Tranh chấp tài sản sau khi ly hôn được giải quyết như thế nào?

luatkhanhduong28

Thành viên
Tham gia
30/6/2022
Bài viết
0
CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TRONG QUAN HỆ VỢ
Trong quan hệ hôn nhân, vợ chồng có quyền lựa chọn chế độ tài sản áp dụng đối với tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm: chế độ tài sản theo luật định và chế độ tài sản theo thỏa thuận.

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU HỢP PHÁP
Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Tài sản chung của vợ chồng:

1657965063097.png

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn

  • 1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này thì tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc được giao dịch bằng tài sản riêng.
  • 2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung, được sử dụng để phục vụ nhu cầu của gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  • 3. Trường hợp không có căn cứ chứng minh tài sản đang có tranh chấp của vợ chồng là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. ”
Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có thể chia tài sản chung bằng việc thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung của vợ chồng, thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có công chứng. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cũng quy định, Tài sản riêng của vợ chồng:
"thứ nhất. Tài sản riêng của vợ chồng bao gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia cho vợ chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản khác mà pháp luật quy định thuộc sở hữu riêng của vợ chồng.
Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này ”.
CHẾ ĐỘ SỞ HỮU THEO THỎA THUẬN
Trường hợp vợ, chồng lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo chế độ thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực trước khi đăng ký kết hôn. Theo đó, thỏa thuận này quy định rõ các vấn đề sau:
  • Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;
  • Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và các giao dịch có liên quan; tài sản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
  • Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;
  • Các nội dung khác có liên quan.
  • Đối với những vấn đề chưa thống nhất bằng văn bản hoặc chưa rõ thì thực hiện theo quy định của chế độ tài sản theo luật định.
TRANH CHẤP TÀI SẢN SAU KHI CHIA SẺ
Đa số các tranh chấp tài sản sau ly hôn xuất phát từ việc vợ, chồng đã chủ động yêu cầu Tòa án không giải quyết quan hệ tài sản, quan hệ hôn nhân khi yêu cầu giải quyết vụ án ly hôn. Thỏa thuận phân chia tài sản để giải quyết nhanh chóng việc chấm dứt quan hệ hôn nhân.
Tuy nhiên, thỏa thuận phân chia tài sản khi ly hôn phần lớn được giao tiếp bằng lời nói chứ không phải bằng văn bản, không có giá trị pháp lý, các bên có thể không thực hiện, không tuân thủ hướng dẫn. tranh chấp tài sản sau khi chấm dứt quan hệ hôn nhân.

1657965144850.png

Xem thêm chi tiết: https://luatkhanhduong.com/blog/dich-vu-luat-su-tu-van-ly-hon-uy-tin-nhanh-chong-805.html

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Căn cứ khoản 1 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn thuộc về Tòa án. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản này theo điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
Thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện tương tự như các thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự khác. Khi muốn giải quyết tranh chấp, một bên vợ, chồng phải làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. Ngoài ra, do đối tượng tranh chấp là tài sản chung nên đây được xác định là tranh chấp tầm giá. Do đó, mức án phí được xác định căn cứ vào Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016 / UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ.
 
×
Quay lại
Top