Từ vựng luyện dịch N2 - P1

dung Kosei

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2017
Bài viết
164
Những bạn nào nhắm ngành phiên dịch hay dịch thuật khác thì chắc chắn đây là chủ đề rất hấp dẫn và hữu dụng đó!!! Cùng Kosei khám phá phần 1 nha!!1


Từ vựng luyện dịch N2 - P1

google-dich-da-co-the-phan-biet-tieng-dia-phuong-tai-mot-so-quoc-gia-CUKW.jpg

1. 法人所得税

ほうじんしょとくぜい

PHÁP NHÂN SỞ ĐẮC THUẾ

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. 個人所得税

こじんしょとくぜい

CÁ NHÂN SỞ ĐẮC THUẾ

Thuế thu nhập cá nhân

3. 付加価値税

ふかかちぜい

PHÓ GIA GIÁ TRỊ

Thuế giá trị gia tăng

4 .源泉徴収税

げんせんちょうしゅう ぜい

NGUYÊN TUYỀN TRƯNG THU

Thuế tận thu

5. 住民税

じゅうみんぜい

TRÚ DÂN THUẾ

Thuế cư trú

6. 事業税

じぎょうぜい

SỰ NGHIỆP THUẾ

Thuế doanh nghiệp

7. 消費税

しょうひぜい

TIÊU PHÍ THUẾ

Thuế tiêu dùng

 

×
Quay lại
Top