Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Lão Nhân Bất Ngũ

Thành viên
Tham gia
7/11/2021
Bài viết
2
Thế giới Tân Kì đại lục cường gia đấu tranh thực lực vi tôn . Cường thế lực quần hùng khắp đại lực đấu xé lẫn nhau ai cũng mong làm Thiên Mệnh bá chủ đại lực .Thế nhưng trong 1 gia tộc bé tí ở nước Chân nam vẫn có một cậu thanh niên tên là Lâm Vũ khiếp trước là 1 trong 10 người trẻ mạnh nhất đại lục sinh ra nước Chân Nam ,được mọi người ban đầu coi là phế vật dần dần nỗ lực cố gắng trên hành trình tình yêu hồi sinh người yêu của mình. Trên hành trình đầy cửa ải đó Lâm Vũ cùng Tiểu Long không chỉ được bạn bè, đồng bạn , người thân giúp đỡ mà còn khám phá ra nhiều mặt của cuộc sống . Đồng thời dần xuất hiện thế lực hắc ám có thể khiến đại lục Tân kì diệt vong. Liệu Lâm Vũ có thể đến cảnh giới của thần cứu người yêu mình hay chống lại thế lực hắc ám kia không ?

Nhân vật chính :Lâm Vũ - Thiên Mệnh ; cảnh giới Thiên Tôn

Vợ : Diễm Nhi , Phan Thảo

Cảnh giới :Sau khi ngưng tụ khí hà qua 20 mạch sẽ vào con đường tu luyện từ đấu hà đến đế hà gồm 6 cảnh giới mỗi cảnh giới gồm hạ cấp - trung cấp - cao cấp - đỉnh phong mỗi cấp chia thành đoạn gồm .

1. Đấu Hà hạ cấp - trung cấp - cao cấp - đỉnh phong mỗi cấp 9 đoạn

2. Tân Hà hạ cấp - trung cấp - cao cấp -đỉnh phong mỗi cấp 12 đoạn

3. Sinh Tử hà gồm hai cấp bậc lần lượt là

- Sinh Hà hạ cấp - trung cấp - cao cấp mỗi cấp 5 đoạn

-Tử Hà hạ cấp - trung cấp - cao cấp-đỉnh phong mỗi cấp 5 đoạn

4. Tinh Hà hạ cấp - trung cấp - cao cấp -đỉnh phong mỗi cấp 7 đoạn cực khí

5. Thiên Hà hạ cấp - trung cấp - cao cấp -đỉnh phong mỗi cấp 4 đoạn cực khí

6. Đế Hà hạ cấp - trung - cao cấp - đỉnh phong mỗi cấp 2 lôi đoạn khí

Cảnh giới bán tiên

7. Thập Ngũ cửu chuyển tiên 15 đạo lôi khiếp , 9 đạo chuyển khiếp

Cảnh giới chí tôn

8. Tiên Hà Chí sơ kì - hạ kì - phẩm kì - tuyệt kì mỗi kì 3 đạo lôi thần

9. Luân Hồi Chí hạ kì - trung kì - tuyệt kì - tuyệt sắc - luận hồi cảnh mỗi bậc vào trạng thái luân hồi cảnh

10. Thiên tôn
 
×
Top Bottom