Tối ưu hóa quá trình audit với công nghệ hiện đại - HRchannels

HRchannels headhunt

Thành viên
Tham gia
15/6/2023
Bài viết
0
Audit là gì? "Audit" là một từ tiếng Anh có nghĩa là "kiểm toán" hoặc "kiểm tra." Trong ngữ cảnh kinh doanh và tài chính, audit thường được hiểu là quá trình đánh giá và kiểm tra một hệ thống, quy trình, tài sản, bảng số liệu tài chính, hay một tổ chức đối với việc đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định.
>>> Quan tâm: Đăng tin tuyển dụng miễn phí tại HRchannels

Vai trò của kiểm toán là gì?​

Kiểm toán đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định trong hoạt động của tổ chức. Dưới đây là một số vai trò chính của kiểm toán:
- Đảm bảo tính chính xác:
Kiểm toán tài chính giúp đảm bảo rằng bảng số liệu tài chính của một tổ chức được biểu đạt một cách chính xác và phản ánh đúng tình hình tài chính thực tế.
- Tăng cường minh bạch:
Kiểm toán giúp tăng cường minh bạch thông tin tài chính và quản lý của tổ chức. Ý kiến của người kiểm toán được công bố thông qua báo cáo kiểm toán, cung cấp thông tin cho các bên liên quan về mức độ đáng tin cậy của thông tin đó.
- Đánh giá hiệu suất và quản lý rủi ro:
Kiểm toán quản lý giúp tổ chức đánh giá hiệu suất và hiệu quả của các quy trình nội bộ, cũng như giúp xác định và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Tuân thủ quy định:
Kiểm toán giúp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành nghề áp dụng.
- Cung cấp ý kiến độc lập:
Ý kiến của người kiểm toán độc lập và không thiên vị giúp tăng cường sự tin cậy của thông tin được cung cấp bởi tổ chức.
- Cải thiện quy trình nội bộ:
Kiểm toán quản lý thường đi kèm với các đề xuất để cải thiện quy trình nội bộ và tăng cường hiệu suất tổ chức.
- Bảo vệ lợi ích của các bên liên quan:
Kiểm toán cung cấp một cơ chế để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, và người sử dụng thông tin tài chính.
>>> Quan tâm: Tìm việc làm các ngành nghề tại HRchannels

Tiêu chuẩn hành nghề Audit là gì?​

- Tiêu chuẩn hành nghề kiểm toán quốc tế được quy định bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Hành nghề Kiểm toán (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB), một tổ chức thuộc Khoản 1 (IFAC). Tổ chức này được thành lập để phát triển và duy trì các tiêu chuẩn hành nghề kiểm toán quốc tế để đảm bảo chất lượng và đồng nhất trong các dịch vụ kiểm toán trên toàn cầu.
- Các tiêu chuẩn do IAASB đưa ra được gọi là "Tiêu chuẩn Kiểm toán Quốc tế" (International Standards on Auditing - ISA). ISA bao gồm một loạt các tiêu chuẩn được thiết lập để hướng dẫn và hỗ trợ người kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán và cung cấp các khung làm việc để đánh giá và báo cáo về thông tin tài chính.

- Các tiêu chuẩn này thường xuyên được cập nhật để đáp ứng với các thách thức và thay đổi trong môi trường kinh doanh và tài chính quốc tế. Các tổ chức kiểm toán và người kiểm toán thường phải tuân theo ISA khi thực hiện các dự án kiểm toán.
---------------------------------------------------------

HRchannels - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp
Hotline: 08. 3636. 1080
Email: sales@hrchannels.com / job@hrchannels.com
Địa chỉ: Tầng 12A.3, Tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Nguồn ảnh: internet
 
×
Quay lại
Top