Xây dựng quy trình hoạch định nguồn nhân lực bằng phần mềm quản lý nguồn nhân sự SINNOVA - HRMS

sinnova

Thành viên
Tham gia
1/7/2019
Bài viết
0
Hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định nguồn nhân lực là:

- Quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

- Tiền đề để từ đó vạch ra kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả cho doanh nghiệp.

- Được cụ thể hóa bằng các kế hoạch về nhân lực gắn với các chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ của doanh nghiệp.

Quá trình hoạch định nguồn nhân lực đặt ra những câu hỏi sau:

- Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp như thế nào về số lượng, trình độ, kỹ năng để thích ứng và thực hiện các nhiệm vụ hay mục tiêu mà doanh nghiệp đã đặt ra?

- Thời điểm doanh nghiệp cần nguồn nhân lực?

- Nguồn nhân lực hiện tại của doanh nghiệp đã đáp ứng nhu cầu chưa?

Ý nghĩa của hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Hoạch định nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp:

- Nhận thức được thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

- Tối đa hóa việc sử dụng nguồn nhân lực và bảo đảm sự phát triển liên tục của nó.

- Bảo đảm đủ và đúng nguồn nhân lực, đúng thời điểm để thực hiện các mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp.

- Phối hợp các hoạt động về nguồn nhân lực với các mục tiêu, chiến lược.

- Tăng năng suất, sức cạnh tranh.

- Dự báo các nhu cầu trong tương lai về nhân lực và cung cấp nhân lực để đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ có đủ cán bộ cần thiết vào các thời điểm cần thiết.

Hoạch định nguồn nhân lực với SINNOVA-HRMS

Với ý nghĩa quan trọng của quá trình hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, phần mềm quản lý nguồn nhân lực SINNOVA-HRMS sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng quy trình hoạch định nhân lực một cách hệ thống, chặt chẽ như sau:

Bước 1: Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí

Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí như: Mô tả vị trí, yêu cầu công việc, chức năng, nhiệm vụ, đào tạo, kỹ năng, ...nhằm xác định chính xác các công việc của vị trí cũng như yêu cầu cần phải đáp ứng của nhân viên ở vị trí đó.

Hoach-dinh-nguon-nhan-luc-1.png


Lưu ý: Người dùng cũng có thể in hoặc kết xuất ra bản mô tả công việc cho từng vị trí theo mô tả được xây dựng trên phần mềm.

Bước 2: Lập kế hoạch nhân sự

Xác định nhu cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm kế hoạch:

- Số lượng nguồn nhân lực cho từng vị trí công việc?

- Số lượng nguồn nhân lực từng tháng trong năm kế hoạch?

Ho%E1%BA%A1ch-dinh-nguon-nhan-luc-3.png


Bước 3: Thực tế nguồn nhân lực doanh nghiệp

Phần mềm SINNOVA-HRMS sẽ tự động cập nhật số lượng nhân viên thực tế của từng vị trí trong doanh nghiệp theo từng tháng trong năm kế hoạch căn cứ theo số lượng hồ sơ nhân viên của vị trí đó tương ứng từng tháng.

Hoach-dinh-nguon-nhan-luc-4.png
Bước 4: Phân tích cung cầu nhân lực và đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực

So sánh kế hoạch nhân lực với thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, xác định lượng cung và cầu nhân lực trong doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp để cân bằng giữa nhu cầu và thực trạng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp:

- Tuyển dụng, đào tạo nhân viên.

- Bố trí lại cơ cấu tổ chức.

- Đề bạt và thuyên chuyển nhân viên.

- Tinh giảm lao động không cần thiết.

Như vậy bạn đọc đã phần nào hiểu hơn về quy trình hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết phần mềm quản lý nguồn nhân lực SINNOVA-HRMS mời bạn đọc có thể đăng nhập vào cổng demo để tham khảo sản phẩm.
 
×
Top Bottom