hóa hữu cơ

  1. gaconueh2005

    Giáo trình thực tập hóa hữu cơ

    MỤC LỤC PHẦN I ĐẠI CƯƠNG 7 Nội quy làm thí nghiệm 7 Chuẩn bị thí nghiệm, đề cương và tường trình 7 Quy tắc làm ệc với hóa chất độc, dễ nổ, dễ cháy 8 Phương pháp cấp cứu sơ bộ : 8 Dụng cụ thủy tinh và cách sử dụng 9 Thiết bị đun nóng và làm lạnh 16 Thiết bị khuấy 17 PHẦN CÁC PHẢN ỨNG...
  2. xuxu_s2_đuđu

    HÓA HỮU CƠ! anh chị nào rảnh vào coi hộ.^^ ♥♥♥♥♥♥♥

    Có thẻ phan biệt 3 lọ mất nhãn chứa HCOOH, CH3COOH, C2H5OH VỚI HÓA CHẤT NÀO: 1,dd AgNO3/NH3:KSV@13::KSV@13: 2,NaOH 3,Na 4,Cu(OH)2/OH- thank you [you] đã coi. bớt chút thời gian làm hộ :KSV@13:
Top