dong tu trong tieng anh

 1. tulip2000

  Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

  Khi sử dụng tiếng Anh, hẳn không ít lần chúng ta gặp hay phải sử dụng đến những cụm đồng từ tiếng Anh. Vì vậy mình xin chia sẻ cùng mọi người một số cụm đồng từ tiếng anh cơ bản để cùng nhau trau dồi thêm nha ^^ Những cụm động từ bao gồm hai từ: một động từ chính và một giới từ. Hãy xem...
 2. Newsun

  Phân loại động từ trong tiếng Anh

  Verb Classification We divide...
 3. Newsun

  Prefix-Suffix: Sự chuyển đổi giữa các loại từ

  Danh từ (Noun) a) Danh từ đếm được (Countable Noun) V + er è to work => Worker to teach=> Teacher V + or è todirect => Director V + ing è to build => building to write => writing b) Danh từ không đếm được (Uncoutable Noun) Adj +...
Top