sách luyện thi toeic

  1. K

    Bộ tài liệu luyện thi TOEIC (Lời khuyên hữu ích + Hiểu biết về TOEIC + Plan + Tài liệu+ Bộ đề)

    Bộ tài liệu này đã được biên tập cho phù hợp vs mem nào chuẩn bị quá trình tu luyện. Bao gồm 1 .Những lời khuyên hữu ích a. Bảng so sánh các kỳ thi quốc tế b. Cách tính điểm thi TOEIC c. Lên chương trình ôn TOEIC d. Các website về TOEIC...
  2. Newsun

    Audio các sách luyện thi Toeic !!!

    Xin chia sẻ với các bạn học Toeic một địa chỉ hay. http://english-tips-free.blogspot.com/search/label/TOEIC Địa chỉ này cung cấp khá nhiều audio của các sách luyện thi Toeic như : - Oxford practice tests for the toeic test - Longman Preparation series for the toeic test : +...
Top