all out of love

  1. LEQUOCAN

    ALL OUT OF LOVE (Lời Dịch Anh Việt) Air Supply

    ALL OUT OF LOVE Air Supply I'm lying alone with my head on the phone Nằm lẻ loi một mình gác đầu lên điện thoại Thinking of you till it hurts Nghĩ về em mà lòng đau nhói I know you hurt too but what else can we do Anh biết em cũng khổ đau, nhưng ta còn làm gì khác Tormented and torn apart...
Quay lại
Top