Thực hiện đề án Xóa mù chữ đến năm 2020

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện đề án Xóa mù chữ đến năm 2020.

913774-images663078-1.jpg
Những nội dung Bộ GD&ĐT yêu cầu tập trung thực hiện gồm củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - chống mù chữ các cấp; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án hàng năm, gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Riêng nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, Bộ GD&ĐT yêu cầu căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 692/QĐ-TTg; căn cứ kết quả điều tra số người mù chữ, các tỉnh xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với đó, tổ chức điều tra đến tận hộ gia đình để thống kê chính xác số người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60, phân nhóm theo địa bàn, dân tộc, giới tính... để phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các đoàn thể, tổ chức, cá nhân tham gia vận động các đoàn viên, hội viên chưa biết chữ ra lớp học xóa mù chữ; tham gia tổ chức lớp học và trực tiếp dạy xóa mù chữ.

Cùng với việc tổ chức các lớp học xóa mù chữ (lớp 1, 2, 3), tích cực mở các lớp học giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, 5) để củng cố bền vững kết quả biết chữ, duy trì và từng bước nâng cao chuẩn biết chữ đối với cá nhân.

Đối với 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và có tỷ lệ người mù chữ cao, các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, cần nghiên cứu các giải pháp đặc thù như: tăng cường công tác tuyên truyền; mở rộng nhiều hình thức học xóa mù chữ phù hợp tập quán sinh hoạt của người dân tộc; tổ chức các lớp học xóa mù chữ đến tận địa bàn dân cư; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản trong việc vận động người mù chữ ra lớp học; tăng cường giáo viên chuyên trách xóa mù chữ cho các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xây dựng chính sách của địa phương hỗ trợ người học xóa mù chữ ...

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch chủ yếu từ Chương trình mục tiêu quốc gia GD-ĐT và ngân sách hỗ trợ của địa phương, đồng thời huy động thêm sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ để bổ sung cho việc thực hiện đề án.
Nguồn :giaoducthoidai.vn
 

×
Quay lại
Top