10 cách thay thế câu trả lời "YES" đơn điệu

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.530
Những mẫu câu thay thế YES trong Tiếng Anh

10 CÁCH THAY THẾ CÂU TRẢ LỜI “YES” ĐƠN ĐIỆU

Đâu chỉ có mỗi một cách để say " YES ", các bạn ơi hãy dùng 10 mẫu câu sau đây để làm phong phú ngôn ngữ của mình khi thể hiện sự đồng ý, chấp thuận với người khác nhé!

1. Exactly/ Absolutely/Of course Chính xác/ Hoàn toàn/Tất nhiên
2. You’re right Bạn đúng rồi
3. That’s a good idea Đó là một ý kiến hay
4. I also think so Tôi cũng nghĩ vậy
5. I don’t think so either Tôi cũng không nghĩ vậy
6. I’d go along with that Tôi thuận theo điều đó
7. That’s true! Đúng đấy
8. I absolutely agree (with sb) Tôi hoàn toàn đồng ý
9. I couldn’t agree more Tôi không thể đồng ý hơn
10. That’s just what I was thinking Đó cũng là điều tôi nghĩ

upload_2017-10-28_17-24-27.png

upload_2017-10-28_17-24-50.png

 

Đính kèm

  • upload_2017-10-28_17-23-53.png
    upload_2017-10-28_17-23-53.png
    391,1 KB · Lượt xem: 0
Top