Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi lớp 9 soanbaitap.com

backlinkmko

Thành viên
Tham gia
14/9/2021
Bài viết
0
Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi lớp 9
Bố cục:
- Phần 1 (từ đầu ...cách sống của tâm hồn) : Nội dung tiếng nói của văn nghệ.

- Phần 2 (còn lại) : Sức mạnh lớn lao của văn nghệ trong đời sống con người.

Đọc hiểu văn bản
Câu 1 (trang 17 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Bài viết có bố cục khá chặt chẽ với hệ thống luận điểm mạch lạc :

- Văn nghệ không chỉ phản ánh thực tại khách quan mà còn là nhận thức mới mẻ, là tư tưởng, tình cảm của cá nhân nghệ sĩ.

- Sức mạnh của văn nghệ trong đời sống tâm hồn con người và cuộc sống.

- Văn nghệ có khả năng cảm hoá, có sức lôi cuốn kỳ diệu.

Câu 2 (trang 17 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ :

+ Phản ánh thực tại xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại.

+ Thể hiện tư tưởng, tình cảm người nghệ sĩ gói vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ.

+ Tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức người đọc như rọi vào bên trong chúng ta một thứ ánh sáng riêng...làm thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ.
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/ngu-van-9/so...an-nghe-cua-nguyen-dinh-thi-lop-9-713131.html
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social

Brand


See more
 
×
Quay lại
Top