YOU AND I - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.268
YOU AND I
Scorpions - 1996


I lose control because of you babe
Ta thất thần vì em đó nhỏ
I lose control when you look at me like this
Ta mất hồn lối nhỏ đưa mắt nhìn ta
There's something in your eyes that is saying tonight
Trong đôi mắt em đêm nay có bao điều muốn nói
I'm not a child anymore, life has opened the door
Ta chẳng bé dại gì khi đời hé cửa tương lai
To a new exciting life
Khấp khởi mở cuộc đời mới lạ

I lose control when I'm close to you babe
Ta thất điên khi ta gần em đó nhỏ
I lose control don't look at me like this
Ta hóa rồ, đừng nhìn ta nữa nhỏ ơi
There's something in your eyes, is this love at first sight
Chút gì trong đôi mắt em, phải chăng duyên tình thiên định?
Like a flower that grows, life just wants you to know
Chớm nở nụ hoa khát khao trải tình đời
All the secrets of life
Trọn bí ẩn nhân tình thế sự

It's all written down in your lifelines
Tất cả tạc trên nẻo đường số phận
It's written down inside your heart
Tất cả đều khắc cốt ghi tâm

You and I just have a dream
Ta và em đều mơ một giấc
To find our love a place, where we can hide away
Tìm cho tình mình một chốn nương thân
You and I were just made
Ta với em trời sinh một cặp
To love each other now, forever and a day
Để giờ thương nhau và muôn thuờ về sau

I lose control because of you babe
Ta thất phách vì em đó nhỏ
I lose control don't look at me like this
Ta lạc hồn, đừng nhìn ta nữa nhỏ ơi
There's something in your eyes that is saying tonight
Trong đôi mắt em đêm nay có bao điều muốn nói
I'm so curious for more just like never before
Càng tham biết, ôi chưa bao giở như vậy
In my innocent life
Trong thuở đời tuổi mộng tuổi mơ

It's all written down in your lifelines
Tất cả in trên con đường vận mệnh
It's written down inside your heart
Tất cả khảm sâu vào dạ vào lòng

You and I just have a dream
Ta và em đều mơ một giấc
To find our love a place, where we can hide away
Tìm cho tình mình một chốn nương thân
You and I were just made
Ta với em trời sinh một cặp
To love each other now, forever and a day
Để giờ thương nhau và muôn thuờ về sau

Time stands still, when the days of innocence
Thời gian chững lại, thuở ngày thơ ngày dại
Are falling for the night
Giáng xuống cùng màn đêm
I love you girl I always will
Ta yêu em mãi mãi nhỏ à
I swear I'm there for you
Sẽ mãi bên em ta thề nhỏ ạ
Till the day I die,
Cho đến ngày tạ thế qui tiên,
(Yeah yeah yeah!)
(Thiệiệiệt mààà!)

You and I just have a dream
Ta và em đều mơ một giấc
To find our love a place, where we can hide away
Tìm cho tình mình một chốn nương thân
You and I were just made
Ta với em trời sinh một cặp
To love each other now, forever and a day
Để giờ thương nhau và muôn thuờ về sau

You and I just have a dream
Ta và em đều mơ một giấc
To find our love a place, where we can hide away
Tìm cho tình mình một chốn nương thân
You and I were just made
Ta với em trời sinh một cặp
To love each other now, forever and a day
Để giờ thương nhau và muôn thuờ về sau

You and I
Nhỏ và Ta

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top