đề cương ôn thi tư tưởng hồ chí minh

  1. xuanhung_xd9

    Câu hỏi thi môn tư tưởng HCM - có đáp án

    Câu1: Trình bày khái niệm TT HCM theo quanđiểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng? Câu2: Trình bày điều kiện lịch sử xã hội ViệtNam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX tác động đến sự hình thành và phát triển tưtưởng HCM? Câu3: Trình bày những đặc điểm thời đại tácđộng đến sự hình thành...
Top