Sinh viên có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp xem tại đây

nambk1990

Thành viên
Tham gia
17/9/2016
Bài viết
3
Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ, thông qua thủ tục nộp đơn đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Sở hữu trí tuệ.

Vậy đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần có những tài liệu gì?

Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn cho khách hàng về các tài liệu cần có của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau:

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ được tiếp nhận khi có ít nhất các tài liệu sau:
Dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep.jpg
1. Tờ khai đăng ký

- Người nộp đơn nộp 2 tờ khai đăng ký

- Nêu chỉ số phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp (theo thỏa ước Locarno)

2. Bản mô tả:

- Người nộp đơn nộp 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, trong đó gồm các nội dung:

+ tên kiểu dáng công nghiệp

+ lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp

+ kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất

+ liệt kê ảnh chụp/ bản vẽ

- Bao gồm hai phần:

+ Phần mô tả: bộc lộ hoàn toàn bản chất của kiểu dáng công nghiệp

+ Phạm vi bảo hộ, nêu các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ: đặc điểm mới khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết

3. Bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp:

- Người nộp đơn nộp 05 bộ ảnh chụp hoặc 05 bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

- Bộ ảnh chụp, bản vẽ thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ, căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng có thể xác định được kiểu dáng công nghiệp đó

4. Chứng từ nộp phí, lệ phí

Các tài liệu này phải làm bằng Tiếng Việt

Các tài liệu sau đây có thể nộp sau khi đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

- Giấy ủy quyền trường hợp nộp đơn thông qua đại diện

- Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn khi thụ hưởng từ người khác (giấy chứng nhận quyền thừa kế, kế thừa, văn bản thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn…)

Các tài liệu này có thể làm bằng ngôn ngữ khác, nhưng phải dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ.
- các bạn tham khảo về đăng ký sáng chế , đăng ký thương hiệu
 
×
Top Bottom