câu trả lời phỏng vấn tiếng anh

  1. tulip2000

    Các câu hỏi tiếng Anh trong phỏng vấn (phần 2)

    Các câu hỏi tiếng Anh trong phỏng vấn (phần 2) >>> Xem lại phần 1 6. "What do you want to be doing five years from now?" or "Where do you see yourself in five years? "Bạn muốn trở thành gì trong năm năm tới?" hoặc "Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong năm năm?" Trả lời: "In five years, I see...
  2. T

    Để không "bí" khi trả lời phỏng vấn xin việc làm...

    Để không "bí" khi trả lời phỏng vấn xin việc làm... Nhiều người tỏ ra rất e dè khi bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp. Và thế là họ bị nhà tuyển dụng bắt bí liên tục bởi những câu hỏi tới tấp. Xin giới thiệu với bạn những câu hỏi cơ bản mà hầu như trong cuộc phỏng vấn trực tiếp nào...
Top Bottom