Speak one way and act another


17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài

=> Don’t judge a book by its cover


18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật

=> It’s no use beating around the bush


19. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên

=> Man proposes God deposes


20. Xa mặt cách lòng

=> Out of sight out of mind


21. Có tật giật mình

=> He who excuses himself, accuses himself


22. Chín người mười ý

=> So many men, so many minds


23. Không ai hoàn hảo cả

=> Every man has his mistakes


24. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng

=> Love me love my dog


25. Cái gì đến cũng đến

=> What will be will be


26. Sông có khúc người có lúc

=> Every day is not Sunday


27. Nhập gia tùy tục

=> When in Rome do as the Romans do


28. Cười người hôm trước hôm sau người cườ

=> He laughs best who laughs last


29. Chậm mà chắc

=> Slow but sure


30. Cái nết đánh chết cái đẹp

=> Beauty is only skin deep


31. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào

=> Jack of all trades and master of none


32. Nồi nào úp vung nấy

=> Every Jack has his Jill


33. Hoạn nạn mới biết bạn hiền

=> A friend in need is a friend indeed


34. Ác giả ác báo

=> Curses come home to roost


35. Tay làm hàm nhai

=> No pains no gains


36. Tham thì thâm

=> Grasp all lose all


37. Nói thì dễ làm thì khó

=> Easier said than done


38. Dễ được thì cũng dễ mất

=> Easy come easy go


39. Gừng càng già càng cay

=> With age comes wisdom40. Mỗi thời mỗi khác

=> Other times other ways


41. Còn nước còn tát

=> While there’s life, there’s hope


42. Thùng rỗng kêu to

=> The empty vessel makes greatest sound


43. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

=> East or West home is best44. Yêu nên tốt, ghét nên xấu

=> Beauty is in the eye of the beholder


45. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

=> Blood is thicker than water


46. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

=> Nobody has ever shed tears without seeing a coffin47. Chưa học bò chớ lo học chạy

=> To try to run before the one can walk48. Điếc không sợ súng

=> He that knows nothing doubts nothing


49. No bụng đói con mắt

=> His eyes are bigger than his belly


50. Múa rìu qua mắt thợ

=> Never offer to teach fish to swim51. Cha nào con nấy

=> Like father like son


52. Ăn miếng trả miếng

=> Tit for tat


53. Tiền nào của nấy

=> You get what you pay for54. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm

=> When the cat is away, the mice will play


55. Chứng nào tật nấy

=> Who drinks will drink again


56. Nói trước bước không qua

=> Don’t count your chickens before they hatch


57. Chở củi về rừng

=> To carry coals to Newcastle


58. Dục tốc bất đạt

=> Haste makes waste


59. Cùi không sợ lở

=> If you sell your cow, you will sell her milk too


60. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con

=> Neck or nothing


61. Ở hiền gặp lành

=> A good turndeserves another


62. Sai một ly đi một dặm

=> A miss is as good as a mile


63. Thắng làm vua thua làm giặc

=> Losers are always in the wrong


64. Mất bò mới lo làm chuồng

=> It’ too late to lock the stable when the horse is stolen65. Miệng hùm gan sứa

=> If you can’t bite, never show your teeth


66. Thua keo này ta bày keo khác

=> Better luck next time


67. Không có lửa sao có khói

=> Where there’s smoke, there’s fire


68. Việc gì qua rồi hãy cho qua

=> Let bygones be bygones


69. Gieo gió ắt gặp bảo

=> We reap what we sow


70. Nhất cửa lưỡng tiện

=> To kill two birds with one stone


71. Thuốc đắng dã tật

=> Bitter pills may have blessed effects


72. Chết vinh còn hơn sống nhục

=> Better die on your feet than live on your knees


73. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết

=> United we stand, divided we fall


74. Có mới nới cũ

=> New one in, old one out75. Có công mài sắt có ngày nên kim

=> Practice makes perfect


76. Đừng bao giờ bỏ cuộc

=> Never say die up man try


77. Uống nước nhớ nguồn

=> When you eat a fruit, think of the man who planted the tree


78. Chớ thấy sáng loáng mà tưởng là vàng

=> All that glitters is not gold


79. Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai

=> Never put off tomorrow what you can do today


80. Thả con tép bắt con tôm

=> To set a sprat to catch a mackerel


81. Thà trễ còn hơn không

=> Better late than never


82. Đi một ngày đàng học một sàng khôn

=> Travel broadens the mind


83. Không hơn không kém

=> No more no less


84. Được ăn cả ngã về không

=> Sink or swim


85. Được đồng nào hay đồng đó

=> To live from hand to mouth


86. Được voi đòi tiên

=> To give him an inch, he will take a yard


87. Được cái này thì mất cái kia

=> You can’t have it both ways


88. Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng

=> A good wife makes a good husband


89. Nhìn việc biết người

=> A man is known by the company he keeps


90. Thương cho roi cho vọt

=> Spare the rod and spoil the child91. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

=> A good name is better than riches


92. Nhân hiền tại mạo

=> A good face is a letter of recommendation


93. Đầu xuôi đuôi lọt

=> A good beginning makes a good ending


94. Có qua có lại mới toại lòng nhau

=> You scratch my back and I’ll scratch yours95. Thất bại là mẹ thành công

=> The failure is the mother of success


96. Chạy trời không khỏi nắng

=> The die is cast


97. Chết là hết

=> Death pays all debts


98. Xanh vỏ đỏ lòng

=> A black hen lays a white egg


99. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương

=> Time cure all pains


100. Trẻ mãi không già

=> As ageless as the sun


=> 101. Họa vô đơn chí

Misfortunes never come alone.


102. Cây ngay không sợ chết đứng

=> A clean hand wants no washing.


103. Tiền là một người đầy tớ đặc lực nhưng là một ông chủ tồi

=> Money is a good servant but a bad master


104. Có tiền mua tiên cũng được

=> Money talks.


105. Giống nhau như 2 giọt nước

=> As alike as two peas


106. Xưa như quả đất

=> As accient as the sun


107. Khi nào có dịp. Âu Úc Mỹ

=> As and when


108. Đen như mực

=> As black as coal


109. Không tệ như mọi người nghĩ

=> To be not as black as it is painted


110. Rõ như ban ngày

=> As clear as daylight


111. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên

=> Love can’t be forced
A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others.jpg
A promise means everything. But once it is broken, sorry means nothing.jpg
a smooth sea never made a skillful sailor.jpg
bảng màu sắc trong tiếng anh.jpg
bầu trời ban đêm.jpg
bầu trời đêm.jpg
You were born an original. Don't die a copy.jpg
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs.jpg
câu chào dành cho những ai lâu lắm rồi mới gặp lại nhau.png
khung xanh.jpg
A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others.jpg
A promise means everything. But once it is broken, sorry means nothing.jpg
a smooth sea never made a skillful sailor.jpg
bảng màu sắc trong tiếng anh.jpg
bầu trời ban đêm.jpg
bầu trời đêm.jpg
You were born an original. Don't die a copy.jpg
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs.jpg
câu chào dành cho những ai lâu lắm rồi mới gặp lại nhau.png
khung xanh.jpg
A promise means everything. But once it is broken, sorry means nothing.jpg
a smooth sea never made a skillful sailor.jpg
bảng màu sắc trong tiếng anh.jpg
bầu trời đêm.jpg
You were born an original. Don't die a copy.jpg
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs.jpg
câu chào dành cho những ai lâu lắm rồi mới gặp lại nhau.png
khung xanh.jpg
khung xanh da.JPG
 
Quay lại
Top