khả năng giao tiếp

  1. Linh Nhi

    Đừng học tiếng Anh, hãy tư duy bằng tiếng Anh!

    Tại sao người Việt Nam học tiếng Anh lại khó như vậy? Đó là vì họ chưa thực sự hiểu cách phải học một ngôn ngữ khác cần như thế nào. Khi một đứa trẻ bắt đầu ngôn ngữ nói của mình, chúng được gia đình và xã hội giáo dục xung quanh môi trường chỉ toàn ngôn ngữ ấy, đi học cũng trong môi trường...
  2. wangsky1712

    [ GÓC KỸ NĂNG ] Kỹ Năng Giao Tiếp - Khả năng giao tiếp

    Khóa học 30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả http://hanhtrinhdelta.edu.vn/khoa-hoc/30-ngay-de-tu-tin-va-giao-tiep-hieu-qua HỌC ONLINE CÙNG CHUYÊN GIA Khóa học Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng - ThS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu...
Top