Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: phân biệt hành chính điều hành

amakong2

Thành viên
Tham gia
8/7/2019
Bài viết
24
  • Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: phân biệt hành chính điều hành và hành chính tài phán để làm rõ công việc của hành chính nhà nước.

 

Đính kèm

  • 1.doc
    56,5 KB · Lượt xem: 22
×
Quay lại
Top