Tìm hiểu tiêu chuẩn nắp hố ga EN 124

haithuphuong91

Thành viên
Tham gia
1/9/2014
Bài viết
0
Tìm hiểu tiêu chuẩn nắp hố ga EN 124
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 124: 1994 có điều kiện của Tiêu chuẩn Anh Quốc UDC 628.253.1: 001.4: 620.1
Theo sự kiểm soát của Uỷ ban Tiêu chuẩn hóa của Châu Âu (CEN) đã soạn thảo ra Tiêu chuẩn Châu Âu, và thoả hiệp với các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của các nước sau đây:

Australia
Bỉ
Đan Mạch
Phần Lan
Pháp
Đức
Hy Lạp
Iceland
Ireland
Italia
Luxumbua
Nehtherland
Nauy
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Thuỵ Sĩ
Thụy Điển
Vương Quốc Anh

Tiêu chuẩn Anh Quốc được lập theo sự chỉ dẫn của Uỷ ban Kỹ thuật, đã xuất bản bởi tổ chức Hội đồng Tiêu chuẩn và có hiệu lưc từ ngày 5/10/1994
Các tham chiếu BSI sau đây liên quan đến công trình về tiêu chuẩn này:
Tham chiếu Uỷ ban B/505/4
Bản dự thảo bình luận 92/14687 DC
ISBN 0 580 22754 5


Tiêu chuẩn Anh Quốc đã được lập nên theo dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Kỹ thuật B/505, Kỹ thuật công trình Nước thải và sử dụng bản tiếng Anh EN 124: 1994.

EN 124 là kết quả của sự đàm phán ở Châu Âu trong đó Vương Quốc Anh đóng vai trò chủ động. Vương Quốc Anh đã biểu quyết về tiêu chuẩn này trong giai đoạn Bỏ phiếu Chính thức nhưng việc phân tích biểu quyết, tuân theo điều 5.1 của quy tắc CEN /CENELEC chung, lại cho kết quả đây là một biểu quyết mang tính quyết định. Do đó tài liệu này đã được chấp thuận là Tiêu chuẩn Châu Âu.

EN 124: 1994 là bản duyệt lại của EN 124: 1986

Tiêu chuẩn Anh Quốc đã thay thế cho BS 497- 1: 1976 khi bản này bị huỷ bỏ do hết thời hạn.

Tiêu chuẩn Anh Quốc không bao gồm tất cả các điều khoản cần thiết của một hợp đồng, vì vậy người sử dụng Tiêu chuẩn Anh Quốc phải chịu trách nhiệm khi sử dụng nó một cách chuẩn xác.

Tuân thủ theo Tiêu chuẩn Anh Quốc không đồng nghĩa với việc được miễn các trách nhiệm pháp luật

Ủy ban kỹ thuật CEN/TC 77. Thiết bị thoát nước, được thành lập vào năm 1973 và ban đầu họat động trong lĩnh vực thiết bị thoát nước tổng hợp. Khi việc hoàn thành các thao tác trở nên phức tạp, Ủy ban đã được phân chia thành các nhóm làm việc. Thiết bị thoát nước bên trong các tòa nhà (WG 1) và thiết bị thoát nước bên ngoài tòa nhà (WG 2) và cuối cùng, vào năm 1980 hai Ủy ban Kỹ thuật độc lập được thành lập đó là CEN/TC 77, thiết bị thoát nước (hệ thống, yêu cầu thiết kế, phối trí) bên trong tòa nhà và CEN/TC 96, hệ thống thoát nước bên ngoài tòa nhà. Vào năm 1989 hai ủy ban được sáp nhập theo lệnh dự thảo của EEC và xem xét phương pháp mới: Số hiệu của Ủy ban hiện tại là CEN/TC 165.

Đối với phiên bản đầu tiên EN 24 được xuất bản vào năm 1986, ủy ban đã để lại các yêu cầu cụ thể để xem xét sau. Một số khác, như việc lựa chọn Song chắn rácnắp hố ga thích hợp với vị trí lắp đặt, không được quy định vào thời gian đó. Năm 1988 CEN/TC 96 quyết định sửa đổi tiêu chuẩn và đối tượng chứng nhận. Điều này và các yêu cầu khác được bao gồm trong bản sửa đổi được thong qua bởi TC 165 vào năm 1993 và cũng thực hiện chỉ thị nhằm gán các lớp theo tương quan vị trí lắp đặt.

Tiêu chuẩn Châu Âu sẽ được quy định cho vị trí tiêu chuẩn quốc gia bằng việc xuất bản một văn bản hoặc ký hậu, chậm nhất vào tháng 12 năm 1994 và tiêu chuẩn quốc gia mâu thuẫn bị hủy bỏ chậm nhất tháng 12 năm 1994

Theo Các quy định nội bộ CEN/CENELEC, các quốc gia sau đây bắt buộc phải thực hiện tiêu chuẩn Châu Âu, đó là: Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ai-xơ-len, CH Ai-len, I-ta-li-a, Lúc-xăm-bua, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh Quốc.

Tieu%20chuan%20chau%20au%20en124.jpg


1. Phạm vi
Tiêu chuẩn này áp dụng cho nắp hố ganắp rãnh thoát nước có mở tới 1000mm lắp đặt trong khu vực người đi bộ và/hoặc giao thông vận tải. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các hộp bề mặt, sàn và rãnh mái trong tòa nhà theo quy định trong prEN 1253
Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập các định nghĩa, phân loại, vật liệu, thiết kế và yêu cầu kiểm tra, đánh dấu và quản lý chất lượng của nắp hố ga và rãnh thoát nước

2. Tham chiếu tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn Châu Âu bao gồm các tham chiếu có ghi ngày và không ghi ngày, các điều khoản từ các bản khác. Các tham chiếu tiêu chuẩn này được trích dẫn theo vị trí thích hợp trong bài và các ấn bản được liệt kê dưới đây. Đối với tham chiếu ghi ngày, các bản sửa đổi tiếp theo hoặc bản chỉnh sửa của bất kỳ ấn bản nào áp dụng cho Tiêu chuẩn châu Âu này chỉ khi được hợp nhất vào theo bản chỉnh sửa. Đối với tham chiếu không ghi ngày, các bản mới nhất được đề cập áp dụng là
ISO 185: 1988 Gang xám- phân loại
ISO 1083:1987, Gang graphit cầu- phân loại
ISO 630: 1980 Thép kết cấu
ISO 3755: 1991 Thép các bon đúc để xây dựng tổng thể
 
×
Quay lại
Top