Walk - suboi ft. Blak Ray

to kieu mien

Thành viên
Tham gia
29/12/2010
Bài viết
3
Cho những bạn nào iu rap nè!:KSV@03:


I gotta gotta fly
With my head and my hands up high
I go by my own to the place that shine then I
Walk straight to the place of my desire
And prove that im my life’s own rider [2]

I keep run to a place where lights dont fade
Where they know what to say
Where they know how to say
Just so that i go
My heart still knows
My mind says go tho' my body says no
But i gatta go my own thing in my own time
Gatta make the right thing from the wrong time
So i know - let it all go
bend my brows
staring at the window
I feel so cold When you flow on the rove
Aint know where to go this is time to go
And can you tell me what what is wrong with my mind
Tell me why i mind bout the lies
Tell me somethin i aint know and can you
Tell me tell me that i can stand up and go


[Hook]
I gotta gotta fly
With my head and my hands up high
I go by my own to the place that shine then I
Walk straight to the place of my desire
And prove that im my life’s own rider [2]

As I young Vietnamese I do believe
Traditional of family is the key
It's sth real, its sth true
It's sth 4 me who tryda move on
A tons of hold back clog me up
But the will in my mind will never stop
I keep try it on, on and off
and sth i create along never get exhausted
I think it's time to take a rest
I dont wanna see my face turnin pale
I dont want my life turnin harsh around
I get on my feet start to walk my way
My way, For my dad's sweater
my mom's shelter
my sister's worries for my departed friend
And make sure bad stuff aint happen again


[Hook]
I gotta gotta fly
With my head and my hands up high
I go by my own to the place that shine then I
Walk straight to the place of my desire
And prove that im my life’s own rider [2]

Take a look back at the years i had
19 here i go im still on my track
These shoes i buy these bills i pay with eveything i say today
gatta make it better everytime i step on the stage hold my mic gatta do it fo life
i gatta make it better everythin ive got, that's me inside dont ever wonder why
The sky, it's high, it's bright for a while, then it fades, i stay, i only stay and pray.
Lucky me I've got this beautiful red heart in my chest from my mom, from my dad, from their blood, from their heart From their love
Lucky me I've got this four leaf clover.
Look at me, I can tie my own shoes, sober
So look at me I've got my time ahead
Ima strew my own carpet, it's never be a test for you all who never try
And time is gettin by, and when you realize, it's never a chance to shine you could lie down and cry
Thats when i stay shine cuz of my brave heart that i try
And yea we stay fly Bình chọn: 3 + 6
ihand1.png
ihand2.png


Các phiên bản khác
sleft.png


Walk - Suboi ft. Blak Ray
Đóng góp: Oo p3 giN kilLer Saa Saa oO https://me.zing.vn/apps/Mp3?params=

[Hook]
I gotta gotta bay
Với đầu của tôi và bàn tay của tôi lên cao
Tôi đi của riêng tôi đến nơi mà tỏa sáng sau đó tôi
Đi thẳng đến nơi mong muốn của tôi
Và chứng minh rằng im rider riêng của cuộc sống của tôi [2]

Tôi tiếp tục chạy đến một nơi mà ánh sáng không phai
Trường hợp họ biết những gì để nói
Trường hợp họ biết làm thế nào để nói
Chỉ cần để cho tôi đi
Trái tim tôi vẫn biết
Tâm trí của tôi nói đi tho \ 'cơ thể của tôi nói không
Nhưng tôi gatta đi điều của riêng tôi trong thời gian của riêng tôi
Gatta làm điều đúng từ thời sai
Vì vậy, tôi biết - để cho nó tất cả đi
uốn cong lông mày của tôi
nhìn chằm chằm vào cửa sổ
Tôi cảm thấy lạnh Khi bạn đi lang thang các dòng chảy trên
Không biết đi đâu đây là thời gian để đi
Và bạn có thể nói cho tôi biết những gì là sai với tâm trí của tôi
Nói cho tôi tại sao tôi nhớ nằm bout
Hãy nói cho tôi somethin i là không biết và có thể bạn
Nói cho tôi cho tôi biết rằng tôi có thể đứng lên và đi


[Hook]
I gotta gotta bay
Với đầu của tôi và bàn tay của tôi lên cao
Tôi đi của riêng tôi đến nơi mà tỏa sáng sau đó tôi
Đi thẳng đến nơi mong muốn của tôi
Và chứng minh rằng im rider riêng của cuộc sống của tôi [2]

Như tôi tuổi trẻ Việt Nam tôi tin
Truyền thống của gia đình là chìa khóa
It's sth thực, nó đúng sth
It's sth 4 cho tôi những người di chuyển trên tryda
Một tấn giữ lại làm tắc nghẽn cho tôi lên
Nhưng sẽ trong tâm trí của tôi sẽ không bao giờ dừng lại
Tôi luôn cố gắng nó vào, và tắt
và sth tôi tạo ra cùng không bao giờ cạn kiệt
Tôi nghĩ rằng đó là thời gian để nghỉ ngơi
Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của tôi nhạt turnin
Tôi không muốn cuộc sống của tôi turnin khắc nghiệt xung quanh
Tôi nhận được trên đôi chân của tôi bắt đầu đi theo cách của tôi
cách của tôi, Đối với áo len của cha tôi
nơi trú ẩn của mẹ tôi
chị em của tôi lo lắng cho người bạn của tôi khởi hành
Và làm cho công cụ xấu chắc chắn là không xảy ra một lần nữa


[Hook]
I gotta gotta bay
Với đầu của tôi và bàn tay của tôi lên cao
Tôi đi của riêng tôi đến nơi mà tỏa sáng sau đó tôi
Đi thẳng đến nơi mong muốn của tôi
Và chứng minh rằng im rider riêng của cuộc sống của tôi [2]

Hãy nhìn lại những năm tôi đã có
19 ở đây tôi đi vẫn im về ca khúc của tôi
Những đôi giày tôi mua những hóa đơn tôi phải trả với eveything tôi nói ngày hôm nay
gatta làm cho nó tốt hơn mọi tôi bước trên sân khấu giữ gatta mic của tôi làm điều đó cho cuộc sống
i gatta làm cho nó tốt hơn ive everythin nhận, đó là tôi bên trong không bao giờ tự hỏi tại sao
Bầu trời, nó cao, nó tươi sáng cho một thời gian, sau đó nó mất dần, tôi ở lại, tôi chỉ ở lại và cầu nguyện.
May mắn cho tôi tôi đã có trái tim trong lồng ngực màu đỏ đẹp của tôi từ mẹ tôi, từ cha tôi, từ máu của họ, từ trái tim của họ từ tình yêu của họ
May mắn cho tôi tôi đã có bốn lá cỏ ba lá này.
Nhìn vào tôi, tôi có thể tie giày của riêng tôi, tỉnh táo
Vì vậy, nhìn tôi tôi đã có thời gian của tôi trước
Ima strew thảm của riêng tôi, đó là không bao giờ được một thử nghiệm cho bạn tất cả những người không bao giờ thử
Và thời gian là gettin do, và khi bạn nhận ra, nó không bao giờ có cơ hội tỏa sáng bạn có thể nằm xuống và khóc
Đó là khi tôi ở lại cuz tỏa sáng của lòng dũng cảm của tôi mà tôi cố gắng
Và chúng tôi ở lại bay yea


Bình chọn: + 6
ihand1.png
ihand2.png


Các phiên bản khác

Walk - Suboi ft. Blak Ray
Đóng góp: https://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Walk-Suboi-ft-Blak-Ray.IW6B68EC.html https://me.zing.vn/apps/Mp3?params=
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top