THE DAY YOU WENT AWAY (Lời Dịch Anh Việt) M2M

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.269
THE DAY YOU WENT AWAYMarion Raven & Marit Larsen
M2M - 1998-2003


Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/151729325986693/

Oh, oh, ooh

Well, I wonder, could it be?
Ôi, có thể nào, lòng tự hỏi?
When I was dreaming 'bout you baby
Lúc em đang mộng về anh, anh ơi
You were dreaming of me
Anh mơ về em anh hỡi
Call me crazy, call me blind,
Cứ gọi em điên, em mù quáng
To still be suffering is stupid after all of this time
Gánh nặng sầu riêng là ngớ ngẫn, sau ngần ấy thời gian

Did I lose my love to someone better?
Em đánh mất tình mình cho bóng hồng xinh đẹp?
And does she love you like I do, I do?
Liệu cô nàng thương anh như em, như em?
You know I really really do
Anh biết không ai thương anh bằng em

Well hey, so much I need to say
Anh, biết bao điều em cần tỏ bày
Been lonely since the day
Đã đơn côi kể từ dạo đấy
The day you went away
Ngày anh cao chạy xa bay
So sad but true
Quá buồn, thật vậy
For me there's only you
Tim em mình anh ngần ấy
Been crying since the day,
Đã khóc miết kể từ ngày đấy
The day you went away.
Ngày anh biền biệt xa bay

Go on. Yay... Oh oh oh
Cố lên. Chịu…Hu hu hu

I remember date and time
Còn nhớ như in tháng lẫn ngày
September 22nd Sunday twenty-five after nine
Tháng Chín, Chúa Nhật, chín giờ hai lăm, ngày hai hai
In the doorway
Ngưỡng cửa mặt quay
With your case
Hành lý trong tay
No longer shouting at each other
Chẳng còn lời qua tiếng lại với nhau
There were tears on our faces
Trên khuôn mặt chỉ nước mắt tuôn trào
And we were letting go of something special
Và mình đang để mất những gì đặc biệt
Something we'll never have again, I know
Điều mà ta chẳng có lại bao giờ, em tiếc
I guess I really really know
Chừng em thật sự trong lòng luôn biết

Well hey, so much I need to say
Anh, biết bao điều em cần tỏ bày
Been lonely since the day
Đã đơn côi kể từ dạo đấy
The day you went away
Ngày anh cao chạy xa bay
So sad but true
Quá buồn, thật vậy
For me there's only you
Tim em mình anh ngần ấy
Been crying since the day,
Đã khóc miết kể từ ngày đấy
The day you went away.
Ngày anh biền biệt xa bay

Go on. Yay...Oh oh oh
Cố lên. Chịu…Hu hu hu

Did I lose my love to someone better?
Em đánh mất tình mình cho bóng hồng xinh đẹp?
And does she love you like I do, I do?
Liệu cô nàng thương anh như em, như em?
You know I really really do
Anh biết không ai thương anh bằng em

Well hey, so much I need to say
Anh, biết bao điều em cần tỏ bày
Been lonely since the day
Đã đơn côi kể từ dạo đấy
The day you went away
Ngày anh cao chạy xa bay
So sad but true
Quá buồn, thật vậy
For me there's only you
Tim em mình anh ngần ấy
Been crying since the day,
Đã khóc miết kể từ ngày đấy
The day you went away.
Ngày anh biền biệt xa bay

Why do we never know what we've got till it's gone?
Sao chẳng biết giữ cái mình có mãi khi không còn?
How could I carry on
Làm sao tiếp tục sống mòn
The day you went away
Ngày anh đoạn tình đoạn nghĩa

'Cause I've been missing you so much I have to say
Bời cứ miên man nhớ quay nhớ quắt, nỗi lòng phải tỏ
Been crying since the day
Đã khóc ròng từ hôm đó
The day you went away
Hôm anh khăn gói từ bỏ
The day you went away
Hôm anh dứt áo đi xa
The day you went away...
Hôm ta đoạn tình đoạn nghĩa

Go on. Yay... Oh oh oh
Cố lên. Chịu…Hu hu hu

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top