a secret makes a woman woman

 1. Rotten apple

  Vermouth, " A secret makes a woman woman ".

  A secret makes a woman woman. Two silver bullet isn't needed. Only one is enough. No angel has ever smiled upon me. We can be both of God and the Devil. Since we're trying to raise the dead against the stream of time.
 2. Newsun

  Bí ẩn những cái tên & Các câu nói quen thuộc trong "Meitantei Conan" [Only4CF]

  Phần I: Bí mật những cái tên. 1/Tên của bộ truyện: - Tên gốc:Meitantei Konan ("Mei" nghĩa là "nổi tiếng", "tantei" nghĩa là "thám tử"). - Tên dịch ra tiếng Anh thì là: "Detective Conan" ("Thám tử Conan" - khuyết mất từ "nổi tiếng). Nhưng vì ở phương Tây...
 3. Newsun

  Các thành viên chủ chốt của "Áo đen" - Rượu [Only4CF]

  Các thành viên của tổ chức áo đen (Black Organization): Mật danh của các thành viên quan trọng được lấy từ tên các loại rượu. Còn các nhân vật không được lấy tên từ rượu thì là do chúng vẫn thuộc hàng "tép riu" hoặc là tác giả chưa công bố. (Tư liệu về rượu được tra trong từ điển Anh -...
Quay lại
Top