STILL LOVING YOU - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.262
STILL LOVING YOUScorpions – 1984

Time, it needs time
Cần, cần thời gian
To win back your love again
Để mang tình yêu trở lại
I will be there, I will be there* (*= swear/promise to do something)
Ta đi cùng trời, ta đi cuối đất

Love, only love
Tình, tình chân thật
Can bring back your love someday
Để ngày nào giật lại tình em
I will be there, I will be there
Ta trèo lên non, ta vờn xuống biển

And fight, babe, I'll fight
Đánh, nhỏ à, ta phải đánh
To win back your love again
Để giành lại tình yêu của em
I will be there, I will be there
Ta thề có trời, ta thề có đất

Love, only love
Yêu, yêu thật lòng
Can break down the wall someday
Để công thành phá đổ tường ngăn
I will be there, I will be there
Ta sẽ một mất, ta sẽ một còn

If we'd go again
Ước chi mình đi trở lại
All the way from the start
Trọn đường tình từ thuở ban sơ
I would try to change
Ta cố xoay thời chuyển vận
Things that killed our love
Cho những gì kết liễu tình ta

Your pride has built a wall, so strong
Lòng tự ái xây thành cao lũy rộng
That I can't get through
Đến nỗi mà không thể vượt qua
Is there really no chance
Có còn thật sự cơ duyên
To start once again
Xin hãy một lần trở lại
I'm loving you
Tại còn thương em

And try, baby try
Cố, nhỏ à, phải cố
To trust in my love again
Để lại tin lại tưởng vào tình
I will be there, I will be there
Mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng vượt

Love, our love
Tình, cuộc tình ta
Shouldn't be thrown away
Lẽ ra không nên quẳng mất
I will be there, I will be there
Mấy sông cũng vượt, mấy đèo cũng qua

If we'd go again
Ước chi mình đi trở lại
All the way from the start
Trọn đường tình từ thuở ban sơ
I would try to change
Ta cố xoay thời chuyển vận
Things that killed our love
Cho những gì kết liễu tình ta

Your pride has built a wall, so strong
Lòng tự ái xây thành cao lũy rộng
That I can't get through
Đến nỗi mà không thể vượt qua
Is there really no chance
Có còn thật sự cơ duyên
To start once again
Xin hãy một lần trở lại

If we'd go again
Ước chi mình đi trở lại
All the way from the start
Trọn đường tình từ thuở ban sơ
I would try to change
Ta cố xoay thời chuyển vận
Things that killed our love
Cho những gì kết liễu tình ta

Yes, I've hurt your pride, and I know
Đúng, kiêu hãnh nơi em ta xé ta vò
What you've been through
Thương cho những gì em đã trải
You should give me a chance
Hãy cho ta cơ duyên làm lại
This can't be the end
Đoạn tình chẳng thể ở đây

I'm still loving you
Tại còn thương em
I'm still loving you
Vì còn yêu em
I'm still loving you
Vẫn còn nhớ em
I need your love
Mãi cần tình em
I'm still loving you
Mãi mãi thương yêu
Still loving you
Thương mãi ngàn năm

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top