wild women do

 1. LEQUOCAN

  WILD WOMEN DO (Lời Dịch Anh Việt) Natalie Cole

  WILD WOMEN DO Natalie Cole https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/279094723250152/ The Original Natalie Cole This song is by Natalie Cole and appears on the movie soundtrack Pretty Woman (1990). Wild women do Ngông nữ xuất chiêu And they don't regret it Nàng ra chiều không hối...
 2. LEQUOCAN

  WILD WOMEN DO (Lời Dịch Anh Việt) Natalie Cole

  WILD WOMEN DO Natalie Cole https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/279094723250152/ This song is by Natalie Cole and appears on the movie soundtrack Pretty Woman (1990). Wild women do Ngông nữ xuất chiêu And they don't regret it Nàng ra chiều không hối tiếc Woo! Hú! You tell me...
 3. LEQUOCAN

  WILD WOMEN DO (Lời Dịch Anh Việt) Natalie Cole

  WILD WOMEN DO Natalie Cole “Wild Women Do” is by Natalie Cole and appears on the movie soundtrack Pretty Woman (1990). https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/279094723250152/ Wild women do Ngông nữ xuất chiêu And they don't regret it Nàng ra chiều không hối tiếc Woo! Hú! You...
 4. LEQUOCAN

  ONLY LOVE - Lời Dịch Anh Việt

  ONLY LOVE Trademark - 2000 2 a.m. and the rain is falling 2 giờ sáng và trời đang đổ cơn mưa Here we are at the crossroads once again Ta lại ở đây tại ngã tư đường lần nữa You're telling me you're so confused Em đang bảo anh em còn lần lữa You can't make up your mind Quyết định nơi em vẫn chưa...
Quay lại
Top