Xa Kỷ Niệm -Akira Phan

khamimi28

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2013
Bài viết
192
620-400.gif

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v89/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/X1pVUUpeaA==&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]​
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@12: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC :KSV@12:

vimi8.gif

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v89/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XVlXVUtW&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]​
 
×
Top Bottom