Từ vựng N2: お金を使いすぎました! (Vung tiền quá trán rồi!)

dung Kosei

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2017
Bài viết
164
Nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ các bạn học, Kosei sẽ tiếp tục công cuộc tổng hợp và dịch nhiều hơn những chủ điểm từ vựng N2 nha!! Hôm nay sẽ là 1 chủ đề mà đại đa số chúng ta biết mà vẫn thích mắc bệnh đây: Vung tiền quá trán


Từ vựng N2: お金を使いすぎました! (Vung tiền quá trán rồi!)

laisuattietkiemtiendongtangokyhandai1534504853.jpg

1. 銀行でお金を下ろす
銀 – Ngân
行 – Hành
金 – Kim
下 – Hạ
おかねでおかねをおろす

銀行でお金を引き出す
引 – Dẫn
出 – Xuất
ぎんこうでおかねをひきだす

Rút tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng

2. 預ける
預 – Dự
あずける
Gửi tiền vào ngân hàng

3. 銀行口座
口 – Khẩu
座 – Tọa
ぎんこうこうざ
Tài khoản ngân hàng

4. 自動で引き落とされる
自 – Tự
動 – Động
落 – Lạc
じどうをひきおとされる
Ghi nợ tự động

5.授業料を払い込む
授 – Thụ
業 – Nghiệp
料 – Liệu
払 – Phất
込 – Xước
じゅぎょうりょうをはらいこむ
Đóng học phí bằng chuyển khoản

 
×
Quay lại
Top