Slide bài giảng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung:
 1. Nôi dung của chu trình bán hàng và thu tiền
 2. Chức năng chu trình bán hàng và thu tiền
 3. Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền
 4. KSNB đối với chu trình bán hàngvàthutiền
 5. Thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình bán hàng và thu tiền.
 6. Thực hiện thủ tục phân tích
 7. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ bán hàng
 8. Kiểm tra chi tiết khoản phải thu khách hàng
ST
 

Đính kèm

 • CHƯƠNG 7.ppt
  278 KB · Lượt xem: 3.190
×
Quay lại
Top