Sử dụng công nghệ trong quản lý purchasing và tiếp nhận - HRchannels

HRchannels headhunt

Thành viên
Tham gia
15/6/2023
Bài viết
0
Purchasing là gì? "Purchasing" là một từ tiếng Anh có nghĩa là "mua sắm" hoặc "mua hàng." Đây là hoạt động của việc mua các sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản khác nhau để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp. Quá trình mua sắm có thể bao gồm việc tìm hiểu, so sánh giá cả, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng, và cuối cùng là thực hiện giao dịch mua bán.
>>> Quan tâm: Tuyển dụng vị trí Purchasing lương hấp dẫn

Các vị trí purchasing tiêu biểu​

Nhân viên mua sắm (Purchasing Officer/Coordinator): Chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch mua sắm cụ thể, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá cả và hợp đồng. Họ là người thực hiện công việc mua sắm hàng ngày trong tổ chức.
Chuyên viên mua sắm (Purchasing Specialist): Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực mua sắm cụ thể hoặc trong một ngành công nghiệp nhất định. Họ thường tham gia vào các dự án đặc biệt và đàm phán với các nhà cung cấp quan trọng.
Quản lý mua sắm (Purchasing Manager): Lãnh đạo và quản lý toàn bộ bộ phận mua sắm của tổ chức. Chịu trách nhiệm về chiến lược mua sắm, quản lý nhóm mua sắm, và đảm bảo rằng các mục tiêu và tiêu chuẩn hiệu suất được đáp ứng.
Giám đốc mua sắm (Director of Purchasing/Procurement): Cấp cao hơn so với quản lý mua sắm, giám đốc mua sắm có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động mua sắm của tổ chức và tham gia vào việc đề xuất chiến lược mua sắm toàn bộ.
>>> Quan tâm: Việc làm tiếng Nhật tại HRchannels

Mức lương các vị trí purchasing​

Nhân viên mua sắm (Purchasing Officer/Coordinator): Mức lương trung bình từ khoảng $40,000 đến $70,000 mỗi năm, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí địa lý.
Chuyên viên mua sắm (Purchasing Specialist): Mức lương trung bình từ khoảng $60,000 đến $90,000 mỗi năm, nhưng có thể cao hơn trong các ngành công nghiệp đặc biệt.
Quản lý mua sắm (Purchasing Manager): Mức lương trung bình từ khoảng $80,000 đến $120,000 mỗi năm, tùy thuộc vào trình độ và quy mô của tổ chức.
Giám đốc mua sắm (Director of Purchasing/Procurement): Mức lương có thể từ $100,000 trở lên và có thể cao hơn rất nhiều tùy vào quy mô và ngành công nghiệp.
 
×
Top Bottom