Quà tặng và học phí các khóa combo học tiếng Nhật

Yuki_Center

Thành viên
Tham gia
8/2/2017
Bài viết
38
QUÀ TẶNG

Tiết kiệm 10% - 15% khi đóng các khóa combo

Tặng 01 balo trị giá 400.000VND cho học viên đóng học phí trước ngày khai giảng 05 ngày làm việc (áp dụng cho học viên đóng các khóa combo).

►Tặng 5%học phí cho học viên đóng học phí nhóm 2-3 người.

►Tặng 10%học phí cho học viên đóng học phí nhóm 4 người trở lên.

HỌC PHÍ

Trình độ

Khóa học/ Chương trình học

Thời lượng

Học phí


N5

Combo: Trọn gói trình độ N5 (S1 + S2)

1,5h x 85 buổi

(7.5tháng)

3.500.000 VND

Lớp N5 – Giai đoạn 1 (S1)

1,5h x 45 buổi

(4 tháng)

2.000.000 VND

Lớp N5 – Giai đoạn 2 (S2)

1,5h x 40 buổi

(3.5 tháng)

2.000.000 VND

Lớp N5 cấp tốc (Yuki 1)

3h x 60 buổi

(03 tháng)

5.000.000 VND

Lớp ôn tập N5 – 1 (O1)

1.5h x 10 buổi

(0,5 tháng)

1.000.000 VND

Lớp ôn tập N5 – 2 (O2)

1.5hx10 buổi

(0,5 tháng)

1.000.000 VND

Lớp giao tiếp N5 (GT1)

1,5h x 20 buổi

(1,5 tháng)

2.000.000 VND


N4

Combo: Trọn gói trình độ N4 (S3 + S4)

1,5h x 85 buổi

(7.5 tháng)

4.300.000 VND

Lớp N4 – Giai đoạn 1 (S3)

1,5h x 32 buổi

(2.5tháng)

2.000.000 VND

Lớp N4 – Giai đoạn 2 (S4)

1,5h x 50 buổi

(4tháng)

3.000.000 VND

Lớp N4 cấp tốc (Yuki 2)

3h x 60 buổi

(03 tháng)

5.000.000 VND

Lớp ôn tập N4 – 1 (O3)

1.5h x 10 buổi

(0,5 tháng)

1.200.000 VND

Lớp ôn tập N4 – 2 (O4)

1.5hx10 buổi

(0,5 tháng)

1.200.000 VND

Lớp giao tiếp N4 (GT2)

1,5h x 20 buổi

(1,5 tháng)

2.000.000 VNDN3

Lớp N3 – Giai đoạn 1 (T1)

1,5h x 50 buổi

(4 tháng)

4.000.000 VND

Lớp N3 – Giai đoạn 2 (T2)

1,5h x 50 buổi

(4 tháng)

4.000.000 VND

Lớp luyện thi N3

1,5h x 30 buổi

(2.5 tháng)

3.000.000 VND

N2

Lớp luyện thi N2

1,5h x 50 buổi

(1.5 tháng)

5.000.000 VND


Tiếng Nhật cho Trẻ em – 1 (Kids 1)

2h x 12 buổi

(3 tháng)

2.400.000 VND


Tiếng Nhật cho Trẻ em – 2 (Kids 2)

2h x 12 buổi

(3 tháng)

2.400.000 VND


Combo: Trọn gói trình độ N5, N4 & Lớp ôn tập

(Dành riêng cho DHS YUKI)


Đến khi xuất cảnh

10.000.000 VND


Combo: Trọn gói 1,5 năm

(Được linh hoạt chuyển lớp)


18 tháng

12.000.000 VND
 
×
Quay lại
Top