Sướng Du kỳ tiên cập nhật tính năng mới " Bảo hộ nhân vật"

luongchungls

Thành viên
Tham gia
28/1/2013
Bài viết
2
Game Sướng Du Kỳ Tiên - Cập nhập tính năng mới " Bảo Hộ Nhân Vật"
suong-du-ky-tien-01.jpgGiang hồ hiểm ác. Trên bước đường tu tiên, chắc chắn Quý đạo hữu sẽ gặp hiểm trở trùng trùng. Để có thể thuận lợi hơn trên bước đường đạt thành chánh quả, Quý đạo hữu có thể sử dụng tính năng bảo hộ.

suong-du-ky-tien-02.jpg


Hướng dẫn sử dụng tính năng mới của sướng du kỳ tiên:

* Dòng Android
Chọn Menu -> Đường dẫn map
Chọn Thế giới -> Đông Hoàng Thành (nếu Vu Tộc sẽ là Hạo Thiên Thành). Bấm vào chấm màu đen bên dưới Đông Hoàng Thành, sẽ xuất hiện câu hỏi: Muốn truyền tống đến Đông Hoàng Thành không? -> Xác nhận.
Tại Đông Hoàng Thành hoặc Hạo Thiên Thành, đạo hữu đối thoại với NPC bảo hộ -> Nhận bảo hộ -> Ta nhận (Giá nhận bảo hộ là 10KNB/1 giờ). Sau khi mua Bảo hộ thành công sẽ có một pháp bảo Bảo hộ trên đầu.


Lưu ý:

Các skill đánh lan của người có bảo hộ sẽ có tác dụng lên người không có bảo hộ.
Người có bảo hộ tấn công đối phương không có bảo hộ sẽ ngay lập tức mất bảo hộ.
Tại các bản đồ cấp 66-70 (Minh Phi Cảnh, Bích Vân Thiên, PB U Minh Huyết Hải), chức năng bảo hộ sẽ mất tác dụng.
Lưu ý:

Các skill đánh lan của người có bảo hộ sẽ có tác dụng lên người không có bảo hộ.


*Dòng Java
Chọn Menu -> Đường dẫn map
Chọn 2 Map thế giới -> Đông Hoàng Thành (nếu Vu Tộc sẽ là Hạo Thiên Thành) -> 1 Truyền
Tại Đông Hoàng Thành hoặc Hạo Thiên Thành, đạo hữu đối thoại với NPC bảo hộ -> Nhận bảo hộ -> Ta nhận (Giá nhận bảo hộ là 10KNB/1 giờ).
au khi mua Bảo hộ thành công sẽ có một pháp bảo Bảo hộ trên đầu.Lưu ý:

  • Các skill đánh lan của người có bảo hộ sẽ có tác dụng lên người không có bảo hộ.
  • Người có bảo hộ tấn công đối phương không có bảo hộ sẽ ngay lập tức mất bảo hộ.
  • Tại các bản đồ cấp 66 - 70 (Minh Phi Cảnh, Bích Vân Thiên, PB U Minh Huyết Hải), chức năng bảo hộ sẽ mất tác dụng.

Với chức năng bảo hộ, chúc Quý đạo hữu sớm đạt thành sở nguyện.
Tải game sướng du kỳ tiên để cùng khám phá tính năng bảo hộ nhân vật!

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top