Trung tâm đào tạo Vietsourcing - Lịch khai giảng đến tháng 06/2013

jumlavn

Thành viên
Tham gia
20/3/2012
Bài viết
0
Lịch đào tạo, hội thảo


Khóa học Xem thêmGiờ(buổi)Giá phíHà NộiTP HCM
Tháng 3/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất18h(6b)3,500,00010/03/2013
Đọc hiểu & Phân tích báo cáo tài chính18h(6b)3,500,00016/03/2013
Lập kế hoạch Thuế - Tối ưu Thuế phải nộp3h(1b)750,00017/03/2013
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán42h(14b)2,500,00031/03/201325/03/2013
Tháng 4/2013
Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS18h(6b)3,500,00006/04/2013
Quản trị tài chính doanh nghiệp18h(6b)3,500,00014/04/2013
Lập & Thẩm định dự án đầu tư18h(6b)3,500,00021/04/2013
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán42h(14b)2,500,00023/04/2013
Đọc hiểu & Phân tích báo cáo tài chính18h(6b)3,500,00027/04/2013
Phân tích tài chính bằng Excel18h(6b)3,500,00028/04/2013
Tháng 5/2013
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán42h(14b)2,500,00005/05/201328/05/2013
Lập kế hoạch Thuế - Tối ưu Thuế phải nộp6h(2b)1,500,00011/05/2013
Kiểm toán Nội bộ18h(6b)3,500,00018/05/2013
Lập & Thẩm định dự án đầu tư18h(6b)3,500,00019/05/2013
Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS18h(6b)3,500,00026/05/2013
Tháng 6/2013
Lập và quản lý ngân sách (Dự toán)18h(6b)3,500,00008/06/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất18h(6b)3,500,00015/06/2013
Phân tích tài chính Doanh nghiệp & Dự án18h(6b)3,500,00016/06/2013
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán42h(14b)2,500,00028/06/2013
Các lưu ý và Thủ thuật lập báo cáo tài chính18h(6b)3,500,00030/06/2013
VIETSOURCING THIẾT KẾ & TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP (IN-HOUSE COURSES)
Lịch khai giảng tại Hà NộiTP HCM

https://vietsourcing.edu.vn/
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Top Bottom