SHALLOW (Lời Dịch Anh Việt) Lady Gaga and Bradley Cooper

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.284
SHALLOW2019's Grammy Awards
Lady Gaga and Bradley Cooper


At the 61st Annual Grammy Awards, "Shallow" took the awards for 2019's Best Song Written for Visual Media (Giải Grammy Cho Ca Khúc Nhạc Phim Hay Nhất) and Best Pop Duo/Group Performance (Giải Grammy Cho Trình Diễn Song Ca Hoặc Nhóm Nhạc Pop Xuất Sắc Nhất). "Shallow" is a song from the 2018 film A Star Is Born, performed by Lady Gaga and Bradley Cooper.

Tell me somethin', girl
Ngỏ đôi lời, cô gái
Are you happy in this modern world?
Em có vui trong cõi hiện đại này?
Or do you need more?
Hay em cần nhiều thêm?
Is there somethin' else you're searchin' for?
Còn gì khác nữa mà đang em tìm kiếm?

I'm falling
Anh sụp đổ
In all the good times I find myself
Lúc gặp thời anh lộ rõ cái tôi
Longin' for change
Trông chờ thay đổi
And in the bad times I fear myself
Và lúc sa cơ anh sợ chính mình

Tell me something, boy
Trần tình chút, hỡi chàng
Aren't you tired tryin' to fill that void?
Bộ anh không ngán cố lấp đầy vực thẳm?
Or do you need more?
Cần thêm nữa, đúng không?
Ain't it hard keeping it so hardcore?
Bộ không khó giữ cho niềm tin bất động?

I'm falling
Em đắm chìm
In all the good times I find myself
Lúc hoàng kim em tìm thấy mình
Longing for change
Thay đổi ngóng xa
And in the bad times I fear myself
Và lúc chiều tà em sợ bản ngã

I'm off the deep end, watch as I dive in
Té vào chổ sâu, xem nè ta rơi rơi mãi
I'll never meet the ground
Ta sẽ chẳng bao giờ chạm đáy
Crash through the surface, where they can't hurt us
Xuyên tâm không sầu, nào có nỗi đau nơi ấy
We're far from the shallow now
Ta trôi xa bến cạn giờ đây

In the shallow, shallow
Ở bãi cạn, bến nông
In the shallow, shallow
Trong bãi nông, bến cạn
In the shallow, shallow
Dạt xa bờ, mãi trôi
We're far from the shallow now
Ta trôi xa bãi cạn mất rồi

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
Whoah! Whoah! Whoah!

I'm off the deep end, watch as I dive in
Té vào chổ sâu, xem nè ta rơi rơi mãi
I'll never meet the ground
Ta sẽ chẳng bao giờ chạm đáy
Crash through the surface, where they can't hurt us
Xuyên tâm không sầu, nào có nỗi đau nơi ấy
We're far from the shallow now
Ta trôi xa bến cạn giờ đây

In the shallow, shallow
Mong bãi cạn, bến nông
In the shallow, shallow
Trông bãi nông, bến cạn
In the shallow, shallow
Dạt xa bờ, mãi trôi
We're far from the shallow now
Ta trôi xa bãi cạn mất rồi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom