cấu trúc tiếng anh cơ bản

  1. steve_svvn

    [Chia sẻ] 60 cấu trúc câu trong tiếng Anh bạn nên biết

    60 CẤU TRÚC CÂU PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG ANH MÀ CÁC BẠN NÊN BIẾT ---------------------------------------------------------------------------- 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too...
  2. Newsun

    75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở thpt

    75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông -------------------- S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...) e.g.1 This structure is too easy for you to remember. e.g.2: He ran too fast for me to follow. S + V + so...
Top