Phong Vũ Thanh Triều

vuongminhthy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2012
Bài viết
87
Tên Truyện: Phong Vũ Thanh Triều
Phần I:
Võ Lâm Đại Chiến Càn Thanh Cung


Tác Giả:
VMT
Rating:
R/T
Feedback:
please
Thể Loại:
kiếm hiệp
Tình Trạng:
đang viết
Disclaimer:
những bài thơ, câu đố vui, và truyện cười không phải của tác giả.
Nguồn:
tại hạ viết prequel này cho quyển truyện kiếm hiệp Thư Kiếm Ân Cừu Lục, nguyên tác Kim Dung.

Giới Thiệu:
Đại Thanh năm 1661, hoàng đế Thuận Trị băng hà. Ái Tân Giác La Huyền Diệp lên ngôi trị vì thiên hạ khi chưa tròn tám tuổi. Dưới quyền nhiếp chính của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, tân hoàng đế đã cực lực giao tranh giữa căn bệnh hiểm nghèo và sự mưu mô soán ngôi đoạt vị của gian thần Ngạo Bái. Chẳng những thế, ngài lại còn phải đối phó không ngừng với sự thống lãnh của bang phái Đại Minh Triều. Trong có gian thần, ngoài có phản tặc, Khang Hi hoàng đế lâm cảnh tấn thoái lưỡng nan. Và để củng cố ngai vị, ngài không tiếc hy sinh nhân mạng quan thần, vì thiên thu đại nghiệp dẫn đến một trận ái hận tình thù trong giới võ lâm…

Mục Lục:
Hồi 1: Khang Hi lâm nạn
Hồi 2: Thích sát Tây Sơn sự bất thành
Hồi 3: Bát Hiệp Anh Hùng
Hồi 4: Truy lùng phản tặc
Hồi 5: Nhất đại mỹ nhân
Hồi 6: Cứu nhân lộ diện
Hồi 7: Nhà trọ Ưng Song
Hồi 8: Hoa Đà Tái Thế
Hồi 9: Đa tình tự cổ không dư hận
Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ
Hồi 11: Hồi dương
Hồi 12: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Hồi 13: Uyên Ương Hồ Điệp
Hồi 14: Giang Nam Phong Vân
Hồi 15: Giai Nhân Tửu Lượng
Hồi 16: Song Hùng Nữ Hiệp
Hồi 17: Tú Tài gặp lính, có lý cũng câm miệng
Hồi 18: Song Lộ Phi Nương
Hồi 19: Một vợ nằm gi.ường lèo

Hồi 20: Mưu sự tại nam nhân, thành sự tại mỹ nhân
Hồi 21: Lưu Linh lưu địa
Hồi 22: Tình là tình nhiều khi không mà có
Hồi 23: Vườn tao ngộ
Hồi 24: Thanh Hoang mai phục đoạt kim ngân
Hồi 25:Nam vô tửu như kỳ vô phong
Hồi 26: Phong trần Nam hiệp
Hồi 27: Hoàng Hà đại nạn
Hồi 28: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau
Hồi 29: Anh hùng tài lượt xuất thiếu niên
Hồi 30: Nam hiệp Bắc quan
Hồi 31: Họa vô đơn chí
Hồi 32: Tiền trảm hậu tấu
Hồi 33: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan
Hồi 34: Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản
Hồi 35: Hoa quốc trạng nguyên
Hồi 36: Long đàm hổ huyệt
Hồi 37: Tương kế tựu kế
Hồi 38: Tri kỷ tâm giao
Hồi 39: Đầu trộm đuôi cướp
Hồi 40: Ngộ biến tồng quyền
Hồi 41: Hữu duyên vô phận
Hồi 42: Giang sơn và mỹ nhân
Hồi 43: Chân tình chân mỹ
Hồi 44: Tình chàng ý thiếp
Hồi 45: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
Hồi 46: Tình nhi nữ
Hồi 47: Nghĩa đảm kiếm khách
Hồi 48: Đời là hư vô
Hồi 49: Tình thiên thu
Hồi 50: Nhất kiến chung tình
Hồi 51: Vào sinh ra tử
Hồi 52: Thiên trường địa cửu
Hồi 53: Vô độc bất trượng phu
Hồi 54:
Hồi 55:
Hết!
 

Truyện: Phong Vũ Thanh Triều
(Quyển I: Võ Lâm Đại Chiến Càn Thanh Cung)

Hồi 1: Khang Hi lâm nạn
Hồi 2: Thích sát Tây Sơn sự bất thành
Hồi 3: Bát Hiệp anh hùng
Hồi 4: Truy lùng phản tặc
Hồi 5: Nhất đại mỹ nhân
Hồi 6: Cứu nhân lộ diện
Hồi 7: Nhà trọ Ưng Song
Hồi 8: Hoa Đà tái thế
Hồi 9: Đa tình tự cổ không dư hận
Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ
Hồi 11: Hồi dương
Hồi 12: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Hồi 13: Uyên ương hồ điệp
Hồi 14: Giang Nam phong vân
Hồi 15: Giai nhân tửu lượng
Hồi 16: Song hùng nữ hiệp
Hồi 17: Tú tài gặp lính, có lý cũng câm miệng
Hồi 18: Song Lộ Phi nương
Hồi 19: Một vợ nằm gi.ường lèo
Hồi 20: Mưu sự tại nam nhân, thành sự tại mỹ nhân
Hồi 21: Lưu Linh lưu địa
Hồi 22: Tình là tình nhiều khi không mà có
Hồi 23: Vườn tao ngộ
Hồi 24: Thanh Hoang mai phục đoạt kim ngân
Hồi 25: Nam vô tửu như kỳ vô phong
Hồi 26: Phong trần Nam hiệp
Hồi 27: Hoàng Hà đại nạn
Hồi 28: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau
Hồi 29: Anh hùng tài lượt xuất thiếu niên
Hồi 30: Nam hiệp Bắc quan
Hồi 31: Họa vô đơn chí
Hồi 32: Tiền trảm hậu tấu
Hồi 33: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan
Hồi 34: Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản
Hồi 35: Hoa quốc trạng nguyên
Hồi 36: Long đàm hổ huyệt
Hồi 37: Tương kế tựu kế
Hồi 38: Tri kỉ tâm giao
Hồi 39: Đầu trộm đuôi cướp
Hồi 40: Ngộ biến tòng quyền
Hồi 41: Hữu duyên vô phận
Hồi 42: Giang sơn và mỹ nhân
Hồi 43: Chân tình chân mỹ
Hồi 44: Tình chàng ý thiếp
Hồi 45: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
Hồi 46: Tình nhi nữ
Hồi 47: Nghĩa đảm kiếm khách
Hồi 48: Đời là hư vô
Hồi 49: Tình thiên thu
Hồi 50: Nhất kiến chung tình
Hồi 51: Vào sinh ra tử
Hồi 52: Thiên trường địa cửu
Hồi 53: Vô độc bất trượng phu
Hồi 54: Lực bất tòng tâm
Hồi 55: Oan oan tương báo
Hồi 56: Hoạn nạn thấu chân tình
Hồi 57: Dưỡng hổ di họa
Hồi 58: Quyết chiến sinh tử
Hồi 59: Mộng đoàn viên
Hồi 60: Triệt hạ Khổng Minh
(Hết)
 
Hồi 1: Khang Hi lâm nạn
Bắc Kinh.

Ngày bảy, tháng hai, năm 1661. Đại Thanh hoàng đế Thuận Trị băng hà. Bạch thiên đăng phủ đầy Thành Tử Cấm. Ái Tân Giác La Huyền Diệp lên ngôi trị vì thiên hạ khi chưa tròn tám tuổi, lấy niên hiệu Khang Hi.

Trước phút lâm chung, hoàng á mã ái ngại tân hoàng đế tuổi còn quá trẻ nên viết di thư trao quyền cai trị giang sơn về tay tứ mệnh đại thần. Khang Hi lên ngôi nhưng quyền nhiếp chính được cai quản bởi thái hoàng thái hậu Hiếu Trang.

Do thái hoàng thái hậu niên thọ quá cao thành thử một trong tứ mệnh đại thần, mệnh danh Ngạo Bái, liên tục mua chuộc quan binh triều đình hòng kéo bè làm loạn. Ngoài mặt, Ngạo Bái tỏ vẻ ủng hộ Khang Hi nhưng lòng thầm mong triệt buộc chân mệnh thiên tử.

Mới ban đầu, Ngạo Bái phụ trách đọc sớ tấu chương, đến khi xong xuôi thì kính cẩn dâng tận tay thái hoàng thái hậu để nhờ phê duyệt. Dần dần về sau, Ngạo Bái tự tiện đứng ra xem xét công việc triều chính. Sự chuyên quyền của vị cố mệnh đại thần đã khiến Khang Hi và thái hoàng thái hậu bất mãn nhưng vẫn án binh bất động. Nguyên do là vì bè cánh của Ngạo Bái quá đông, người nào người nấy ngang nhiên lộng hành ngang dọc.

Ngạo Bái cậy bản thân đã từng là vị thần lập quốc nên vỗ ngực xưng danh, không xem thánh chỉ của hoàng thượng ra gì. Quan quân triều đình ai nấy đều ngại binh hùng thế mạnh của Ngạo đại nhân. Các chư hầu bá quan văn võ để mặc gian thần hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió đến độ trời long đất lở.

Vào năm Khang Hi lâm bệnh đậu mùa, Ngạo Bái hiểu đại nghiệp sắp sửa vào tay liền ra mặt hăm dọa thái y viện. Sự ngang tàn này đã khiến cho công vụ chữa trị ấu chúa bị trì hoãn. Ngự y lo sợ binh quyền của Ngạo đại thần, nhất là cái khoảng tư thù cá nhân nên không dám chuẩn mạch. Đến khi Ngạo Bái đồng ý để ngự y chuẩn mạch thì bệnh tình của ấu chúa trở nặng.

Năm đó, tuy rằng Khang Hi hoàng đế tuổi trẻ nhưng th.ân thể yếu nhược, lại còn thiếu sức đề kháng nên nhiễm phải đậu mùa ác tính. Lúc ban đầu, giai đoạn tiền triệu kéo dài bốn ngày, chẳng may dẫn đến sốt cao rồi nhiễm độc huyết khiến giác mạc bị sẹo. Toàn thái y viện trên dưới bó tay. Thái hoàng thái hậu truyền trung thần tin cậy nhất của bà là Dương Tiêu Phong đi tìm Nữ Thần Y vang danh giang hồ.
 
Hồi 2: Thích sát Tây Sơn sự bất thành
Giang Nam. Tháng mười. Tiết Thu.

Dân cư nhộn nhịp. Bỗng có gió thu. Lá bắt đầu rơi. Hơi nhuốm lạnh. Trời chập choạng tối. Ở một khu rừng hoang sơ cách thị trấn chừng năm dặm xuất hiện hai thanh niên vận y phục màu đen và đôi tuấn mã. Người phi bạch mã chạy phía trước có thần sắc tỉnh táo và diện mạo khôi ngô. Theo sát phía sau là một kẻ cưỡi hắc mã với gương mặt tái nhợt, môi tím ngắt và đôi mắt mất hồn. Nhìn tướng tá của người cưỡi hắc mã thì hình như đang trọng thương.

Khi đến gần thị trấn, cả hai kéo mạnh dây cương h.ãm đà tuấn mã. Người thanh niên cưỡi bạch mã phóng xuống đất trước tiên. Hắn quay đầu nhìn chung quanh, khi biết chắc an toàn tuyệt đối thì hối hả đến đỡ tên còn lại. Hai người một dìu một dắt, thoáng mắt đã biến mất tông tích rồi bất thình lình bước ra sau toán thông già. Họ đã đổi y phục. Bộ quần áo thích khách màu đen xốc xếch giờ thay thế bằng bộ áo bào màu lam nom rất tươm tất và gọn gàng. Trên đầu còn đội thêm chóp bạc. Đây rõ ràng là đồng phục của các bậc tân khoa tú tài.

Hai kẻ thanh niên bỏ rơi cặp tuấn mã ở lại khu rừng, mặc xác chúng muốn đi đâu cứ đi, coi như là giải phóng cho đám thú vật một phen. Còn bản thân hai kẻ đó thì dò dẫm đến thị trấn. Họ lần theo ngõ ngạch mà ít người qua lại để tìm tới cánh cửa hậu của học đường Hắc Viện.

Người thanh niên bị thương đã gần chục canh giờ, lại phải cuốc bộ đường sá xa xôi nên mệt mỏi đuối sức. Hắn quỵ xuống đất.
- Tam ca! - Tên đồng bọn điếng hồn kêu lên một tiếng.
Người bị thương, nay là Tam ca, xua tay lắc đầu:
- Huynh không sao, đệ cứ an tâm.

---oo0oo---

Hắc Viện là học đường rộng lớn và ưu tú của xứ sở Giang Nam. Nơi đó cũng là cư xá dành cho thí sinh tạm trú chờ ngày ứng thí. Học viện vốn do một tay của Mã Lương lão nhân ra sức quyên tiền và hợp tác với dân chúng trong vùng đồng lòng xây cất.

Mã Lương là nhà thơ danh tiếng vào cuối thời đại triều Minh. Ông từng được hậu bối tôn thành “thi tiên” và ví ngang hàng với “thanh liên cư sĩ” Lý Bạch.

Mã Lương một lòng khuy phục nhà Hán nên đã nhiều lần từ khước lời thỉnh mời của tiên hoàng Thuận Trị. Vị hoàng đế quá cố vốn có nhã ý muốn rước Mã Lương vào cung để giao phó trọng trách dạy dỗ các vị bối lặc gia văn chương phong phú và Hán ngữ thơ từ. Nhưng lần nào cũng bị Mã Lương chối bay chối biến. Ông tự biện hộ rằng bản thân không có tham vọng trở thành tôn sư.

Cũng bởi vì thế mà Mã Lương thường hay bị quan địa phương đàm tiếu. Chẳng những vậy, họ còn tìm mọi cách khử trừ. Giang Nam tri huyện từng dùng quỷ kế để gán ghép tội tình. Vị tri phủ sử dụng mọi mưu mẹo. Và ngay cả vị đô đốc cũng đã cố công xua binh dẹp bỏ trường học nhưng mãi mà vẫn không xong. Có lần, tri huyện đại nhân phao tin Mã Lương viết một bài thơ với ý đồ công kích triều đình Mãn Châu. May mắn làm sao, chứng cớ lại bị thiêu hủy một cách bí ẩn thành ra tri huyện đại nhân không thể buộc tội Mã Lương ở giữa công đường.

Vài tháng trước, Mã Lương lão gia lâm bệnh qua đời. Các bậc hiền nhân tu sĩ buộc lòng đứng ra bình chọn tân viện trưởng. Sau nhiều cuộc bỏ phiếu, chiếc ghế trống đã được giao phó cho nghĩa tử của Mã Lương là Tần Thiên Văn đảm đang.

---oo0oo---

Kẻ có diện mạo khôi ngô co chân đạp cánh cửa rồi dìu Tam ca đứng dậy bước vô trong. Từ dãy hành lang, một lão già tóc bạc phơ vọt ra đón. Ông tất tả chạy đến đóng cánh cửa, khóa chốt và gài then cẩn thận. Xong xuôi, ông quay đầu nhìn hai tên nam nhân, đôi mắt ánh vẻ kinh ngạc. “Tại sao chỉ có hai người họ trở về?” Ông tự hỏi chính bản thân, lòng hoang mang tột đỉnh. Cũng bởi vì nhịn không nổi nên ông lên tiếng:
- Hai người không về cùng Sư Thái và đám huynh đệ hay sao?
- Lát nữa sẽ giải thích với ông - Kẻ khôi ngô nói nhanh - Bây giờ ông mau phụ một tay, giúp ta đưa Tam ca vào hầm mật.
Người thanh niên tuấn tú nhờ vả xong thì Tam ca ngất xỉu. Ông lão liền choàng tay qua vai Tam ca làm điểm tựa, cùng với người thanh niên đỡ Tam ca vào an nghỉ trong mật hầm nằm bên dưới từ đường. Vừa đi, ông lão vừa lo lắng, nét mặt khẩn trương còn giọng nói thì phập phòng:
- Thương tích của tam đương gia thế nào?
- Huynh ấy trúng phải kịch độc!

---oo0oo---

Khi ông lão đặt Tam ca nằm trên gi.ường thì thấy dòng máu ứa ra từ hông bên trái. Máu có màu đen, chảy xuống, loang lên tấm trải gi.ường. Ông há hốc miệng, mãi một lúc mới choàng tỉnh.
- Nguy rồi! - Ông lão luống cuống giơ tay chỉ vũng máu - Hình như tam đương gia nhiễm độc huyết.
Người thanh niên kia nghe được thì lập tức điểm huyệt “khí hải” của Tam ca, tĩnh động mạch, phá khí. Ông lão thất kinh thiên, định ra tay cản nhưng người thanh niên giải bày:
- Chất độc quá hiểm. Nếu để máu lưu thông thì độc sẽ công tâm. Phải điểm huyệt này máu mới ứ lại.
Và hắn hất đầu bảo:
- Lão Tôn, ông hãy đi pha nước nóng đem đến đây.
Lão Tôn vâng dạ. Ông mau mắn bỏ ra khỏi mật hầm. Khi lão Tôn đi rồi, người thanh niên cởi áo của Tam Ca để quan sát vết thương.

Nửa khắc sau, lão Tôn quay trở vào với thau nước, cái khăn và nhiều miếng vải trắng dùng cho việc băng bó. Ông trao ba thứ đó tận tay người thanh niên trước khi chạy đến góc phòng bưng chiếc ghế lại để gần gi.ường. Người thanh niên đặt thau nước và mấy tấm vải lên ghế.

Tam ca cởi trần trùng trục, đang nằm bất tỉnh nhân sự, đôi mắt nhắm tịt trong khi người thanh niên nhúng khăn vô thau nước nóng, vắt ráo. Hắn dùng chiếc khăn đó chùi vết máu đen kịt chung quanh be sườn của Tam ca. Lão Tôn đứng khoanh tay kế bên chờ sai bảo. Vừa lau vết thương, người thanh niên vừa cau mày hỏi:
- Thiếu đà chủ đã về chưa?
Lão Tôn buông thõng hai tay. Ông buồn bã lắc đầu thay tiếng trả lời, trong lòng đầy lo ngại. Ông nhìn bệnh nhân, lúc này đang hồn lìa khỏi xác rồi đưa cặp mắt nhăn nheo già nua sang kẻ thanh niên có gương mặt khôi ngô. “Tại sao sự việc lại đến nông nổi này? Kế hoạch của chúng ta chu toàn như vậy…” Lão Tôn đau lòng tự nhủ. Ông không nén được tiếng thở dài.


 
Hồi 3: Bát hiệp anh hùng

Vài hôm trước, từ Cố Cung của thành Bắc Kinh loang tin tức “thái hoàng thái hậu sẽ cùng với Khang Hi hoàng đế xuất tuần đến núi Tây Sơn để tạ lễ Quan Thái Âm.” Sư Thái biết chuyện bèn kêu gọi Giang Nam thất hiệp bày mưu ám sát. Giang Nam thất hiệp là bảy vị anh tài có võ nghệ cao cường nhất của bang hội phản Thanh. Ngặt nỗi, âm mưu đảo chính bất thành.

Sáng ngày hôm đó, thái hoàng thái hậu xuất cung. Bà mang người cháu đích tôn tức là Khang Hi ấu chúa theo cùng. Nhưng tân hoàng đế đã được Phủ Doãn đại tướng quân tặng long bào có tẩm độc nhằm bảo vệ bản thân khi nguy cấp. Ngoài ra, còn có đội súng Tây phục kích chung quanh ngôi miếu Quan Âm. Lực lượng của đội súng Tây cũng được Phủ Doãn đại tướng quân bí mật bố trí và sẵn sàng chờ đợi để đánh úp đối phương khi lọt vào trận địa.

Bởi thế mà mưu lược ám toán của bang hội phản Thanh bị phá sản. Sư Thái vừa mới ra quân, trận vừa mới đánh, chưa kịp diệu võ dương oai thì đã phải tìm đường tẩu thoát. Trong giây phút nguy ngập, người đồ đệ thứ ba của Sư Thái là tam đương gia bắt giữ được hoàng đế nhưng thấy đứa trẻ nên không đành ra tay. Ngược lại, Khang Hi rút đoản đao đâm trúng tĩnh động mạch cạnh sườn của kẻ thích khách. Độc trên long bào vì thế công tâm.

Sư Thái hết cách đành cắn răng hủy bỏ kế hoạch. Bà phất tay ra hiệu rút lùi và đánh cầm chân bọn binh sĩ để cho người đồ đệ thứ bảy là thất đương gia dìu tam đương gia lên tuấn mã. Trong khi hai người đó an toàn rời khỏi thì bản thân của Sư Thái lại lâm cảnh nguy nan. Bà bị quân thù nã pháo, đạn bắn trúng lòng ngực.

Nhưng trời không phụ người lành. Sư Thái được người đồ đệ thứ nhì là nhị đương gia dùng khinh công phá vòng vây cứu bà thoát hiểm. Người đồ đệ thứ nhất là đại đương gia bị địch bao vây. Chẳng ai biết hắn tìm cách nào mà cuối cùng cũng tháo chạy ra ngoài. Còn những người đệ tử khác của Sư Thái là tứ đương gia, ngũ đương gia, lục đương gia thì số phận không được may mắn như bà và đám huynh đệ. Bọn họ tất cả đồng loạt tử thương.

Xin cho phân tích thêm là bang phái phản Thanh gồm có vị lãnh tụ, tức người đứng đầu, gọi bằng “tổng đà chủ.” Kế đến là “thiếu đà chủ,” người này nhậm chức chỉ huy và lãnh đạo bang hội khi tổng đà chủ qua đời hay vắng mặt vì nguyên do mà ít ai lường trước được, thí dụ như lúc lâm bệnh hoặc đang thọ thương. Xếp dưới quyền của thiếu đà chủ nhưng trên hàng vạn thành viên bang hội là tám vị “đương gia.” Tất cả thành viên của hội đều có thể được cân nhắc vào hàng đương gia nếu như họ hội tụ đầy đủ các yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là võ công. Tám vị đương gia đều là nhân vật võ lâm kính nể, công phu cái thế, thuộc hàng tinh thông thượng thừa.

Cũng xin nhắc đến danh phận đặc biệt của Sư Thái. Bà vốn là Trường Bình công chúa của triều Minh. Đó là triều đại độc lập cuối cùng do người Hán lãnh đạo trước khi thôn tính vào tay nhà Thanh của những người thắt bím tóc thuộc tộc Mãn Châu. Năm xưa, Trường Bình công chúa đi lại trong chốn giang hồ đã lấy biệt hiệu là A Cửu. Sau khi bị mất một tay, A Cửu xuất gia đầu phật nên sửa đổi danh hiệu thành Cửu Nạn.

Kể từ đó, Cửu Nạn thành tâm khẩn phật. Bà một lòng xa lánh thế nhân để quy ẩn giang hồ. Tuy nhiên, ngó vậy chứ không phải vậy. Thật tình mà nói thì ngọn lửa hận thù vong quốc vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng bà. Thành thử tu hành chỉ là cái cớ để bà che mắt triều đình, còn mục tiêu chính thức là thành lập một bang hội. Dã tâm của bà rất lớn. Trong suốt hai mươi mấy năm qua bà không ngừng thu nhận và huấn luyện đệ tử hòng phản Thanh phục Minh.

Trường Bình công chúa lúc rời Thành Tử Cấm đã bí mật giao du khắp nơi hòng chiêu binh mãi mã. Bà vì dốc lòng tìm kiếm các bậc nhân tài nghĩa sĩ nên quanh năm suốt tháng lăn lộn nơi chốn giang hồ để chiêu mộ nhiều vị danh nhân. Đại đa số những người được bà hết mực chú ý là đám trẻ thơ ở cô nhi viện. Bà truyền thụ võ công cho họ và quan tâm chăm sóc như người thân trong gia đình. Sau khi bà quen biết Mã Lương lão nhân thì cả hai người bắt đầu âm thầm hoạt động cướp giàu tế bần. Hai người cùng một ý nguyện phục Minh nên mở thư viện và tư thục nhằm kêu gọi bằng hữu gia nhập bang phái Đại Minh Triều. Dần dần sau này, đám cô nhi lớn khôn. Bọn họ vì tôn kính nên gọi bà là Sư Thái. Nhưng bà chính là tổng đà chủ, vị lãnh tụ vĩ đại của bang phái phản Thanh. Bà trú ngụ ở rất nhiều nơi, cư gia thường hay bất định. Ngoài Giang Nam thất hiệp thì không ai biết tông tích lẫn hành tung ẩn náu của bà.

Sư Thái vốn thu nhận nhiều đệ tử nhập môn. Trong những kẻ anh tài đó có bảy người đồ đệ được bà cất công chọn lựa, đặc biệt tâm đắc và vô cùng ưu ái hợp thành Giang Nam thất hiệp. Họ là đại đương gia Khẩu Tâm, nhị đương gia Tần Thiên Nhân, tam đương gia Trương Quốc Khải và thất đương gia Tần Thiên Văn. Còn ba người đồ đệ nữa nhưng họ đã thất thủ và bỏ mạng ở miếu Quan Thế Âm.

Ngoài ra, Sư Thái còn nuôi nấng một nữ nhân mười tám tuổi. Công phu không rõ hạng bởi nàng chưa hề tỉ thí với ai. Người đời chỉ biết đến danh tánh của nàng là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân. Riêng các vị sư huynh trong hội thì âu yếm gọi nàng bằng “bát muội.” Nàng là nữ thành viên duy nhất trong thất hiệp huynh đệ và cũng được xem như bát đương gia của bang phái Đại Minh Triều. Hệt Sư Thái, hành tung của Giang Nam đệ nhất mỹ nhân thường hay bất định, nay đây mai đó, thỉnh thoảng thì tạm trú ở Hắc Viện học đường. Nàng cùng với các vị sư huynh liên binh, kết nạp thành Giang Nam bát hiệp trấn thế giang hồ.

(còn tiếp)
---oo0oo---


Hồi 3: Bát hiệp anh hùng (tiếp theo)

Đôi lời giới thiệu về các vị đương gia:

Đại đương gia là người có võ nghệ cao thâm, tuy rằng khoác áo cà sa, lòng hướng phật nhưng tâm không tịnh. Chàng mặc áo tu hành mà bụng dạ toan tính, thâm tâm ranh ma, lại còn ưa thích chức vụ cao sang và mơ được trở thành đại sư trù trì.

Biệt hiệu của đại đương gia là Khẩu Tâm. Hai chữ đó vốn do phương trượng của chùa Thanh Tịnh đặt cho. Ngay cả bản thân chàng cũng chẳng biết tên thật của mình là gì.

Khẩu Tâm có thân mình cao lớn, gương mặt rộng hình chữ điền cộng với hai hàng mi mao dày và hàm râu đậm, trông bộ dạng cứ như linh vật kỳ lân. Bá tánh bình dân chỉ nhìn thoáng qua dung mạo của Khẩu Tâm một cái cũng đủ khiếp đảm mất ăn mất ngủ. Chẳng những thế, chàng còn sở hữu giọng nói dõng dạc mà nhiều lúc vang lên nghe từa tựa như tiếng chuông đồng.

Khẩu Tâm không cười bao giờ, lúc gặp đối thủ thì càng im lìm cô tịch, mục đích là để hù dọa tâm lý của kẻ đối diện khiến cho quân địch kinh thiên hồn vía. Chàng ra tay nhanh như sấm, động thủ không bao giờ nương và chưa hề nếm mùi vị thất bại dưới tay cẩu tẩu Mãn Thanh dầu chỉ một lần.

Năm mười lăm tuổi, Khẩu Tâm cùng Sư Thái mai phục ở Sơn Đông hầu chặn đoàn xe của Cao Lã. Ông ấy lúc bấy giờ đang hộ tống vợ con lên đường nhận chức quan địa phương. Sư Thái kề dao cận cổ người con trai duy nhất của Cao Lã tri huyện. Bà dùng tên nghịch tử đó để uy hiếp trong khi Khẩu Tâm đòi tên quan tri huyện nộp hết tài sản. Cao Lã đâu dám không tuân. Sau khi rời khỏi, Sư Thái bàng hoàng phát giác tên đại đệ tử lén lút cất giữ một số trân châu hạt hòng làm của riêng. Bà bèn xử theo bang pháp.

Theo quy luật bang hội, bất kỳ thành viên nào có ý tham nhũng nhưng lại cam tâm hối cải thì sẽ chịu phạt bằng cách lau chùi nhà xí trong vòng ba tháng, ăn cơm hẩm và ngủ chiếu đất. Mặc kệ là ai cũng không được ân xá. Nếu như phạm nhân bị phát hiện gian dối hoặc làm trật một trong ba điều kể trên thì sẽ lãnh phạt hai trăm trượng và bị trục xuất ra khỏi tông đường. Quy chế đó là một điều trong bộ Tam Bất Luật do Mã Lương lão nhân đặt tên, mãi cho đến ngày hôm nay vẫn còn được tất cả các thành viên bang hội xem trọng. Tam Bất Luật gồm có:
Bất đầu phục Thanh triều
Bất bán rẻ huynh đệ, và
Bất tham nhũng gia sản

Khẩu Tâm dọn dẹp nhà xí ở địa đạo Tây Hồ không lâu liền len lén ăn thịt chuột và uống rượu bồ đào. Ngoài Hắc Viện thì địa đạo Tây Hồ chính là nơi tụ tập của Giang Nam bát hiệp khi có biến cố. Họ dùng pháo thủ làm tính hiệu. Khi thấy lửa bùng nổ ở Tây Hồ, tất cả các thành viên bang hội đều về tham dự. Nơi đây, nhị đương gia Tần Thiên Nhân trở thành nhân vật chủ chốt. Chàng ngồi chiếc ghế lãnh đạo. Lẽ ra là vị trí của tổng đà chủ nhưng Sư Thái không bao giờ ra mặt. Bà chỉ ở bên trong âm thầm chỉ huy.

Trở lại câu chuyện của Khẩu Tâm. Có một hôm, Khẩu Tâm chưa ăn xong thịt đã nghe tiếng chân người. Vì sợ việc tu hành trái phép bị phát giác nên chàng vội giấu đồ ăn xuống dưới ghế mây. Đệ tử bang hội đi ngang lầm tưởng người ngồi đấy là vị hòa thượng tốt của chùa Thanh Tịnh.

Lúc họ mới rời gót, Khẩu Tâm chưa kịp thở phào thì phát giác đồ ăn bị một con mèo đen đánh cắp. Chàng liền huơ tay vớ cọng dây nhằm phơi áo quần, cột thành một vòng tròn nhỏ, ném trúng cổ hắc miêu và ra sức kéo. Sợi dây vòng tròn siết mạnh. Chỉ trong vòng nháy mắt là xương cổ súc sinh gãy gọn.

Sau việc đó, Khẩu Tâm quyết định chế tạo binh khí độc đáo thiên hạ. Khoảng vài năm mày mò, cuối cùng Khẩu Tâm đã cho ra Thiết Đầu Lôi. Một thứ vũ khí cực kỳ hung tợn, hình tạng như lồng chim bằng thép có xích sắt. Khẩu Tâm chỉ cần vung tay sao cho đúng mục tiêu là chiếc lồng bay tới chụp vào đầu đối thủ. Sau khi giật mạnh sợi dây xích, nhiều cạnh nhọn từ lồng chim đâm vào cổ đối phương khiến gân xương đứt lìa. Đầu rời khỏi xác. Kinh hãi tột cùng. Trong lúc không sử dụng, Khẩu Tâm xếp Thiết Đầu Lôi lại và bỏ vào áo cà sa. Lúc ban đầu, Mã Lương lão nhân không bằng lòng với ác khí đó vì nó quá tàn nhẫn nhưng ông khuyên mãi mà Khẩu Tâm không phục. Lại nữa, Khẩu Tâm làm rất được việc, nhất là vấn đề tiêu trừ tham quan vô lại nên Mã Lương mới chịu thôi. Ông không màng đá động tới.---oo0oo---
Hồi 3: Bát hiệp anh hùng (tiếp theo)

Người xếp thứ nhì trong tám vị Giang Nam bát hiệp là Tần Thiên Nhân. Tuy ngoài miệng ăn nói chững chạc, chàng lại thuộc típ người trầm lặng. Tần Thiên Nhân nhập môn sau Khẩu Tâm một thời gian nên được xem là nhị đương gia của bang phái Đại Minh Triều.

Khẩu Tâm vốn là đại sư huynh của nhóm Giang Nam bát hiệp thành thử Khẩu Tâm đáng lý ra phải là người đảm nhiệm chức vụ thiếu đà chủ. Nhưng ngặt cái là mỗi lần Sư Thái vắng mặt thì hầu hết tất cả thành viên bang hội đều tôn xưng Tần Thiên Nhân thành vị thủ lĩnh chứ không phải Khẩu Tâm. Lý do đó vô cùng đơn giản, vì Tần Thiên Nhân là người hữu dũng hữu mưu, võ nghệ tài tình còn bản lĩnh thì cao siêu thâm hậu. Bởi vậy mà khi bang phái có việc cần kẻ chủ trương thì Tần Thiên Nhân thường hay là người nêu ra quyết định cuối cùng.

Võ công của Tần Thiên Nhân nói không khả quan thì có thể xếp hàng thượng thừa. Chàng sở hữu đôi tay nhanh nhẹn. Với khả năng bất cần vũ khí, chàng chỉ dựa vào nội công siêu phàm mà vận công lực vào đôi tay nhằm đánh gãy xương cốt địch thù. Tần Thiên Nhân là cao thủ thần quyền nên ít khi ra tay từ xa, bởi nếu chàng không nắm bắt được đối phương thì sẽ không dễ dàng nhập nội. Vì thế mà chàng có thể phát huy võ công tối đa ở trong vòng mười thước.

Tần Thiên Nhân còn có khinh công bậc nhất thiên hạ, tuy là đồ đệ của Sư Thái nhưng võ nghệ vượt trội sư phụ rất nhiều. Chàng ít khi ra tuyệt chiêu, chỉ chờ giây phút cuối cùng mới sử dụng. Tuyệt kỹ quyết định của chàng là chiêu thức Chuẩn Đề Quyền, một chiêu độc địa trong bộ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quyền. Mỗi lần chàng xuất chiêu này là có thể đoạt cùng lúc hàng chục tánh mạng.

Khoan hãy nói về việc Tần Thiên Nhân là cao đồ của lò võ Thiếu Lâm, chàng thông thạo bảy mươi hai môn tuyệt kỹ “thất thập nhị huyền công.” Bây giờ nói tới bộ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quyền mà từ lâu đã trở thành độc nhất vô nhị trong giới giang hồ. Bộ môn thần công này là do Tần Thiên Nhân tự mình sáng lập, lâu nay chưa hề truyền thụ cho ai. Trong bộ có chiêu thức Chuẩn Đề Quyền đã được các vị võ thuật gia mô tả như sau:

“Kẻ địch lâm trận sẽ tưởng chừng như đang đối phó cùng lúc với hai mươi bốn bàn tay ra đòn chí tử từ bốn phương tám hướng. Đánh không kịp bưng tai, nhanh chớp nhoáng đến mức kẻ thù không biết phải công thủ bên nào.”

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quyền là tên của bộ quyền công kinh hồn mà những đối phương may mắn sống sót đã ví như đang tranh bá với tượng phật nghìn tay nghìn mắt.

Phía giang hồ thường hay tương truyền, quyển Võ Thuật Gia Phổ cũng từng ghi chép “thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân ngự tôn đỉnh võ lâm, công phu xếp hàng đầu thiên hạ.”

Tần Thiên Nhân còn được người đời tôn thành “thần quyền Nam hiệp,” oai trấn tứ phương. Người duy nhất có thế sánh ngang hàng ngang sức với Tần Thiên Nhân họa may chỉ có một mà thôi. Vị cao nhân đó là Phủ Doãn đại tướng quân Dương Tiêu Phong, hay còn được dân chúng kinh thành ban danh “Bắc quan đại nhân.” Dương Tiêu Phong tướng quân là chuyên gia ám khí.

Bởi vậy mà các vị bằng hữu giang hồ thường nghêu ngao câu “Nam hiệp Bắc quan giao tranh đấu.” Nghĩa là phương Nam thì có Tần Thiên Nhân, còn phía Bắc lại có Dương Tiêu Phong. Thần quyền Nam hiệp đối đầu Bắc quan đại nhân. Cả hai bậc võ vương là kỳ phùng địch thủ, chưa từng hội ngộ bao giờ nên thở thành câu đố trong giới võ lâm.

Ngoài ra cũng không nên không nhắc đến Ngạo Bái. Ông vốn xuất thân là Mãn Châu đệ nhất tướng sĩ, đã từng tham gia chinh chiến từ thời Hoàng Thái Cực. Ngạo Bái dũng mãnh hơn người, xuất nhiều mưu mô gian xảo và thảm sát nhân mạng một cách tàn bạo. Nay ông quyền cao chức trọng nên ở mãi trong cung lập kế loại trừ tân hoàng đế. Thế nên giang hồ không xếp hạng ông vào quyển Võ Thuật Gia.

Trở lại thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân. Theo lời của Giang Nam đệ nhất mỹ nữ thì “Tần Thiên Nhân là người đáng để nữ nhi trao thân cả đời. Chàng tuy rất nghiêm nghị, ngoài mặt nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng trong thâm tâm thì vô cùng độ lượng.”

Tần Thiên Nhân có tầm dáng cao ngời, thân mình vạm vỡ rắn chắc, và đôi vai rộng có thể làm điểm tựa cho bất kỳ nữ nhân nào. Chàng là một đấng trượng phu nghĩa hiệp. Nhìn dáng vẻ ngỡ vô tình nhưng có phải là kẻ đa tình hay không? Chàng rất ít khi cười dù là cười mỉm. Hình như trong lòng chất chứa điều ưu tư. Chàng như một chiếc rương khóa chặt, bên trong chứa đựng bao điều bí mật khiến nữ nhân hiếu kỳ nên muốn chinh phục cho bằng được. Ánh mắt chàng sâu thẳm chứa chan tâm sự, khi người đối diện nhìn vào sẽ bị thu hút và cuốn xoáy theo tâm hồn. Bất cứ lúc nào chàng xuất hiện, cho dù chỉ một mình hay cùng với những thanh niên khác thì sự vô tình càng khiến chàng toát lên vẻ quyến rũ khiến cho ai nấy đều phải động lòng thương yêu. Mỗi lần có sự hiện diện của chàng thì nữ nhân nào cũng muốn mang trái tim nồng nàn trao tặng, để đổi lại một tia nhìn mà thôi, mặc dầu là ánh mắt hững hờ.

Đối với các vị bằng hữu trong chốn giang hồ thì Tần Thiên Nhân là người bạn tâm giao rất đáng để quen. Chàng sẵn sàng xả tánh mạng vì tri kỉ và cũng sẵn lòng vì hiệp nghĩa mà hy sinh. Hễ mỗi lần gặp điều bất bình thì mọi người đều diện kiến Tần Thiên Nhân vì họ biết chàng luôn ra tay tương trợ. Chàng sống cho sơn hà, chết vì xã tắc. Chàng là một hình tượng anh hùng nhưng hy vọng không phải hình hài bi kịch, mà sẽ là một bậc kỳ tài trong giới võ lâm.

Tóm lại, thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân là một đại trượng phu lý tưởng, đầu đội trời chân đạp đất. Chàng tôn thờ chính nghĩa. So với đại đương gia Khẩu Tâm thì nhị đương gia Tần Thiên Nhân xem ra được huynh đệ bang hội ưu ái hơn. Khẩu Tâm được nhiều người kính sợ nhưng Tần Thiên Nhân lại được mọi người trọng nể. Cho đến hôm nay vẫn không rõ trong trái tim chàng đã có hồng nhan tri kỉ hay chưa?---oo0oo---
Hồi 3: Bát hiệp anh hùng (tiếp theo)

Bậc anh hùng đảm nhiệm chức vụ thứ ba trong bang hội Đại Minh Triều là Trương Quốc Khải. Chàng được các vị huynh đệ tôn thành tam đương gia. Trương Quốc Khải là người nhân từ nhất trong nhóm Giang Nam bát hiệp. Chàng có tư duy thanh thản và tâm địa rộng lượng hải hà.

Trương Quốc Khải là chủ nhân của thanh Phục Kiếm. Lúc đón nhận món binh khí từ tay Sư Thái, chàng có tuyên thề rằng sẽ bảo hộ thanh kiếm cho đến khi bản thân đứng trước vùng biên ải cửu tuyền. Đối với Trương Quốc Khải thì thanh bảo kiếm là tánh mạng. Kiếm mất người mất, kiếm còn người còn. Binh khí của chàng bất rời thân. Khi chàng không dùng đến thì thanh kiếm được cuộn tròn vòng quanh thắt lưng. Mỗi lần người ngoài nhìn sơ qua sẽ thấy thanh kiếm có hình dáng từa tựa một sợi dây thắt lưng của y phục nên gọi là Phục Kiếm. Hiếm khi có cao nhân phát giác sợi dây thắt lưng ấy chính là binh khí, ngoài trừ các vị bát hiệp anh hùng.

Theo sự ghi chép của Binh Khí Phổ thì loại binh khí này còn có tên là Liễu Diệp kiếm. Hai chữ Liễu Diệp dùng để chỉ loại gươm rất mỏng, nhẹ, dẻo dai và được làm bằng thép. Thanh Phục Kiếm được hình thành bởi sắt và chất thán. Giang hồ đoán phong phanh rằng Sư Thái đã cất công khai quật loại hợp kim này vào nhiều năm trước, ở tại nơi mà võ lâm đồn đãi là chốn ra đời của thanh Kim Xà Kiếm, một di vật của Kim Xà lang quân Hạ Tuyết Nghi.

Khi bang hội danh tiếng chưa vang thì Trương Quốc Khải là bậc anh tài mà nhân sinh thường biết đến. Bởi vì chàng là một trong những kẻ đầu tiên dùng danh hiệu của bang phái Đại Minh Triều để hành hiệp trượng nghĩa. Đã rất nhiều lần, chàng tham gia hoạt động với Khẩu Tâm và Tần Thiên Nhân. Cả ba huynh đệ cướp giàu tế bần. Họ sử dụng cùng chung bộ môn võ thuật Thiếu Lâm Tự thất thập nhị huyền công. Bảy mươi hai chiêu thức chứa đầy sự biến hóa, dùng để điều khiển và thống nhất thiên hạ, vượt bá trung nguyên.

Trương Quốc Khải có dung mạo tầm thường còn dáng dấp thì như một phàm phu. Thành thử đám binh lính triều đình chưa thể khẳng định được bản lĩnh thật của chàng, và càng không ngờ chàng là một thành viên nòng cốt của bang hội phản Thanh. Cho nên Sư Thái mới lợi dụng ưu điểm đó. Bà thường hay cử Trương Quốc Khải đi thám thính tin đồn ở chỗ đông người, trong chốn kinh thành hay là nơi phố chợ.

Mỗi lần gặp Trương Quốc Khải ngoài đường sá thì lần nào binh sĩ cũng phớt lờ. Bọn chúng đi ngang, nhìn thoáng bộ mặt của chàng rồi dửng dưng đi tiếp, chẳng chút nghi ngờ lôi thôi. Có đôi khi bọn chúng còn to nhỏ với nhau rằng chàng là một kẻ chất phác, tướng tá nhà quê. Và đương nhiên một người với hình tạng nông phu ngờ ngệch thì không thể nào trở thành mối đe dọa cho triều đình Mãn Châu. Bọn chúng càng ít đề phòng thì tính mạng của Trương Quốc Khải càng được an toàn. Cái phong cách bình dân và lối ăn mặc giản dị của chàng âu cũng là điều lợi.---oo0oo---
Hồi 3: Bát hiệp anh hùng (tiếp theo)

Ngoài ba vị đương gia kể trên thì bang phái Đại Minh Triều gồm có thêm tứ đương gia, ngũ đương gia và lục đương gia nhưng ba người họ đã hy sinh tánh mạng trong cuộc ám sát Khang Hi ấu chúa. Chỉ còn sót lại vị đương gia cuối cùng là thất đương gia. Đấng anh hào ngồi ở vị trí thứ bảy đó tên là Tần Thiên Văn.

Tần Thiên Văn và Tần Thiên Nhân là hai huynh đệ cùng chung huyết thống. Tần Thiên Văn cũng chính là nghĩa tử của Mã Lương. Xin nhắc lại rằng Mã Lương là người xây dựng nên học đường Hắc Viện ở Giang Nam. Ông vốn nắm giữ chức vụ viện trưởng, nhưng kể từ khi ông qua đời thì Tần Thiên Văn được các vị tú tài và thi hào danh nhân bầu chọn thành viện trưởng để thay thế nhiệm vụ cao cả của nghĩa phụ chàng. Hiện tại, Tần Thiên Văn vừa đảm đang chức trách trọng đại nơi chốn học đường vừa phải lao tâm lao não tính toán cho việc khôi phục giang sơn Hán thất.

Nói một cách chân thật, không hề khoác lác thì Tần Thiên Văn là người sáng giá nhất trong bảy vị Giang Nam thất hiệp. Tần Thiên Văn có dung mạo anh tuấn, khí độ phi phàm. Hình tượng của chàng an nhàn thanh thả hệt một cư sĩ nhưng khổ nỗi vị cư sĩ này có tướng đa thê. Đều đó thể hiện qua từng ngôn ngữ khi chàng ở cạnh nữ nhi khuê tú. Phải chăng tất cả anh hùng trên thế gian đều không thể nào bước qua ải mỹ nhân?

Đương nhiên là phong cách tài hoa luôn đính kèm tính nết đào hoa phong nhã, âu cũng chính là tật xấu của chàng. Thói đời gì mà tơ tình nhăn nhít, nhất là cái miệng trát mật, nói toàn lời tán tỉnh gái nhà lành. Nay nàng áo đỏ, mai nàng áo xanh. Bởi thế nên tác giả xin mượn hai câu thơ của Hồng Sơn Lạp Lộ để diễn đạt tính cách của Tần Thiên Văn. Chàng là kẻ “bạc tình nổi tiếng lầu xanh, một tay chôn biết mấy cành phù dung.”

Nhưng ngặt cái là nữ nhân cứ đua nhau hâm mộ anh chàng… Sở Khanh. Phải chăng là vì phong thái lịch lãm? Hay là do thói ăn vận chải chuốt? Mà thiệt, Tần Thiên Văn diện độc nhất bộ y phục màu trắng nom hệt tam thái tử Bạch Long Mã của Long Vương trong truyện Tây Du. Chàng đi đứng nho nhã, cử chỉ phong lưu, còn về mặt ăn nói thì văn chương từ tốn.

Tài cán của Tần Thiên Văn kể mãi không hết. Chàng chơi đàn tranh thành thạo, rành thuật thổi tiêu, biết cách viết nhiều bày thơ tình yêu văn hoa bóng bẩy, còn riêng biệt tài đánh cờ thì lại trở thành thiên hạ vô địch. Ngang hàng ngang sức với chàng âu chỉ có một người, là Hoa Đà tái thế Nữ Thần Y. Nàng xuất thân là một cô nhi, không danh không tánh. Bởi vì nàng thông minh trí tuệ và am tường y thuật Đông phương nên nàng được các thành viên bang hội mệnh danh là “nhà thông thái.” Còn biệt hiệu Nữ Thần Y thì đã xuất phát từ khi… mai này mới nói.

Có lẽ Nữ Thần Y và Giang Nam đệ nhất mỹ nhân là đôi nữ nhi duy nhất chưa nằm trong vòng tay sành sỏi của Tần Thiên Văn. Điều này dễ giải thích, tại vì Giang Nam đệ nhất mỹ nhân có hôn ước với sư huynh của Tần Thiên Văn từ xưa. Thành thử ra, Giang Nam đệ nhất mỹ nhân sau này sẽ trở thành tẩu tẩu, nghĩa là chị dâu nên chàng không dám rớ. Còn về khoảng của Nữ Thần Y thì chẳng hiểu tại sao Tần Thiên Văn, một kẻ văn võ song toàn, ra sức nắm bắt mà với mãi vẫn không tới được.

Bây giờ nói về phương diện võ nghệ.

Nếu luận tài đấm đá hay là cơ trí thì Tần Thiên Văn có võ công thuộc hàng cao siêu thâm hậu, và còn thông minh mưu lược trên cả Chu Du. Năm chàng mười tuổi đã từng được tất tần tật các thành viên bang hội mệnh danh là Gia Cát tái lai. Trên hiện tại, chàng là đầu não của bang phái Đại Minh Triều.

Tần Thiên Văn đoán biết thiên thời địa lợi, sử dụng chu tường tam thập lục kế và dự liệu như thánh nhân. Binh khí của chàng cũng rất tài tình. Khoan hãy nói về binh khí. Chàng lúc nào cũng cầm theo chiếc quạt màu trắng, bên trong có chép bài thơ:
Cửu nhật san ẩm
Hoàng hoa tiếu thục trần
Túy kháng phong lạc mạo
Vũ ái nguyệt lưu nhân
Nếu ai tinh ý sẽ thấy cây quạt lúc bình thường hay được Tần Thiên Văn xếp gọn nhưng khi đối diện với chuyện khả nghi thì chàng mở ra. Đó chính là dấu hiệu mà chàng báo cho bang hội biết biến cố sắp sửa kéo đến.

Có ai ngờ những dòng thơ trên chiếc quạt tầm thường đó nào phải mực tàu đơn giản? Năm năm trước, Tần Thiên Văn giao đấu với binh lính triều đình. Lúc ấy địch nhiều ta ít thành thử chàng tổn thương, trúng phải ám khí và đã tìm gặp Nữ Thần Y cốt ý nhờ nàng chữa trị. Khi chàng nhìn thấy Nữ Thần Y dùng nam châm rút ám khí ra khỏi cơ thể thì lập tức liên tưởng cách thức biến hóa nam châm thành binh khí.

Kỳ lạ thay, đây là mưu sách mà Tần Thiên Văn ưng ý nhất trong cuộc đời chàng. Khi đá nam châm được mài nhỏ, hòa với mực đen và viết lên chiếc quạt thì có thể thu hút binh khí của kẻ khác. Nhờ thế nên Tần Thiên Văn thường hay phối hợp độc đáo với sư huynh của chàng là Tần Thiên Nhân. Cả hai vị đương gia trở thành cặp “song hùng đại thủ.” Khi đối phương mất đi binh khí bởi Nam Châm Quạt thì thần quyền Nam hiệp lại có cơ hội nhập nội nhằm đánh bại kẻ thù. Hai huynh đệ như tay liền chân. Nếu không may một mất một còn, kẻ sống sót sẽ đối đầu nguy nan, cơ man trùng trùng nguy hiểm.

Tần Thiên Văn còn được hàng vạn thành viên bang hội đặc biệt mến mộ, ban cho chàng danh hiệu Cửu Dương. Bởi chàng am tường thuật số Cửu Dương càn khôn. Thuật số này là do chàng thiết lập, gồm chín trận bát quái. Cửu Dương càn khôn thuật số được ví với Tôn Tẫn binh pháp, nhất là khi dàn trận, cho dù tỏ tường dưới ánh dương thì địch thủ cũng không thể nào giải mã. Chín bát quái trận được chàng sáng tạo, chủ yếu đề cập sự tấn công khi quân địch không đề phòng, lâm trận tác chiến một cách bất ngờ và tự bảo vệ bản thân để giành thắng lợi. Điều quan trọng kế đến là tránh chỗ thực, đánh vào chỗ hư, giành chiến công theo tình hình của địch. Nhưng trên hết là lúc ra lệnh phải dùng văn, khi trị an thì nên dụng võ.

Cũng hệt như nội dung của binh pháp Tôn Tử, Tần Thiên Văn ủng hộ cách tác chiến tri bỉ tri kỉ bách chiến bất đãi. Bất tri bỉ nhi tri kỉ nhất thắng nhất phụ. Bất tri bỉ bất tri kỉ mỗi chiến tất bại. Nghĩa là biết người biết ta thì trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta thì một trận thắng một trận thua. Còn không biết người và cũng không biết luôn cả bản thân hay tình cảnh của ta thì mọi trận đều bại.

Câu chuyện này kể từ đây về sau, xin cho phép tác giả dùng hai từ Cửu Dương để ám chỉ Tần Thiên Văn, trừ khi gặp ngữ cảnh cần kíp thì tác giả sẽ gọi tên thật của chàng.

Trở lại câu chuyện. Mỗi lần các vị bằng hữu của bang phái phản Thanh ngồi xuống uống rượu luận anh hùng thì bọn họ đều nhắc danh tánh Cửu Dương. Họ thao thao bất tuyệt về việc chàng là người có sức mạnh vô song, võ nghệ tuyệt luân, tính tình khoáng đạt rộng rãi, giàu sang coi nhẹ, tỳ thiếp coi thường, tinh thông lục thao tam lược và dĩ nhiên là nổi danh cái thế võ lâm trung nguyên.

Cửu Dương là thiên hạ kỳ tài hiếm hoi, lúc mới mười tuổi đã chính thức bước vào vũ đài chính trị. Bởi vậy mà khi nhắc đến chàng thì giang hồ thường hay nhái câu “thông binh pháp ai hơn Tôn Võ? Giỏi thiên văn phải kể Cửu Dương!”

Nhân sinh cảm nghĩa khí và phong thái của Cửu Dương bởi chàng đề cao tư tưởng "quan bức dân phản.” Cửu Dương là một nhà lãnh đạo có sức hút và rất giỏi thu phục lòng người.

Với tài lược của Cửu Dương, nếu như chàng trút bỏ ý nguyện phản Thanh phục Minh để đi tòng quân triều đình thì chàng chắc chắn sẽ tiến thân phơi phới, đạt tới thành tựu đỉnh cao danh tiếng, dẫn đầu hàng công tước dưới thời hoàng đế Khang Hi.

(Hết phần giới thiệu các vị đương gia của bang hội Đại Minh Triều)
 
Hồi 4: Truy lùng phản tặc
Giang Nam.

Kể tiếp theo câu chuyện của người thanh niên nhiễm độc huyết. Chàng chính là kẻ đảm nhận chiếc ghế thứ ba trong hội phản Thanh, tam đương gia Trương Quốc Khải. Còn người nam nhân có diện mạo khôi ngô chính là thất đương gia Cửu Dương.

Tình trạng éo le của Trương Quốc Khải khiến cho Cửu Dương phân vân tột cùng. Cửu Dương thầm nghĩ “chất độc trên long bào của Khang Hi bí hiểm, phải giải thế nào đây?”

Vào canh ba, Trương Quốc Khải thổ huyết. Lần này, chàng thở không ra, tay chân co thắt. Cửu Dương và lão Tôn nhìn nhau, lòng đau xót khi biết chất độc đang hoành hành. Ngó ngang ngó dọc một hồi, tậm trạng của họ càng thêm bối rối.

Cửu Dương chắp tay sau lưng đứng im như pho tượng, không dám rời bệnh nhân nửa bước. Còn lão Tôn thì ngồi chống cằm chỗ chiếc bàn đặt giữa căn hầm. Thần sắc mệt mỏi, trí óc của ông suy nghĩ mông lung. Lúc nãy Cửu Dương báo tin bất lành. Ba vị đương gia tử nạn. Sư Thái cũng thọ thương. Cho nên nhân vật mà bang phái trông cậy trong giây phút này chính là thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân. Lão Tôn mong mỏi làm sao cho Tần Thiên Nhân được sớm trở về Giang Nam để hội tụ cùng các thành viên bang hội.

Trời tờ mờ sáng. Ở trong mật hầm bên dưới từ đường, lão Tôn đứng cạnh gi.ường của bệnh nhân. Ông đang chăm chú nhìn Cửu Dương dùng nội công đè nén chất độc bí hiểm giúp Trương Quốc Khải thì bỗng nghe tiếng gõ cộc cộc rồi giọng nói của Thiết Lâm vang lên:
- Thất đương gia!
Thiết Lâm là vị thủ lĩnh trong đám tú tài và cũng là thành viên bang hội. Cửu Dương nghe Thiết Lâm gọi nhưng vì đang vận nội công khắc chế chất độc thành thử không thể trả lời. Nếu chàng phân tâm thì nguyên khí chạy ngược vào thân, không chừng còn mang theo chất độc truyền vô cơ thể. Lão Tôn biết được đều oái âm đó. Ông thay thế Cửu Dương đi tìm hiểu.

Lão Tôn dò dẫm lên bật thềm, huơ tay bấm chốt. Ngay lập tức, cánh cửa hầm hé mở. Thiết Lâm nhìn thấy lão Tôn bước ra liền báo cáo:
- Lúc nãy khi tôi canh gác đã phát hiện tên quan tri huyện và đám quân binh trên đường đến đây.
Gương mặt của lão Tôn biến sắc. Không nói không rằng, ông phất tay ra hiệu. Thiết Lâm hiểu nhiệm vụ đã hết nên quay lưng bỏ trở ra ngoài. Khi Thiết Lâm đi rồi, lão Tôn đến chỗ hàng kệ gỗ, nơi có đặt pho tượng thờ quan Công. Ông xoay pho tượng quan Công qua bên phải một vòng rồi xoay trả về chỗ cũ. Cánh cửa hầm đóng lại. Cánh cửa này được ngụy trang như một bức tranh sơn đồ to lớn. Người ngoài nhìn thấy sẽ không thể phát hiện, trừ khi có kẻ gõ lên bức tranh, lắng nghe tiếng rỗng vang vọng thì họa may mới biết bên trong là căn cứ bí mật.

Phong bế mật hầm xong, lão Tôn rời khỏi từ đường. Nhưng trước khi bỏ đi hẳn, ông với tay khép cánh cửa và bấm ổ khóa chặt rồi ra ngoài cửa chính của Hắc Viện nghênh đón tên quan tri huyện cùng đám quân binh.

Lão Tôn đứng chờ sẵn bên trong cánh cửa chính của học đường Hắc Viện chẳng bao lâu thì nghe tiếng đập binh binh. Ông mở cửa, vờ ngạc nhiên:
- Lính đại ca sao lại giá lâm tệ xá?
Lão Tôn nói thật to để báo động học sinh. Ông còn dang tay vịn hờ cánh cửa, chặn lối vào, cố ý chần chừ trì nệ. Mục đích là câu giờ cho Cửu Dương cầm cự vết thương của Trương Quốc Khải. Lão Tôn sợ đám binh sĩ vô xét sẽ làm ồn khiến khí công của Cửu Dương rối loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Nghe lão Tôn hỏi, một gã thanh niên khinh khỉnh đáp lời, giọng nói ồ ề như vịt đực:
- Triều đình mới vừa ban chiếu chỉ, ra lệnh cho quan địa phương truy lùng đám thích khách ám sát hoàng thượng ở Tây Sơn. Tri huyện đại nhân hoài nghi đám thích khách đó lẩn vào thị trấn nên đích thân đi tra xét. Hiện giờ tất cả đường sá giới nghiêm.
Kẻ vừa tuyên bố hách xì xằng là tên bộ đầu. Hắn nói xong thì vung tay định xô lão Tôn. Ông biết không thể trì hoãn thêm nên tự nguyện tránh sang một bên nhường đường. Theo sau tên bộ đầu là đoàn quân Thanh, khoảng ba chục người. Bên ngoài Hắc Viện còn nhiều tên binh lính nữa nhưng chỉ đứng bao vây chứ không vào.

Ba mươi mốt người ăn bổng lộc của triều đình đang đứng chình ình chính giữa khoảnh sân rộng. Họ đưa mắt nhìn chung quanh. Rồi sáu mươi hai con mắt đó nhìn chằm chằm lão Tôn. Ông cũng run nhưng cố giữ nét mặt bình thản.

Giang Nam tri huyện thình lình bước vào, giơ ngón tay trỏ gãi chiếc cằm mọc râu tua tủa:
- Bổn quan thừa lệnh truy xét từng gia hộ, kể cả Hắc Viện này.
- Tiểu nhân tham kiến tri huyện lão gia - Lão Tôn cúi người thi lễ.
- Miễn đi.
- Đa tạ đại nhân.
Lão Tôn vừa cảm tạ ân xá vừa đắn đo trong đầu “ta không thể để bọn người này tìm ra căn hầm bí mật, càng không thể để bọn chúng làm ồn Cửu Dương. Nếu Cửu Dương bị phân tâm trong lúc liều thương thì nội công rối loạn.” Suy xét đến đó, lão Tôn đánh bạo lên tiếng:
- Bẩm đại nhân, xin cho tiểu nhân mạo phép hỏi là tại sao ngài lại hoài nghi đám thích khách lẩn vào thị trấn của chúng ta?
Tri huyện Giang Nam chưa trả lời thì tên bộ đầu đáp:
- Chúng tôi phát hiện cặp tuấn mã trong khu rừng hoang. Dưới móng của cặp tuấn mã có khắc dấu ấn, bọn chúng vốn là cống phẩm của người Hồi tộc ở vùng tự trị Tân Cương.
“Thì ra là vậy,” lão Tôn nhủ thầm. Chả là khi nhiệm vụ mưu sát Khang Hi thất bại thì Cửu Dương và Trương Quốc Khải cướp được hai con tuấn mã của đoàn quân thiết giáp. Hai người họ bỏ trốn, thoát ly về Giang Nam. Ngặt cái là những con tuấn mã đó đã được Phủ Doãn đại tướng quân ra lệnh cho thuộc hạ đóng dấu hẳn hòi nên cớ sự mới ra nông nổi này. Phủ Doãn đại tướng quân tinh khôn mưu mẹo, đã đoán trước sẽ có người ám sát ấu chúa nên tính toán đâu vào đó vẹn toàn. Lão Tôn bắt đầu cảm giác rét trong tim. Ông ráng kỳ kèo nài nỉ:
- Học viện là nơi yên tịnh, khẩn cầu đại nhân đừng làm kinh động học sinh.
Tri huyện Giang Nam chỉ mặt ông lão:
- Không cần biết thiên đường hay là Diêm Vương phủ. Khôn hồn thì tránh ra!
Rồi quan tri huyện quay sang đám tùy tùng:
- Bây đâu, truy lùng thích khách!
Sau khi phất tay ra lệnh cho quân lính, tri huyện Giang Nam cầm đầu tiến vào căn phòng gần cửa ra vào. Cả đoàn hậu vệ bủa tứ tung. Bọn chúng xông vô khám xét kỹ lưỡng ngõ ngạch của học đường, phòng chứa thuốc, phòng chứa củi, thư viện, nhà trọ, nhà bếp lẫn nhà xí. Đủ thứ chỗ.

Hễ binh lính đi đến đâu là học sinh né đến đó. Hai bên không chào hỏi nhưng cũng không đụng chạm. Một mặt là do binh sĩ triều đình tỏ vẻ nể nang bởi trong đám tú tài mai này sẽ có kẻ đỗ đạt trạng nguyên nên binh lính không dại gì làm mất lòng. Mặt khác, những tên thư sinh toàn là kẻ trói gà chưa chặt thành ra tránh ấu đả được chừng nào thì hay chừng nấy. Hai bên giữ gìn bầu không khí hòa nhã, dĩ hòa vi quý.

Một khắc trôi đi, đám binh sĩ và quan tri huyện không xét được điều gì khả nghi nên quay trở lại tụ tập ngoài khoảnh sân lúc nãy. Tri huyện Giang Nam vẫn chưa chịu thôi, hắn cau mày suy ngẫm. Chợt, hắn nhớ ra điều gì nên xồng xộc đi đến từ đường, nơi thờ phụng bài vị của Mã Lương và cũng là nơi chứa bức họa sơn đồ, tức là cánh cửa của ngăn hầm bí mật. Cửu Dương và Trương Quốc Khải đang ở trong đó.

Lão Tôn chết khiếp. Ông tất tả rượt theo, miệng rối rít:
- Mã lão gia mới vừa nằm xuống, chưa được an giấc, cúi xin đại nhân nể tình ông ấy mà để bài vị được yên nghỉ. Đại nhân đừng đến đó.
Tri huyện Giang Nam chẳng thèm nghe lấy một lời. Hắn hừ giọng một cái rõ to, mặt hếch lên trời trịch thượng, còn đôi chân thì không ngừng tiến vào nơi cấm kỵ.Hồi 4: Truy lùng phản tặc (tiếp theo)
Giang Nam.

Ở phía sau cùng của Hắc Viện là một khu vườn êm ái có tường dây leo bao phủ. Khu vườn chưng bày tổng cộng bốn mươi chậu kiểng, bốn bộ bàn ghế đá và mỗi góc vườn trồng một cây thông. Từ đường nằm riêng lẻ một mình trong hậu viên này.

Từ đường vốn là một căn nhà thờ tổ tông được xây ngay chính giữa khu vườn. Từ đường có diện tích khấm khá, to gấp mười căn phòng trọ của các vị tú tài. Muốn đến trước cửa từ đường thì phải bước lên bậc tam cấp có lót nhiều viên sỏi trắng.

Tri huyện Giang Nam tới trước từ đường, thấy cánh cửa đóng kín mít, khóa chặt chẽ bèn khoanh hai tay lại bảo lão Tôn:
- Ngươi mở cửa ra mau.
Lão Tôn lắc đầu, khom mình lễ phép thưa:
- Bẩm đại nhân, chiếc chìa khóa của từ đường là do viện trưởng nắm giữ chứ không phải tiểu nhân.
Nghe lão Tôn nói vậy, tri huyện Giang Nam nhếch mép:
- Vậy thì ngươi đi gọi Tần Thiên Văn đến đây.
Tần Thiên Văn chính là tên họ của Cửu Dương. Chàng sử dụng cả hai danh tánh. Cửu Dương là danh hiệu mà thành viên bang hội đặt cho chàng. Cửu Dương là một nhân vật nòng cốt trong đội ngũ phản Thanh phục Minh. Cái danh tánh Cửu Dương này đang được giới giang hồ khâm phục, được bá tánh khắp nơi hâm mộ, và cũng vì là phản tặc nên chàng bị đám binh sĩ triều đình truy nã không ngừng. Còn Tần Thiên Văn là tên thật của chàng. Trừ những thành viên bang hội thì tất cả các vị bá tánh ở Giang Nam chỉ xem Tần Thiên Văn là viện trưởng của học đường Hắc Viện. Ngay cả đám binh sĩ cũng vậy. Họ không dẩy chút lòng nghi ngờ.

Lúc này, Cửu Dương đang liều thương thành thử lão Tôn đâu thể đi kêu đến gặp quan tri huyện được. Ông đành bịa cớ từ chối:
- Viện trưởng đã đến Tô Châu để xem văn án, có lẽ sáng mai mới…
Lão Tôn chưa nói xong thì tri huyện Giang Nam tặc lưỡi tỏ vẻ bực mình. Rồi hắn hất đầu ra hiệu cho một tên quân binh dùm đao chém đứt ổ khóa. Lão Tôn thót bụng. Ông chưa kịp cản thì tiếng chang chát vang lên bên tai. Ông bất lực đứng im như trời trồng, đôi mắt già nua nhìn thanh đao nện xuống. Trong khi lão Tôn than thầm thì tri huyện Giang Nam hấp háy cặp mắt hí:
- Bổn quan chỉ làm theo lệnh mà thôi. Mã Lương ở trên trời ắc hiểu, chắc không nỡ trách ta. Hơn nữa, nếu xét không thấy phản tặc thì ta sẽ thắp cây nhan tạ lỗi. Ngươi đừng quá lo.
Lão Tôn rủa tơi bời trong ruột. Ông không muốn lo cũng không được. Bên dưới từ đường là mật hầm. Ông mím chặt đôi môi, cố nặn óc nhưng mãi vẫn không tìm ra kế để cản chân họ lại.

Sau nhát chém thứ mười, ổ khóa gãy rụm. Tên lính Thanh co chân đạp một cú khiến hai cánh cửa mở tung. Tri huyện Giang Nam xông vào trước tiên, rồi đến mấy chục tên đầu trâu mặt ngựa. Từ đường bình thường vắng vẻ, nay thoáng mắt đã chật cứng toàn người và người.

Đập vào mắt họ lại không phải thích khách mà là bài vị của Mã Lương. Tấm bài vị đứng trang nghiêm trên bàn gỗ quý. Chiếc bàn được đặt ngay chính giữa căn phòng. Hương án còn đang nghi ngút khói. Phía đằng sau chiếc bàn, chỗ cuối căn phòng là hai hàng kệ gỗ được đóng sát lên vách. Trên hàng kệ cao nhất có đặt ba pho tượng của quan Công, Lưu Bị và Trương Phi. Pho tượng quan Công là then chốt dùng để mở cửa căn hầm. Hàng kệ thấp hơn chứa một trăm lẻ tám bài vị của các bậc anh hùng Lương Sơn Bạc. Bên phải và bên trái của hàng kệ là hai bức tranh sơn thủy to đùng. Cả hai bức tranh đều là bản đồ nước non, tên núi sông biển hồ đều có đủ, từng chi tiết được ai đó kẽ một cách rành mạch. Một trong hai bức tranh sơn thủy là cánh cửa mật hầm.

Tri huyện Giang Nam và đám quân binh dợm chân định đi chung quanh từ đường xem xét thì nghe tiếng ho khùng khục. Tiếng ho vang lên từ căn phòng trọ bên ngoài khu vườn, rồi thêm tiếng rên rỉ đau đớn. Quan tri huyện trố mắt dòm đám thuộc hạ:
- Tiếng gì thế?
Đám thuộc hạ nhìn lão Tôn ra ý hỏi nhưng ông đứng nín thinh. Ông hơi bất ngờ và cũng cùng chung tâm trạng như họ, chẳng biết tiếng rên rỉ nghe rởn tóc gáy đó là tiếng của ai. Tri huyện đại nhân thấy lão Tôn im ru bà rù thì sinh nghi. Hắn tưởng có thích khách trốn đâu trong căn phòng trọ bên ngoài khu vườn nên bỏ đi, chẳng thèm tra xét từ đường nữa.

Té ra căn phòng trọ đó cũng không chứa chấp thích khách nốt. Lúc tri huyện đại nhân, lão Tôn và bọn quân binh xô cửa bước vào thì phát hiện một thiếu nữ hình dáng mảnh mai đang tắm rửa trong chậu nước hoa. Nàng bị che khuất bởi tấm bình phong nên họ chỉ ngó thấy đôi vai gầy. Nàng quay đầu liếc những kẻ lạ mặt rồi thét lên kinh hoàng.
- Cả gan cho ngươi dám để nữ nhân cư trú tại đây. Người đâu! Mau niêm phong nơi này, chờ bổn quan tra xét!
Tri huyện đại nhân ra lệnh cho đám binh lính nhưng cặp mắt của hắn không rời khỏi thiếu nữ. Nàng huơ tay vớ chiếc áo lụa hồng nằm vắt vẻo trên tấm bình phong, khoác vội vào rồi đứng dậy bước ra khỏi chậu nước.

Thiếu nữ đi đến quỳ dưới chân đại nhân. Chậc! Mọi người lặng đi vì dung nhan tiều tụy. Trên gương mặt của nàng đầy ắp những chấm đỏ, hai quầng mắt thâm đen, đôi môi tím ngắt trông ớn xương sống, không giống người. Tri huyện đại nhân thối lui một bước.

Nàng thiếu nữ khấu đầu:
- Đây là lỗi của tiểu nữ. Xin đại nhân tha thứ.
Đoạn, nàng kín đáo nháy mắt với lão Tôn. Ông bắt được tính hiệu nên quỳ mọp xuống:
- Bẩm đại nhân, cháu gái của tiểu nhân vừa từ dưới quê lên. Mùa màng thất thủ, lụt lội triền miên, không nơi nương tựa bèn đến ở tạm vài hôm.
Tri huyện đại nhân động lòng trắc ẩn. Hắn hỏi thiếu nữ:
- Phụ thân của ngươi đâu?
Nàng vừa khóc vừa than:
- Tiểu nữ mồ côi cha từ nhỏ. Vài hôm trước, ngôi làng của tiểu nữ bị bão tàn phá nên tiểu nữ cùng mẫu thân lên đường đến đây tìm cựu cựu. Mẫu thân ở được vài hôm thì phát giác đã nhiễm bệnh đậu mùa và ôn dịch, vừa mới qua đời. Tiểu nữ không may cũng bị truyền lan. Vì không muốn lây kẻ khác nên tiểu nữ giam mình trong căn phòng này.
Nghe nói tới bệnh truyền nhiễm, quan tri huyện vội vàng lánh xa. Nàng thiếu nữ bỗng dưng bụm miệng ho khùng khục rồi ngất xỉu. Lão Tôn khoái chí vì có cớ la lên:
- Lão Thiên hỡi lão Thiên! Có ai thương dùm, đưa cháu tôi đến gặp lang y?
Có cho vàng đám quân Thanh cũng không dám rớ tới nàng chứ đừng nói là đưa nàng đến gặp lang y. Họ ngỡ nàng trở bệnh mà chết bèn hè nhau bỏ chạy thục mạng, thoát khỏi căn phòng, vọt luôn ra cửa chính của Hắc Viện. Vì quá hấp tấp nên có kẻ đụng sầm tên quan tri huyện khiến hắn té nhào nhưng không ai to gan trở vào bên trong căn phòng dìu hắn đứng dậy. Tri huyện đại nhân tức muốn nổ đom đóm mắt, liền dùng bàn tay đập lên sàn nhà nghe bép một tiếng:
- Bọn cẩu nô tài! Trả lương chúng bây, nay có chuyện lại mặc kệ bổn quan!
Nhưng không ai còn ở đó. Lời chửi rủa rơi tõm vào không trung. Tri huyện đại nhân nhìn quanh quất rồi vội vã cáo từ. Đuổi theo phía sau là tiếng nức nở giả vờ của lão Tôn.

Sau khi bọn quân Thanh và tên quan tri huyện cút khỏi, bỏ đi hết trơn hết trọi không còn một mống, lão Tôn dìu nàng thiếu nữ đứng lên. Ông khẽ bảo:
- Bọn chúng đi rồi, bát đương gia không cần đóng kịch nữa.
- Ông thấy thuật dịch dung của tôi thế nào?- Thiếu nữ nhướng mắt.
Nàng vừa hỏi vừa tháo chiếc mặt nạ, trao tay lão Tôn. Ông cầm chiếc mặt nạ có chấm đỏ tùm lum lên sát mắt xem xét. Đã đời, ông vui sướng cười khà:
- Thuật dịch dung của bát đương gia rất tốt.
Nàng cũng cười:
- Có tốt bằng Nữ Thần Y không?
Lão Tôn gật đầu:
- Tài tình hệt Nữ Thần Y.
Thiếu nữ lại nở thêm nụ cười hãnh diện, cái lúm đồng tiền xuất hiện trên má bên trái. Rồi nàng kéo tay lão Tôn. Cả hai bước ra khỏi căn phòng để đến từ đường hội ngộ với Cửu Dương và Trương Quốc Khải.

 
Hồi 5: Nhất đại mỹ nhân
Hắc Viện. Giang Nam.

Phía bên dưới từ đường, ở trong căn hầm bí mật, Trương Quốc Khải đang ngồi xếp bằng trên gi.ường, lưng tựa vào bức tường gạch đỏ. Thần khí trên gương mặt xem chừng đã có phần tươi hơn một chút so với nửa canh giờ trước đây. Cửu Dương thì lại khác, dáng vẻ của chàng mệt mỏi, có lẽ là vì nội công hao tổn sau hồi vận công lực để kiềm chế chất độc dùm sư huynh.

Lão Tôn không cùng thiếu nữ đi thăm bệnh nhân. Để phòng ngừa bất trắc, ông tình nguyện đứng bên ngoài từ đường canh gác, sợ đám binh lính quay trở lại thình lình.

Lúc cánh cửa hầm mở ra, nàng thiếu nữ thấy Cửu Dương đứng cạnh bàn trà, tay phải rót tách trà còn tay trái thì lau mồ hôi trán. Trương Quốc Khải và Cửu Dương nghe tiếng động. Họ quay đầu nhìn. Hú vía, không phải đám quân binh. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi nhận thức gương mặt xinh tươi quen thuộc.

Thiếu nữ tiến đến sát bên Cửu Dương. Nàng nghinh mặt, nheo nheo mắt:
- Muội lại cứu hai huynh lần nữa. Không biết đây là lần thứ mấy? Hai huynh định đền ân thế nào đây?
Cửu Dương phớt lờ giọng phách lối. Chàng uống một ngụm trà rồi hỏi lại:
- Nghiêm trọng thế à, có cần lấy…thân đền đáp không?
Được anh chàng bảnh bao tán tỉnh mà thiếu nữ đó lại rụt cổ. Nàng còn thè lưỡi ra chê:
- Thân huynh ô uế, để dành cho kỹ nữ Thanh Lâu, muội không thèm.
Cửu Dương vội đặt tách trà xuống. Chàng áp hai tay lên ngực vờ đau lòng. Đóng kịch xong, Cửu Dương bắt đầu giăng bẫy trả đũa:
- Vậy thì để huynh đi lấy thân người khác về đền cho muội?
Thiếu nữ đó ngây thơ. Nàng trúng kế một cách dễ dàng.
- Người khác là người nào? – Nàng nghệch mặt hỏi.
Nghe câu ngô nghê, Cửu Dương biết nàng đã lọt tròng liền hí hửng xuất chiêu chí tử:
- Để huynh suy nghĩ xem, đại ca Khẩu Tâm là hòa thượng nên không thể phá sắc giới, còn tam ca Trương Quốc Khải thì hình như có ý trung nhân rồi, chỉ sót lại thiếu đà chủ là chưa có người yêu thôi.
Ngay tức khắc, gương mặt của nàng thiếu nữ đỏ ao. Và để chữa thẹn, nàng cung tay đấm một phát lên vai Cửu Dương:
- Không thèm nói với huynh!
Cửu Dương đảo người né ngón thôi sơn nhanh chớp nhoáng. Thiếu nữ đánh hụt một phát liền bồi thêm cú thứ hai vô be sườn. Cửu Dương lại tránh được. Chàng thối lui mấy bước. Sau khi an toàn cách ly khỏi vòng chiến với sư tử Hà Đông, Cửu Dương toét miệng cười:
- Chứ không phải muội hết lời à? Sợ rồi chưa?
- Ai mà sợ? - Thiếu nữ không vừa. Nàng độp lại ngay.
Tuy nói không sợ bị gán ghép với thiếu đà chủ nhưng nàng vẫn xoe xoe lọn tóc thầm che sự bối rối. Cửu Dương nhìn loáng thoáng đã hiểu tâm tình sư muội. Chàng tiếp tục trêu:
- Thường thường, kẻ bị đoán trúng tim đen hay giơ tay nghịch tóc.
Lần này, Cửu Dương đùa quá trớn. Thiếu nữ đó mắc cỡ thật sự. Nàng giậm chân:
- Huynh mà còn nói thêm một câu nữa là muội bỏ đi ngay!
Nghe nàng đe dọa bỏ đi, Cửu Dương lập tức im thin thít. Nhưng ngặt nỗi không trêu ghẹo nàng thì chàng chẳng biết phải tìm chuyện gì để kháo, lẽ nào đứng yên ngắm nghía ruồi bay? Cửu Dương đành rút binh khí chiến lợi phẩm ra xoay xoay trong lòng bàn tay. Thấy cây “nam châm quạt” danh bất hư truyền, nàng thiếu nữ vung tay chộp lấy.

Nàng mân mê cây quạt được một lát thì đột nhiên chùn giọng:
- Không biết bây giờ “huynh ấy” ra sao?
Tuy nàng hỏi trống không dưng ai cũng thừa thông minh để hiểu hai chữ “huynh ấy” là dùng để ám chỉ Tần Thiên Nhân. Cửu Dương biết tỏng tòng tong nên chàng kín đáo nháy mắt với Trương Quốc Khải. Cả hai bặm môi, phải cố gắng lắm mới nín cười. Nàng thiếu nữ hỏi xong, chờ hoài mà thấy Cửu Dương làm thinh đứng im ru đành lặp lại câu hỏi:
- Lúc đánh nhau với đám quân binh ở Tây Sơn, huynh có thấy “huynh ấy” bị thương không?
Cửu Dương vẫn tịnh, chẳng tỏ vẻ muốn trả lời. Thiếu nữ bắt đầu bực mình. Nàng dùng một ngón tay xỉ trán Cửu Dương:
- Muội đang nói chuyện với huynh, bộ huynh không có nghe hay sao mà câm miệng hến vậy?
Cửu Dương phủi tay nàng qua một bên. Đợi cơn thịnh nộ trôi đi, chàng mới tằng hắng vài cái rồi nói:
- Hồi nãy muội kêu huynh im cái miệng, nếu không thì muội bỏ đi ngay cho nên huynh đâu dám trả lời.
- Thôi thôi! – Thiếu nữ thảy cây quạt hoàn trả cho anh chàng lý sự – Muội sợ huynh rồi, bây giờ huynh mau trả lời đi.
- Muội cho phép huynh nói đó nha? – Cửu Dương chỉ mặt. Chàng cất cây quạt vô trong áo.
- Ừ! – Thiếu nữ gật đầu.
Nhưng Cửu Dương không trả lời ngay mà cau mày:
- Lúc nãy muội hỏi “huynh ấy” là huynh nào? Ở trong hội của chúng ta có nhiều “huynh ấy” lắm.
Nghe Cửu Dương bắt bẻ, thiếu nữ chợt nhận ra nhân vật mịt mờ trong câu hỏi của mình. Nàng ngập ngừng thổ lộ:
- À à, ý của muội muốn hỏi là thiếu đà chủ có bị thương hay không?
- Không - Cửu Dương thản nhiên lắc đầu.
- Không có bị thương hả? - Nàng mừng rỡ.
- Không, huynh không biết – Cửu Dương giỡn mặt.
Chàng nhún vai đáp nghe trớt quớt, lại còn cả gan há miệng cười. Cũng vì thế mà nỗi vui mừng vừa mới nhú lên trong tim của thiếu nữ đã bị đè bẹp dúm bởi tiếng hí hí. Nãy giờ, nàng ngỡ vị hoàng tử bạch mã của mình bình an, dè đâu anh chàng Cửu Dương gà mờ này cũng chẳng biết nốt, lại còn đem chuyện tình cảm của người ta ra bỡn cợt. Chắc Cửu Dương không hiểu nàng đang lo lắng cho vị hôn phu biết đến dường nào. Đã từ lâu, nàng xem sự an toàn của Tần Thiên Nhân còn quý hơn tánh mạng của chính bản thân nàng nữa.

Bị Cửu Dương đùa cợt, thiếu nữ đó lâm cảnh vừa tức giận vừa tức cười. Phải một hồi lâu, nàng mới nuốt trôi cục tức đang trồi lên cổ họng.


Hồi 5: Nhất đại mỹ nhân (tiếp theo)
Hắc Viện. Giang Nam.

Phía bên cạnh, Cửu Dương giỡn xong thì cảm thấy bất nhẫn. Chàng đương nhiên là hiểu thiếu nữ đó quan trọng tánh mạng của Tần Thiên Nhân. Mà Tần Thiên Nhân lại là vị hôn phu của nàng thành ra nàng quan tâm cũng đúng, lý do khẩn trương vô cùng chính đáng, có gì đâu mà phải ngại ngùng? Muốn hỏi thăm người ta thì hỏi đại ra, còn bày đặt mắc cỡ, nói bóng gió huynh này huynh nọ. “Đúng là…nhi nữ,” Cửu Dương lắc đầu ngán ngẩm rồi nhịn không được nên chàng phì cười.

Thấy Cửu Dương làm đười ươi, nàng thiếu nữ nguýt một cái:
- Cười cái gì mà cười? Coi chừng muội cho huynh biết sức mạnh cú đấm bây giờ. Hay là huynh muốn ăn roi?
Với võ công của Cửu Dương thì ít nhất cũng đứng hàng tóp teo, ý lộn, top ten của võ lâm trung nguyên. Vậy mà nàng con gái có dáng vẻ mảnh mai dám hăm he so tài đấm đá. Nhưng hảo nam không đấu với nữ thành thử Cửu Dương chịu thua cho êm chuyện. Chàng vòng hai tay cúi đầu xin lỗi, điệu bộ cung kính hệt lúc đệ tử thỉnh giáo sư tôn, nom khôi hài không thể tả. Nhìn tướng tá hóm hỉnh đó, thiếu nữ nhịn không được liền che miệng cười khúc khích. Nàng chính là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân mà thiên hạ đồn đãi và cũng là niềm tự hào của các vị thất hiệp anh hùng.

Hễ mỗi lần nàng nhoẻn miệng là cái lúm đồng tiền hiện ra nên vốn đã quyến rũ lại càng đáng yêu hơn. Trong những năm tháng còn là một bé gái, nàng hiểu rằng mình có sắc đẹp thiên ban. Làn da trắng mượt mà như tuyết cộng mái tóc đen tuyền liễu rũ đã làm nhiều trái tim điêu đứng. Riêng cặp mắt của nàng tròn xoe lấp lánh tựa ánh lưu tinh, ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đen kịt. Không có vì tinh tú nào huy hoàng bằng và cũng chẳng có ngôi sao nào trong dãi ngân hà có thể so sánh được.

Nàng sở hữu khuôn mặt thon thả trái xoan và đường sống mũi cao cao yêu kiều thanh tú. Nhưng điều nổi bật nhất vẫn là cái lúm đồng tiền hằn sâu bên má trái. Mỗi lần nàng chúm chím môi đều khiến nam nhân trố mắt nhìn đam mê.

Nàng họ Lâm, tên Tố Đình, và là nữ đồ đệ tâm đắc của Sư Thái. Huynh đệ trong hội tuyệt cấm nàng tham gia hoạt động vì họ lo nàng tổn thương ngọc thể. Họ muốn bảo vệ nàng như bảo vệ một món đồ trang sức vô giá. Võ nghệ của nàng cao cường cỡ nào, trừ Sư Thái thì không ai được rõ.

Đại đa số các sư huynh đệ trong hội, trên dưới hàng ngàn hàng vạn người đều dành tình cảm đặc biệt cho Lâm Tố Đình. Nàng cũng thừa biết mà dửng dưng. Cửu Dương đa tình thì đương nhiên khẩn trương sư muội. Nhưng anh chàng có tướng đa thê này gặp nữ nhân nào mà không chạy theo…cua?

Đấng trượng phu duy nhất mà Lâm Tố Đình mãi không chinh phục được không ai khác ngoài thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân, một bậc anh hùng có diện mạo khôi ngô nhưng tâm hồn lạnh lùng băng giá. Hơn nữa, Tần Thiên Nhân vốn là vị hôn phu của nàng. Nhưng đó là trong danh nghĩa. Mãi cho đến tận ngày hôm nay, chàng còn chưa một lần nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà.

Cứ hễ Lâm Tố Đình nghĩ tới việc Tần Thiên Nhân vô tâm với mình thì cảm giác uất ức. Tần Thiên Nhân hệt một con mèo đứng trước miếng thịt ngon mà cứng cổ không chịu ăn. Có lẽ đối với Lâm Tố Đình thì đạp lên lòng dạ của nam nhân là đều vinh dự nhưng mãi không chiếm cứ được quả tim sắt đá của vị hôn phu. “Tần Thiên Nhân có phải là kẻ vô tình lắm không?” Lâm Tố Đình tự nhủ.

Mỗi lần hình dung bản mặt trơ như đá cuội của Tần Thiên Nhân là Lâm Tố Đình giận run, nhưng con cá không có ở đây thành thử nàng quay sang chém thớt.
- Thế còn huynh? – Lâm Tố Đình liếc xéo Cửu Dương - Trái tim của huynh để ở đâu rồi? Bên ngoài đại mạc hay tặng Tiểu Tường ở Thái Hồng Lâu?
Lâm Tố Đình cố tình chọc quê bản tính đa tình của Cửu Dương nhưng chàng vốn bản lĩnh đầy mình nên không chút bỡ ngỡ mà tươi cười đáp:
- Thì…nữ nhân ở đâu, tim huynh ở đó.
- Xì! – Lâm Tố Đình bĩu môi – Huynh đúng là được voi đòi tiên, có Tiểu Tường rồi mà còn chưa chịu yên, lúc nào cũng vậy, tham lam hết chỗ chê. Đúng là…ngụy quân tử.
Nghe câu nói xóc óc có tính chất phỉ báng, Cửu Dương nhảy dựng. Thành thật mà bình luận thì chàng đâu có tội tình gì? Chỉ tại đám nữ nhân bu quanh hâm mộ thôi, chàng lại không nỡ từ chối nên mới tay xách nách mang vai quàng chân bước cùng mấy chục nàng. Nhưng là do họ tự nguyện đeo theo, chàng đâu có dùng dao ép buộc. Cái bản chất đào hoa hay hào hoa của chàng đều do ông trời ưu ái mà phú cho. Đẹp trai thì có gì sai chứ? Thành thử, Cửu Dương phản đối kịch liệt:
- Ê ê, sao muội chà đạp…nhân cách của huynh?
- Chứ không phải sao? – Lâm Tố Đình trố mắt – Chuyện tình cảm luộm thà luộm thuộm của huynh ngay cả đứa trẻ lên ba còn biết, huống hồ là muội.
- Huynh đâu có làm cái gì xấu xa đâu mà muội lên án nghe ghê thế? - Cửu Dương vẫn một mực xua tay biện hộ cho việc chàng thay người yêu như thay đồ.
- Không xấu? Huynh mà không xấu? – Lâm Tố Đình chỉ mặt Cửu Dương. Nàng gập bụng cười sặc sụa.
Cười xong, nàng hăm hở dẫn chứng cụ thể:
- Nếu huynh quên thì để muội nhắc cho nhớ, đã có lần huynh tuyên bố là trên đời này nếu có mười lăm nữ nhân thì huynh yêu cả mười lăm, nhỡ có thêm nàng mười sáu huynh cũng đòi thương luôn cho trọn bộ.
Cửu Dương quên thật, giờ nghe Lâm Tố Đình mang câu nói độc địa ra làm chứng thì chàng mới nhớ. Lúc đó còn nhỏ nên nông nổi, chàng nói chơi chơi thôi dè đâu Lâm Tố Đình ghìm sâu trong lòng, nay đem ra chọc.

Ngồi trên gi.ường, tuốt ở đằng kia, Trương Quốc Khải thấy Cửu Dương mặt mày méo mó cũng bật cười theo. Nhưng Trương Quốc Khải lịch sự hơn Lâm Tố Đình, chàng kín đáo quay đầu vô vách, chủ động vặn âm thanh đủ nghe để không phiền lòng kẻ khác.

Trở lại phía đằng này, hình như Lâm Tố Đình phá phách còn chưa đã nư, nàng đi đến chỗ chiếc gi.ường bệnh nhân, kề môi lên sát vành tai của Trương Quốc Khải, xù xì:
- Không biết “thất tẩu tương lai” là ai đây?
Trương Quốc Khải nghe hỏi vậy thì ngẩng đầu ngó Cửu Dương nhưng Cửu Dương vội quay mặt tránh tia nhìn dò xét. Đây là lần đầu tiên Trương Quốc Khải thấy Cửu Dương tâm trạng không yên. “Ai đây ta?” Trương Quốc Khải tự hỏi, quan sát tướng tá bối rối của Cửu Dương một hồi, Trương Quốc Khải thót bụng “thôi rồi, chẳng lẽ lại là…” Và chàng lập tức quay sang Lâm Tố Đình, trong lòng đoán non đoán già đủ thứ.

Làm thầy bói đoán mò xong, Trương Quốc Khải khoái chí nói um xùm cho Lâm Tố Đình nghe:
- Người “thất tẩu tương lai” này có thể xa thì tận chân trời, mà cũng có lẽ gần ngay trước mặt.
Lý lẽ của Trương Quốc Khải sai be bét. Cửu Dương không hề thương yêu Lâm Tố Đình nhưng chàng chưa kịp mở miệng giải thích thì đột nhiên cánh cửa hầm mật hé ra, rồi lão Tôn cầm một con chim bồ câu chạy xuống nói:
- Có tin tức gởi cho chúng ta.
Dứt lời, ông chìa tờ giấy nhỏ, định trao cho Cửu Dương nhưng Cửu Dương không đón nhận mà bình thản khoanh đôi tay lại bảo:
- Chắc trong bức thư đó nói Sư Thái sẽ bế môn một thời gian.
Nghe Cửu Dương nói vậy, Trương Quốc Khải lật đật chụp tờ giấy. Chàng mở ra xem rồi đưa qua cho Lâm Tố Đình và lão Tôn đọc. Cả ba người phục Cửu Dương sát đất, nội dung của lá thư đúng y chang những gì mà Gia Cát tái lai dự đoán. Nhưng ngay sau đó, Trương Quốc Khải lại cảm giác băn khoăn. Chàng thở dài:
- Sư Thái quyết định đóng cửa bế môn nghĩa là vết thương có phần trầm trọng, hy vọng bà không sao.
Câu than ngắn thở dài của Trương Quốc Khải vô tình kéo tất cả về hiện thực. Bang hội giờ như rắn không đầu, ba vị đương gia tử trận, thể xác còn chưa tìm ra.

Lâm Tố Đình ái ngại ngó lão Tôn, bắt gặp ông cũng đang buồn rầu não nuột. Chỉ riêng Cửu Dương là giữ được phong độ không sầu không muộn. Chàng biết trong giây phút này thì tất cả các thành viên bang hội phải bình tĩnh, đừng vì biến cố Tây Sơn mà khiến cho tâm trạng rối loạn, chỉ có sự bình tĩnh mới giúp con người ta tìm ra lối thoát trong tình huống hiểm nghèo. Vả lại, thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân không có ở đây, Trương Quốc Khải lại bị thương, còn Khẩu Tâm thì chưa trở về hội tụ cho nên Cửu Dương là người đứng ra thay thế cương vị lãnh đạo bang hội. Chàng phải cố ổn định tâm tình thanh thả, ngăn cản không cho bản thân bấn loạn vì nếu chàng hóa rồ thì những người còn lại chắc chắn sẽ bị tác động. Mà gì chứ mối băn khoăn trong lúc này còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần nỗi lo bị đám binh lính triều đình truy nã.

Cũng vì thế mà Cửu Dương đặt tay lên vai Trương Quốc Khải, trấn an:
- Huynh đừng lo, nếu đệ đoán không lầm thì thiếu đà chủ đã đưa Sư Thái về đồn Bạch Nhật ẩn cư. Đến chừng bà khỏe hẳn thì thiếu đà chủ sẽ về đây đoàn tụ với chúng ta.
Nói đến đây, Cửu Dương nhớ tới Khẩu Tâm nên gật gù tự phỏng đoán:
- Còn riêng đại ca Khẩu Tâm thì có lẽ đang trên đường tìm Nữ Thần Y để giúp huynh giải độc.
Câu phân tích của Cửu Dương khiến lão Tôn, Lâm Tố Đình và Trương Quốc Khải bình tĩnh được đôi ba phần. Họ thầm nghĩ Cửu Dương là Gia Cát tái lai, liệu việc thần sầu. Chàng lâu nay nói sao trúng vậy, bảo gì đúng nấy. Khẩu Tâm chưa trở về Giang Nam thì nhất định là đang trên đường tìm kiếm Nữ Thần Y. Điều này vô cùng hợp lý bởi vì Khẩu Tâm là người duy nhất trong hàng vạn thành viên bang hội có thể tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ mà không bị binh lính triều đình nghi ngờ. Lý do là khi đụng đầu binh sĩ thì Khẩu Tâm sẽ có cớ bảo rằng chàng đang trên đường hóa duyên.

Suy ngẫm đến đây, mặc dầu rất tin tưởng tài tiên tri của Cửu Dương nhưng Lâm Tố Đình không khỏi chột dạ:
- Đã mấy ngày trôi qua, Nữ Thần Y vẫn chưa thấy tông tích. Ngộ nhỡ…
Lâm Tố Đình nói chưa dứt câu thì Cửu Dương hiểu ngay. Lâm Tố Đình đang ái ngại Nữ Thần Y gặp phải chuyện rủi ro trong quá trình đến Giang Nam để giải độc cho Trương Quốc Khải. Nhưng với cơ trí thông thái bẩm sinh của Nữ Thần Y thì Cửu Dương tin chắc nàng có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân mình.

Cửu Dương lên tiếng cản trở, không cho Lâm Tố Đình nói hết lời kém may mắn:
- Muội đừng lo - Cửu Dương chém tay vào không khí, giọng chắc nịch như đinh đóng cột - Huynh tin là nội trong vòng nay mai chúng ta sẽ gặp được Nữ Thần Y!


 
Hồi 6: Cứu nhân lộ diện
Giang Nam. Hoàng Hôn.

Cửu Dương liệu việc như thần. Chiều hôm sau, cách thị trấn chừng năm mươi dặm, ở khu rừng hoang sơ xuất hiện cặp tuấn mã. Lần này là một thiếu nữ áo hồng cưỡi bạch mã chạy phía trước. Sát phía sau là một thiếu niên nhỏ hơn nàng vài tuổi đang phi hắc mã rượt theo. Tiếng vó ngựa hồ hởi, đoán chừng họ rất vội vàng. Khi đến thị trấn thì cả hai ghìm dây cương. Đôi tuấn mã hí một tràng dài rồi dừng lại.

Bằng động tác linh hoạt, thiếu nữ áo hồng leo xuống ngựa. Nàng giơ bàn tay thon thả vuốt tóc qua vai. Làn tóc mây đen nhánh vướng bụi đường. Sau khi vỗ vỗ lên lưng bạch mã vài ba cái để cổ vũ nó trên đường đi mệt nhọc, nàng quay sang nhìn người thiếu niên lúc này đang phi thân xuống ngựa. Điệu bộ của người thiếu niên cũng gọn gàng không kém, xem chừng công phu không phải hạng vô danh tiểu tốt, hoặc ít nhất cũng là môn sinh của bậc kỳ nhân võ lâm. Tài nghệ của người thiếu niên này tương đối có thể xếp vào hàng võ sinh huyền đai đệ nhị đẳng.

Người thiếu niên vừa nắm chặt sợi dây cương trong tay vừa hối hả tiến lên phía trước dẫn đường, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra sau lưng hối thúc. Thấy dáng vẻ khẩn trương một cách lộ liễu của người thiếu niên, thiếu nữ áo hồng không khỏi cười thầm “đệ đúng là chứng nào tật nấy, tánh tình nóng nảy cỡ Trương Phi, nếu như tối hôm đó đệ không năn nỉ đến khan cả cổ thì ta đã không đồng ý dẫn đệ theo cùng…”

Lúc này là tiết thu nên trời tối rất nhanh, mới thoáng mắt mà ánh dương gần tắt. Đôi nam nữ dắt cặp tuấn mã đi bộ men theo đường mòn một hồi là gặp khu dân cư. Thị trấn Giang Nam có khác, chợ búa đông đúc, tài tử giai nhân qua lại tấp nập mặc dù khí trời đang vào đêm. Khu chợ Đông Ba ngoài bán đồ ăn uống, thực phẩm quen dùng và các thứ vật dụng linh tinh thì có thêm mấy chục căn sạp son phấn má hồng, rồi còn nhiều túp lều trưng bày tranh ảnh non sông, sơn đồ phong thủy.

Đi xa hơn chút nữa, đến giữa lòng thị trấn thì tửu lầu và quán rượu hiện ra. Hầu như ở ngã tư nào cũng có tiệm ăn hoặc là nhà trọ dành cho các vị quan khách từ xa đến viếng. Xen kẽ quán rượu và khu nhà trọ là những căn tiệm đồ cổ và tiệm cầm đồ.

Người thiếu niên vẫn nắm lấy dây cương trong lòng bàn tay, đôi chân thoăn thoắt, thân mình lèo lách qua khỏi đám người đang chen lấn nhau để xem ba kẻ chém lộn ì xèo. Hình như ba kẻ đó từ Sơn Đông đến đây mãi võ. Cách người thiếu niên một khoảng, tựa làn gió, thiếu nữ áo hồng nối gót theo sau.

Cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình, chẳng mấy chốc đã hòa vào biển người mênh mông. Đi thêm một đoạn, người thiếu niên cau mày rồi khựng lại, xem tướng tá thì hình như không còn định được phương hướng nữa. Bởi vậy cho nên người thiếu niên chẳng chịu chờ đợi thiếu nữ áo hồng trờ tới mà giơ tay chỉ chung quanh, nói to:
- Mới có vài năm không về Giang Nam thì hoàn cảnh khác hẳn, khoảnh đất chỗ này vốn bỏ hoang nay xây dựng tửu lầu, rồi thêm mấy dãy nhà kia nữa.
Thiếu nữ áo hồng cũng phát hiện khung cảnh thay đổi mới mẻ nên mỉm cười. Nàng gật gù đồng ý. Rồi nàng hất đầu ra hiệu cho người thiếu niên tấp vô bên hiên của một tửu lầu để bàn bạc. Lúc cả hai đứng song song bên cạnh nhau, nàng nhẹ giọng bảo:
- Hiểu Lạc, đệ đi hỏi thăm thử xem Ưng Song hắc điếm ở đâu?
Người thiếu niên, nay là Hiểu Lạc, không dám nấn ná bèn trao vội dây cương cho nàng rồi bỏ chạy. Còn lại một mình với đôi tuấn mã, theo thói quen, thiếu nữ áo hồng lại giơ tay vuốt tóc qua vai. Khi nàng vuốt tóc đến lần thứ mười thì Hiểu Lạc trở về với nụ cười tươi, mặt mày rạng rỡ:
- Ưng Song hắc điếm dời địa điểm tới khu phố ở phía trước, chúng ta chỉ cần đi thẳng rồi quẹo trái.
Hiểu Lạc cáo mật xong thì chộp lấy dây cương trong tay thiếu nữ. Rồi bỏ rơi nàng ở phía sau, Hiểu Lạc hăng say xông lên đằng trước làm hướng dẫn viên. Hiểu Lạc đi nhanh đến nỗi mém tí nữa đạp phải cái vỏ chuối nằm lăn lóc trên đường, cũng may là không trượt ngã.

Thiếu nữ áo hồng chứng kiến tất cả hình ảnh hoạt kê đó. Nàng nhìn theo bóng dáng Hiểu Lạc và cười thầm lần thứ hai. Cười xong, nàng thở dài. Tên đồ đệ của nàng đi đứng cứ như đang chạy giặc, đôi chân hăm hở khua liên hồi, còn cái miệng rộng quá mang tai lúc nào cũng bô lô bô la liên tu bất tận.
 
Hồi 7: Nhà trọ Ưng Song
Giang Nam.

Thiếu nữ áo hồng và Hiểu Lạc theo chân tiểu nhị đi lên bậc thang để đến căn phòng trọ trên lầu. Căn phòng tương đối rộng rãi và khoáng đạt, nằm ở cuối dãy hành lang.

Tiểu nhị tra chìa khóa vô ổ. Tách một tiếng, hai cánh cửa mở ra. Hắn dang tay một cách lịch sự:
- Mời nhị vị vào trong.
Hiểu Lạc vừa mới tót vào là chạy đến mở toang cửa sổ. Vầng trăng mùa thu chiếu những tia sáng óng ánh qua khung cửa, phản ảnh trong tấm gương treo chòng chành trên vách phòng. Thiếu nữ áo hồng đi đến bên cạnh chiếc bàn trà và nhẹ nhàng an tọa lên ghế trong khi tiểu nhị đốt đèn cầy. Ánh nến lung linh soi rõ gương mặt khắc khổ và sạm nắng của hắn, một người làm lụng vất vả, mỗi ngày hai bữa không no. Nhưng so sánh với nhiều nạn nhân khác thì hắn đã hạnh phúc hơn gấp mấy lần.

Thiếu nữ áo hồng kín đáo quan sát tiểu nhị, khe khẽ lắc đầu. Những người đồng cảnh ngộ như hắn thì nàng đã từng thấy và cũng từng chữa trị, nhiều không kể xiết. Trong những năm tháng vừa qua, nàng cùng Hiểu Lạc giao du khắp nơi để chăm sóc và điều trị miễn phí cho nhóm dân tị nạn, rồi quyên góp ngân lượng lẫn lương thực để giúp họ trải qua cơn lũ lụt của sông Trường Giang. Trận hoành hành đã khiến hàng vạn bá tánh lầm than. Gia cảnh khó khăn. Xác người rải rác. Hơn nữa, sau khi quân đội Bát Kỳ Mãn Châu xua binh nam hạ thì dân chúng lâm tình cảnh giặc giã triền miên, triều đình thẳng tay bốc lột, thêm nạn vật vã rồi thiên tai nhân họa, phải đến bao giờ mới được hòa bình an ninh?

An bài phòng trọ cho hai vị quan khách xong, thấy nhiệm vụ của mình đã hết nên tiểu nhị lễ phép thưa:
- Hai vị có cần thêm điều chi cứ sai bảo tiểu nhân. Nếu không, tiểu nhân xin được rút lui ra ngoài.
Hiểu Lạc vừa dùng tay trái khép cánh cửa sổ vừa cho tay phải vào trong áo choàng để lấy ra nhiều quan tiền.
- Hãy cầm lấy – Hiểu Lạc ân cần trao cho tiểu nhị.
Cặp mắt tiểu nhị xúc động trước cử chỉ hào phóng. Hắn gật gù cảm khái:
- Đa tạ nhị vị!
Và hắn trân trọng xòe hai lòng bàn tay ra đón lấy số tiền, rồi nói:
- Tiểu nhân xin cáo từ.
Hiểu Lạc đi theo tiểu nhị đến trước cửa. Nó đứng nhìn người thanh niên khuất bóng sau dãy hành lang mới trở vô trong và đóng cửa phòng lại. Đâu đó vẹn toàn, Hiểu Lạc định lên tiếng hỏi thăm bệnh tình của Trương Quốc Khải. Nó muốn nghe thử xem nàng có kế hoạch giải độc thế nào. Nhưng Hiểu Lạc chưa mở miệng thì chợt nhìn thấy thiếu nữ áo hồng rót tách trà sen, cử chỉ của nàng bình thản, chẳng tỏ vẻ sốt ruột dùm cho người đang trúng kịch độc sắp sửa chầu trời. Nó liền phồng mang trách cứ:
- Đại đương gia Khẩu Tâm nói rằng tam đương gia Trương Quốc Khải ngộ độc, sắp mất cả mạng mà sư phụ còn tâm địa thanh thản ngồi đây uống trà?
Thiếu nữ áo hồng nghe câu móc nghéo nhưng không nói gì. Nàng lặng lẽ đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Hiểu Lạc thấy vậy, nỗi uất ức trong lòng chuyển sang sửng sốt. Nó trố mắt nhìn thiếu nữ. Gương mặt của nàng thanh tú, đường nét vẫn cứ thản nhiên.

Đợi cơn giận dỗi trôi đi thì nàng mới từ tốn nói với Hiểu Lạc:
- Ta hỏi đệ, Hắc Viện là nơi nào?
- Là học đường - Hiểu Lạc mím môi buồn bực đáp.
Nàng cũng mím môi theo:
- Dành cho những ai?
- Tất nhiên là dành cho những vị học sinh, chứ không lẽ là nơi dành cho tên cẩu hoàng đế?
Hiểu Lạc đứng cách thiếu nữ áo hồng một khoảng. Nó đưa cặp mắt sáng quắc ngó nàng trân trân, còn trong lòng thì tự nhủ “chắc hôm nay sư phụ của mình ấm đầu nên mới mở miệng hỏi mấy câu ngớ ngẩn...”

Nhìn nét mặt của tên đồ đệ, thiếu nữ áo hồng đoán biết ngay những điều nó đang suy tư. Nàng phải cố gắng lắm mới giữ vững trạng thái nghiêm trang, suýt chút là phì cười. Sau khi hít một hơi, nàng chớp mắt hỏi tiếp:
- Vậy thì các vị học sinh đó là những người như thế nào?
Hiểu Lạc nhanh nhảu đoảng:
- Họ đều là những nam nhân anh tài! À …
Đối đáp đến đây, Hiểu Lạc chợt nhận thức lý do mà nàng không bôn ba đến thẳng học đường Hắc Viện. Nó ‘à’ một cái rõ to rồi đưa tay tự tát lên má. Thiếu nữ áo hồng thấy vậy thì thở dài. Nàng đi đến bên cạnh để tay lên vai Hiểu Lạc, dịu giọng phân tích nguyên nhân vì sao họ lại phải tạm trú ở căn phòng trọ này:
- Đệ tính tình nóng nảy, nếu không cẩn thận suy xét công việc kỹ càng thì ta e có ngày chuốc họa vào thân. Đệ nghĩ thử xem, Hắc Viện là nơi dành cho nam nhân, nay có nữ nhi gõ cửa thì dân chúng sẽ đàm tiếu những gì? Nhỡ mà những điều không tốt đồn đãi đến tai tên quan tri huyện thì hắn sẽ đem lòng nghi ngờ đám học sinh. Tới lúc đó, không chừng còn làm ô uế danh tiếng học viện thanh cao mà Mã Lương lão nhân dùng cả đời xây dựng. Ông ấy phải vất vả lắm mới tạo thành một học đường có uy tính đến thế này...
Hiểu Lạc đứng yên nghe lời giáo huấn. Nó nghệch mặt, đầu nghẹo sang một bên, trí óc ngẫm đi ngẫm lại còn lòng dạ thì tự trách bản thân ngu muội. “Sư phụ quả thật là sư phụ,” Hiểu Lạc ngấm ngầm đánh giá bản lĩnh của thiếu nữ áo hồng. Nàng không hổ danh túc trí đa mưu hệt Cửu Dương. Cả hai người họ đụng chuyện gì cũng tư khảo trước sau đâu đó vẹn toàn.

Được nàng chỉ điểm, Hiểu Lạc cảm kích vô cùng. Nó chắp hai tay vái tạ một cái, và vì không nén được nên nó tỏa lời khen nàng, giọng nói không giấu vẻ thán phục:
- Sư phụ quả thật là nhà thông thái.
Nhưng sư phụ của nó là thiếu nữ áo hồng không nghe thấy. Hiểu Lạc bái tạ xong thì ngẩng đầu nhìn. Nó phát giác sư phụ đang đưa tay lên môi suỵt khẽ. Hình như bên ngoài có tiếng chân người. Hiểu Lạc và thiếu nữ áo hồng lắng tai nghe ba tiếng gõ vang lên, ngưng, rồi vang lên lần nữa. Đó chính là ám hiệu của thành viên bang hội phản Thanh.

Sau cái hất đầu của thiếu nữ áo hồng, Hiểu Lạc nhanh chân mở cửa phòng đón người khách quý. Nó vừa hé cánh cửa thì gặp một gã trung niên lạ mặt. Hắn vòng hai tay cung kính:
- Mời hai vị theo tôi!
Hiểu Lạc đưa mắt sang thiếu nữ áo hồng ra ý hỏi. Nàng khẽ gật đầu. Cả ba người rời căn phòng trọ. Gã trung niên đó đi phía trước, thận trọng dẫn đường, theo sau là thiếu nữ áo hồng rồi cuối cùng là Hiểu Lạc. Ba người họ đi xuống lầu, vòng ra phía sau hậu viên của hắc điếm, vô trong nhà chứa củi.

Gã trung niên quay đầu nhìn quanh quất rồi tiến đến trước bức tường đằng cuối góc nhà. Sau khi biết chắc an toàn tuyệt đối thì nhanh như chớp, gã trung niên dọn dẹp mớ củi khô trước khi thò tay vặn cơ quan trên vách tường của nhà chứa củi. Cơ quan được làm bằng sắt và thiết kế như hình ngôi sao năm cánh. Một cửa hầm to lớn hiện ra.

Người trung niên quay sang thiếu nữ áo hồng, giơ tay chỉ mật hầm đen ngòm, nói:
- Quan khách đi theo lối này thì sẽ đến nơi cần đến. Thất đương gia Cửu Dương đang chờ hai vị.
Dứt lời, người trung niên đốt một ngọn đuốc và trao cho thiếu nữ áo hồng. Nàng cầm lấy ngọn đuốc đang bùng cháy, gật đầu cảm tạ gã trung niên rồi dắt tay Hiểu Lạc tiến vào mật hầm âm u tăm tối.


 
Hồi 8: Hoa Đà tái thế
Giang Nam. Hắc Viện.

Thiếu nữ áo hồng dẫn Hiểu Lạc đi đến cuối đường hầm. Nàng giơ cây đuốc lên khỏi đầu huơ qua huơ lại để tìm kiếm cơ quan của cánh cửa hầm mật.

- A, đây rồi! – Hiểu Lạc kêu khẽ khi nhìn thấy thanh chốt nhỏ nằm khiêm tốn trên bức tường phía bên phải.

Và nó nhanh tay nắm lấy thanh chốt kéo nhẹ xuống một cái. Từ trên cao, cánh cửa hầm mở ra. Thiếu nữ áo hồng bước lên bậc cấp đi ra khỏi căn hầm. Rồi nàng chìa tay xuống cho Hiểu Lạc nắm lấy nhưng nó xua tay bảo nàng tránh xa. Hiểu Lạc bước lui một bước lấy đà và phóng một bước là lên tới.

Mới thoát khỏi đường hầm tối thui, chưa kịp định thần thì Hiểu Lạc đã phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng rộng. Nơi này có nhiều đôi liễn treo xen kẽ những bức họa thiên nhai. Ở chung quanh căn phòng sắp xếp nhiều hàng bàn ghế ngay ngắn, đều tăm tắp. Trên bàn có bút, mực đen và giấy trắng. Nơi bốn góc phòng, Hiểu Lạc còn thấy thêm bốn chiếc kệ đồ sộ chứa đầy những sách và sách. Đây quả là Tâm Thiền thư viện của chốn học đường ưu tú nhất Giang Nam.

- Hay quá! Chúng ta đã đến phòng tranh thơ của Hắc Viện - Hiểu Lạc hớn hở nói, suýt tí nữa đã reo ầm.

Cũng bởi vì vui mừng hết lớn nên Hiểu Lạc đâu có tâm tình để ý nét mặt của sư phụ nó. Thiếu nữ áo hồng khẽ nao lòng. Nàng thầm nghĩ “đã mấy năm rồi ta không đến nơi đây, không đi thăm Tây Hồ của thị trấn này…”

Trong khi nàng bồi hồi tưởng nhớ những kỉ niệm thuở thiếu thời thì Hiểu Lạc cắt đứt dòng vương vấn. Nó vỗ tay bôm bốp:

- Lần này gặp thất đương gia Cửu Dương thì đệ nhất định nhờ huynh ấy chỉ cho đệ ngón đòn đá bay “phi tiêu cước.”

Và xem chừng như nói ra miệng còn chưa đã, nó hăm hở thực hành động tác đá bay. Hiểu Lạc lúc này đang đứng phía sau lưng thiếu nữ áo hồng. Để diễn tả cú đá cho nàng coi, nó liền phi thân tới trước một bước, rồi xoay người lên không, dang đôi chân và tung hai cú song phi cước. Xui xẻo thế nào mà hất gót trúng cây đuốc đang tưng bừng cháy làm cây đuốc đó vụt ra khỏi lòng bàn tay của thiếu nữ áo hồng, bay đến bức tường có treo tấm tranh Hằng Nga giáng trần. Ngọn lửa đâm sầm vào ngay chính giữa tấm tranh. Chỉ trong nháy mắt, phân nửa phần th.ân thể của Hằng Nga tiên nữ bốc cháy.

Hiểu Lạc còn đang luýnh quýnh chưa biết làm sao thì thiếu nữ áo hồng lao đến tháo tấm tranh, ném bức họa xuống đất rồi dùng chân đạp lên ngọn lửa. Khi ngọn lửa được chế ngự thì Hiểu Lạc mới bừng tỉnh. Nó vọt tới lụm cây đuốc lên, dập tắt, và ném đại lên bàn. Khói từ bó đuốc bay bổng, lượn lờ tìm đến những khe hở của cánh cửa thư viện rồi thoát ra ngoài. Trận hỏa hoạn chấm hết. Hú hồn hú vía!

Thiếu nữ áo hồng áp đôi bàn tay thon thả lên ngực, thở phào một hơi. Cũng hên là Hiểu Lạc tài hèn sức mọn, cú đá không được mạnh mẽ cho lắm. Nếu như là Cửu Dương tung song phi cước thì chắc bó đuốc bay đến tận chỗ chiếc kệ chứa sách ở cuối góc phòng, và điều gì xảy ra thì khỏi phải bàn tán, có khi còn thiêu hủy hết cả thư viện cũng nên.

Lần này may mắn lắm thay, chỉ có phân nửa bức tranh bị cháy. Nhưng bấy nhiêu đó cũng làm thiếu nữ áo hồng điếng hồn. Nàng hiểu đấy là một tác phẩm để đời của vị tú tài nào đó, người họa sĩ phải dùng nhiều thời giờ mới vẽ nên chân dung của người chủ nhân cung điện Quảng Hằng. Nàng định nhặt bức tranh lên thì Hiểu Lạc đã nhanh nhẹn túm lấy. Nó dùng bàn tay phủi phủi gương mặt lem luốc của Hằng Nga. Quan sát vị tiên tử cung trăng một hồi, Hiểu Lạc nheo nheo mắt và bĩu môi nói:

- Lâm Tố Đình tỉ tỉ còn xinh hơn cả Hằng Nga tiên nữ.
- Nhưng lại có người xinh hơn Lâm Tố Đình tỉ tỉ của ngươi!

Tiếng trầm ấm thình lình vang lên làm thiếu nữ áo hồng giật nẩy. Hiểu Lạc cũng nhảy chồm chồm. Khi hai sư đồ quay phắt lại hướng mới vừa phát xuất âm thanh thì thấy Cửu Dương. Chàng đứng sau lưng họ tự bao giờ, trong bàn tay trái đang xoay xoay chiếc quạt trắng quen thuộc.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại đệ - Cửu Dương dùng bàn tay phải nắn bóp đôi vai Hiểu Lạc - Xem chừng sắp trở thành đấng trượng phu?

Cửu Dương khen xong thì vỗ vai Hiểu Lạc một cái. Nó vội vòng hai tay ra phía trước mặt, cúi đầu cung kính chào:

- Tham kiến thất đương gia.
- Không cần đa lễ - Cửu Dương xòe cây quạt ra phe phẩy - Đệ cứ gọi huynh là thất ca.

Hiểu Lạc nghe nói thế thì e dè nhìn sư phụ của nó. Thiếu nữ áo hồng bắt gặp ánh mắt dò hỏi liền gật đầu:

- Nếu như Thiên Văn đã bảo vậy thì cung kính bất như tuân mệnh, đệ cứ gọi huynh ấy là thất ca.

Hiểu Lạc chỉ khoái học khinh công và cước pháp của Cửu Dương, còn kêu chàng bằng cái danh hiệu nào thì sao cũng được, cho nên chẳng hề phản đối lằng nhằng, nó gật đầu cái cụp. Thấy tên đệ tử ngoan ngoãn vâng lời, đôi mắt của thiếu nữ áo hồng ánh tia sáng long lanh. Rồi chợt nhớ ra điều trọng đại, nàng tặc lưỡi nói thêm:

- Còn nữa, ở Giang Nam, khi chúng ta ra ngoài gặp người lạ thì đệ không nên kêu ta là sư phụ, nhớ chưa?
- Nhớ! - Hiểu Lạc hét một tiếng, giọng quả quyết làm Cửu Dương giật nẩy.

Chàng vỗ đầu nó một cái rồi quay sang thiếu nữ áo hồng để trở chứng ba mươi lăm với nàng:
- Nữ Thần Y – Cửu Dương gọi người đẹp - Huynh đợi muội đến sắp sửa cháy lòng. Huynh biết thế nào đêm nay muội cũng tới…tìm huynh, nên đã cho người đến Ưng Song hắc điếm đón muội.

Cái này là chàng nói tận đáy lòng, giọng thành thật nhưng Nữ Thần Y chẳng để lọt lỗ tai. Chắc đã nghe mấy câu tán tỉnh lăng nhăng quen rồi. Bởi vậy mà khi nghe lời lẽ ba hoa chích chòe thốt từ cửa miệng của anh chàng hào hoa phong nhã, Nữ Thần Y phớt lờ. Nàng chuyển đề tài hỏi thăm bệnh nhân:

- Tam ca Quốc Khải tình trạng ra sao?

Cửu Dương biết sự tình nguy ngập nên không đùa cợt nữa. Chàng nhét chiếc quạt vào tay áo, thở dài bảo:

- Chất độc rất kỳ lạ, bản tính không rõ, huynh không biết làm sao bèn dùng công lực đè nén cố không cho độc vào tim…

Giải thích tới đây, Cửu Dương vẫn chứng nào tật nấy. Chàng nháy mắt với Nữ Thần Y:
- Nhưng có muội trở về là tốt rồi, nhìn thấy muội thì trái tim của huynh ấy liền ấm lại. Còn hiệu quả hơn uống phải nhân sâm ngàn năm.

Ngặt nỗi Nữ Thần Y không phải loại nữ nhân thích bỡn cợt như kiểu của Lâm Tố Đình. Cửu Dương vừa dứt lời nịnh nọt, chưa kịp trêu ghẹo thêm thì Nữ Thần Y quay mình rảo bước.

- Muội quên chưa hỏi thăm sức khỏe của huynh! - Cửu Dương nói với theo hình bóng yêu kiều duyên dáng.

Nhưng Nữ Thần Y lúc này đã bước ra khỏi thư viện để đi tìm Trương Quốc Khải. Nàng đúng là mau mắn thật, chỉ trong phút chốc mà mất hình mất dạng. Cửu Dương quê độ đành quay sang Hiểu Lạc cười trừ. Nó cũng nhe răng. Cười xong, nó nắm tay chàng lôi mạnh.

- Chúng ta cũng nên đến giúp sư phụ của đệ một tay – Hiểu Lạc nói.
 
Hồi 9: Đa tình tự cổ không dư hận
Hắc Viện. Giang Nam.

Trong lúc Nữ Thần Y tập trung chuẩn mạch thì Cửu Dương chăm chú nhìn trộm người đẹp. Chàng nghe lòng lâng lâng. Người nữ nhân đó thật sự rất khả ái.

Nữ Thần Y vô danh. Ngay cả gia cảnh của nàng như thế nào, phụ mẫu là ai cũng không rõ ràng cho lắm. Nàng được Tôn bà nuôi nấng khi còn bé tí. Tôn bà lúc bấy giờ là vị y thuật gia đa tài của bang hội. Bà là tri kỉ tâm giao của Mã Lương lão nhân.

Mười mấy năm về trước, Tôn bà trong một lần viếng thăm miếu Quan Âm đã phát hiện một hài nhi bị bỏ rơi. Bà đành mang đứa bé về chăm sóc cùng với đám cô nhi ở tông đường của hội Minh Triều, một địa đạo bí mật nằm ngay bên cạnh Tây hồ.

Tây hồ vốn là hồ nước lớn nhất và yên ổn thanh bình nhất của xứ sở Giang Nam. Và địa đạo bí mật kể trên là một trong ba di cư quan trọng của bang phái phản Thanh. Hai sào huyệt kia là Hắc Viện học đường và đồn Bạch Nhật. Hắc Viện là gia cư của Cửu Dương, còn đồn Bạch Nhật thì nằm ở vùng núi non bao la hùng vĩ, nơi Sư Thái bế môn dưỡng thương.

Tôn bà từ cổ chí kim nguyện không nhận đệ tử nhưng hôm đó vì thấy có duyên với bé gái bị bỏ rơi nên đã động lòng mà truyền thụ y học tinh vi. Bà mến đứa trẻ nên tặng nhiều sách y. Nghe nói phong phanh là những quyển sách đã được bà mua từ tay các vị thương gia sưu tầm đồ cổ. Những cuốn sách cũ kỹ trở thành thứ cẩm nang vô giá bởi vì trong đó chứa đầy sự cao kì của ngành y học. Nào là cách điều trị nào là phương thức pha chế thuốc, rồi thì nghệ thuật chuẩn mạch và nguyên tắc liều thương, bao gồm cả việc giải phẫu cũng có kể lại một cách tỉ mỉ. Mọi chi tiết đều được ghi chép trên từng trang giấy. Các yếu tố y thuật này được gom góp từ lúc xa xưa, hình như là khởi đầu vào thời kỳ Đông Chu Liệt Quốc.

Năm Nữ Thần Y lên bảy thì Tôn bà thọ cao qua đời. Nàng theo Tần Thiên Nhân, bắt đầu hành y giang hồ. Cả hai sư huynh muội giao du hết các miền Đông, Tây, Nam, Bắc. Đến năm mười bốn, nàng chia tay Tần Thiên Nhân, một mình lên đường đơn phương độc mã. Giang hồ ưu ái tặng nàng biệt hiệu “tái thế Hoa Đà.” Còn ba chữ Nữ Thần Y thì đã có từ khi nàng được Tôn bà đem về chăm nom như con ruột. Lúc đó bà chẳng biết phải đặt tên gì cho nàng. Và bà nhớ lại rằng các thành viên bang hội tôn sùng bà là Lão Thần Y cho nên trong lúc bắt bí, bà đã âu yếm gọi nàng là Nữ Thần Y. Thôi kệ, như người đời thường hay nói “tên xấu thì dễ nuôi.”

Thiên hạ đồn rằng từ ngày Nữ Thần Y xuất hiện thì nghĩa trang trở thành hiu quạnh vì nàng có bản lĩnh dùng kim châm cứu sống kẻ vừa tắt thở. Ngay cả sư phụ của nàng là Tôn bà cũng sánh không bằng. Quả đúng y câu “đệ tử vượt trội sư tôn.” Bà ở trên thiên đình mà biết được người đồ đệ cưng của mình tài tình như vậy chắc cũng có đôi ba phần an ủi.

Ngoài y thuật đa tài thì Nữ Thần Y còn trí tuệ thông minh nhưng nàng tâm dạ hiền lương nên không xuất nhiều mưu mô gian trá như Cửu Dương. Tuy nhiên, những trò lừa phỉnh của chàng từ xưa đến nay đều bị nàng lật tẩy.

Mỗi lần bang phái có việc phải tụ tập thì huynh đệ trong hội thường tâng bốc Cửu Dương lên chín tầng mây xanh. Chàng ngồi nghe mà khoái chí tử. Lát sau, chàng hiên ngang bảo rằng, đương nhiên lúc đó Nữ Thần Y vắng mặt:
- Tài nghệ của Tần Thiên Văn tôi, đến Nữ Thần Y cũng muốn bái làm sư phụ.
Lâm Tố Đình đứng xớ rớ bên cạnh, chứng kiến cảnh Cửu Dương vỗ ngực xưng tên thật họ thật thì tức khí vô cùng. Thành thử nàng ngứa miệng hét lên:
- Muội chưa thấy Nữ Thần Y muốn bái thất đương gia Cửu Dương làm sư phụ bao giờ nhưng suýt mấy lần huynh ấy định quỳ xuống bái Nữ Thần Y làm sư phụ thì có.
Kê tủ đứng xong, Lâm Tố Đình bật cười sảng khoái. Các sư huynh đệ khác nhịn không được đành há miệng theo.

Sở dĩ mà Lâm Tố Đình chộ vậy là bởi vì Nữ Thần Y sở hữu lối đánh cờ vô cùng độc đáo. Tuyệt chiêu của nàng ngang tài ngang sức với Cửu Dương, đôi khi còn vượt trội hơn. Lúc bị nàng chiếu tướng, Cửu Dương luôn có cớ biện hộ, chẳng hạn như lấy lý do là vì mải mê chiêm ngưỡng đôi mắt của nàng nên tâm tư chìm xuống Tây hồ. Nhưng đấy chỉ là tìm cớ thôi, chứ thật ra là chơi thua rồi…ngây.

Nói chung chung thì Nữ Thần Y và Cửu Dương là đôi kỳ phùng địch thủ trong vấn đề văn chương thao lược. Trái ngược với Tần Thiên Nhân và Dương Tiêu Phong, cặp này chuyên môn luận võ chiêu anh hùng. Xem chừng như giang hồ từ nay về sau sẽ có tuyệt tác. Một cặp văn và một cặp võ. Cả bốn kẻ đó diện mạo lẫn tài nghệ đều song toàn. Chỉ tiếc cho vị Bắc quan đại nhân Dương Tiêu Phong thuộc dân tộc Mãn Châu, không đứng cùng chiến tuyến với ba người còn lại. Nếu có một ngày thiên hạ thái hòa, bốn người họ ngồi xuống nâng ly thì ắt sẽ trở thành tác phẩm kỳ diệu nhất trên thế gian.

Bây giờ quay trở lại kể tiếp về vị Hoa Đà tái thế. Nữ Thần Y không phải đệ tử nhập môn của Sư Thái nhưng tính về gia cấp thì nàng cũng là sư muội của bảy vị Giang Nam thất hiệp. Tuổi tác của nàng không ai biết một cách rành mạch, nếu phải đoán mò đại thì chắc có lẽ cũng xấp xỉ Lâm Tố Đình. Hai vị cô nương thân thiết với nhau còn hơn tỉ muội ruột thịt. Đặc biệt là Lâm Tố Đình, lúc nàng va phải chuyện tình cảm vớ vẩn nào cũng đè Nữ Thần Y ra để mà tra tấn lỗ tai. Nữ Thần Y nghe riết rồi quen, ngay cả trong giấc mơ cũng có thể lặp lại cái điệp khúc ra rả. Nữ Thần Y biết Lâm Tố Đình đem lòng yêu thương sư huynh của Cửu Dương, là thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân. Còn về phía của Tần Thiên Nhân thì sao? Tâm tư của chàng kín đáo. Tuy chàng là vị hôn phu song Lâm Tố Đình chưa một lần vinh hạnh để được nghe chàng nói yêu nàng. Hình như tiếng yêu không hề xuất hiện trong bộ từ điển của chàng thì phải. Chẳng ai đoán được tại làm sao mà Tần Thiên Nhân hờ hững với Lâm Tố Đình. Nàng con gái đó có khuôn mặt xinh như hoa như ngọc, còn dáng vóc thì thần tiên thoát tục, độc nhất vô nhị trong chốn trần gian.

Dưng Tần Thiên Nhân đối xử thờ ơ với Lâm Tố Đình không có nghĩa là trái tim chàng héo úa. Trái lại, chàng là người có tình cảm nồng hậu, sống bằng phương cách nhân nhượng, vừa độ lượng vừa bao dung. Mấy điểm này, Lâm Tố Đình lẫn Cửu Dương và những người kia có thể không hiểu chứ Nữ Thần Y thì rất rõ. Nữ Thần Y biết trong quả tim của Tần Thiên Nhân đã chứa đầy hình ảnh của nàng con gái khác, người nữ nhi đó không phải Lâm Tố Đình. Đúng là chuyện tình yêu thường hay ngang trái. Và cũng vì vậy nên Nữ Thần Y tìm cớ xa lánh Hắc Viện và rời bỏ địa đạo cạnh bờ hồ thanh nhã của thị trấn Giang Nam. Nữ Thần Y đi lại nơi chốn giang hồ và trong một lần ngẫu nhiên đã thu nạp Hiểu Lạc, lâu lâu thì dắt tay nó về tham kiến các vị đương gia. Xin cho nói thêm rằng trước khi gặp Nữ Thần Y thì Hiểu Lạc là chuyên gia đi lang thang trên các vỉa hè, sống lây lất nay đây mai đó để rồi nhập bọn với tụi đánh bài ma lừa các vị quan khách nhẹ dạ. Hiểu Lạc vì kính phục nên xem Nữ Thần Y là sư phụ chứ thật sự thì nó không phải đệ tử nhập môn chính thức của nàng. Nó cũng…ma giáo lắm, chẳng thua kém Cửu Dương bao lăm.

Lúc hành y, Nữ Thần Y không hề lộ diện. Nàng chỉ xuất hiện khi trời tối, bắt mạch cho bệnh nhân, ghi toa thuốc rồi bỏ đi. Nhìn những dòng chữ mềm mại bay bướm trên tờ giấy mà nhiều người phỏng đoán nàng là một thiếu nữ. Và do vậy nên hiếm có người biết đến dung nhan mỹ miều.

Nếu sánh về nhan sắc thì Nữ Thần Y và Lâm Tố Đình như thủy với hỏa. Nàng xuân lan gặp nàng thu cúc, mỗi người một vẻ đẹp riêng.

Lâm Tố Đình xinh tựa đóa lan hoàng thảo, ngũ quan đoan chính, tướng mạo hơn người, phấn diện đào hoa. Dung nhan của Lâm Tố Đình rạng ngời lấp lánh hơn hẳn Tố Nga, và khi xuất hiện là lộng lẫy giữa bầy con gái. Nàng có thân mình uyển chuyển như cành thiên hương, còn phong thái đi đứng thì quý phái, phẩm giá lại sang trọng nhưng cũng có một chút cao ngạo. Tướng mạo khuynh thiên của nàng được thể hiện qua câu “sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai,” có nghĩa là về diện mạo thì chỉ có một mình Lâm Tố Đình oai trấn thiên hạ vô địch thủ, không ai sánh bằng, nhưng luận về phần tài nghệ hoặc trí tuệ thông thái thì còn có người khác kiêm giữ chức vị.

Nam nhân trò chuyện với Lâm Tố Đình sẽ cảm thấy cao hứng nhưng khi họ ở bên cạnh Nữ Thần Y thì lại cảm giác cuộc đời bỗng chốc hóa thành thanh thản bình an. Nữ Thần Y mang một nét đẹp hiền thục nhu mì. Ngay cả tính nết của nàng cũng rất thùy mị, không có một chút đỉnh phô trương.

Nữ Thần Y đẹp dịu dàng, từa tựa hoa đồng cỏ nội nhưng không kém phần quyến rũ lạ lùng. Bản thân của Cửu Dương có rất nhiều ưu điểm tự hào, và dẫn đầu những ưu điểm đó là sư muội của chàng có nụ cười bát tiên ghen tị. Chàng không tìm ra lời diễn tả nên gọi đại là “nụ cười thần tiên.” Nụ cười thần tiên ngây thơ trong sáng, chất chứa niềm tự tin và nhựa sống tràn trề. Mỗi lần nàng mỉm miệng cười duyên thì người đối diện sẽ cảm nhận cuộc đời không chút âu lo sầu muộn. Lúc nàng nhoẻn miệng cười khúc khích lại đem đến cảm xúc gần gũi hòa đồng. Nụ cười có sức thu hút như vườn hoa thiên đường rộ nở. Những bông hoa thiên thần có khi chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng lại khiến người nhớ mãi không quên.

Nữ Thần Y còn sở hữu cặp mắt sát nhân. Tuyệt thế nhãn quang nghiêng thành đổ nước. Hàng mi dày mượt mà cong vút. Ánh mắt biếc dịu vợi xa xăm. Hai hạt phỉ thúy như mặt nước hồ trong, êm ả thanh bình không gợn sóng. Và cũng vì ánh mắt vương vấn khói lam chiều đó mà nàng đã khiến cho rất nhiều vị tú tài phải lao công làm tặng hàng chục bài thơ, dưng mãi vẫn không gột rửa được nét đẹp của chúng. Hình như tên gọi là phượng nhãn quang. Nữ Thần Y cũng biết nên thường biến đôi mắt thôi miên thành binh khí.

Nụ cười và ánh mắt là hai chiêu thức tuyệt kỹ của nàng. Mỗi lần bị nam nhân trêu chọc thì lấy tuyệt kỹ ra tổng dợt như một võ sĩ tập luyện quyền cước. Cú liếc độc địa là ám khí, bay đến đâm thủng trái tim những kẻ địch thù. Nữ Thần Y không biết võ công thành thử phải dùng mỹ nhân tâm kế để mà thay thế cho việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Ngoài ra, lão Thiên còn bất công nên ưu ái ban nàng giọng nói du dương xao xuyến, nghe trong trẻo tựa tiếng chim khuyên, có lúc lại êm ái như lời ru da diết. Cũng bởi vì thế mà khi nàng yêu cầu điều chi, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, các vị sư huynh không nỡ chối từ. Ngay cả đại đương gia Khẩu Tâm là hòa thượng mà cũng nhất nhất tuân theo.
 
Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ
Hắc Viện. Giang Nam.

Trở lại câu chuyện. Sau khi đám quân binh tra xét hụt một chuyến thì không còn lui tới Hắc Viện học đường nữa, thành ra Trương Quốc Khải chẳng cần ẩn náu trong căn hầm bên dưới từ đường. Vả lại mật hầm không khí ngột ngạt nên chàng đổi nơi tịnh dưỡng. Bây giờ, chàng an ngự ở thư phòng riêng tư.

Hiện tại là mùa thu. Ánh trăng sáng thâu đêm trên bầu trời tinh tú.

Hiểu Lạc ôm thùng thuốc được làm bằng gỗ mun, đứng cạnh Nữ Thần Y. Trong phong thái khoan thai, nó cố công chờ đợi tái Hoa Đà sai bảo. Nàng đang ngồi chuẩn mạch trên chiếc ghế sát bên gi.ường bệnh nhân. Còn Cửu Dương thì an tọa cạnh bàn trà. Chàng lặng thinh ngồi yên quan sát người mà thành viên bang hội tôn là “nhà thông thái.”

Cửu Dương nhìn những sợi tóc mây non nớt bám vào hai bên thái dương, thấy thương lẫn những giọt mồ hôi đang rịn ra từ vầng trán thanh cao tao nhã. Trên đường đến đây chắc nàng đã bôn ba vất vả rất nhiều. Mà ngộ thật, Nữ Thần Y không thích những lời trăng hoa bóng gió cho nên dù ai đó lả lơi đến đâu thì nàng cũng như pho tượng, tâm không lung lay. “Tại sao lạ vậy?” Cửu Dương tự hỏi. Chàng đã từng được người đời sùng bái, hầu hết các vị bằng hữu giang hồ xem trọng và chư hầu võ lâm đồng đạo nể nang. Họ gọi chàng là siêu nhân toán học. Chàng chưa hề ngần ngại khi phải giải mã những câu đố hóc búa. Đêm nay chính là lần đầu tiên trong đời, chàng đương đầu bài toán khó nhất, bài toán có chủ đề… lập phương trình lý luận tình yêu.

Cửu Dương lòng dạ hoang mang, trạng thái bần thần nghĩ ngợi điều mà các vị huynh đệ trong hội thường vui đùa. Họ cho rằng Nữ Thần Y và Tần Thiên Nhân là trời sinh một cặp, hai đại nhân vật có tâm hồn khô khốc. Mỗi khi nhớ đến điều này là Cửu Dương hỏi lòng “nếu một ngày, hai thanh sắt đó thảy chung vào một lò luyện kiếm thì có dung hòa cháy bỏng hay không?”

Cửu Dương ngắm Nữ Thần Y, từ sợi tóc mây đen bóng đến chiếc hài cong giấu gót son hồng. Để cuối cùng đi đến kết luận rằng người con gái này đặc biệt hơn hẳn những thiếu nữ cùng trang lứa.

Cửu Dương nổi danh là đấng phong lưu, mỗi lần đối mặt nữ nhân không hề run sợ, vậy mà nhìn thấy Nữ Thần Y thì tâm địa lúng túng, tim đập rộn ràng. Nhưng khi không gặp mặt một khoảng thời gian thì lại bứt rứt, cái cảm giác đó rất khó chịu. Và trong những năm tháng vắng mặt cách lòng, chàng chỉ mong ngóng ngày hội ngộ dù là đứng nhìn hình bóng từ xa.

Vào ngay lúc này, Trương Quốc Khải đang đắm chìm giấc điệp mê man nên không hay biết cứu nhân lộ diện. Sau khi phát hiện chất độc bí hiểm, Nữ Thần Y ra hiệu cho Hiểu Lạc mở thùng gỗ lấy hộp kim châm. Rồi nàng dùng những cây kim đó mà cẩn thận đả các huyệt mệnh môn, phế du nhưng chủ yếu là tâm du và sau cùng là chương môn.

Xong xuôi, nàng rút kim châm đưa trả Hiểu Lạc. Nó thận trọng cầm những cây kim, đi đến chỗ chiếc kệ chứa đựng nhiều cây đèn cầy. Trong lúc Hiểu Lạc hơ kim châm trên ngọn lửa để diệt vi khuẩn thì Nữ Thần Y kéo tấm chăn bông đắp ngang lòng ngực của Trương Quốc Khải, rồi đứng dậy tiến lại gần Cửu Dương.

Chẳng cho ai cơ hội hỏi han, Nữ Thần Y nói ngay:
- Chúng ta ra ngoài đại sảnh rồi hãy bàn bạc. Muội không muốn phá giấc ngủ của tam ca, huynh ấy cần nghỉ ngơi.
Ngay lập tức, Cửu Dương và Hiểu Lạc nhanh chóng rút lui để Trương Quốc Khải một mình yên tịnh. Nữ Thần Y là người cuối cùng rời khỏi thư phòng. Trước khi đi khuất, nàng dừng chân chỗ ngạch cửa, dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn Trương Quốc Khải rồi thở dài và huơ tay đóng cánh cửa lại.

---oo0oo---

Từ đằng xa, Nữ Thần Y trông thấy Hiểu Lạc đứng ngay chính giữa đại sảnh nghịch mấy cây kim châm. Nó dùng đồ nghề của nàng làm ám khí phóng vèo vèo vô thân cột trụ cách đó khoảng vài chục bước. Chắc nó hâm mộ Phủ Doãn đại tướng quân Dương Tiêu Phong nên mới bắt chước luyện tuyệt chiêu ám khí phi tiêu này. Nữ Thần Y liếc tên đồ đệ…khả ố. Học ai không học, khi không nó lại học đòi làm Dương Tiêu Phong, kẻ địch thù vĩ đại của bang phái.

Nữ Thần Y tiến vô đại sảnh, vừa đi vừa liếc Hiểu Lạc đến trẹo con ngươi. Đã đời, nàng quay sang ngó Cửu Dương lúc này đang đi đi lại lại, đầu cúi xuống, tỏ vẻ sốt ruột. Chàng còn chà hai lòng bàn tay vào nhau. Nghe tiếng bước chân, Cửu Dương ngẩng đầu lên nhìn.

- Huynh ấy có hy vọng bao nhiêu? – Cửu Dương đi đến tiếp giáp Nữ Thần Y, vồn vã hỏi.

Bảy chữ ngắn gọn mới được thốt ra khỏi cửa miệng thì ngay tức thì, cặp lông mày ngài cau lại. Điệu bộ như là đang ám chỉ điềm hung khiến Cửu Dương thót bụng, nín cả thở. Chàng đứng im đợi cớ sự bất lành.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Nữ Thần Y im ỉm để cho sư huynh hồi hộp lâu thật lâu. Mãi một lúc sau, nàng buồn rầu than thở:
- Huynh ấy trúng phải độc Kinh Phủ, một trong ba đại kỳ độc mà binh sử ghi chép, đã thất truyền lâu năm…
Đang giải thích nửa chừng, tự dưng Nữ Thần Y cắn môi đắn đo, không nói nữa. Thấy nàng lấp lửng, Cửu Dương càng lo sốt vó. Chàng hỏi dồn dập:
- Thế thì phải giải bằng cách nào?
Nữ Thần Y lắc đầu:
- Tôn bà không nhắc đến mà chỉ nêu ra ác tính của nó.
Giọng nói của Nữ Thần Y nhẹ nhàng êm ả như nhung lụa, thanh hơn tiếng mưa rơi tí tách trên cành lá trúc vậy mà Cửu Dương lại ngỡ là tiếng pháo nổ ầm ĩ trong ngày hội hoa đăng. Chàng đứng sửng người rồi buông mình ngồi xuống sàn đất lạnh. “Chúng ta đã hy sinh ba vị đương gia của bang hội phản Thanh, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao? Trời cao còn bắt chúng ta phải tiễn thêm bao nhiêu người huynh đệ nữa?” Cửu Dương cắn chặt môi, trong lòng tức tối.

Hiểu Lạc đang vui đùa cách đó một quãng, thấy phản ứng của Cửu Dương ngồ ngộ nên quăng đại mấy cây kim vô góc cột. Nó chạy lại trố mắt dòm sư phụ xong khoanh tay trợn mắt ngó Cửu Dương, chẳng hiểu lý do tại vì sao mà đôi nam nữ này ủ dột. Nó định lên tiếng hỏi thì Nữ Thần Y quỳ xuống đối diện sư huynh.
- Muội sẽ cố hết sức - Nữ Thần Y trấn an, giọng không được tự tin cho lắm.
Cửu Dương gục gặc đầu, trong lòng đượm phút vui mừng. Nhưng chút vui mừng đó thình lình tan biến khi Nữ Thần Y nói tiếp:
- Ngặt nỗi…tạm thời muội chưa nghĩ ra cách giải độc nên huynh hãy cho muội thời hạn cây nhang.
Lại là hai chữ “ngặt nỗi,” Cửu Dương sợ nhất là hai chữ này. Chàng hiểu Nữ Thần Y có ý muốn khuyên giải dưng nàng nói vậy thì cũng như không. Nàng bảo nàng chưa tìm ra cách giải độc mà Trương Quốc Khải lại đang nằm thoi thóp, tình trạng cửu tử nhất sinh. Cửu Dương thở dài. Gương mặt điển trai mới vừa tươi tắn liền hiện đầy đường nét ưu tư. Thói đời đúng là cay cú!

Thổ lộ xong, Nữ Thần Y dìu Cửu Dương đứng dậy rồi bỏ đi vào kho chứa thuốc. Hiểu Lạc định bám theo nhưng cuối cùng lại thôi, sợ sanh thêm phiền hà, và nhất là không muốn quấy rầy sư phụ. Nó biết trong giây phút này, sư phụ của nó cần phải tập trung đầu óc suy nghĩ phương thuốc điều trị chất độc bí hiểm trên long bào của hoàng đế Khang Hi.

---oo0oo---


Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ (tiếp theo)
Hắc Viện. Giang Nam.

Đúng thì thời, Nữ Thần Y nhờ Cửu Dương gọi vài chục thành viên bang hội vào mật hầm bên dưới từ đường. Lão Tôn, Lâm Tố Đình và tất nhiên là Hiểu Lạc cũng cùng tụ hợp.

Xin cho nói thêm là bang hội phản Thanh bao gồm cả nam lẫn nữ, số đông là thành phần lao động bình dân. Họ có thể là người tiểu nhị nơi quán ăn, quản gia trong tửu lầu, kỹ nữ chốn lầu xanh hoặc những thương gia buôn bán... Bang hội cũng không thiếu nhân vật trí thức, chẳng hạn như những thư sinh kiêm giữ chức tú tài. Các vị thư sinh này tá túc ngay tại Hắc Viện học đường. Những thành viên còn lại thì đại đa số tạm trú ở địa đạo Tây Hồ và đồn Bạch Nhật. Nhưng cũng có người sinh hoạt bình thường ở gia cư riêng tư của họ hòng che mắt quân binh triều đình nhà Thanh.

Nữ Thần Y ngồi chống cằm chỗ chiếc bàn trà đặt ở giữa căn hầm, chờ mọi người đến đông đủ mới thủng thẳng đứng lên nói:
- Như các vị đã biết, tam đương gia Trương Quốc Khải của chúng ta bị nhiễm độc huyết tạng ở Tây Sơn. Chất độc đó tên là độc Kinh Phủ, có tính hung hãn. Trong nhất thời tôi chưa tìm ra thuốc giải...
Nàng định trình bày kế hoạch thì một vị tú tài vọt miệng:
- Vậy thì tam đương gia Trương Quốc Khải sẽ còn cầm cự được bao lâu?
- Khoảng chừng vài canh giờ nữa - Nữ Thần Y trả lời một cách do dự.
Nghe câu phán đoán, Lâm Tố Đình úp mặt vào hai lòng bàn tay rơi lệ. Lão Tôn thở dốc. Hiểu Lạc rủa Khang Hi lầm rầm trong miệng. Chỉ riêng Cửu Dương vì đã biết trước nên không phản ứng nhiều. Còn lại là vài chục cái miệng thảng thốt kêu:
- Hả! Có thật không?
- Nữ Thần Y cô nương không nói chơi với chúng tôi chứ?
Nữ Thần Y đương nhiên là không nói chơi. Nàng hết quay qua bên phải rồi sang bên trái, vừa gật đầu trả lời câu thứ nhất lại phải xua tay lắc đầu đối đáp câu thứ hai. Tình cảnh loạn xà ngầu.

Mới ban đầu, mọi người kinh ngạc, dần dần chuyển thành u buồn rồi cuối cùng là đau khổ. Không ai muốn mất đi Trương Quốc Khải. Vị đương gia đó có tâm địa nhân từ, một nhà hành hiệp trượng nghĩa, luôn luôn giúp đỡ người ta cho dù người dưng kẻ lạ.

Cửu Dương đứng cạnh Nữ Thần Y, thấy nàng bị cả đám người hò hét ỏm tỏi, át mất tiếng nên đỡ lời:
- Nữ Thần Y nói không sai!
Và Cửu Dương giơ hai ngón tay:
- Khoảng chừng hai canh giờ nữa thì chất độc sẽ công tâm.
Lần này, nghe Gia Cát tái lai quả quyết, nhóm thành viên bang hội hô to:
- Vậy thì chúng ta phải làm gì đi chứ?
- Hay là đi đòi mạng?
- Lẽ đương nhiên – Lâm Tố Đình thu nắm đấm - Nợ máu thì phải trả bằng máu.
Hiểu Lạc nghe vậy liền hăng tiết vịt:
- Đúng rồi, phải trả thù thôi!
Chỉ có mỗi mình lão Tôn bình tĩnh. Ông bảo vị Hoa Đà tái thế:
- Nữ Thần Y cô nương hãy suy nghĩ kỹ đi. Chẳng lẽ với bầu trí tuệ của cô mà cũng không tìm ra kế gì để trì hoãn chất độc?
Thình lình bị ông lão đi giày trong bụng, Nữ Thần Y đỏ mặt:
- Về vấn đề này thì…không phải là không có mưu kế, chỉ nhưng mà…
Thấy nàng ấp a ấp úng, nhóm thành viên bang hội nhao nhao:
- Xin Nữ Thần Y cô nương cứ nói ra, chỉ cần cứu chữa được tam đương gia thì cho dù chúng tôi hy sinh tánh mạng cũng không chối từ.
Lão Tôn và Lâm Tố Đình đập tay lên ngực:
- Lão phu đồng ý.
- Tôi cũng vậy.
- Còn đệ nữa – Hiểu Lạc không bỏ lỡ cơ hội xía dzô.

Đã từ lâu, tất cả thành viên bang hội đều xem nhau như người thân trong gia đình cho nên họ coi bệnh tình của Trương Quốc Khải như là bệnh tình của chính bản thân. Là huynh đệ, có phước ắt phải cùng hưởng, có họa hẳn cùng nhau chia.

Nữ Thần Y nghe mọi người đồng cam cộng khổ thì không tránh khỏi xúc động. Nàng hít vào một hơi trước khi trưng bày kế sách:
- Nếu các vị muốn cứu huynh ấy thì xin các vị hãy quyên ra chín bát máu tươi.
Mọi người lặng câm trước phương thức chữa trị lạ kỳ, ngàn năm một thuở. Nữ Thần Y biết họ bán tín bán nghi bèn nhìn thoáng qua từng gương mặt rồi nói tiếp, từng tiếng rõ ràng mạch lạc nghe tựa lời khẩn cầu:
- Ai tình nguyện, xin bước ra đây?
Cơ mà đột nhiên, nàng nghiêm giọng cảnh cáo:
- Nhưng tôi báo trước, đây không phải là thượng kế.

Nữ Thần Y vừa dứt lời thì hầu hết tất cả các đôi chân không hẹn mà đồng loạt bước tới một bước. Chỉ mình Hiểu Lạc vừa cất bước vừa lo âu. Nó đưa tay gãi má, thắc mắc theo kiểu đầu óc non nớt:
- Đệ không hiểu gì cả, cách chữa bệnh này nghe lạ quá.
- Đúng rồi đó – Lâm Tố Đình a dua – Nữ Thần Y, cô có thể giải thích rõ hơn cho chúng tôi nghe?
Nữ Thần Y xoa đầu Hiểu Lạc, cố dùng lời lẽ dễ hiểu nhất:
- Như thế này, tam đương gia Trương Quốc Khải của đệ bị nhiễm độc trong máu, đúng không?
Câu hỏi quá dễ, Hiểu Lạc liền gật đầu:
- Đúng.
Nữ Thần Y lại hỏi:
- Vậy thì máu độc đó ắt phải thay, đúng không?
Lần này, Hiểu Lạc ậm ừ trong cổ họng:
- Phải thay? – Nó chớp mắt hỏi lại – Phải thay bằng cách nào?
- Dĩ nhiên là bằng cách truyền máu từ bên ngoài vô trong mạch máu của huynh ấy – Nữ Thần Y đáp.
Và nàng cắn môi nói thêm:
- Nhưng trên đời lại có nhiều loại huyết khác nhau nên khi truyền máu thì không thể bừa bãi.
Hiểu Lạc hết gãi má đến gãi đầu, giọng biết lỗi:
- Đệ vẫn chưa hiểu.
Nữ Thần Y nói vậy mà nó còn chưa hiểu, thiệt tình đúng là đần hết thuốc chữa. Nữ Thần Y trợn mắt nhìn tên đồ đệ ngờ u, à không, kém thông minh. Nói mười mà hiểu có một… nửa của con số một. Cũng may lúc đó Cửu Dương thấy nó chậm tiêu nên thương tình. Chàng dịu giọng giải nghĩa:
- Như thế này, máu của con người thường chia làm nhiều nhóm chính dựa theo một số chất đặc thù trên hồng cầu. Nhưng máu của mỗi nhóm cũng có thể tạo kháng thể chống lại những nhóm kia. Thế nên, khi truyền cho huynh ấy, nếu máu khác loại thì kháng thể của huynh ấy sẽ tự động phá hủy, gây tác hại cơ thể.
Cửu Dương là người kiên nhẫn, dẫu có đối đầu khó khăn trở ngại chàng vẫn vững vàng bền bỉ. Chàng còn là nhà chuyên gia nói dông nói dài, khi giảng bài cho đám tú tài thì ưa giảng tới giảng lui một cách tường tận. Nhưng cũng nhờ vậy mà cái đầu bã đậu của Hiểu Lạc sáng ra chút xíu. Nó vừa nghe vừa gật gù lia lịa.

Phía đối diện, Nữ Thần Y thấy nó tiếp thu khấm khá thì hăm hở bồi thêm:
- Bởi vậy mà chúng ta phải duyệt cho thật kỹ, tìm mẫu máu thích hợp, không úy kỵ…
- Thế nhỡ tìm không ra mẫu máu thích hợp thì sao? – Hiểu Lạc phang ngang làm sư phụ của nó cụt hứng.
Nữ Thần Y tẽn tò làm thinh. Cửu Dương thấy vậy liền mở miệng cứu bồ lần thứ hai:
- Đệ đừng lo – Cửu Dương phát một cái lên vai Hiểu Lạc - Bang hội Đại Minh Triều thế đông người mạnh, chắc chắn sẽ tìm ra người mang cùng dòng máu với tam đương gia của đệ.
Cửu Dương nói đến đâu, Hiểu Lạc gật đầu đến đó, nhưng rồi nó bỗng nhướng mắt:
- Sau khi sư phụ cắt tiết của tam đương gia để xả huyết độc xong thì làm cách nào mà có thể đem máu lành mạnh thế vào? Chẳng lẽ cho tam đương gia uống…nhưng là uống tiết canh?
Nghe Hiểu Lạc diễn tả cảnh Trương Quốc Khải bưng tô tiết canh lên uống, nhiều thành viên gớm ghiếc đến nỗi muốn ói mửa. Nhưng khi cơn buồn nôn trôi đi thì họ công nhận điều Hiểu Lạc thảo luận. Thắc mắc của nó không phải là không có lý.

Nữ Thần Y đã thương lượng với Cửu Dương về vấn đề này nên chàng tình nguyện thay nàng lý giải dùm Hiểu Lạc và đám người kia:
- Nữ Thần Y chỉ cần cắt mạch máu chủ trên cổ tay phải của huynh ấy để xả huyết độc, sau đó băng bó lại. Còn cánh tay trái thì có thể truyền máu tốt vô, bằng ống dẫn máu và cây kim tự chế.
Lão Tôn đứng khoanh tay gần đó đột ngột lên tiếng:
- Tôi chưa từng thấy ai dùng cách liệu thương này. Nhưng vì mạng sống của tam đương gia thì cho dù công thành hay bại trận, chúng ta cũng nên thử một phen.
Nhiều vị thành viên bang hội đồng lòng với ông lão. Họ hối thúc:
- Chúng ta mau chóng thực hành đi thôi.

---oo0oo---

Theo yêu cầu của Nữ Thần Y thì Cửu Dương, lão Tôn và Hiểu Lạc cùng một số người đúc nóng “thép không gỉ” thành một sợi dài trong rỗng để dùng làm ống dẫn máu vào cánh tay của Trương Quốc Khải.

Sở dĩ mà Nữ Thần Y chọn thép không gỉ là vì loại thép đó có rất nhiều đặc tính. Đặc tính tượng trưng thứ nhất là tốc độ hóa bền rèn cao. Còn đặc tính tiếp theo là loại thép này có độ dẻo, độ cứng và độ bền vượt trội các loại thép thông thường khác. Ngoài ra, thép không gỉ có đủ sức chống chịu ăn mòn từ không khí, phản ứng từ kém hơn và độ dẻo dai rất tốt khi tác hợp với nhiệt độ thấp.

Trong lúc nhóm người của Cửu Dương bận rộn với những đồ vật công cụ thì Nữ Thần Y có nhiệm vụ đi lùng loại huyết mạch thích hợp cho bệnh nhân. Sau hồi thí nghiệm, nàng cũng tìm ra chục người có dòng máu giống Trương Quốc Khải.

Đám người nghĩa khí bái tạ trước bàn thờ của Mã Lương xong cắt mạch huyết vào chín cái bát to. Trong số người đó thì có đến hơn phân nửa tái xanh mặt mày vì máu chảy quá nhiều, mặc dù được băng bó rồi mà vẫn không ngưng đọng. Họ ngất lịm và được Lâm Tố Đình đưa ra khỏi từ đường để cẩn thận chăm nom.

Còn lại Nữ Thần Y trong thư phòng với Trương Quốc Khải. Nàng bắt tay vào ca phẩu thuật. Qua vài thì thời, chờ hoài mà vẫn thấy cánh cửa đóng im re, mọi người đâm lo lắng, e chuyện chẳng lành. Cuối cùng, cánh cửa cũng hé. Nữ Thần Y xuất hiện.
- Tam đương gia Trương Quốc Khải đã thoát cơn nguy khốn – Nàng vừa báo tin mừng vừa giơ tay lau mồ hôi trán - Nếu qua khỏi đêm nay thì huynh ấy sẽ được bình an.
Nghe điềm lợi, mọi người sung sướng thở phào. Lâm Tố Đình đi đến nắm bàn tay của Nữ Thần Y, nói:
- Cô đã vất vả nhiều rồi, hay là chúng ta đổi ca, thay phiên nhau túc trực bên gi.ường huynh ấy?
Nữ Thần Y đồng ý cách an bài này. Nàng gật đầu:
- Như vậy thì hãy để tôi theo dõi tình trạng của huynh ấy trong ca đầu tiên. Bởi vì giây phút ngay sau khi phẩu thuật là giây phút nguy hiểm nhất và cũng thường xảy ra biến chứng nhất.
Không có ai phản đối chỉ thị. Mọi người đều mỉm cười cảm kích vị y thuật gia trẻ tuổi mà tài ba. Họ chong mắt nhìn nàng quay lưng vô trở lại căn phòng bệnh nhân. Khi nàng dang tay khép cánh cửa thì một trong đám người đang đứng bên ngoài tặc lưỡi nói:
- Hy vọng tam đương gia Trương Quốc Khải nhân định thắng thiên.


(Còn tiếp)
 
Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ (tiếp theo)
Hắc Viện. Giang Nam.

Tối hôm đó đêm dày vô tận. Mọi người cùng chung tâm trạng bâng khuâng. Có nhiều thành viên bang hội mang danh phận tú tài, sắp sửa đến ngày ứng thí mà cũng chong đèn thức suốt. Bài vở thi pháp ngổn ngang nhưng họ chẳng thèm ngó nửa câu.

Trương Quốc Khải nằm yên trên gi.ường trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Chốc chốc, th.ân thể lại xuất nhiệt. Nữ Thần Y sờ tay lên vầng trán của chàng thì cảm thấy nóng bừng. Nàng liền chạy đôn đáo tìm nước và khăn lông, vắt ráo rồi đắp lên trán hòng làm giảm nhiệt.

Lâm Tố Đình vẫn đang chờ đợi để thay ca. Nàng vừa đi lại trước thư phòng của Trương Quốc Khải vừa nhíu mày lo lắng. Hết than ngắn thở dài, nàng lấy giọt lệ thay nước rửa mặt. Và khi khóc đến cạn hết nước mắt, Lâm Tố Đình bèn đi vô từ đường chắp tay quỳ xuống khấn vái Mã Lương, bái lạy ba đại anh hào đào viên kết nghĩa, cầu xin một trăm lẻ tám vị chư hùng Lương Sơn Bạc rồi khấu đầu với phật bà Quan Âm Bồ Tát. Chưa hết, Lâm Tố Đình còn ra ngoài hậu viên năn nỉ đấng thiêng liêng ban phép màu cho tam ca của nàng.

Dưới ánh trăng vàng soi sáng đêm thu, Lâm Tố Đình giơ tay lên trời thề độc:
- Chỉ cần huynh ấy không sao thì cho dù tiểu nữ tổn thọ mười năm cũng được.
Đứng đằng xa khuất mình sau bóng thông già, Cửu Dương chứng kiến tất cả. Chàng mỉm cười cảm động tấm lòng khí khái của sư muội. Nhưng khi nghe tới khúc cuối, chàng khe khẽ lắc đầu.

Còn riêng Hiểu Lạc thì loay hoay bên cạnh lão Tôn. Nó bu theo vô nhà bếp phụ pha trà dưng mà ngụ ý là giục ông lão kể cho nó nghe những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của bảy vị đương gia. Năm nay lão Tôn đã cao tuổi lắm rồi, già đến nỗi cốc đế. Bản thân ông dài lưng tốn vải nhưng ngủ không được đành bất đắc dĩ nhận lời Hiểu Lạc. Vả lại, ông rất thương mến đứa trẻ côi cút này, nói chuyện đời xưa với nó cũng khá thú vị. Nó còn bé thành ra nhẹ dạ, ai nói… dóc cỡ nào cũng tin. Thí dụ như là đoạn tiếp theo đây.

Đúng lúc lão Tôn hùng hồn tường thuật tỉ mỉ cuộc hành trình mạt lộ của bảy vị đương gia thì Cửu Dương đi ngang. Anh chàng ba hoa cảm thấy ngứa miệng liền bước vô nhà bếp để thêm mắm dặm muối cho mẫu chuyện đậm phần gay cấn.

Chàng đang mải mê bịa đặt nên Lâm Tố Đình đến sát đằng sau lưng cũng chẳng biết. Lâm Tố Đình đưa tay lên môi suỵt khẽ với Hiểu Lạc và lão Tôn rồi kề môi lên sát vành tai Cửu Dương tằng hắng một tiếng. Thình lình bị hù, Cửu Dương giật nẩy. Chàng mất trớn tào lao, đang thao thao bất tuyệt thì ngưng bặt.

Lâm Tố Đình giơ ngón tay trỏ chỉ lòng ngực sư huynh, to tiếng:
- Huynh đúng là đánh chết cái nết không chừa. Xạo vừa thôi, gì mà chín mươi chín thế Thiếu Lâm võ công? Trên đời này chỉ có bảy mươi hai chiêu thức thôi ông tướng.
Chả là ban nãy, vì quá suông miệng nên Cửu Dương phịa thêm hai mươi bảy đường quyền lồng vào trong bộ thất thập nhị huyền công. Hai mươi bảy chiêu chàng tự bịa cộng với bảy mươi hai chiêu chàng học được thành ra chín mươi chín chiêu. Ngặt cái là Lâm Tố Đình biết tỏng lịch sử bộ môn võ công chùa Thiếu Lâm nên miệng mồm của Cửu Dương ngã ngũ.

Cửu Dương chẳng chút hổ thẹn, chắc tại bản thân là chuyên gia mánh lới, thói nói dóc hòng gạt đời đã thành tật. Thành thử, chàng đưa tay lên gãi cằm, cười cười khỏa lấp:
- Muội tới đây lâu chưa?
- Chưa lâu – Lâm Tố Đình lắc đầu - Nhưng cũng đủ để nghe huynh giở trò dóc tổ.
Đánh giá xong, Lâm Tố Đình quay sang vuốt tóc Hiểu Lạc:
- Thôi, đệ đừng tin sư huynh bá láp của đệ nữa, để tỉ nói chuyện động trời cho mà nghe. Việc này có liên quan mật thiết đến sư phụ của đệ.
Hiểu Lạc nghe Lâm Tố Đình nhắc tới sư phụ của nó, tức là Nữ Thần Y, thì lòng hồi hộp vô cùng. Nó chưa kịp gật đầu, Lâm Tố Đình đã tiết lộ:
- Hồi nãy, tỉ đi ngang thư phòng của đám học sinh, nghe hai kẻ nam nhân kháo nhau rằng Nữ Thần Y mới vừa chuẩn mạch cho viện trưởng. Nàng đoán là chàng bị bệnh lao.
- Ối!
Nghe tin dữ, lão Tôn đang đứng cạnh đó chỉ kịp kêu “ối” một tiếng rồi đưa hai tay lên bụm miệng. Còn Hiểu Lạc thì e dè ngó Cửu Dương:
- Khiếp quá, sao huynh không chữa trị ngay đi?
Cửu Dương nghiêng cổ nhìn Lâm Tố Đình. Chàng tuyệt nhiên đâu có bị bệnh lao. Chàng định biện bạch thì Lâm Tố Đình lắc đầu nói:
- Nữ Thần Y bảo hiện giờ bệnh tình của viện trưởng vô phương cứu chữa.
- Thôi chết rồi – Lão Tôn bỏ tay xuống, miệng há hốc, ánh mắt băn khoăn – Chúng ta phải tính sao đây? Lão phu nghe nói căn bệnh lao này hung lắm, không phải đùa đâu. Lạng quạng là mất mạng như chơi đó.
Cửu Dương nãy giờ nghe loáng thoáng thì đã sớm đoán biết câu chuyện dẫn về đâu. Nhưng mỗi lần chàng muốn bào chữa là Lâm Tố Đình nhảy vô họng ngồi chồm hổm nên không nói được câu nào, chỉ đành khoanh tay lắc đầu ngán ngẩm.

Hiểu Lạc tới giờ trở chứng tài khôn. Bấy lâu nay nó đi theo Nữ Thần Y bôn tẩu giang hồ, bởi vậy mà cũng am tường chút ít y thuật. Nó xòe một bàn tay ra bấm từng ngón, làm động tác giới thiệu căn bệnh:
- Thế thì sư huynh bị bệnh lao phổi, lao tâm, lao lực hay là lao não? – Hiểu Lạc hỏi Cửu Dương.
- Không phải mấy chứng bệnh lao đó! – Lâm Tố Đình trả lời dùm - Bệnh của huynh ấy là… cứ thấy con gái thì lao vào!
Lâm Tố Đình vừa đáp xong là ngay tức khắc, Hiểu Lạc cười đến nỗi nước mắt nước mũi kèm nhèm. Lão Tôn ý tứ hơn. Ông quay đầu ra phía sau lưng nhưng mặt mày tí toét. Còn kẻ nạn nhân của câu chuyện tiếu lâm thì dở cười dở khóc. Cửu Dương mới bưng tách trà lên nhâm nhi một ngụm, chưa nuốt xuống dạ dày đã cứng cổ họng, tuy không bị bệnh cũng thành bệnh. Chàng ho sặc sụa, nước trà nóng bắn tung tóe lên sàn nhà.

Lâm Tố Đình thụt lùi ba bước đề phòng bất trắc, e sư huynh bị chọc phá, lâm cảnh đổ quạu rồi sử dụng đến chân tay, mặc dù từ xưa đến nay chàng chưa từng uýnh nhau với nhi nữ. Vả lại chàng là người trí thức, là bậc hiền nhân, quân tử động khẩu không động thủ.

Chợt, cả bốn người nghe tiếng hí hí như chuột rút, hình như vang lên từ đằng sau ngạch cửa. Họ dòm ra mới hay có đám học sinh rình mò nãy giờ. Một vị tú tài thò đầu vào nhà bếp, bật ngón tay cái, la to:
- Một không!
Lâm Tố Đình so vai đắc ý. Nhóm học sinh lại được dịp bô bô:
- Với tỉ số này thì chẳng bao lâu Lâm Tố Đình cô nương sẽ chiếm mất tiêu địa vị của viện trưởng. Thôi thì viện trưởng nên chịu thiệt mà nhường chiếc ghế lại cho cô ấy, ngài hãy phủi đít bỏ về hưu đi cho rồi.
- Còn khuya! - Thình lình vang lên nhiều giọng nói khác.
Lần này, tiếng nói đó xuất phát từ đằng sau khung cửa sổ. Thì ra các vị sĩ tử của Hắc Viện phân chia thành hai phe. Phái thứ nhất lên mặt ủng hộ Lâm Tố Đình. Phái thứ nhì theo phò Cửu Dương. Bọn họ phục tùng chàng vì họ cho rằng chàng là vị Gia Cát Lượng đầu thai chuyển thế.

Cặp phe phái này gọi là Mỹ Tử và Thánh Tăng. Hai nhóm ùng ùng giao chiến, từ cổ chí kim đấu võ mồm, bên thắng xuất khẩu ngông cuồng để bên thua biện hộ xùi bọt mép. Nhóm Thánh Tăng, tức là nhóm của Cửu Dương, long mắt trợn tròng:
- Thì ra Lâm Tố Đình cô nương không chịu đi chăm sóc vị sư huynh đang ốm đau, cô nương đến đây kể chuyện tiếu lâm độc bá thiên hạ.
Nhóm Mỹ Tử của Lâm Tố Đình lắc đầu ngao ngán:
- Thánh Tăng ơi là Thánh Tăng, thua thì chịu thua đi cho rồi, còn bày đặt lên án chỉ chọt, trách móc lôi thôi.
Nhóm Thánh Tăng gân cổ:
- Thua sao được mà thua?
Nhóm Mỹ Tử hét lên:
- Thua!
Nhóm Thánh Tăng đâu có chịu để yên, họ hít một hơi dài, át giọng:
- Không thua!
Cãi liều đến đây hai phái định tung quyền võ còng. Hiểu Lạc ái ngại đành chen vô chính giữa xua tay phân giải:
- Thôi thì các vị hãy đấu thêm vài hiệp nữa để so tài cao thấp, đồng ý không?
Từ lúc đặt chân đến Hắc Viện học đường, Hiểu Lạc nói rất nhiều câu nhưng câu này là được nhất. Nghe nó cho ý kiến, chục cặp mắt của đám học sinh liền nhìn nhau ra ý hỏi. Sau một hồi ngắm nghía giò cẳng đối phương, chục cái miệng đó liền nhao nhao:
- Nếu thắng thì được phần thưởng gì đây?
Hiểu Lạc vỗ vỗ trán suy xét tận tường rồi ranh ma lên tiếng:
- Hay là như thế này, viện trưởng của chúng ta và Lâm Tố Đình sư tỉ cầm đầu hai nhóm đấu một phen, nếu Lâm Tố Đình sư tỉ thua thì phải tự nguyện cho viện trưởng… hôn một cái. Và ngược lại.
Phe Mỹ Tử nghe được liền trề môi:
- Vậy là viện trưởng thắng hay thua đều được lợi, các người đừng có khôn quá nha.
Cửu Dương chen lời. Chàng cũng lắc đầu từ chối:
- Thôi miễn! Tôi không dám hôn tẩu tẩu tương lai đâu, kẻo bị sư huynh của tôi chém chết.
Cửu Dương nói vậy là nói theo tình lý hỉ nộ ái ố, nhưng ngặt cái là chàng bảo thế thì chẳng khác nào bảo Lâm Tố Đình nhất định bị thua. Cho nên, người đẹp tự ái dồn dập. Nàng dẩu mỏ:
- Xì, đến tết Đông Chí huynh mới thắng được muội, đừng làm vẻ ta đây.
Tuy nàng nói vậy nhưng trong lòng nhất trí với Cửu Dương. Chàng lo lắng không ngoa, Lâm Tố Đình có hôn ước với sư huynh của chàng từ trước, lạng quạng là tiêu đời.

Mọi người còn đang phân vân thì lão Tôn lên tiếng. Nãy giờ ông ấy đứng khoanh tay bên ngoài bãi chiến, nay cũng đành cười cười phụ họa theo:
- Tôi có cách! - Lão Tôn hấp háy đôi mắt sụp mí.
Rồi không cho kẻ nào thắc mắc lôi thôi, ông lật đật nói thêm:
- Để cho công bằng, bên nào thua thì tất cả các người của nhóm đó phải hôn… cái mông của con hắc mã.
Không nghe ai phản hồi. Tất cả các vị tú tài lẫn trạng nguyên tương lai đều hoan hỉ reo hò:
- Được! Chơi luôn! – Nhóm Mỹ Tử lăng xăng.
- Vui à nha! – Nhóm Thánh Tăng vỗ tay - Coi ai sợ ai cho biết!
Còn Lâm Tố Đình thì dùng bàn tay trái đập lên vai Cửu Dương, nghinh mặt:
- Lần này huynh chết chắc rồi.
Cửu Dương giơ tay phủi… bụi trên vai, miệng hỏi Hiểu Lạc:
- Đấu thế nào đây?
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời trẻ nít Hiểu Lạc mới được Cửu Dương thỉnh ý. Nó khoái chí đến nỗi cười tít mắt, vừa cười vừa vạch kế sách:
- Tỉ số bây giờ đang một không nghiêng về phe Mỹ Tử. Vậy thì để cho trận chiến được cao trào, chúng ta hãy đấu thêm hai hiệp tiếp theo, gồm có tỉ thí văn thơ, nếu vẫn bất phân thắng bại thì sẽ ra đề câu đố.
Theo ý kiến hội đồng, hai phái sẽ nêu ra một người đại diện. Nhóm Thánh Tăng đang bị nhóm Mỹ Tử dẫn đầu số điểm nên nhóm Thánh Tăng được ưu tiên xuất quân trước. Họ cử một nhân sĩ đọc bài thơ mà chủ đề là do phe Mỹ Tử đưa ra. Bên phe Mỹ Tử sẽ phải làm một bài đáp trả, chủ đề do phe đối lập quyết định. Bên nào có tỉ số câu thơ nhiều hơn mới được tất thành.
- Ra đề mau đi chứ?
Bị phe Thánh Tăng giục, nhóm Mỹ Tử đưa mắt ngó Lâm Tố Đình. Nàng ngoắt tay ra hiệu cho cả bọn tụ tập lại một đống, lầm rầm to nhỏ, khua tay múa chân loạn xị:
- Thường thường các bậc Thánh Tăng hay nhát gái, nên chúng ta sẽ sử dụng chiêu này - Lâm Tố Đình xù xì với nhóm người của nàng.

Cuối cùng, được Lâm Tố Đình thuyết phục, cả đám Mỹ Tử quay mặt lại bảo nhóm Thánh Tăng:
- Thách các người làm một bài thơ định nghĩa nụ hôn.
Phe Thánh Tăng nghe xong thì y hệt, tụm năm tụm bảy xì xầm một hồi với viện trưởng rồi bầu người thủ lĩnh tên là Thiết Lâm ra chiến trận.

Lần này đến phiên băng đảng Mỹ Tử càu nhàu:
- Lẹ lên đi! Đã dốt mà còn bày đặt chơi chữ, làm chúng ông đứng chờ muốn rã cặp giò.
Thiết Lâm nghe hối thúc, không mau lẹ thì thôi, còn cố ý chần chừ cho bỏ ghét. Chàng sửa cổ áo và ưỡn lòng ngực lép kẹp để làm tướng tá oai vệ thêm. Đã đời, chàng mới lim dim nhắm mắt nói:
- Nghe cho kỹ rồi học hỏi nè.
Tuyên giáo xong, Thiết Lâm hùng hồn đọc:

Hôn vợ gọi là hôn thê
Hôn chồng gọi là hôn phu
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân
Hôn cái… mông của con tuấn mã gọi là hôn thú

Thiết Lâm đọc tới đây thì ai cũng cười ầm, nhưng chàng vẫn dửng dưng và phớt lờ đọc tiếp:

Mới hôn xong gọi là tân hôn
Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn uớc

Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn
Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn
Ðang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn
Hẹn ngày sẽ hôn gọi là hứa hôn
Vua hôn ái phi gọi là hoàng hôn
Hôn từ giã gọi là từ hôn
Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít
Khoái hôn gọi là hôn mê
Hôn cách không gọi là hôn gió
Hôn anh lính chiến gọi là hôn quân
Hai người cùng phái hôn nhau gọi là trùng hôn
Hôn xong rồi lại xua đuổi người ta đi gọi là từ hôn
Hôn liền tù tì không chịu ngưng gọi là liên hôn
Không muốn người ta hôn mình gọi là miễn hôn!


Phe Mỹ Tử dỏng tai lên nghe bài thơ, âm thầm nhẩm đếm. Họ xuýt xoa:
- Chà! Không đến nỗi tệ lắm. Có tới những hai mươi câu dài lằng nhằng.
Phe Thánh Tăng biết địch đang phục sát đất nên lên mặt:
- Có tuyệt hay là không? Nếu các vị muốn bái sư thì chờ trời sáng nhé.
Phe Mỹ Tữ chìa cùi chỏ:
- Miễn cưỡng nghe thì cũng tàm tạm.
Có kẻ tức khí định kéo quần văng bậy:
- Bái sư cái mốc xì!
Cửu Dương chẳng thèm gây gổ chi cho mệt. Chàng ngồi rung đùi cười tủm tỉm, tay móc cây quạt trắng phẩy phe:
- Bây giờ tới phiên chúng tôi ra đề, các người cố gắng làm một bài đáp trả nhé?
Rồi Cửu Dương hất đầu ra hiệu, đám thi sĩ Thánh Tăng cùng khua môi:
- Các người biệt danh là Mỹ Tử vậy thì hãy làm một bài thơ định nghĩa của danh từ “tử” a?
- Quá dễ! - Cả bọn Mỹ Tử nãy giờ ngậm miệng chờ đề thi, nay được sổ lồng nên láu táu vọt miệng.
Phe Thánh Tăng cười khảy:
- Dễ thì đọc đi.
- Đọc thì đọc chứ, là là …đợi tí đã!
Nhóm Mỹ Tử khựng lại, trán nhăn tít, ấp úng một hồi mà chẳng tiết ra được câu nào. Họ bèn chụm đầu bàn tán xôn xao với Lâm Tố Đình. Xong, họ bảo Tân Quý đứng lên làm anh khùng, ý lộn, anh hùng. Tân Quý chẳng thèm sửa bộ lôi thôi. Chàng thư sinh lập tức nhấn giọng đọc hối hả như là đang trả bài triết lý:
- Chết trong chùa gọi là tự tử
Chết một cách lãng xẹt gọi là lãng tử
Bị chấy rận cắn chết gọi là… chí tử

Lại có tiếng chuột rút vang lên từ bốn phương tám hướng. Mấy người bên phe Thánh Tăng đang cố tình chế giễu một cách hóm hỉnh nhằm phê phán nhưng Tân Quý phủi tai lời châm biếm chua cay. Cái đầu của chàng không ngừng đánh nhịp:
- Cha chết gọi là phụ tử
Mẹ chết gọi là mẫu tử
Em chết gọi là đệ tử
Vợ chết gọi là thê tử
Thầy giáo chết là sư tử
Học trò chết là sĩ tử
Binh lính chết gọi là quân tử
Bị đánh bầm dập mà chết gọi là nhừ tử

Tân Quý đọc xong câu này thì vò đầu bứt tai trong đau đớn. Phe Thánh Tăng cười toe:
- Mới có mười một câu thôi a, còn nhiều câu nữa mới thắng cuộc à.
- Chờ tí đi, làm gì dữ vậy? - Phe Mỹ Tử cau mày nhăn nhó.
Lâm Tố Đình thấy sắp bị thua nên lật đật cứu bồ:
- Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là thái tử
Không ốm đau mà chết gọi là mạnh tử
Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là chu tử
Nàng sáng tác được ba câu thì ngẹn họng. Lần này, không chỉ người đẹp mà cả hai phe cũng bóp muốn móp cả trán. Những câu định nghĩa sao mà hiếm quá. Mãi một lúc, phe Mỹ Tử mới rặn thêm một câu:
- Đang đi tè mà chết gọi là tiểu tử
Thêm một lúc nữa, mới được một câu nữa:
- Người to lớn chết gọi là khổng tử
Phe Mỹ Tử làm thơ đến đây thì tắc tị, bực dọc trong lòng, tâm còn chưa tin cả đám tú tài hợp sức mà không có cách nào nghĩ ra thêm vài câu nữa. Họ đứng yên, ráng suy ngẫm một hồi. Ngặt nỗi đầu óc xoay như chong chóng thành thử nhìn nhau thở dài kết luận:
- Thôi, chúng ta bó tay chịu thua cho xong vậy.

Tỉ số được sang bằng, một một. Và lẫn trong sự sung sướng của phe Thánh Tăng là thấp thoáng những gương mặt trúng tà ủ rũ của phe Mỹ Tử.

Bây giờ là trận quyết định cuối cùng, mỗi phe ra đề câu đố. Phe nào xoay trở thành công hiệp này xem như thắng cuộc.

Nhưng trước khi trận ác chiến bắt đầu thì hai phe được nghỉ giải lao. Họ dùng khoảng thời gian một khắc để mà tính toán thử xem phải đố câu nào. Cửu Dương khoái thầm, gì chứ đố nhau là chàng trúng mánh. Gia Cát tái lai lừng danh võ lâm, là vua giải câu đố lẫn các bài toán hóc búa, xưa nay thiên hạ vô địch thủ.

Một khắc trôi qua. Hai phe to nhỏ xong. Ai về chỗ nấy. Phe Mỹ Tử nôn nao:
- Chúng tôi sẽ ra đề câu đố trước.
- Xin mời các người chỉ giáo! - Phe Thánh Tăng lịch sự dang tay.
- Hãy đợi đấy – Lâm Tố Đình nói chắc.
Và nàng nháy mắt với đám học sinh. Họ bắt được tín hiệu thì nhanh nhẩu tra khảo trí thông minh của địch:
- Đố nè, cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?
- Dễ ẹc! Là tay phải, có vậy cũng đòi đố - Phe Thánh Tăng đáp ngay. Họ chẳng cần nhờ Cửu Dương trợ giúp.
Đến lượt đám Thánh Tăng:
- Đố tiếp nè, có một đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?
Lần này, tới phiên phe Mỹ Tử bĩu môi khi dễ:
- Tưởng gì, lúc chưa lọt lòng đã biết câu này. Điếc là hư tai, hư tai là hai tư, tức là hai mươi bốn con chuột.
Sau hiệp thi đố thứ nhất thì thắng bại bất phân. Nhóm Thánh Tăng nắm chủ quyền ra đề hiệp nhị:
- Hãy chứng minh bốn chia ba bằng hai?
Các vị học sĩ của bên Mỹ Tử trố mắt nhìn nhau, đầu óc tính toán lập phương trình chớp nhoáng.
- Sao lại như thế được? – Lâm Tố Đình vò đầu - Bốn xu tiền chia cho ba người thì đâu thể nào mỗi kẻ nắm hai xu?
Nàng cùng đám học sinh phân tích lâu thật lâu mà trí não như tơ vò, càng gỡ càng thêm rối. Đã vậy, đám Thánh Tăng còn la lối, cố ý làm địch thủ phân tâm:
- Chịu thua chưa? Nghĩ ngợi gì dông dài lâu lắc thế?
Lâm Tố Đình len lén ngó Cửu Dương, thấy chàng đắc ý liền chun mũi:
- Câu đố này kỳ khôi, chắc huynh bịp bợm rồi, phải không?
Cửu Dương hất đầu về phía chuồng ngựa ngoài hậu viên:
- Bịp bợm đâu mà bịp bợm, muội nhận thua thì huynh giải mã cho mà nghe.
- Đúng rồi, chịu thua đi – Nhóm người phe chàng chu mỏ hôn gió chụt chụt.
- Xì! – Lâm Tố Đình chìa nắm đấm ra - Còn chưa biết ai hơn ai, phe muội mà thua câu này thì phe huynh phải giải xong câu đố của chúng tôi mới được xem là thắng trận.
Cửu Dương bẻ lóng tay răng rắc, giọng chắc như cua gạch:
- Huynh đây sẵn sàng.
- Được rồi – Lâm Tố Đình gật đầu chịu thua – Huynh nói đi.
Nhưng sư huynh của nàng không nói, Cửu Dương giơ hai ngón tay lên không trung búng chóc một cái, đám đệ tử của Thánh Tăng đồng thanh:
- Bốn chia ba là tứ chia tam, tức là tám chia tư thì bằng hai.
À! Thì ra là chơi nói lái. Vậy mà phe Mỹ Tử giải không ra. Họ tức mình quá xá, rồi chuyển qua tức người. Tức xong, họ e dè cho câu cuối cùng.

Lâm Tố Đình rù rì với phe Mỹ Tử:
- Phải chọn chiêu nào thách đố đây?
Nàng vừa hỏi vừa cắn môi, đôi mắt lưu tinh sáng chói nhìn mấy chàng thư sinh. Họ thấy gương mặt nàng đượm nét đăm chiêu thì cũng lo lây. Bình thường mọi hôm, trong đầu của họ có hằng trăm câu đố. Nhưng tối nay họ tra xét mãi mà vẫn không tìm ra câu vừa ý. Không khéo sẽ mất mặt với nhóm người của Cửu Dương, mai này lại phải nghe bọn chúng ca cẩm trên đầu trên cổ.

Đúng lúc thập tử nhất sinh, phe Lâm Tố Đình sắp sửa bị thua một màn trông thấy thì cứu nhân xuất hiện. Vị cứu tinh có giọng nói êm như giọt mưa thu:
- Hiểu Lạc, đệ hãy pha nước ấm đổ vào đây.
Nữ Thần Y bước vô, hai tay bưng thao nước. Nàng dịu dàng bảo đệ tử. Cả đám nam nữ đứng trong nhà bếp đang bận chú tâm. Kẻ ra đề, người giải đố, thình lình nghe tiếng du dương thì giật bắn cả lên.

Trong lúc Hiểu Lạc và lão Tôn lay hoay pha nước thì Lâm Tố Đình chộp cổ tay của Nữ Thần Y để mà tố giác:
- Huynh ấy chơi ăn gian – Lâm Tố Đình ám chỉ Cửu Dương - Cô phải thanh lý môn hộ cho chúng tôi.
Nữ Thần Y mới vừa thân chinh vô bếp, chưa rõ đầu cua tai nheo ra làm sao thì đã nghe mách lẻo. Nàng lùng bùng lổ tai. Nhưng khi nàng nhìn phớt qua các bộ mặt đang chảy dài thì chợt hiểu.
- Chắc là nhóm Mỹ Tử lại sa cơ? – Nữ Thần Y nhỏ nhẹ hỏi - Các người đang thi thố gì vậy?
Nhóm Thánh Tăng vọt miệng trả lời thay:
- Phe Mỹ Tử sắp nêu ra câu đố cuối cùng. Nếu chúng tôi giải được thì bọn họ phải ra ngoài kia hôn cái mông của con tuấn mã.
Nữ Thần Y bặm môi nín cười:
- Gay cấn đến thế sao?
- Bởi vậy nên cô phải giúp tôi - Lâm Tố Đình giãy nảy - Chúng ta là tri kỉ.
- Đình Đình muốn tôi giúp thế nào? - Nữ Thần Y bồn chồn hỏi lại.
- Tôi muốn cô hãy giúp tôi…
- Ra hôn cái mông của con hắc mã! - Cửu Dương phá đám.
Nghe giọng chàng hí hửng chen ngang, mọi người cười rầm rộ. Lâm Tố Đình cũng bịt mồm nhưng tiếng hi hi vẫn thoát ra từ kẽ tay. Chỉ riêng Hiểu Lạc là không dám vô lễ với đấng ân sư. Nó chỉ âm thầm cười nụ.

Nữ Thần Y chẳng thèm để ý giọng điệu trơ trẽn. Nàng đưa tay vén tóc sang một bên, hỏi Cửu Dương:
- Nhưng phe Mỹ Tử còn chưa ra câu đố, huynh chắc chắn sẽ giải được sao?
- Lẽ đương nhiên! – Cửu Dương đập tay lên ngực.
- Tự tin quá ta – Lâm Tố Đình trề môi - Nhỡ huynh không tìm ra câu trả lời thì chỉ có nước mất cái mặt.
Nhóm Thánh Tăng nghe Lâm Tố Đình nói thế thì bất phục. Họ bênh viện trưởng chầm chập:
- Không có nhỡ nhiếc gì hết trơn hết trọi!
- Để rồi coi - Lâm Tố Đình hừ giọng chống chế - Tôi dám thách mấy người chưa chắc giải được câu đố của Nữ Thần Y.
Lâm Tố Đình cố tình nói vậy. Nàng đang gày bẫy. Và nghiễm nhiên cách này có hiệu quả chính đáng, ngay cả Cửu Dương cũng mắc câu thì đương nhiên đám Thánh Tăng trúng kế khích tướng. Họ kêu ca nhí nhố:
- Chúng tôi chấp luôn cả Nữ Thần Y. Cô ấy có ngon thì cứ việc ra đề.
Cửu Dương chìa tay lập thệ:
- Dám cá không?
Phe Mỹ Tử lộn ruột:
- Có ăn được đâu mà ngon?
Lâm Tố Đình lắc đầu so vai:
- Muốn cá xuống đìa có cá.
Rồi phe Mỹ Tử quay sang dụ dỗ vị lang y giang hồ:
- Nữ Thần Y cô nương theo phe chúng tôi nhé? Cô hãy ra câu đố cho họ biết thế nào là lễ độ!
Nữ Thần Y là bạn chí thân chí cốt của Lâm Tố Đình nên vì tình vì nghĩa đành a dua. Sau khi nhận lời tương trợ, nàng ngẩng đầu ngó trần nhà suy tư.

Trong lúc Nữ Thần Y bận quan sát không trung thì cả đám người hồi hộp quan sát nàng. Trong lòng họ tự hỏi bộ óc đa mưu đang tính kế gì bất hủ? Nhoáng một cái, Nữ Thần Y ngoắt Lâm Tố Đình lại gần, thì thầm bên tai. Lâm Tố Đình nghe tới đâu đầu gật gù tới đó, bàn tay của đệ nhất mỹ nhân xoe xoe lọn tóc một cách tâm đắc. Đến khi Nữ Thần Y nói xong thì Lâm Tố Đình hất tóc qua vai.
- Các người ngoáy tai nghe cho kỹ nha, tôi không có lặp lại đâu à! – Lâm Tố Đình bảo nhóm người của Cửu Dương.
Đám Thánh Tăng liếm môi hối thúc:
- Đang vểnh tai lên đây.
Lâm Tố Đình cười mím chi cọp, nói:
- Đố các người câu này, viện trưởng thích chơi cái gì mà càng chơi càng ra nước?

Nữ Thần Y có trí khôn ngoan. Nàng thừa biết Cửu Dương là Gia Cát tái lai. Anh chàng mưu mô xảo nguyệt. Nếu phe Mỹ Tử đem câu thông minh trí tuệ ra đố thì chắc chắn không qua được bộ não siêu phàm. Còn những câu đố dân gian nói lái thì lại càng quá dễ.

Nữ Thần Y đành tìm cách vạch sơ hở. Nàng quyết định nhắm ngay huyệt đạo, đâm một nhát trí mạng đúng trúng phóc nhược điểm của chàng. Chỗ yếu đó có liên quan đến vấn đề nhi nữ.

Cửu Dương bản chất phong lưu. Ngay từ thời khai thiên lập địa, đang đi phía trước mà thấy con gái phía sau là trái tim nhảy loạn cào cào. Lại nữa, ai cũng biết chàng tài giỏi nhất là lúc ba hoa chích chòe tán tỉnh. Bởi vậy cho nên khi chàng nghe câu đố này thì hồn phách tiêu tán, đầu óc sáng suốt bỗng chốc tối thui. Cửu Dương bị đánh bại rồi thì còn lại nhóm Thánh Tăng, cơ mà đám người này chân ướt chân ráo, chưa đủ tài nghệ để đấu với Nữ Thần Y.

Đám Thánh Tăng cố gắng nghĩ ngợi thêm chút nữa. Đến phút cuối thì chịu, buồn tình quay sang nhìn viện trưởng nhưng sư tôn của họ chẳng hơn họ bao lăm. Ngoài suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thì chàng chẳng phăng được tí đầu mối nào cả.

Phía đối diện, Lâm Tố Đình thầm khâm phục bản lĩnh của Nữ Thần Y. Vị tri kỉ tâm giao này liệu việc còn hơn thánh nhân, đoán đúng tim đen ngay chóc. Quả thật, Cửu Dương nghe đố xong thì:
- Không có chơi đố bậy à nha!
Sau khi nhảy cẫng lên, chàng nhỏ tiếng:
- Chắc muội không muốn huynh giải đáp um xùm trước mặt bao người chứ hả?
Cửu Dương nói với Lâm Tố Đình nhưng ngụ ý hỏi Nữ Thần Y. Lâm Tố Đình biết sư huynh của nàng sập bẫy mỹ nhân kế nên bật cười hả hê. Cửu Dương điên tiết nhìn cái miệng đang há ra hết cỡ.
- Hai người đố câu tầm xàm – Cửu Dương thẳng thừng tuyên bố.
Vào lúc đó, Hiểu Lạc bưng ấm nước nóng rót vô thao nước lạnh. Nữ Thần Y liền dùng tay khuấy nhiệt độ cho đều. Nàng đang bận bịu nên chưa kịp thanh minh. Chỉ có mình Lâm Tố Đình xua tay rối rít:
- Đâu có tầm xàm. Chỉ tại huynh đầu óc dơ bẩn thôi.
- Đó rõ ràng là câu nói tục! - Cửu Dương một mực khăng khăng.
Lâm Tố Đình chém tay vào không khí, giọng quả quyết:
- Nói tục đâu mà nói tục, câu này đố những kẻ trí thức đàng hoàng!
- Trí thức cái này này! - Cửu Dương chìa nắm đấm.
- Huynh thua đi, muội nói cho nghe! - Lâm Tố Đình chỉ mặt – Nếu mà là câu nói tục thì từ nay về sau muội sẽ… đi bằng đầu cho huynh coi.
Bị thách thức, Cửu Dương tức khí:
- Huynh thua đó, muội nói nghe thử nào!
- Là chơi… cờ đó ông tướng ơi! Càng chơi cờ càng ra nước.
Bị hai cô nàng lém lỉnh cho vô xiếc, Cửu Dương hết lời. Chàng cứ tưởng câu đố này nghiêm cấm trẻ em dưới vị thành niên. Trong khi chàng gật gù một cách tâm phục khẩu phục thì phe Mỹ Tử cùng Lâm Tố Đình chộ:
- Không biết nãy giờ viện trưởng của chúng ta suy nghĩ đến đâu rồi?
- Chắc đang nhớ Tiểu Tường cô nương.
Mỗi người xúm vào trêu một câu làm Cửu Dương quê mấy cục. Chàng ngẩn người ra đấy mà đứng im. Mãi cho đến khi Nữ Thần Y bưng thao nước bỏ đi từđời tám hoánhthì mới bừng tỉnh, Cửu Dương tức tốc dẹp trò đố nhau, hối hả khua chân đuổi theo sư muội lúc này đang trở gót vào thư phòng của Trương Quốc Khải.

Ở trong nhà bếp giờ còn sót lại Lâm Tố Đình, Hiểu Lạc, lão Tôn và hai nhóm học sinh. Trận ác đấu này thắng bại chưa phân. Phải chờ đến khi nào mới loan đao phục hận?

Hai phe đảng vẫn đứng đó lườm nhau, nhưng biết làm sao được? Nam nhân vật chính lui ghe rồi đành phải mãn tuồng thôi.
- Đúng là đáng tiếc - Lâm Tố Đình hậm hực nói.
 
Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ (tiếp theo)
Hắc Viện. Giang Nam.

Gia Cát tái lai không cần phải thân chinh xa xăm. Cửu Dương đi qua mấy dãy hành lang là có thể tìm ra sư muội.

Vì lo sẽ làm ồn giấc ngủ của Trương Quốc Khải nên Cửu Dương bãi bỏ nhiệm vụ gõ cửa. Chàng tự tiện cho phép bản thân chõ đầu vô thư phòng của tam đương gia. Cặp mắt láo liên sáng rạng như đèn pha khổng minh nhìn chung quanh.

Cửu Dương bắt gặp Nữ Thần Y ngồi chong chênh sát mép gi.ường. Nàng đang dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên khắp th.ân thể của bệnh nhân.

Gương mặt tươi tỉnh của Cửu Dương tự dưng chuyển sang tái mét, nét kinh ngạc hằng lên trong đáy mắt. Sau khi chớp chớp chục cái, chàng há hốc miệng:
- Muội đang làm gì đó?
Nữ Thần Y giơ ngón tay lên môi suỵt khẽ:
- Huynh hãy khép cửa lại mau. Nếu không thì tam ca huynh ấy bị trúng gió, lâm bệnh thương hàn là nguy to.
Cửu Dương quay đầu nhìn quanh quất, đóng sập cánh cửa rồi tiến đến chộp cái khăn.
- Muội chưa nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân hay sao? Không biết mắc cỡ!
Cửu Dương nắm khư khư chiếc khăn trong lòng bàn tay trái, vừa giảng đạo đời vừa dùng bàn tay phải kéo tấm chăn đắp kín th.ân thể của Trương Quốc Khải. Xong xuôi, chàng vung tay hất Nữ Thần Y xuống gi.ường.

Thình lình bị công kích, Hoa Đà tái thế loạng choạng muốn ngã. Nàng còn chưa hoàn hồn thì sư huynh xông lại gần bẹo mũi, lên giọng dạy đời tiếp tục:
- Người ngoài mà thấy được cái cảnh của muội và huynh ấy thì kiếp này muội đừng có mơ xuất giá tòng phu!
Cửu Dương mắng là mắng yêu. Lời lẽ của chàng hoàn toàn là giáo lý. Hàm ý biểu thị chân lý cơ bản, bất di bất dịch. Bởi vì lễ giáo phong kiến rất khắt khe. Hễ nữ nhi vô ý chạm vào da của người khác giới là coi như có cử chỉ không đứng đắn. Những người con gái lẳng lơ, lỡ bị xã hội dèm pha rồi thì khó mà lấy được tấm chồng cho đáng tấm chồng. Huống hồ chi, Cửu Dương bắt quả tang trên th.ân thể của bệnh nhân không còn mảnh vải. Thành thử chàng mới mở lời chỉ trách.

Nhưng trong lúc rối loạn, Cửu Dương đã quên sư muội của chàng vốn là lang y. Nàng lâu nay chữa trị vạn người, có cái gì mà chưa từng ngóng?

Nữ Thần Y nghe sư huynh tía lia tra hỏi câu đầu, chưa kịp trả lời thì chàng đã làm thêm một lèo mấy câu bọc hậu, chói con ráy. Khuôn mặt hiền hòa bắt đầu ửng đỏ như gà chọi. Nàng định trổ giọng bực bội thì có tiếng lanh lảnh:
- Huynh đang lảm nhảm cái gì vậy? Nghe điếc cả tai.
Nữ Thần Y và Cửu Dương quay đầu nhìn, thấy người vừa mới càu nhàu là Lâm Tố Đình, lúc này đang đứng vịn cánh cửa.
- Huynh mà lảm nhảm? - Cửu Dương nhướng mắt - Huynh đang lo cho tri kỉ của muội thì có.
- Lo cho Nữ Thần Y? - Lâm Tố Đình đủnh đỉnh tiến vô thư phòng để dò hỏi tình hình của nhân vật chính - Cô đang làm gì mà khiến huynh ấy phải lo?
Nữ Thần Y khoanh tay đáp:
- Đang chăm sóc tam ca của chúng ta.
- À! – Lâm Tố Đình thở phì một hơi.
Rồi nàng quay sang Cửu Dương:
- Muội còn tưởng là có chuyện gì ghê gớm lắm. Té ra chỉ vậy thôi.
Thấy Lâm Tố Đình té ra té dzô, Cửu Dương tím mặt, bèn khởi tố:
- Sao lại không ghê gớm? – Chàng mách Lâm Tố Đình - Để huynh nói cho muội nghe, lúc huynh vào đây thì tri kỉ của muội đang… sờ mó tam ca!
Cửu Dương cái anh chàng này đúng là ăn nói khó nghe, không biết giữ mồm giữ miệng hoặc thể diện gì cả. Nữ Thần Y oan ức vì bị lên án là tên vô lại. Nàng buông thõng hai tay, miệng lật đật bào chữa cho hành động của mình:
- Muội đâu có lợi dụng huynh ấy! - Nữ Thần Y khẳng định với Cửu Dương.
Rồi nàng quay sang Lâm Tố Đình, giải thích:
- Đình Đình đừng nghe “người ta” nói bậy. Tôi chỉ dùng khăn lau mồ hôi trên người của tam ca mà thôi.
Lâm Tố Đình đương nhiên hiểu tánh tình và bản lĩnh của người bạn tri âm. Nữ Thần Y mà muốn chai thì có biết bao nhiêu chàng đứng xếp hàng để cho nàng rờ rẫm. Đâu có cần tốn công phí sức làm mấy cái chuyện xấu đến mức đáng khinh đó.

Lâm Tố Đình bèn liếc vị quan khởi tố, và quay sang ngó nạn nhân, rồi cuối cùng thì nhìn Nữ Thần Y. Lâm Tố Đình thấy bị cáo nhăn mày nhíu mặt một cách đau khổ thì liền tay xỉ trán Cửu Dương.
- Huynh toàn là xuyên tạc không hà – Lâm Tố Đình phê phán - Trông gà hóa cuốc.
Cửu Dương làm gà thật. Nãy giờ nghe Nữ Thần Y giải thích bùi tai, cái đầu của chàng gật gù như gà mổ thóc. Bất chợt cái cổ dựng thẳng lên khi nghe Nữ Thần Y van xin:
- Huynh trả cái khăn cho muội.
Sư huynh của nàng tròn mắt sửng sốt:
- Muội còn định “chăm sóc” tam ca nữa à?
Cửu Dương vô tình mở miệng hỏi câu này làm Lâm Tố Đình mừng rơn. Thâm tâm khoái mê tơi, cô nàng vin câu đó để mượn cớ trêu chọc.
- Đương nhiên là chăm sóc tam ca rồi - Lâm Tố Đình tạt ngang - Chứ không lẽ chăm sóc thất ca sao?
Lâm Tố Đình kê tủ đứng quá là thành công. Cá tính thường ngày của Cửu Dương phi thân vụt mất, chỉ còn trơ lại vẻ bối rối trên gương mặt, lan dần lên ánh mắt.

Nữ Thần Y bưng tay che miệng cười. Cửu Dương thấy được thì tức điên. Chàng mới bị Lâm Tố Đình phá phách, nay thêm giọng hí hí vang vẳng bên tai. Lại nữa, đôi biệt thế nhãn quang còn quét khắp người của chàng, dòm ngó từ đầu đến chân.

Tâm tư bối rối bay biến. Cửu Dương liền giơ cao cái khăn qua khỏi tầm tay của Nữ Thần Y một khoảng, phán ngang như cua:
- Muội với tới được thì huynh trả.
Lâm Tố Đình biết sư huynh giở quẻ. Nàng đe:
- Huynh đừng ỷ là huynh có cặp giò dài hơn người ta thì ăn hiếp nha. Có chịu đưa cái khăn cho cô ấy hay không?
- Không! – Cửu Dương nghinh mặt.
Lâm Tố Đình phồng mang:
- Huynh không đưa khăn thì… muội và Nữ Thần Y trở mặt à!
- Muội không nói chơi chứ? - Cửu Dương trợn mắt.
- Không hề! – Lâm Tố Đình cương nghị trả lời.
Cửu Dương rùng mình:
- Muội thiệt tình dữ dằn quá xá.
Và chàng lắc đầu nói thêm:
- Đúng là… lùn mà lối!
Đứng xem hai người họ đối đáp qua lại đến đây, Nữ Thần Y bắt đầu than thầm. Cái câu cuối cùng của Cửu Dương quả là phạm thượng. Lỡ mà lọt vào thính giác của Lâm Tố Đình thì chắc không đời nào chịu để yên.

Đúng y chang dự đoán của Nữ Thần Y. Lâm Tố Đình tức tưởi thổi phù phù lên hai lòng bàn tay, rồi xoạc chân xuống tấn. Lâm Tố Đình còn hất đầu ra lệnh cho Nữ Thần Y chuẩn bị tấn công.

Cửu Dương đâu có sợ gì cái phong thái ăn miếng trả miếng của Lâm Tố Đình. Chàng ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Định làm cái gì dạ? Muốn so tài cao thấp hả?
Lâm Tố Đình bĩu môi:
- Muốn thu phục huynh thì không cần muội ra tay, chỉ một mình tri kỉ của muội cũng đủ sức lực rồi.
Cửu Dương ngỡ Lâm Tố Đình giỡn nhây liền giơ tay chỉ Nữ Thần Y. Chàng không tin vào tai mình nên nhờ Lâm Tố Đình đính chính:
- Muộn tính sử dụng chân tay của cô ấy để đối phó huynh? – Cửu Dương hỏi lại.
Lâm Tố Đình ngưng thủ thế để mà ăn thua đủ tới cùng. Lúc này, Nữ Thần Y đang đứng chếch phía trước mặt của Lâm Tố Đình nên bị Lâm Tố Đình xô tới đối diện Cửu Dương.
- Ừ đó, rồi sao? – Lâm Tố Đình đánh đố.
- Ngon thì nhào dzô!
Cửu Dương thách xong thì phất tay liệng cái khăn rớt xuống đất. Rồi chàng lôi binh khí ra, xòe cái quạt đánh xoạt một tiếng.

Nữ Thần Y nãy giờ chứng kiến cảnh Cửu Dương lên giọng hách xì xằng, cảm giác nóng rang da mặt. Nay nghe Lâm Tố Đình xúi lên võ đài thì ngứa cẳng chân, định nhào vô thật.

Nhưng may là Nữ Thần Y vẫn còn minh mẫn để phán xét. Sư huynh của nàng võ công cái thế, đến nỗi Sư Thái mà phải dè chừng. Riêng bản thân nàng nửa chiêu còn không biết, có ngu mới nhào dzô! Bởi vậy mà Nữ Thần Y đành bỏ hai cặp mắt đang ngẩn tò te ngóng trông. Nàng khua chân dông một mạch.Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ (tiếp theo)
Hắc Viện. Giang Nam.

Khổ nỗi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cứ tò tò sau lưng. Nữ Thần Y quẹo trái. Cửu Dương quẹo trái. Sư muội cua qua bên phải. Sư huynh cũng cua sang bên phải. Nàng đi thăm bệnh nhân. Chàng vẫn đeo theo. Cả hai luẩn quẩn một vòng trên dãy hành lang dọc theo các căn phòng trọ của Hắc Viện.

Hắc Viện là cơ quan đào tạo ngành giáo dục cấp trung ương tại Giang Nam trong thời phong kiến Nho giáo. Đây vốn là nơi xuất thân của hàng nghìn cấp bậc nhân tài. Đồng thời, Hắc Viện cũng là chỗ khen tặng những vị cống sinh xuất sắc, chốn các sĩ tử đến cầu may trước mỗi kỳ thi và còn là địa điểm tổ chức lễ hội thi thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng.

Khuôn viên Hắc Viện được bao bọc bởi bốn bức tường xây bằng gạch vồ, một loại gạch khổ to dùng để xây trường thành vua chúa. Hắc Viện có tất cả ba cổng ra vào, một cổng chính và hai cổng hậu nằm ở hai bên hông. Cổng chính của Hắc Viện có tên là cổng Tinh Thái. Còn cổng hậu phía bên trái là cổng Nam Hải và cổng hậu phía bên phải là cổng Bắc Sơn.

Riêng về phần kiến trúc của Hắc Viện thì chia thành hai khu chính thức, khu Ngoại Sử và khu Tư Thất.

Phạm vi Ngoại Sử được gây dựng gần cổng Tinh Thái. Nơi đây là chốn học đường, bao gồm giảng đường và luôn cả Tâm Thiền thư viện. Giảng đường phía đông và giảng đường phía tây thì để làm chỗ giảng dạy. Nhà giảng dạy mỗi dãy đều có tới hai mươi bốn gian. Mỗi gian có thể chất chứa đến gần hơn hai trăm học sinh. Tâm Thiền thư viện được xây cất ngay chính giữa hai giảng đường này. Bên trong thư viện lại đặt thêm kho Bí Thư để đựng ván gỗ, thân tre khô và đồ dùng linh tinh cho việc khắc hoặc in ấn sách. Tất cả các quyển sách nổi tiếng thời bấy giờ đều được tập trung ở trung tâm văn hóa uy nghiêm này.

Hằng ngày, các vị tú tài lần lượt đến giảng đường ôn thơ thao luyện. Tới khi tan trường thì họ rời khỏi khu Ngoại Sử để lui trở về phía sau hậu viên của Hắc Viện. Họ vượt qua một khoảng sân cỏ khá rộng, đi tới những căn phòng trọ thuộc khu Tư Thất. Ở bộ phận cá nhân này, gộp tính chung cả thảy thì ngoài thư phòng nghỉ ngơi là từ đường, nhà bếp, kho chứa thuốc, nhà chứa củi và nhà vệ sinh... Căn cứ riêng tư cũng chia thành hai dãy, đối mặt song song, tất cả đều lợp bằng ngói đồng ngói ống.

Đông Phong tư thất và Tây Phong tư thất là hay dãy nhà trọ đã được kể trên. Hai dãy nhà đó bao hàm hằng trăm thư phòng rộng rãi và thoáng mát. Tính theo tỉ lệ liệt kê của phòng trọ học sinh cư xá ở phía đông và phía tây thì cứ hễ mỗi gian là có mười người tạm trú. Hơn nữa, những căn phòng đều được xây hành lang ở đằng trước cửa. Dãy hành lang bao bọc bởi hàng chấn song bằng gỗ nối liền nhau, chạy dài thành hình chữ nhật. Ở ngay trọng tâm của hình chữ nhật là khoảng sân lớn bày biện đơn sơ với nhiều bộ bàn ghế đá, bồn hoa, chậu kiểng và công viên.

Bên trong công viên có đào một giếng nước gọi là Trầm Thiên Nguyệt Thủy, tạm dịch là giếng nước tiên đình soi hình bóng trầm lặng của vầng trăng. Chính Mã Lương lão nhân đặt tên này cho giếng nước. Vị thi tiên quá cố có ý hàm chỉ rằng các học sinh của Hắc Viện là người thu nhận sự tinh túy từ mặt trăng, là kẻ hưởng quyền tiềm năng của thiên hà vũ trụ, và là kỳ tài tiếp nhận những tia sáng tri thức để nâng cao phẩm chất và giúp tô đẹp thêm nền nhân sinh văn hóa nước nhà.

Giếng nước có dạng hình thoi, với diện tích khuôn viên khoảng chừng ba mươi mét vuông. Còn đường kính miệng giếng thì ước độ cũng xấp xỉ năm mét. Chiều sâu từ miệng giếng đến đáy giếng là mười lăm mét. Chung quanh ba mặt của giếng nước đều trồng hàng rào hoa thiên lý cao độ chừng hai mét. Mặt còn lại để trống cho tiện việc di chuyển mỗi khi dùng gàu múc nước hoặc gánh nước. Một con đường nhỏ lát gạch bên trong hàng rào bao quanh giếng đã cho phép thi nhân dạo bước. Khung cảnh tĩnh mịch gây nên cảm giác an nhàn của nơi văn vật sở đô.

Người xưa thường có quan niệm rằng giếng hình thoi tượng trưng cho mặt đất. Khi tinh hoa của trời mây chiếu vào nước thì sẽ mang đến niềm may mắn tốt lành cho các đại học sinh. Bởi thế mà mục đích chính thức của việc đào xới giếng nước này là để tạo phúc từ phong thủy.

Lúc mới vừa bắt đầu xây cất, thành giếng đã được xếp theo kiểu bốn hàng gạch ngang nằm xen kẽ một hàng gạch đứng. Gạch được xếp khắn khít với nhau, ngụ ý ngăn chặn đất bùn ngấm vào lòng giếng và chủ yếu là để giữ lại nguồn nước ngầm trong vắt. Những loại gạch sử dụng cho việc xây cất bao gồm gạch chân tảng, gạch hộc hay gạch phiến. Đây là một bước ngoặc đổi đời trong kỹ thuật đào giếng vì ba loại gạch kể trên đều có tác dụng thanh lọc nước ngầm rất tốt. Ba loại gạch đó còn đem lại vị nước trong trẻo, mát và ngọt hơn so với giếng xếp bằng thứ gạch đỏ thông dùng. Nét độc đáo này rất hay tìm thấy trong tất cả các giếng cổ tại khu vực Giang Nam.

Vài năm sau, Mã Lương cho người tu bổ lại giếng nước. Lần sửa chữa này, Mã Lương yêu cầu hoán đổi số gạch bằng đá xanh và thay vì sắp xếp như kiểu trên thì ông lại kêu nhân công xếp chéo giống hình xương cá. Lối thiết kế cực kỳ thông minh do ông sáng chế đã khiến cho giếng nước có độ bền cao hơn và chắc chắn hơn. Các tảng đá được xếp chéo theo phong cách liên hoàn đã tạo ra sự liên kết đồng tâm vững chãi, không dễ bị phá vỡ dầu lực tác động có lớn lao như thế nào đi nữa. Điều đó được chứng minh rõ nét qua sự tồn tại nguyên vẹn của giếng nước mặc dù đã trải qua biết bao cơn địa chấn sơn, long trời lở đất, và ngay cả các vụ lũ lụt lớn nhỏ tại miền đất đai nam hải thủy triều.

Trở lại câu chuyện. Hoa Đà tái thế rời khỏi thư phòng của vị sư huynh thứ ba là Trương Quốc Khải nhưng lại bị vị sư huynh thứ bảy là Cửu Dương lẵng nhẵng theo đuôi.

Vài canh giờ trước đó, trong lúc đám học sinh cắt mạch máu để quyên huyết thì có vài người ngất xỉu nên Nữ Thần Y nóng lòng muốn đến tận thư phòng của họ hầu tiện việc chuẩn trị liều thương. Ngặt nỗi, nàng lâu nay độc hành đại đạo, thích yên tịnh một mình bắt mạch. Nay sư huynh cứ dính sát như đỉa thành ra nàng có chút cảm giác mất tự nhiên. Bởi vậy mà khi sắp sửa tới nơi thì Nữ Thần Y khựng lại. Nàng đứng chôn chân trên hành lang trước một thư phòng, nửa muốn giơ tay gõ cửa nửa muốn không. Đứng một hồi muỗi cắn, nàng liếc xéo:
- Trời đã khuya, sao huynh không đi về ngủ?
Cửu Dương biết nàng dụ khị nhưng lì lợm không chịu về ngủ mà ỡm ờ hỏi lại:
- Hắc Viện này là nhà của huynh rồi, còn đi về đâu nữa?
- Thì về phòng chứ về đâu? – Nữ Thần Y cười cầu tài.
Cửu Dương giơ một ngón tay:
- Huynh muốn chờ một chút.
Chàng đã nói vậy thì nàng còn biết nói sao đây? Nữ Thần Y chỉ có thể lén lút thở dài. Nàng lôi tánh nết kiên nhẫn ra, ráng hết sức lực mà chờ một chút. Khi một chút hết hạn, nàng nghiêng đầu, nơm nớp hỏi bằng giọng phấn khởi:
- Một chút đã xong chưa ta?
- Chưa! – Cửu Dương lắc đầu - Muội cứ chờ một tí nữa đi, gần xong rồi.
Tuy chàng hứa hẹn cái khoảng thời gian quá xá là mông lung, Nữ Thần Y cũng bấm bụng đứng chờ thêm một tí. Tới khi một tí quá đát mà thấy chàng vẫn chưa chịu đi, nàng liền dùng giọng ngọt hơn đường phèn nhắc khéo:
- Một tí đã trôi qua lâu lắm rồi đó nha.
Nói xong, nàng nhoẻn miệng cười tươi như hoa. Cửu Dương bị nụ cười thần tiên đó thôi miên. Khóe miệng nàng phát ánh thiều quang rạng rỡ, giọng dịu dàng thánh thoát hơn tiếng sỏi chạm vào nhau.

Chăm chú nhìn hồi lâu, chàng cũng cười đáp trả:
- Một tí đâu mà một tí, mới có nửa tí hà.
Từ cổ chí kim, một tí hay nửa tí là thứ đơn vị thời gian chẳng ai đo được. Bởi vậy cho nên Nữ Thần Y thu hồi nụ cười, trong đầu lúc này tính kế kim thiền thoát xác. Nàng giả vờ cất bước về thư phòng của mình, chờ sư huynh rứt ra rồi mới trở lại thăm bệnh. Nhưng sư huynh của nàng tổ sư tam thập lục kế. Chàng cứ lẽo đẽo phía sau. Nữ Thần Y bực quá. Nàng thở hắt ra:
- Huynh bám theo muội làm chi?
Và Nữ Thần Y dẹp luôn tánh nết kiên nhẫn sang bên. Nàng quắc mắt ngó Cửu Dương:
- Muốn gì thì nói đại ra đi, huynh cứ theo muội hoài kỳ lắm.
Cửu Dương kỳ cục thật. Chàng chắp tay sau lưng, đáp tỉnh queo:
- Nãy mới nói rồi, muội thiệt là chậm tiêu. Hắc Viện là gia cư của huynh, muốn đi đâu thì đi đó, ai mà ở không bám theo muội làm gì?
Rõ ràng đang bám theo người ta mà chối bay chối biến. Nữ Thần Y ngao ngán cái anh chàng đại luật sư tương lai. Cửu Dương là nhà chuyên gia lý sự. Chàng ưa cãi lẽ phải trái trước một sự thật hiển nhiên. Nữ Thần Y quyết không chịu thua. Nàng bắt đầu dương đông kích tây, giả vờ ngây thơ vô số tội. Nàng nói:
- Vậy thì bây giờ muội đi vô kho thuốc à.
- Đúng là chí lớn gặp nhau! – Cửu Dương cố tình trêu ngươi. Chàng reo lên - Huynh đang định đến đó.
- Đến đó chi vậy? – Nữ Thần Y hỏi độp ngay tức thì.
Cửu Dương hơi khựng lại trước câu bắt bí. “À há,” chàng thầm nghĩ, “ta đi đến đó để làm gì nhỉ? Ta đâu có hứng thú với mấy đống cây héo, cỏ khô.” Tuy do dự nhưng chẳng bao lâu thì bộ trí ranh vặt của chàng tìm ra cớ giải đáp ngay. Cửu Dương gãi cằm nói:
- Đến đó để làm gì hả? Thì huynh đến đó để mà… phụ muội một tay.
Khỉ thật! Nữ Thần Y giật thon thót. Nàng tức muốn chết được. Cái bẫy quá là tinh vi mà chàng thoát ra một cách dễ dàng. Nàng tự nhủ “kế bắt chẹt không xong rồi, chắc phải chuyển kế khác thôi.” Và lần này, Nữ Thần Y cố tình giăng dây. Nàng lắc đầu nói:
- Muội đã đổi ý, bây giờ muội muốn đi sắc thuốc.
Đúng y chang điều nàng tiên tri. Cứ hễ nàng nói cái gì thì chàng đều có cái nấy đáp lại, dù chạy đến chân trời cũng khó tránh. Từ xưa tới nay, Cửu Dương mà quyết trêu ai là trêu tới cùng. Chàng liến láu nói:
- Huynh cũng định vô bếp.
- Vô bếp làm chi? – Nữ Thần Y dẫn dụ chàng vô tròng.
Nhưng Cửu Dương có lọt tròng thật không? Chàng lanh miệng giải thích:
- Để…
- Phụ muội một tay nữa chứ gì? - Nữ Thần Y cướp lời.
Được nhắc tuồng, Cửu Dương mừng nói:
- Đương nhiên rồi!
Nghe Cửu Dương xổ câu cuối, Nữ Thần Y tưởng bở. Và ngỡ chàng sập hố, nàng liền chúm chím môi, xỏ ngọt như mía lùi:
- Vậy còn lúc muội về thư phòng tắm gội thì sao? Huynh có theo phụ một tay không?
Đôi mắt của Nữ Thần Y nheo lại khi hỏi câu đó, cái câu cạnh khóe. Ai dè, Cửu Dương tỉnh bơ trả lời:
- Nể tình chúng ta đã từng quen nhau, cho nên, muội mà cần giúp đỡ thì huynh đành miễn cưỡng lôi cái thân tàn này theo muội về thư phòng để… phụ hai tay luôn!
Nữ Thần Y chết đứng khi nghe câu đối, nhưng xám hối đã muộn. Nàng chỉ còn biết trơ mặt ra, lòng dạ vừa giận chàng vừa hận bản thân nàng. Và nàng âm thầm triết lý, “đúng là thứclâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân.” Nghĩa là có thức khuya mới biết đêm dàihay ngắn, và tiếp xúc, cùng làm việc, cùng chung sống thì mới hiểu rõ phẩm chất của một con người. Nhưng cái nhân hoặc cái phẩm hạnh trong ngữ cảnh này lại là cái tật sàm sỡ mới khổ đấy chứ. Nữ Thần Y thầm rủa kế hoạch mà nàng thiết lập, rủa đến tơi bời hoa lá. Nàng cố ý gài bẫy, lại vô tình sập lưới của chính mình.

(Còn tiếp)Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ (tiếp theo)
Hắc Viện. Giang Nam.

Tái Hoa Đà hết lời chống chế. Nàng vốn hiền lành là thế, thùy mị đoan trang là thế mà bây giờ cũng sa sầm nét mặt:
- Không thèm nói với huynh! – Nữ Thần Y thua trí nên phán bừa.
Nàng búa xong câu đó thì quay mình, định giải phóng bản thân nhưng đâu có dễ. Sư huynh của nàng động thủ. Cửu Dương là chúa trơ trẽn. Chàng dùng cánh tay thâm niên duyên sắt cầm ôm ấp sư muội vào lòng, vừa vòng tay giữ chặt chiếc eo thon vừa nói:
- Muội không thèm nhưng huynh thèm.
Bỗng nhiên bị xúc phạm, tư duy của Nữ Thần Y đông cứng như que kem bỏ trong thùng đá lạnh. Trí năng chưa kịp phản ứng thì th.ân thể của nàng lại bị chàng siết mạnh thêm nữa. Một hồi lâu, Nữ Thần Y bắt đầu hoàn hồn, và khi tỉnh rồi thì nàng giãy giụa nhưng hoàn toàn tốn công phí sức. Hai cánh tay của sư huynh như hai gọng kìm ghì chặt quá, nàng phản kháng thế nào cũng gỡ không ra.

Sau khi biết chắc sư muội thoát không khỏi tay mình, Cửu Dương mới chịu nhập đề. Hóa ra nãy giờ chàng đeo theo là vì muốn hỏi:
- Ai kêu muội đố câu nham nhở? Có phải muội đang để ý huynh?
Cái câu cuối cùng của Cửu Dương làm Nữ Thần Y phát hoảng. Nàng vừa lắc đầu quầy quậy vừa dùng chút sức lực liễu bồ, cố gắng đẩy tấm thân lực lưỡng của sư huynh. Chàng không buông. Nàng đành dóc tổ:
- Có đám học sinh đang ngó kìa!
Cửu Dương trúng kế hiểm. Chàng lập tức buông thả sư muội. Nhân lúc sư huynh quay đầu nhìn theo tay chỉ, Nữ Thần Y len lén nhón chân chuồn đi. Nhưng Cửu Dương là người không dễ gạt. Nữ Thần Y vừa dợm bước thì bị chàng chộp lấy đôi tay, kéo lại. Nàng tiếp tục vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lát sau, nàng đổ quạu.

Nữ Thần Y cáu tiết nói:
- Huynh đừng có nắm tay nắm chân!
Cửu Dương cười khì:
- Huynh chỉ mới nắm tay, chưa có nắm chân.
- Nắm tay cũng không được – Nữ Thần Y long mắt sừng sộ.
Và nàng gắt lên ỏm tỏi:
- Người khác nhìn thấy bây giờ.
Cửu Dương nhún vai:
- Thì kệ họ.
Kệ sao được mà kệ? Còn gì là danh tiết của người ta? Nữ Thần Y thầm nghĩ, “chắc đầu óc của sư huynh mình chạm mạch mất rồi.” Và nàng giương mắt, nói:
- Nhưng họ sẽ nghĩ vẫn vơ.
- Thì tốt chứ sao – Cửu Dương bảo, giọng tươi hơn hớn - Huynh không cho phép muội thân mật với những gã nam nhân khác.
Nghe chàng lý luận tới đây, Nữ Thần Y ngưng giẫy giụa. Nàng tự nhủ “lang y đương nhiên là phải có trách nhiệm với từng bệnh nhân, nam hay nữ cũng như nhau. Không gần gũi thì làm sao chữa trị? Cái lý lẽ đơn giản vậy mà huynh ấy không hiểu. Chắc mẩm huynh ấy mát nặng rồi!” Ngẫm một hồi, nàng không giương nữa, mà trố mắt lên:
- Huynh thật kỳ lạ. Muội là lang y, thì khi trị bệnh cho người ta dĩ nhiên phải được phép thân mật.
Cửu Dương vẫn ngang ngược trước lời phân tích chính đáng. Chàng lắc đầu, nói lớn:
- Không được phép!
Nữ Thần Y gật đầu, nói lớn hơn:
- Được phép!
- Huynh nói không được là không được!
Biết tánh tình của sư huynh ương bướng, Nữ Thần Y không muốn tiếp tục cự nự lôi thôi. Nàng cao giọng, hỏi:
- Huynh là ai mà đòi quản thúc muội?
Bị vặn vẹo, Cửu Dương chẳng thèm bối rối mảy may. Chàng vốn phong độ, và có quá nhiều kinh nghiệm tình trường, lại còn rất thâm niên trong vấn đề đeo đuổi. Viện trưởng của học đường Hắc Viện bấy lâu nay vang danh sát gái, đã từng làm cả khối nàng chết mê chết mệt vì cái mã đẹp trai.
- Là ai hả? – Cửu Dương hỏi lại trước khi bật cười khoái trá - Là… phu quân tương lai thì có được quyền quản thúc chưa?
Cửu Dương vừa nói xong liền có tiếng vỗ tay rào rào như mưa bão. Hàng chục thư phòng lúc nãy tối thui giờ đốt nến sáng trưng. Rõ là đám học sinh phục kích gần đây, chắc đã nghe thấy hết. Cảnh tượng này gọi là quả kiếp nhân duyên. Quả là kết quả. Nhân là nguyên nhân. Ở chốn trần gian, duyên tốt hay kiếp xấu cũng đều có nhân với quả cả. Theo giáo lý Phật đạo thì cái quả biểu hiện ở kiếp này là do cái nhân từ kiếp trước gây nên. “Chắc chắn là kiếp trước mình đã thiếu nợ của huynh ấy, cho nên tối nay mới bị huynh ấy hiếp đáp đây mà,” Nữ Thần Y suy nghĩ. Nàng vốn dĩ bản lĩnh đầy mình, nhưng đêm nay lâm cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ nên đành chịu.

Quả đúng như dự liệu, đám tú tài ùa ra xuất khẩu thành thơ ngay, lại đọc trúng bài làm nàng xấu hổ:
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
Nữ Thần Y đêm nay xui xẻo, hết bị sư huynh chọc ghẹo, rồi tới phiên đống người bắt nạt tứ tung. Đúng là…nhân tình í mà thế thái. Làm phận gái lúc nào cũng thiệt thòi. Lại nữa, nàng bản thân cỏ dại hoa thường, thì làm sao có thể đấu võ mồm cho lại Cửu Dương? Bởi thế mà trong giây phút này, Nữ Thần Y chỉ muốn tìm nơi ẩn náu. Nàng quyết định chịu thua. Đầu cúi xuống, cổ rụt lại, như rùa muốn chui vô mai. Và trước khi giương cờ trắng đầu hàng, nàng còn mím chặt đôi môi, hệt lúc trẻ thơ làm lỗi, bị người lớn bắt quả tang.

Cửu Dương lơ mơ nhìn điệu bộ dễ thương của sư muội, để rồi bất chợt nghe xốn xang trong lòng. Chàng càng yêu vô cùng mái tóc đang tung gió bay bồng trước mặt.

Đã mười phút trôi qua mà đám học sinh vẫn còn đọc đi đọc lại bài thơ, khiến Nữ Thần Y mắc cỡ. Nàng không cam phận đứng nghe bài thơ càn rỡ nên vùng vằng muốn rút tay ra. Ác cái là, ở phía trước mặt, chàng vẫn cố chấp không tha. Nàng đành năn nỉ:
- Xin huynh thả tay ra để muội đi.
Nữ Thần Y hết cách nên cam lòng xuống giọng cầu khẩn. Nhưng sự thật trên đời quá phũ phàng, nàng đã giơ tay đầu hàng, chàng còn bày điều kiện. Cửu Dương ghé sát mặt sư muội, ra yêu sách:
- Muội hãy hứa với huynh chuyện này, rồi huynh thả.
Nữ Thần Y chỉ muốn được chàng thả ra. Cho nên, nàng chưa nghe điều kiện đó là điều kiện gì thì đã gật đầu mau lẹ:
- Chỉ cần huynh không xúi muội đi giết người cướp của thì chuyện gì muội cũng hứa với huynh.
Cửu Dương nghe cái khoản “chuyện gì muội cũng hứa với huynh” thì cười cười khoan khoái. Chàng vuốt ve mơn trớn đôi tay của sư muội, rồi hạ giọng trấn an:
- Muội đừng lo, chuyện này dễ lắm.
Nữ Thần Y mừng thầm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, giục:
- Vậy thì huynh cứ nói đi.
Cửu Dương không nói ngay. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, thấy gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt, lầu hoa kia phảng phất mùi hương. Giống hệt những gì miêu tả trong chinh phụ ngâm khúc. Chàng liền kề mũi lên những sợi tóc êm ả tựa áng mây, hít một hơi đầy, ngửi mùi hương đậm đà trên ngàn vân ấy, rồi nói:
- Muội bằng lòng nha?
Thiệt là sự cố trớ trêu. Chàng đã phải chờ đợi mười mấy năm trời mới có thể thốt câu t.ình tứ đó, dzậy mà nàng không hiểu. Nữ Thần Y nhíu mày hỏi lại:
- Bằng lòng nha là cái quái quỷ gì?
Cửu Dương chưng hửng trước sự ngờ ngệch của sư muội. Nàng chẳng phải được thiên hạ tôn thành nhà thông thái đó à? Nhưng tối hôm nay sao mà ngốc thế, “được” người ta tỉnh tò cũng không biết. Cửu Dương thở dài, và đương nhiên là chàng cau mày phật ý:
- Thì bằng lòng với huynh, chứ sao lại là cái quỷ?
Chỉ đợi có vậy, đám văn hào thi sĩ trỗi dậy xuất “ranh” ngôn:
- Nhất kiến, chung tình!

Trong đám Thánh Tăng, có kẻ xuất khẩu thành… tinh:
Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi
Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ

Nhóm Mỹ Tử không chịu thua, họ đọc thơ ba xu nhảm nhí:
Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc…

Lần đầu tiên trong lịch sử của Hắc Viện học đường, hai phe đảng tâm đầu ý hợp. Họ chụm lại rù rì bấm ngón tay tính toán ngày thành thân. Một kẻ nói:
- Ngày Ất sửu, tháng Đinh tỵ.
Người đứng kế bên cãi chày cãi cối:
- Không! Phải là ngày ngọc đường hoàng đạo trực thành.
Lại có một gã đang đứng nhích ở đằng kia xía dzô:
- Nạp âm hải trung kim hành.
Còn anh chàng khác thì vỗ tay hoan hỉ:
- Nhị thập bát tú phòng.
Chỉ riêng viện trưởng của họ là không bấm ngón tay để mà tiên tri, cho dù chàng rất có năng khiếu liệu việc tương lai như Khổng Minh tái thế. Chàng bận nắm tay sư muội. Còn cái đầu thì hết quay sang bên phải, lại quay sang bên trái nháy mắt với đám học sinh. Họ bắt được tính hiệu liền như chim xổ lồng, ngang nhiên lộng hành, bu lại vây quanh, háo hức làm Nguyệt Lão.

Ở phía đối diện, sau khi nghe lời cầu hôn trắng trợn, tâm trạng của Nữ Thần Y rối loạn cả lên. Lại nữa, chung quanh nàng còn có thêm đám tú tài xúi dại:
- Cô nương cứ việc gật đầu, chịu đại đi, có gì chúng tôi gánh trách nhiệm cho.
Mặc cho họ nói hành nói tỏi, Nữ Thần Y tuyệt nhiên không gật đầu. Tuy rằng sư huynh của nàng là người “phong tư tài mạo tót vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa.” Nhưng dính dzô với đấng đa tình này mệt lắm, phải thường xuyên đề phòng, rồi cảnh giác các nàng con gái khác thành ra phiền toái. Ai cũng rõ, mấy gã đó khó có trái tim nhất dạ thủy chung.

Cuối cùng, Nữ Thần Y ngước nhìn sư huynh, định mở lời từ chối thì bỗng chạnh lòng. Nàng trông thấy nét mặt của chàng nghiêm túc, phong thái đứng đắn. Ánh mắt của chàng dịu dàng khẩn khiết, trong đó chứa đựng biết bao nhiêu là tình yêu trìu mến bao dung. Vầng trán thông minh đầy trí tuệ mang đến cho nàng cảm giác an bình. Còn thân hình cao lớn thì đem tới cho nàng cảm giác an toàn. Đột nhiên, Nữ Thần Y thấy khao khát muốn được nương tựa bờ vai cứng rắn, để chàng giúp nàng chống lại tất cả mọi khó khăn vụn vặt trên thế gian. Nhưng rồi, không biết tại vì sao mà Nữ Thần Y vội dập tắt những ý nghĩ điên rồ hoang tưởng đó.
- Các người đừng đùa nữa - Nữ Thần Y quay mặt sang đám học sinh – Tôi không có chịu đâu.
Ngay tức thì, Cửu Dương siết chặt đôi bàn tay của sư muội, nằng nặc nói:
- Nếu muội không bằng lòng thì tối nay đừng mong rời khỏi nơi đây.
Bị chàng hăm, nàng nổi dóa:
- Huynh mà còn ăn nói lung tung thì muội sẽ…
Hăm he tới đây, tự dưng Nữ Thần Y bỏ lững, chắc nàng lúng túng chưa biết “sẽ” gì. Cửu Dương không nén được thắc mắc:
- Muội sẽ làm sao?
“Làm sao hả?” Nữ Thần Y tự hỏi. Bản thân nàng không biết võ công, cũng chẳng biết thuật khinh công để mà phi thân bỏ chạy. Thành ra, nàng ngu ngơ đáp:
- Giận chứ làm sao.
Câu nói hồn nhiên khiến nhóm tú tài phì cười. Cửu Dương thì không. Chàng vờ cuống quýt:
- Được, được! Huynh không nói lung tung nữa, muội đừng giận nha?
Nữ Thần Y thấy sư huynh sợ cái tánh ưa giận dai của mình thành thử cũng mừng mừng. Và bởi nàng tưởng đang trên cơ nên hí hởn nói:
- Huynh không buông tay muội cũng… giận luôn.
Có ai ngờ, trong thoáng mắt mà ván cờ lật ngược. Cửu Dương ru rú làm theo lệnh, nhưng chỉ buông có một tay. Nữ Thần Y lại tiếp tục ra oai, nàng sấn tới:
- Thả tay kia nữa.
Lần này, Cửu Dương uy vũ bất như năng khuất. Chàng bảo sư muội:
- Huynh sẽ thả, nhưng muội hãy nhận lời đề thân, có chịu không?
Nữ Thần Y khẽ lắc đầu, nói:
- Không.
- Không ghét huynh hả? – Cửu Dương tinh quái hỏi.
Nữ Thần Y xém tí là trúng chiêu hiểm, nàng định gật đầu. Cửu Dương chờ lâu không nghe câu trả lời bèn gạ:
- Vậy thì gật đầu bằng lòng với huynh đi.
Nữ Thần Y vẫn lắc đầu tá lả. Thấy vậy, Cửu Dương giả bộ xuống nước:
- Gật đầu một cái thôi, có khó gì?
- Nửa cái cũng không gật - Nữ Thần Y nói lẩy.
- Tại sao vậy? – Cửu Dương giả khờ hỏi – Huynh đẹp trai lắm mà, gả cho huynh nha?
Nữ Thần Y rùng mình nói:
- Hông dám đâu.
- Dám đại có cháu ngoại bồng! – Đám học sinh chọc.


 
Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ (tiếp theo)
Hắc Viện. Giang Nam.

Nghe mấy tên đệ tử lanh chanh, Cửu Dương bật cười dù rằng thâm tâm đang lo nàng giận. Phía bên này, bị sư huynh và đám văn hào thi sĩ trêu ngươi, Nữ Thần Y tủi thân. Nàng hờn thật. Miệng ngậm tăm, tịnh không nói. Nàng cũng không cả phản ứng, chỉ xụ mặt đứng im.

Cửu Dương ngây người nhìn đôi nhãn quan tuyệt trần sầu muộn. Đôi mắt nàng long lanh như mặt nước Tây hồ trong văng vắt, nhất là vào những buổi chớm thu. Riêng cặp lông mày thì đẹp như màu núi mùa xuân, nét ngài xanh duyên dáng và thanh tú.

Quan sát một thoáng, chàng hồi tưởng lại ngày xưa thơ dại. Lúc còn nhỏ, sư muội của chàng ưa trở chứng hờn dỗi. Mỗi lần nàng chuẩn bị khóc thì đôi hàng mi cụp xuống như lá liễu sau cơn mưa. Hình ảnh đáng yêu đó suốt đời chàng nhớ mãi. Gương mặt ngọc ủ ê, nước mắt rơi lã chã như sương đọng trên cành hoa lê. Ngay cả khi nàng khóc mà vô cùng diễm lệ. Tối đêm nay, hình như thiên thần bé bỏng trở về.

Tay trong tay, chàng đang chìm đắm trong kỉ niệm của thuở thiếu thời thì bỗng dưng có giọng lói chói vang lên đột ngột:
- Tần Thiên Văn!
Tiếng thất thanh làm tất cả mọi người giật nãy. Chẳng ai biết giọng nói từ đâu hoặc của kẻ nào vọng lại. Đám tú tài hoảng loạn nhìn quanh. Còn Cửu Dương thì tưởng có thích khách nên buông Nữ Thần Y ra. Chàng dang tay che chở sư muội. Nàng nép mình sau lưng sư huynh.

Xoẹt một cái, bóng ai nhô lên đứng trên nóc nhà. Xoẹt thêm cái nữa, chiếc bóng phi thân xuống sân. Dưới ánh trăng, mọi người phát hiện thích khách là một thiếu nữ mặc y phục màu xanh da trời, xinh đáo để, đang long cặp mắt sắt bén ngó Cửu Dương. Chàng thấy nữ nhi thì cất binh khí vô, nhướng cổ hỏi:
- Cô nương là?
Thiếu nữ áo xanh khoanh tay trước ngực. Vòng một của nàng rất bự, nét mặt giận dữ. Nàng gằn giọng:
- Muội là ai mà huynh cũng nhận không ra?
Thấy thiếu nữ áo xanh muốn giao chiến chỉ vì tên họ, Cửu Dương lật đật nhíu mày suy ngẫm. Nhưng cái biệt danh của nàng, nó chui nó trốn trong xó xỉnh nào? Gia Cát tái lai bươi hết trí, bới nát óc mà kiếm không ra.

Chưa tới mười giây, Cửu Dương liền thở dài bó tay. Chàng nghiêng đầu về phía học sinh, bỏ nhỏ:
- Các người có biết là ai đấy không?
- Là Tiểu Tường đấy ạ - Một vị tú tài đáp trả.
Nhờ nhắc tuồng, Cửu Dương mới nhớ nàng con gái áo xanh đó là ai. Chàng tặc lưỡi một cái trước khi hỏi lại:
- Cô nương có giọng nói lớn lối đó là Tiểu Tường thật sao?
Nghe viện trưởng xuất ngôn phạm thượng, đám học sinh giật mình. Lẽ đương nhiên, bọn họ biết Tiểu Tường còn đáng sợ hơn là Diêm Vương.
- Chứ còn ai trồng khoai đất này! – Vài vị tú tài léo nhéo bên tai Cửu Dương.
Được nhóm tú tài minh chứng, viện trưởng mới yên tâm đôi ba phần. Té ra người có vòng một đẫy đà đó không phải là tên thích khách.
- Muội đến để tìm huynh? - Cửu Dương nhận diện xong thì quay sang hỏi bồ.
Bồ mang số chín mươi ba của chàng bực dọc đáp:
- Chứ không lẽ đến tìm bọn chúng! – Tiểu Tường giơ tay chỉ đống tú tài.
Dứt lời, đôi mắt của Tiểu Tường nheo lại. Đôi mắt đó lúc nãy chăm bẳm ngó Cửu Dương giờ từ từ chuyển qua người nữ nhân đứng phía sau lưng chàng. Nữ Thần Y thấy nàng con gái này hăng máu, cộng thêm cặp mắt lạnh lùng và bén nhọn như dao mổ bò thì hơi lo.

Sau khi ngắm nghía đầu cổ tóc tai của đại tình địch, Tiểu Tường trổ lời dè bĩu:
- Đã hơn chục ngày huynh không đến viếng Thái Hồng Lâu, làm muội tưởng huynh đã quy y cửa phật, ngờ đâu có kỹ nữ đến phục vụ tận nhà.
Tuy Tiểu Tường nói bóng nói gió nhưng hàm ý chà đạp quá rõ. Gương mặt của Nữ Thần Y méo mó. Tối đêm nay nàng xui thiệt. Vừa mang danh rờ rẫm tam ca Trương Quốc Khải vừa bị vu oan là kỹ nữ hầu hạ thất ca Cửu Dương. Nữ Thần Y buồn bã thở dài thườn thượt, tâm tình của nàng chán ngán “cái mạng hồng nhan thường hay tủi khổ, rủi ro tận cùng bằng số.”

Lẩm bẩm triết lý ba xu xong, Nữ Thần Y nhìn sang đám học sinh định nhờ thanh minh nhưng bọn họ thấy sư tử Hà Đông giá lâm thì co ro, rồi hè nhau bỏ về thư phòng trốn hết.

Còn lại mấy người, Tiểu Tường giơ tay chỉ mặt Cửu Dương:
- Có phải hỗm rày huynh cố tình trốn muội?
- Đương nhiên là không phải! – Cửu Dương xua tay quả quyết, ngu sao nói thiệt.
Tiểu Tường có vẻ không tin. Nàng liếc tình nhân một cú, trong đáy mắt đang cân nhắc thử xem lời chàng nói đó là thật hay chơi. Tiểu Tường liếc Cửu Dương muốn trật bản lề. Xong xuôi, nàng mới hạ tay xuống, nói:
- Thách huynh cũng không dám xa lánh muội.
Và nàng cao giọng nạt nộ:
- Lật ngược võ lâm muội cũng tìm ra huynh, huống hồ là chốn Giang Nam bé tí teo này.
Cửu Dương nghe tình nhân lớn tiếng với mình thì cảm giác lạnh cóng toàn thân, trái tim nóng bỏng thành rét buốt. Chàng nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi nhè nhẹ thở ra. Trông tướng tá lúc này như tên học trò ranh ma, đang bị thầy đồ phạt.

Nhân lúc sư huynh bị Tiểu Tường bắt nạt, Nữ Thần Y lén lút trốn đi. Đến khi Tiểu Tường tò mò hỏi về tên họ thì Nữ Thần Y đã không còn ở đó.
- Cô ta là ai? – Tiểu Tường thình lình chuyển đề tài - Sao muội chưa từng gặp?
Vừa thẩm vấn, Tiểu Tường vừa tiến lên phía trước ba bước. Khoảng không gian thu gọn. Cửu Dương hồi nãy vẫn còn đứng trên hành lang, nay thấy Tiểu Tường muốn so đo chân cẳng với người chàng thương thì lo sốt vó. Chàng biết Tiểu Tường có võ, và vì sợ tính mạng của Nữ Thần Y xuôi theo chiều gió nên chàng lật đật bước xuống bậc tam cấp.

Lúc này, cả hai đang đứng trong khoảng sân. Tiểu Tường thấy người nàng yêu khẩn trương nữ nhân khác thì cau mày hỏi:
- Huynh sợ muội ra tay với cô ấy à? Huynh nghĩ muội sẽ làm tổn thương cô ta?
Bị đoán trúng tâm tư, Cửu Dương lắc đầu từ chối quanh co:
- Đâu phải.
- Vậy chứ cô ta là ai? – Tiểu Tường không ngừng soi mói.
Cửu Dương hết cách, đành quay ra phía sau lưng để làm chiếc cầu giới thiệu, nhưng sư muội của chàng đâu mất tiêu. Chàng lóng ngóng hỏi người còn lại:
- Đâu mất rồi?
- Đã chạy rồi – Tiểu Tường nhún vai đáp.
Cửu Dương trố mắt:
- Lúc cô ấy bỏ đi muội có nhìn thấy không?
- Đương nhiên là thấy – Tiểu Tường nhún vai lần thứ hai.
- Thấy sao muội không gọi lại? – Cửu Dương vặn vẹo.
- Gọi lại để làm gì? - Tiểu Tường tới giờ quạu đeo.
“À há!” Cửu Dương tự véo bản thân một cái, “gọi lại để mà chi? Tiểu Tường của mình dữ dằn như chằn tinh, chỉ tổ làm cho Nữ Thần Y khó xử.”

Tiểu Tường không hề hay biết những diễn biến trong đầu Cửu Dương. Nàng tiến đến sát bên, tựa hẳn vào lòng chàng, thủ thỉ:
- Muội rất nhớ huynh.
Rồi nàng nhìn vào mắt tình nhân đắm đuối, hỏi:
- Huynh có nhớ muội không?
Cửu Dương xoa đầu người đẹp. Không trả lời. Tiểu Tường vòng hai tay ôm chặt lấy chàng, nói bằng giọng thắm thiết mà lâu nay nàng cất giấu, giọng nói này chỉ nói cho một mình chàng nghe thôi:
- Thiên Văn, huynh đừng lìa xa muội.
Cửu Dương cười nói:
- Huynh vẫn còn đứng gần xịt đây nè.
Tiểu Tường nghe giọng chàng bỡn cợt, nàng giậm chân nũng nịu:
- Muội nói trong tương lai kìa.
- Trong tương lai hả? - Cửu Dương tằng hắng vài ba cái trước khi lắp bắp – Trong tương lai thì …làm sao huynh biết được?
- Muội không chịu huynh nói như thế.
- Vậy huynh phải nói sao?
Chỉ chờ có vậy, Tiểu Tường cười thật tươi:
- Huynh là Gia Cát tái lai thì hãy đoán thử xem, chừng nào chúng ta… thành thân?
Trong lúc nàng khoe răng thì chàng méo miệng, và xệch xuống hẳn khi nghe:
- Muội đã tính kỹ rồi, để muội nói cho huynh biết tin vui.
Tiểu Tường thò vô tay áo móc ra tờ giấy nhỏ. Chắc mới vừa xin xăm hồi trưa. Nàng hồ hởi nói:
- Huynh cầm tinh quý mùi, mà năm nay lại là năm rất tốt để cưới hỏi…
Cửu Dương đứng nghe mà tâm trí bần thần. Chàng hy vọng Tiểu Tường giỡn chơi, đùa cho vui thôi, bởi trái tim chàng trao người khác rồi. Ngặt nỗi, Tiểu Tường không nói suông. Tiểu Tường động tình với chàng thật. Cửu Dương buông mình ngồi bệt xuống sân. Chàng ngẩng đầu lên trời cao, thẫn thờ đếm sao, rồi lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi trán.

Tiểu Tường ngồi xuống theo. Nàng gối đầu lên vai chàng, đan mấy ngón tay nàng vào ngón tay chàng, trong khi cái miệng vẫn cứ tía lia lung tung, liên tu bất tận. Cuối cùng, Tiểu Tường kết luận:
- Huynh rất cần có người trông nom.
Trông nom tức là hết lòng chăm sóc, là tận tình chiếu cố. Hai chữ đó vốn ám chỉ sự ân cần của vị thê tử hiền lương đối với đấng trượng phu. Nhưng khổ cái là, hai từ khả quý ấy lại làm đôi vai Cửu Dương giật thót, rồi giật bắn hẳn lên khi Tiểu Tường bồi thêm:
- Cho nên, kể từ ngày mai, muội sẽ dọn hành lý qua đây để ngày đêm quản thúc huynh.
- Có cần thiết đến thế không? – Cửu Dương cuống cuồng hỏi lại.
Chàng hoảng vía đến nỗi đánh rơi binh khí từ trong áo khoác. Cây “nam châm quạt” rớt xuống đất, bộp một tiếng.
- Đương nhiên rồi – Tiểu Tường khua môi.
Dường như còn chưa yên tâm, nàng phát lên vai tình nhân một cái:
- Đời này của muội nguyện theo huynh, nên muội sẽ không để nữ nhi khác cướp đi huynh. Trừ khi huynh chính miệng thừa nhận không cần muội nữa.
Nói đến đây, đột nhiên, Tiểu Tường hạ giọng hỏi:
- Mà huynh thương muội lắm phải không?
Cửu Dương gật đầu:
- Thương.
Và chàng lập tức nói tiếp:
- Nhưng mà huynh…
Cửu Dương chưa kịp nói yêu người khác thì Tiểu Tường tấn công. Nàng áp lên môi chàng nụ hôn nồng nhiệt. Bị chặn họng, Cửu Dương nghẹn lời. Tiểu Tường hôn chàng mê đắm lâu thật lâu mới dừng lại, phẩy tay nói:
- Thương là thương chứ không có nhưng nhị gì ở đây hết trơn hết trọi.
Rồi nàng đá lông nheo một cái trước khi thốt lời từ giã:
- Thôi được rồi, muội về thu dọn hành lý nha?
Tuyên bố tin tức động trời xong, Tiểu Tường đứng dậy thi triển khinh công bỏ đi. Còn lại một mình Cửu Dương buồn tình. Chàng ngồi nhìn chiếc bóng xinh xinh mất hút trong màn đêm đen kịt.

(Còn tiếp)
 
Hồi 11: Hồi Dương
Giang Nam. Hắc Viện. Bình minh.

Sáng sớm tinh sương, Trương Quốc Khải thức giấc. Cơn sốt ác nghiệt lui hẳn. Thần khí tỏa sắc hồng hào. Chàng đã không sao. Âu cũng là nhờ công lao bái thiên khấn địa của Lâm Tố Đình, tài chữa bệnh của Nữ Thần Y, và lượng huyết mạch của một số thành viên bang hội.

Tin Trương Quốc Khải thức tỉnh mới vừa được truyền bá từ miệng của Lâm Tố Đình thì Cửu Dương, lão Tôn, cùng chục thành viên bang hội tranh giành nhau ùa vào thư phòng, nhanh như thác đổ.

Lão Tôn kính cẩn đỡ Trương Quốc Khải ngồi dậy tựa lưng vô vách tường trong khi chục thành viên bang hội rối rít hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tam đương gia. Tâm can của tất cả mọi người rộn lên, tư duy hân hoan không tả xiết, miệng mồm tíu tít. Lâm Tố Đình nhe răng cười tới nỗi khép môi không được, cái mỏ của nàng há thiệt to, rộng đến tận mang tai, suýt soát là sái quai hàm.

Cửu Dương đứng ở cuối gi.ường, nhường chỗ cho mấy người kia tía lia. Khi bọn họ nói đã đời thì chàng mới tiến lại gần, chúc mừng sư huynh. Cửu Dương thở phào sung sướng:
- Quả thật hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân.
Và chàng đặt tay lên vai Trương Quốc Khải, cố ý muốn truyền thêm dũng khí. Trương Quốc Khải khụt khịt mũi cảm động, rồi cung hai tay trịnh trọng đáp lễ:
- Đa tạ sư đệ.
Ở trong bang hội Đại Minh Triều thì Trương Quốc Khải là tam đương gia, ngồi chiếc ghế thứ ba, sau Sư Thái, Tần Thiên Nhân, và Khẩu Tâm. Ở cương vị cao cấp đó, Trương Quốc Khải nắm giữ quyền hành trong tay, và uy thế cũng nhiều hơn so với bốn vị đương gia còn lại.

Riêng Cửu Dương thì là thất đương gia, nghĩa là người đứng tít thò lò ở đằng sau cuối của nhóm Giang Nam thất hiệp. Cửu Dương tuy rằng tài hoa nhất, diện kẻng nhất, và đỏm dáng nhất, nhưng lại trẻ tuổi nhất. Thành thử, chàng kiêm quản chiếc ghế thứ bảy. Vả lại, thứ tự hàng ngũ của các vị đương gia là do Sư Thái đặt để. Chức vị của họ đã được bà cân nhắc, tính trên cơ sở tuổi tác, nền tảng võ công, thời gian nhập môn, công vụ hành hiệp trượng nghĩa và nhiều yếu tố khác.

Sáng hôm nay, Trương Quốc Khải có thân phận cao cơ mà tỏ lòng bái tạ kẻ đứng thấp lè tè dưới đất, nghi thức chu đáo quá mức. Điểm này khiến cho Cửu Dương ái ngại.

Cửu Dương lưỡng lự, không dám nhận sự cảm kích. Chàng xua tay, khéo léo từ chối:
- Huynh đừng nói thế, đệ vô công bất thọ lộc. Vị ân nhân cứu mạng của huynh là...
Cửu Dương vừa nói vừa đảo mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy bóng người muốn tìm. Chàng tái mặt, rồi nhanh nhảu quay mình trở gót.
- Sư đệ đi đâu đó? - Trương Quốc Khải với gọi theo.
Nhưng quá trễ tràng. Cửu Dương đã bước qua cửa, ra tới ngoài sân, rồi rùn chân lấy trớn phi thân vượt tường đi khuất. Lâm Tố Đình thấy Trương Quốc Khải thô thố đôi mắt ngạc nhiên thì đến bên cạnh gi.ường bệnh. Nàng hắng giọng đáp thay cho Cửu Dương:
- Chắc huynh ấy đi tìm Nữ Thần Y.
- Nữ Thần Y đang ở đâu?
Trương Quốc Khải luýnh quýnh chồm mình tới phía trước, hỏi Lâm Tố Đình. Do quá khẩn trương nên tim đập mạnh, dẫn đến cảm giác tức ngực. Chàng đành đưa tay bụm miệng ho khục khặc. Lâm Tố Đình liền ngồi lên mép gi.ường, đối diện Trương Quốc Khải. Nàng dùng bàn tay nhỏ gọn, nhẹ nhàng xoa lòng ngực của sư huynh. Lão Tôn thấy bệnh nhân ho khan thì khua chân vọt lại góc phòng, nơi có chiếc bàn gỗ nhỏ để rót tách trà sâm.

Lâm Tố Đình đón nhận tách trà từ tay ông lão. Nàng kề tách trà nóng hổi lên môi thổi cho nguội bớt trước khi đưa sư huynh uống. Vừa thổi, Lâm Tố Đình vừa trả lời câu hỏi:
- Đúng ra thì Nữ Thần Y đang trú ngụ ở tại Hắc Viện này. Cô ấy đến đây giải độc Kinh Phủ. Nhưng có lẽ cô ấy nghe chúng ta chuyện trò ríu rít thì biết bệnh tình của huynh đã khỏi nên không cáo mà biệt rồi.

(Còn tiếp)
 
Hồi 12: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Giang Nam.

Vào tới cổng chợ Đông Ba, Cửu Dương quay một vòng nhìn chung quanh nhưng không tìm thấy bóng hình khả ái. Chàng tự trách bản thân đễnh đoản. Tính tình nhún nhường của Nữ Thần Y như thế nào? Tánh nết khiêm nhượng của nàng ra sao? Hai điểm này chàng phải rõ ràng mạch lạc. Nàng không muốn người khác mang ơn nên khi chữa bệnh xong thì thu dọn hành lý bỏ đi ngay. Lâu nay vẫn vậy. May mắn thay, lúc nãy chàng có đến quán trọ Song Ưng, bắt gặp cặp tuấn mã của nàng và Hiểu Lạc đang ung dung gặm cỏ trong chuồng. Nghĩa chủ nhân của chúng vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, chưa rời khỏi thị trấn này.

Cách chỗ Cửu Dương đứng một quãng, khoảng chừng nửa dặm, Hiểu Lạc không nỡ chia lìa Giang Nam, chân bước đi mà tim muốn ở. Nó lén nhìn Nữ Thần Y, định mở lời xin xỏ nàng ở lại, đừng bỏ đi vội, nhưng rồi lại thôi. Nó sợ nó ăn nói vụng về, khiến nàng nổi dóa, tưởng lầm là nó hết ham theo nàng đi đó đi đây.

Cuối cùng, nhịn không được, Hiểu Lạc đánh bạo lên tiếng:
- Nghe nói mì Tứ Xuyên ở Giang Nam rất ngon, còn ngon hơn là ở… Tứ Xuyên. Hay là chúng ta vào tửu lầu trước mặt tìm chỗ nghỉ chân, ăn vài tô, sau đó lên đường vẫn còn kịp chán?
Vừa giơ tay chỉ quán ăn, Hiểu Lạc vừa thận trọng liếc Nữ Thần Y. Trống ngực của nó đập thình thịch, lòng phập phòng hy vọng, mong sư phụ đồng ý đến chết được.

Thật là tốt quá, sư phụ của nó thong thả trả lời:
- Tùy ý đệ.
Nữ Thần Y gật đầu nhưng cười thầm trong bụng “Hiểu Lạc hôm nay ăn nói lạ lùng, mì Tứ Xuyên thì ở Tứ Xuyên bán mới ngon, chứ ở Giang Nam làm sao nấu ngon hơn được?” Nàng đương nhiên biết tỏng Hiểu Lạc dụng tâm dục hoãn cầu mưu. Nhưng nàng xưa nay yêu thương đệ tử. Và cũng bởi vì được sư phụ nuông chiều quá mức thành thử tánh tình của Hiểu Lạc càng ngày càng trở nên nghịch ngợm, phá phách đã thành tật. Chẳng hạn như nó thường hay ở truồng chạy rong. Trò hư là tại thầy. Nói giỡn cho vui thôi chứ ai mà làm dzậy. Nhất là trong thời buổi phong kiến này. Lại nữa, Nữ Thần Y nghiêm khắc với Hiểu Lạc lắm đấy.

Thôi, dẹp ba cái đó sang một bên, để quay trở lại kể tiếp câu chuyện không thôi lạc đề.

Quán mì xôm tụ. Phía trên lầu hay dưới lầu đều chật ních quan khách. Chủ quán đành đặt thêm chục bộ bàn ghế ở đằng trước cửa. Sáng sớm chợ búa đông đúc. Khách ngồi ăn hàng nơi đây, kẻ qua người lại tấp nập, ai đi ngang là thấy ngay. Nữ Thần Y quên bẵng chi tiết quan trọng đó. Nàng vốn đang trốn sư huynh, tránh luôn cả đám tú tài. Nàng sợ nhóm học sinh lông bông ra chợ mua bút mực, bắt gặp nàng ngồi đây, rồi chạy về báo lại với viện trưởng.

“Khỉ thật! Đúng là hữu duyên thiên lý, chưa ngồi nóng ghế đã gặp Thiên Văn,” Nữ Thần Y nín thở khi nhìn thấy bóng dáng Cửu Dương loáng thoáng. Nàng hấp tấp quay sang định bịt miệng tên nghịch đồ.

Muộn mất rồi, Hiểu Lạc hớn hở vẫy tay gọi:
- Sư huynh, đệ ở đây!
Vụt một cái, Cửu Dương lao đến ngồi sát rạt bên cạnh sư muội. Chàng giơ tay chống cằm tha thiết nhìn. Hiểu Lạc phát hiện điều ám muội. Nó cũng lấy tay chống cằm ngó sư huynh. Riêng Nữ Thần Y thì rầu thối ruột, lòng thầm rủa cái quán mì chết tiệt, Tứ Xuyên với chẳng Ngũ Xuyên. Sau một hồi, chàng trông nàng. Nàng trông khi khống, ý lộn, không khí.
- Mời nhị vị.
Có tên tiểu nhị bận áo nâu, môi dày, tai dảo, chừng mười tám tuổi, bưng mâm đến. Trên mâm chứa hai tô mì sóng sánh nước lèo nóng hổi. Tiểu nhị áo nâu đặt hai tô mì thơm phức lên bàn cho Nữ Thần Y và Hiểu Lạc. Xong xuôi, hắn vòng hai tay ôm chiếc mâm trước ngực, gật đầu chào người khách mới.
- Ở đây chúng tôi có nhiều món mì nước ngon lắm – Tiểu nhị áo nâu quảng cáo với Cửu Dương - Xin hỏi quan khách định dùng mì gì ạ?
Khách mới đang bận thôi miên sư muội của mình. Chàng phẩy tay:
- Mì gì cũng được. Hễ nóng là tốt rồi!
Đã gọi là mì nước rồi thì mì nào mà chẳng nóng? Có mì nào lạnh đâu? Mì nguội ai dám đem ra bán? Tiểu nhị áo nâu nghe khách nói thế thì trí óc hồ đồ. Hắn kẹp chiếc mâm vô nách trái, và dùng tay phải vò đầu bứt tai, bảo:
- Là sao ạ? Tiểu nhân không hiểu.
Rồi hắn xòe bàn tay phải, bấm mấy ngón chai sần, định giới thiệu thực đơn. Cửu Dương chợt nhận ra ý nghĩa mù mờ trong câu nói của chàng nên cười xòa:
- À à, huynh đài có thể nào cho ta thêm một tí thời gian? Ta đang suy nghĩ xem phải ăn món mì gì.
- Dạ, không sao đâu ạ, quý khách cứ tự nhiên – Tiểu nhị áo nâu tươi cười dễ dãi – Lát nữa tiểu nhân trở lại.
Tiểu nhị áo nâu nói xong thì lễ phép cúi đầu chào, rồi quày quã bước trở vào trong quán để tiếp mấy vị cô nương đang dùng bữa ở chỗ chiếc bàn đặt dưới chân cầu thang bắt lên lầu trên.

Nửa tí trôi đi, tiệm mì lại có thêm khách khứa. Một tên lính Thanh mặt rỗ, khá đô con, khinh khỉnh bước vô. Tên lính Thanh đó đứng đực ngay chính giữa quán ăn, đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện bên trong quán đã hết chỗ ngồi. Không nói không rằng, hắn rút gươm quăng đùng lên bàn ăn của đám nông phu cách đó một thước, khiến nước lèo trong mấy tô mì đổ kềnh lên bàn, nhỏ giọt xuống đất. Thình lình bị quấy nhiễu, đám nông phu lật đật đứng dậy bỏ đi đến quầy tính tiền khiếu nại.

Còn lại bốn chiếc ghế trống. Tên lính Thanh mặt rỗ liền ngồi xuống chiếm một ghế. Hắn gác một chân lên ghế bên trái, chiếm thêm ghế đó nữa là ghế thứ hai. Rồi hắn lấy vỏ gươm để lên ghế thứ ba bên phải.

Quản gia chưa kịp đối phó thì tiểu nhị áo nâu khi nãy bước đến tiếp cận tên lính Thanh mặt rỗ, mạo muội cất tiếng:
- Thưa lính đại ca, bàn này đã có người đặt rồi ạ - Tiểu nhị áo nâu ám chỉ mấy người nông phu.
- Thế à? – Tên lính Thanh mặt rỗ cao giọng hống hách hỏi lại - “Bàn” này đã có người đặt rồi ư?
- Dạ vâng – Tiểu nhị áo nâu đáp.
Tên lính Thanh mặt rỗ vẫn ngồi lì trên ghế, không chịu đi. Hắn tặc lưỡi một cái rồi nói:
- Chậc! Nếu dzậy thì ngươi rinh cái “bàn” này đem đi cho họ, khiêng cái bàn khác lại đây cho ta.
Trước lời lẽ lý sự cùn đó, tiểu nhị áo nâu chẳng biết phải trả lời sao. Hắn đang bận suy ngẫm thì bỗng có tiếng cãi cọ ở chỗ chiếc bàn đặt cạnh cửa ra vào. Tiểu nhị áo nâu liền bỏ rơi tên lính Thanh mặt rỗ cho quản gia xử trí. Còn bản thân hắn thì chạy đến xem có chuyện rùm beng gì, tánh tò mò mà lị.

(Tiếp theo)

Lại là bọn cẩu Thanh. Gã bộ đầu địa phương và một tên quân binh. Cả hai kêu thức ăn thức uống đầy bàn, đến khi no nê xong rồi thì lại không muốn trả tiền rượu thịt. Người tiểu nhị phục vụ cho hai tên này ốm tong teo. Hắn có cái cằm lẹm, mặt choắt, bận bộ quần áo đen. Xem chừng như hắn từ nơi khác mới đến làm việc, không rõ quy luật nên to gan phản bác. Tiểu nhị áo nâu nghe tiểu nhị áo đen lớn tiếng với đám quân Thanh thì biết thế nào đồng nghiệp cũng sẽ bị quánh, nên liên tục tằng hắng, rồi nháy mắt lia lịa, ra hiệu cho đồng nghiệp im cái mồm. Nhưng tiểu nhị áo đen không bắt được ám chỉ.

Gã bộ đầu nộ khí xung thiên, đánh một chưởng lên ngực tiểu nhị áo đen khiến hắn thổ huyết. Máu đỏ văng phụt trên mặt đất, tạo thành vệt dài, chảy tới chỗ Nữ Thần Y, Hiểu Lạc, và Cửu Dương đang ngồi. Cả ba người giật nãy.

Hiểu Lạc tức mình, muốn ra tay tương trợ. Nó buông đũa, đứng phắt dậy. Lúc này, tiểu nhị áo đen bị gã bộ đầu đá thêm một cú. Khi nạn nhân té bịch xuống đất thì lại bị tên lính Thanh cưỡi lên người đấm túi bụi. Tiểu nhị áo đen thân mình ốm nhách, không sức đánh trả. Hắn nằm mọp trên mặt đất, rên rỉ. Trừ đám quân Thanh, ai thấy cảnh này cũng bất bình.

Hiểu Lạc tài lanh. Nó tính bước lại giải vây cho tiểu nhị áo đen, tiện thể so đo chân cẳng với gã bộ đầu và tên quân Thanh. Nhưng nó chưa kịp thực hiện ý định thì bị cản bởi một bàn tay. Bàn tay thon nhỏ nắm vạt áo của nó giựt mạnh. Tiếp theo là giọng thì thầm:
- Chúng ta đang ở trong vùng quân Thanh cai quản, đệ có nhớ lời ta không? - Nữ Thần Y nghiêm mặt, hỏi.
- Nhớ! - Hiểu Lạc đáp, lòng bất phục.
- Nhớ những gì?
- Tri kỉ tri bỉ.
- Nghĩa là gì?
- Nghĩa là biết mình biết địch. Biết địch là biết rõ thực lực của kẻ thù, những mặt ưu khuyết của họ. Còn biết mình là biết rõ thực lực của bản thân, những sở trường và sở đoản của ta, để đem ra so sánh với địch.
Nữ Thần Y dò bài Hiểu Lạc. Nàng hài lòng khi nghe nó trả lời rành mạch trơ tru.
- Nơi đây tai vách mạch rừng, quân thù hàng vạn – Nữ Thần Y xù xì – Chúng ta không thể ngang nhiên giở võ nghệ ra để mà tiếp ứng cho dân chúng.
- Tại sao lại không thể trổ tài võ công? – Hiểu Lạc ngoác miệng. Nó đang ngứa cẳng.
- Trổ tài thế quái nào được mà trổ tài – Nữ Thần Y cau mày nạt khẽ - Đệ tối ngày chỉ biết võ với vẽ.
Chợt nhận ra sự khắt khe quá mức của mình, nàng dịu giọng giảng giải:
- Mặc dù đệ một thân một mình có thể đánh ngã được mười người, nhưng binh lính có tới từng toán từng đoàn, cả ngàn cả vạn. Chỉ cần một trong hai tên đó chạy về phủ Tri Huyện kêu viện binh là chúng ta… teo ngay. Binh lính mà kéo rần rần đến đây thì dù đệ có chín cái mạng cũng mất như chơi. Một mình đệ không thể nào đánh gục hết tổ kiến lửa, hiểu chưa?
- Còn có sư huynh nữa chứ bộ - Hiểu Lạc ngầm chỉ Cửu Dương – Huynh ấy sẽ tiếp ứng…
- Sư huynh sao được mà sư huynh – Nữ Thần Y phất tay cắt lời – Bộ đệ quên thân phận của huynh ấy rồi à?
Nữ Thần Y muốn nhắc đến việc Cửu Dương cầm chức viện trưởng của học đường Hắc Viện. Chàng đang sử dụng danh tánh Tần Thiên Văn để mà giả vờ nhập bọn với triều đình Mãn Châu. Nhưng thật ra thì chàng là phản tặc, đang bị binh sĩ ráo riết truy nã.

Cũng may hồn, triều đình chưa phát hiện Hắc Viện là nơi chứa chấp phản loạn. Mà cũng khó đoán lắm. Ai mà ngờ được, học đường vốn là nơi chiêu mộ cống sinh, lại chính là một trong ba khu căn cứ bí mật của bang hội phản Thanh phục Minh do vị ni cô làm thống lĩnh.

Nhiều năm về trước, Mã Lương và Sư Thái cố tình tung tiền bạc, mướn nhân công xây dựng trường học, chủ yếu là đào đường hầm ở bên dưới Hắc Viện, thông tới địa đạo cạnh Tây hồ, nơi các vị đương gia của bang hội Đại Minh Triều chính thức hoạt động chính trị.

Khi xây cất Hắc Viện, Mã Lương bịa lý do là muốn góp phần sức lực cho triều đình. Ông nói với tri huyện Giang Nam:
- Trường học chính là nơi tốt nhất để tuyên truyền nền văn hóa lớn lao của triều đại nhà Thanh đến với bá tánh…

Hiểu Lạc quên thật. Nó quên bẵng rằng, ngoài các thành viên bang hội thì chưa có ai giác ngộ Tần Thiên Văn là thất đương gia Cửu Dương. Họ tuy hai mà một. Tần viện trưởng chính là người xếp hạng cuối cùng trong bảy vị Giang Nam thất hiệp anh hùng. Bởi thế cho nên, Cửu Dương mới có thể đi đứng hiên ngang ngoài đường cua gái.

Được sư phụ nhắc nhở, Hiểu Lạc gật gù thầm công nhận “tánh tình của mình lổ mãng, chắc mình phải từ từ sửa đổi mới được.” Rồi thoạt nhớ ra điều quan trọng, nó vội nói thêm:
- Nhưng mà… chẳng lẽ chúng ta làm ngơ, thấy chết không cứu, ngồi nhìn hai tên đó tác oai tác quái, giết hại dân lành?
Hiểu Lạc vừa hỏi vừa ngạc nhiên nhìn sư phụ. Nữ Thần Y không biểu lộ cảm xúc, dù chỉ một chút. Nàng còn thản nhiên cầm đũa gắp mì ăn ngon lành. Đợi quản gia tạ lỗi với gã bộ đầu và tên quân Thanh, rồi dìu tiểu nhị áo đen vào trong nhà bếp thì Nữ Thần Y mới ngưng tô mì dang dở. Nàng gác đôi đũa lên tô, khoanh tay lại, nói khẽ:
- Có Thiên Văn ở đây, đệ cần chi lo lắng? Đệ cứ ngồi yên đấy mà xem huynh ấy thu phục đám súc sinh.
Hiểu Lạc cảm giác ù lỗ tai. Lúc nãy, rõ ràng sư phụ của nó nói Cửu Dương cần phải lẩn như chạch. Chàng không nên lâm cảnh đấm đá, để khỏi bại lộ thân phận. Nay sư phụ của nó lại nhấn mạnh việc chàng sẽ thu thập bọn cẩu Thanh. Đúng là lời lẽ đối lập.

Hiểu Lạc gãi mũi thắc mắc:
- Nhưng nếu huynh ấy không xuất quyền xuất cước thì làm sao có thể thu phục được hai gã kia?
Nữ Thần Y ngó tên đồ đệ lù khù. Nàng biết trí óc của nó đang rối tung rối mù nên nói:
- Đấu nhau đâu phải lúc nào cũng cần đến chân tay.
Nữ Thần Y càng nói càng khiến đầu óc Hiểu Lạc lù đù. Nó hỏi sư phụ:
- Không dựa vào tứ chi thì dựa vào cái gì để mà chiến đấu?
- Dựa vào cái đầu – Nữ Thần Y dùng ngón trỏ chỉ trán Hiểu Lạc - Hay còn gọi là đấu trí, chắc đệ từng nghe qua?
Hiểu Lạc khoan trả lời. Nó nhìn sang bàn ăn của gã bộ đầu và tên quân Thanh, phát hiện Cửu Dương đang trên đường tiến đến đó để lân la bắt chuyện. Bọn chúng ăn uống no bụng xong nhưng vẫn chưa chịu rút đi cho quán mì rảnh nợ. Sau khi đánh tiểu nhị bầm dập, hai tên vũ phu ngồi co giò trên ghế kiểu nước lụt, xỉa răng bằng móng tay út và búng nghe chóc chóc. Hiểu Lạc ngứa con mắt nên tìm cách chộ cho bỏ ghét. Nó liền co một chân lên ghế, giơ ngón tay trỏ ngoáy mũi trước khi búng chóc chóc về phía hai tên vũ phu. Ở bên cạnh, Nữ Thần Y khẽ lắc đầu. Nàng dùng cùi chỏ húc vô hông Hiểu Lạc một cái, rồi cầm đũa lên ăn mì tiếp tục.

Trở lại đằng kia. Gã bộ đầu và tên lính Thanh thấy có kẻ lạ tự ý ngồi chung bàn thì ra chiều phẫn nộ. Nhưng Cửu Dương đã liệu việc. Chàng từ tốn rót trà vô tách, hai tay dâng lên, trao tên lính Thanh:
- Cú đấm của lính đại ca thật là dũng mãnh, khiến tiểu đệ sáng mắt.
Tên lính Thanh được khen, hai cánh mũi liền nở bự như hai quả cà… thối. Hắn còn khoái chí cười khà khà. Tới phiên gã bộ đầu, Cửu Dương định mở miệng khen cú đá thì bị hắn cau mày hỏi:
- Ngươi vô danh tiểu tốt mà cũng biết luận võ công sao? Hay là ngươi thấy người giàu sang nên muốn… bắt quàng làm họ?
Nghe câu xóc óc, Cửu Dương muốn… chửi thề thì có, ở đó mà họ với hàng. Nhưng vì đang làm nhiệm vụ cứu nhân độ thế nên chàng bỏ ngoài tai lời chê bai, cố lấy dáng vẻ phiêu diêu tự tại, bình thản rót thêm tách trà thứ hai. Chàng vừa rót trà vừa so vai, nịnh nọt:
- Xin huynh đừng cười chê, tiểu đệ đâu dám múa rìu qua mắt thánh.
Gia Cát tái lai bợ đít một cách hoàn mỹ. Chàng nói xong thì im lặng chờ gã bộ đầu thưởng thức lời khen xa xỉ. Quả nhiên, được so với thánh nhân thì còn gì bằng? Tên cẩu nô tài khoái ra mặt. Ngọn lửa trong lòng hắn dập tắt. Hắn tức tốc quay đầu vô trong tiệm ăn gọi cho Cửu Dương một tô mì thịt bò, rồi bắt tay làm thân:
- Ngươi danh tánh thế nào?
Cửu Dương đâu có thể nói cho họ biết chàng là… Cửu Dương. Chàng cũng không muốn nói chàng là viện trưởng của học đường Hắc Viện. Mã Lương vừa mới qua đời, chàng vừa mới nhậm chức, nên chưa muốn vỗ ngực xưng tên “ta là tân viện trưởng!”

Cửu Dương bèn tìm cớ đánh trống lảng:
- Tiểu đệ bần hàn, làm sao dám quen hai đại sư ca, nhưng đệ thấy bất bình cho hai huynh nên đến đây hiến kế.
- Cái gì? - Tên lính Thanh và gã bộ đầu không hẹn mà cùng kêu lên.
Gã bộ đầu nói thêm:
- Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi bất bình dùm kẻ ăn quỵt ư?
Hắn nói xong thì nheo mắt nhìn tên lính Thanh, thấy đồng bọn cũng đang trố mắt, nét mặt sửng sốt. Cửu Dương ngồi yên đấy, chàng biết họ dậy lòng nghi nên dịu giọng hỏi:
- Hai vị đại ca khoan phẫn nộ, nghe tiểu đệ một lời. Thế này, đệ hỏi hai huynh, có phải đầu tháng tất cả các chủ quán đều xuất tiền đóng thuế?
- Đúng vậy – Gã bộ đầu nhếch mép trả lời.
Cửu Dương tiếp tục giăng bẫy:
- Theo đệ biết, tiền nộp thuế tính từ những tô mì đã bán, thí dụ chủ quán bán được 20 tô, kiếm được 20 quan tiền, thì lại đóng thuế phân nửa cho tri huyện lão gia.
- Thì đã sao? – Tên lính Thanh xoay xoay chiếc đũa, hỏi lại.
- Không sao cả - Cửu Dương lắc đầu.
Rồi chàng vòng vo xí gạt:
- Ý nhưng mà, mỗi lần quan khách đến ăn quỵt, không trả tiền, thì chủ quán đâu có thể nào tính vào sổ được. Đúng không hai huynh?
Tên lính Thanh cắn môi:
- Ngươi nói gì lôi thôi, ta không hiểu.
Và hắn quay sang rỉ tai đồng bọn:
- Thằng bảnh bao đang ngồi chung bàn với hai đứa mình đang nói cái chi mô?
Gã bộ đầu cũng chẳng rõ Cửu Dương nãy giờ cảm rảm càm ràm cái… đít gì, nên nhún vai đáp:
- Biết chít liền!
Cửu Dương thấy họ lù khù lụ khụ thì hí hửng nhập đề:
- Ý của đệ là như thế này, giả dụ chủ quán đáng lẽ bán được 30 tô mì, vị chi 30 quan tiền, phải nộp cho tri huyện lão gia phân nửa là 15 quan. Nay có kẻ ăn quỵt, tiền thu nhập chỉ còn 20 quan, nộp phân nửa là 10 quan. Lúc hai huynh đi thu thuế, không phải phí mất 5 quan tiền hay sao?
Tên lính Thanh và gã bộ đầu đã ngu sẵn rồi, nay ngồi nghe Gia Cát tái lai tính toán thì còn ngu thêm. Họ đâu có hiểu gì về vấn đề thuế má. Họ chỉ có mỗi nhiệm vụ đi thâu tiền, thế thôi. Cho nên, khi cả hai người nghe Cửu Dương nói tới đoạn mất 5 quan tiền thì lòng tiếc nuối.

Cuối cùng, gã bộ đầu ngó tên lính Thanh:
- Ta nghĩ hắn nói cũng có lý.
Và gã bộ đầu quay vào bên trong quầy tính tiền, nói lớn:
- Quản gia!
- Dạ có tiểu nhân – Quản gia nghe kêu liền hối hả chạy lại.
- Lúc nãy bọn ta ăn uống hết bao nhiêu tiền? – Gã bộ đầu hỏi.
Quản gia xanh mặt, xua tay:
- Không sao đâu ạ, đó coi như là chút nhã ý của tửu lầu chúng tôi.
- Không được! – Tên lính Thanh cho tay vô túi – Chúng ta ăn đồ thì phải trả tiền, để mai mốt còn thu thuế cho đầy đủ.
Rồi hắn móc ra đống tiền, dúi vào tay quản gia:
- Trả cho ngươi nè. Không cần thối lại, để dành số tiền dư mua thuốc meng cho tên tiểu nhị khi nãy, biết chưa?
Trả tiền trả nợ đâu vào đấy, tên lính Thanh đứng dậy kéo tay gã bộ đầu. Trước lúc cáo từ, cả hai không quên vỗ vai Cửu Dương:
- Kể từ hôm nay, bọn ta ăn uống sẽ trả tiền sòng phẳng, làm theo mưu lược của ngươi.
Nói xong, gã bộ đầu và tên lính Thanh lui ghe.

“Bọn chúng quá ngu xuẩn,” Cửu Dương cười lầm rầm đằng sau lưng họ, “ai đời lại tính thuế kiểu đó!” Chàng vừa thầm chế nhạo vừa lịch sự vẫy tay chào, rồi đứng lên trở về hội ngộ Hiểu Lạc và Nữ Thần Y.

(Tiếp theo)

Cửu Dương bắt gặp ánh mắt thán phục của Hiểu Lạc:
- Huynh thật quá lợi hại, trên hẳn tưởng tượng của đệ! - Hiểu Lạc hít hà, lòng đầy ngưỡng mộ.
Quản gia bưng tô mì thịt bò đi đến bên cạnh, thì thào vào tai Cửu Dương:
- Đạ tạ thất đương gia.
Thì ra ông ấy cũng là thành viên bang hội. Cửu Dương gật đầu, nói:
- Không có chi, chúng ta đều là người trong nhà cả. Tiểu nhị không sao chứ?
- Hắn không sao.
- Hắn từ đâu đến?
- Hình như là từ Cát Lâm – Quản gia đáp - Hắn muốn gia nhập bang hội và bái thất đương gia làm sư phụ.
Cửu Dương bấy lâu nghe khen đã quen. Chàng lặng lẽ rót trà vô chén. Quản gia hỏi tiếp:
- Tôi có thể bảo hắn đến Hắc Viện tìm ngài được không ạ?
Cửu Dương lắc đầu. Chàng bưng chén trà lên miệng, nói nhỏ tiếng:
- Ông hãy bảo với hắn là ba hôm sau đến địa đạo cạnh Tây hồ tìm ta.
Cửu Dương uống một ngụm trà trong khi quản gia mừng dùm tiểu nhị:
- Hắn mà nghe được tin này chắc vui lắm. Đang trọng thương cũng khỏe mạnh ngay.
Và quản gia cung tay xá một cái:
- Nhân thể, tôi xin thay mặt hắn đa tạ ngài.
- Chuyện nhỏ mà – Cửu Dương vỗ vai quản gia – Ông đừng quá khách sáo.
Cửu Dương nói xong thì quản gia quay mình lui trở về quầy tính tiền. Sau khi quản gia đi khỏi, Hiểu Lạc giựt tay áo của Cửu Dương, năn nỉ:
- Đệ cũng muốn theo huynh học nghề.
- Không được! - Cửu Dương xua tay - Đệ đã có sư phụ rồi, làm vậy không hợp quy chế.
Hiểu Lạc không chịu bỏ qua cơ hội bái sư ngàn năm một thuở. Nó ranh mãnh nháy mắt:
- Sao lại không hợp quy chế? Thì tới lúc đó huynh sẽ là sư tôn, còn …
Hiểu Lạc hất đầu về phía Nữ Thần Y:
- Là sư mẫu.
Bị Hiểu Lạc điểm đúng tim đen, Cửu Dương khoe răng và vui vẻ xoa đầu đệ tử. Ở bên cạnh, Nữ Thần Y buồn cười. Mưu mẹo gian xảo của Tần Thiên Văn, nàng đã quá nằm lòng, nay chàng nhận thêm đệ tử thì có nước thế gian sạt nghiệp…

- Xin tha mạng! Tiểu nhân biết lỗi rồi!
Đột nhiên có tiếng hét cắt đứt dòng suy nghĩ của Nữ Thần Y. Nàng quay nhìn hướng phát xuất âm thanh, thấy một đống người bu quanh gian hàng bánh bao xá xíu. Nhiều quan khách trong quán mì chạy đến dòm thử. Hiểu Lạc nhanh nhất, vụt một cái biến mất. Nữ Thần Y đứng lên, định rời gót nhưng bị Cửu Dương nắm tay kéo ngồi xuống. Chàng còn lắc đầu ra hiệu nàng chớ nên xen vào.
- Sao huynh không tới đó xem thử? – Nữ Thần Y ngạc nhiên.
- Có gì hay mà xem? – Cửu Dương so vai - Ngồi đây với muội chẳng phải tốt hơn sao? Dại mới lại đằng đó, chỉ tổ té què giò.
Quả thật, đám đông chen lấn. Xô qua xô lại một hồi thì cãi vã, hò hét ỏm tỏi vang trời:
- Tiểu tử thối! Sao ngươi đạp lên chân ta? – Người này la ầm.
- Ta đâu có đạp đâu – Người kia vặt lại - Ai biểu cẳng ngươi tự tiện nằm dưới cẳng ta làm chi? Ráng chịu!
Có kẻ trí thức, ứng xử nho nhã văn chương:
- Xin lỗi đã quấy rầy bạn.
Kẻ bị quấy rầy nghinh mặt:
- Muốn nói gì đây… cha?
Người trí thức ôn tồn:
- Tôi chỉ muốn nói rằng bên dưới bàn chân sang trọng của bạn là bàn chân thô kệch của tôi.
Nữ Thần Y nghe vậy liền bụm miệng cười bể phổi, giọng nói rít qua kẽ tay:
- Tên này chắc là đồ đệ của Tần Thiên Văn huynh?
Cười đã đời, nàng bắt đầu lo lắng:
- Huynh không ra tay cản họ, nhỡ có đánh nhau thì sao?
- Thì vui chứ sao? – Cửu Dương hóm hỉnh bảo sư muội - Huynh khoái coi náo nhiệt!
Nữ Thần Y lườm sư huynh:
- Huynh thiệt là… lòng dạ sắt đá.
Trước lời lẽ miệt thị của Nữ Thần Y, Cửu Dương làm thinh bưng chén trà lên miệng. Thật ra thì không phải chàng không muốn cứu trợ, nhưng cứ ra mặt can thiệp hoài, chàng sợ bọn cẩu Thanh nghi. Vả lại, chuyện như vầy ngày nào chàng cũng thấy, giúp được hôm nay không giúp được ngày mai. Muốn lật ngược càn khôn để cứu thế nhân thì chỉ có một cách duy nhất, tức là chính sách triều đình cần thay đổi. Cho nên, chàng đành ngồi chờ cục diện xoay trở nhưng biết đến bao giờ?

Quả đúng y dự tính, câu chuyện cũ rích chẳng có gì mới mẻ. Đám người ăn không ngồi rồi hè nhau chạy tới chỉ để xem một hành khất mình mẩy nổi đầy lang ben đang giơ hai tay lên khỏi đầu lạy lục gã thanh niên. Hình như là ông lão ăn xin, vì đói khát đã đánh cắp một cái bánh bao. Ông ấy bị chủ gian hàng bắt gặp nên chửi rủa và đòi cáo lên quan phủ. Sau một hồi, được dân chúng khuyên nhủ thì chủ gian hàng đồng ý tha mạng. Đám đông giải tán hiện trường hung án. Hiểu Lạc cùng bốn người khách trở lại quán mì, xù xì:
- Tội nghiệp ông lão quá – Tên thứ nhất nói.
- Mém tí nữa tiêu đời chỉ vì cái bánh bao – Tên thứ hai phụ họa.
- Tự cổ chí kim, bần cùng sinh đạo tặc – Tên thứ ba xổ nho.
- Đám cẩu Thanh thu thuế đắt như vậy, hèn gì có nhiều huynh đệ gia nhập bang hội Đại Minh Triều - Kẻ thứ tư tức tưởi.
- Đương nhiên rồi! - Hiểu Lạc vỗ tay tán thành - Giặc tới nhà, đàn bà cũng phải độp!
Cửu Dương nghe nói thế thì giật nãy, ngụm trà vừa mới uống chưa kịp nuốt đã nghẹn ở cổ. Bốn người đó im bặt. Họ biết bản thân vừa ngỏ lời phạm thượng. Hiểu Lạc cũng biết luôn. Nó đưa tay bịt miệng, mắt len lén ngó Nữ Thần Y, và nó than thầm trong dạ khi thấy sư phụ mặt nhăn mày nhó như ngồi phải lửa. Đúng y sự lo ngại, có đám quân binh đi tuần nghe được câu phạm úy liền đổ xô lại:
- Mau bắt phản tặc!
Bọn lính Thanh nhanh chân bủa vây. Hiểu Lạc và bốn người đó chạy không thoát, bị tóm gọn. Quân Thanh định còng luôn đôi nam nữ ngồi chung bàn với đứa trẻ vừa thốt câu khó nghe. Cửu Dương vội ôm Nữ Thần Y vào lòng. Chàng xua tay rối rít:
- Chúng tôi không quen biết nó!
Nghe sư huynh bảo không quen Hiểu Lạc, Nữ Thần Y sững sờ. Từ đó đến giờ, Cửu Dương đâu phải hạng người thân ai nấy lo, bò ai nấy cưỡi! Nhưng Nữ Thần Y không cần thiết nghĩ ngợi lôi thôi. Nàng hiểu ngay “chắc huynh ấy đang dụng mưu khổ nhục kế.”

Quả thật, Cửu Dương cố tình xua đuổi Hiểu Lạc để đám quân Thanh bắt nó đi. Giam cầm năm người còn hơn bảy người chịu tội. Với võ công thâm hậu của chàng thì đương nhiên dư sức đối phó, có thể đánh bài tẩu mã như chơi. Ngặt nỗi, nếu chàng bị bọn quân binh nhận diện thì học đường Hắc Viện lâm nguy.

Trở lại câu chuyện. Bọn lính Thanh ngờ vực:
- Không quen mà ngồi chung bàn?
- Bởi vì quán mì đông khách nên hết chỗ - Cửu Dương tự bào chữa, giọng thành khẩn quá mức.
Trong đám lính Thanh tự dưng có kẻ “ồ” lên một tiếng, chắc nãy giờ nhìn Cửu Dương quen quen. Kẻ đó xì xầm với đồng bọn:
- Hắn là Tần Thiên Văn, tân viện trưởng của học đường Hắc Viện.
Đồng bọn của kẻ kia nghe nửa câu đầu thấy hơi ngờ ngợ, đến nửa câu sau thì vội vòng tay:
- Chậc! Chúng tôi thật có mắt không thấy Thái Sơn. Kính chào viện trưởng!
- Xin đừng khách sáo. Chúng ta đều là người trong nhà cả – Cửu Dương đứng lên dzui dzẻ đáp. Nữ Thần Y cũng đứng dậy theo.
Bọn quân Thanh nghe Cửu Dương nhận định bản thân chính là Tần Thiên Văn liền tin tưởng chàng vô tội. Ai chứ viện trưởng của học đường thì đâu thể nào trở thành dân tạo phản? Vì Hắc Viện vốn là nơi chiêu mộ danh tài cho triều đình Mãn Châu, chốn xuất thân của các bậc trạng nguyên tương lai.

Kẹt cái là trời không thương người lành, đám cẩu nô tài mới vừa tha cho nam nhân nay quay sang mỹ nữ:
- Còn vị cô nương này…
Nữ Thần Y nín thinh, đầu óc loay hoay cố tìm kế thoát. Nàng vô danh, ngoài biệt hiệu “Nữ Thần Y” thì nàng không có tên. Nhưng lại không thể nói cho bọn chúng nghe được. Cả giang hồ điều biết Nữ Thần Y thuộc người của bang phái phản Thanh. Bấy lâu nay võ lâm chỉ nghe danh chứ chưa nhận diện. Nữ Thần Y chỉ còn một cách, đành đạp lên chân Cửu Dương.

Chàng hiểu ý:
- Cô ấy là thê tử sắp cưới của tại hạ.
- Té ra là Tần phu nhân tương lai – Đám quân binh vòng tay chào - Thất kính, thất kính!
Nghe bọn chúng tôn mình làm Tần phu nhân, Nữ Thần Y muốn lăn đùng ra xỉu, rồi suýt tắt thở khi nhiều người trong quán mì xúm lại chúc mừng.(Tiếp theo)

Cuối cùng, quân binh giải Hiểu Lạc với bốn người kia đi. Cửu Dương và Nữ Thần Y tức tốc trở về Hắc Viện. Bỏ lại tô mì thịt bò. Vừa bước vào đại sảnh đã chạm trán Tiểu Tường. Nàng ngồi khoanh tay chù ụ cạnh lão Tôn. Hai người một già một trẻ đang an tọa chỗ bàn trà.

Cửu Dương quên lời Tiểu Tường nói đêm qua. Chàng ngạc nhiên khi thấy hành lý của nàng trên sàn nhà:
- Ủa, bộ Thái Hồng Lâu bị phá sản hả?
Nghe người yêu hỏi câu quá xá vô tình, đang ngồi tốt lành, Tiểu Tường buông thõng hai tay và đứng dậy quay mặt không đối diện. Cửu Dương vẫn còn chưa nhớ ra. Chàng dòm lão Tôn, hỏi:
- Tôi đã nói sai à?
Lão Tôn đứng lên khỏi ghế. Ông tiến đến bên cạnh Cửu Dương, xì xằm:
- Tiểu Tường cô nương đã tự chuộc thân. Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ đến đây trú ngụ với… thất đương gia.
Báo tin dữ xong, lão Tôn phát một cái lên vai Cửu Dương. Ông hạ giọng:
- Ngài ráng mà lo liệu.
Đến nước này, Cửu Dương mới nhớ lời Tiểu Tường đã phán “đời này muội sẽ theo huynh!” Chàng quay sang Nữ Thần Y, rồi quay trở lại Tiểu Tường lúc này đang lom khom thu gom đồ đạc. Cửu Dương há hốc miệng:
- Muội đang làm gì đó?
- Thì làm… dân chứ làm gì? - Tiểu Tường vùng vằng - Không lẽ làm Tần phu nhân sao?
Nghe giọng hờn mát, Cửu Dương đoán biết hồi nãy Tiểu Tường theo dõi chàng. Tiểu Tường hỏi xong thì khua chân bỏ đi. Cửu Dương bám theo nàng tới ngạch cửa, hỏi:
- Muội đi đâu đó? Ở Giang Nam muội đâu có người thân.
Cửu Dương không nói kháy. Chàng chính là người thân duy nhất của nàng. Bởi Tiểu Tường cũng là một cô nhi từ nhỏ tới lớn trưởng thành tại Thái Hồng Lâu, nơi buôn hương bán phấn.

Vài năm trước, Tiểu Tường chập chững bước chân vào độ tuổi xuân, hưng phấn còn chưa rạng. Tú bà thấy nàng trổ mã liền buộc nàng tiếp khách. Nếu lúc đó không có Cửu Dương làm anh khùng tung tiền bao gái thì Tiểu Tường đã sớm lâm cảnh “đến phong trần cũng phong trần như ai.”

Cho nên mới nói, tuy Cửu Dương là kẻ “phong tình đã quen” nhưng suy cho cùng thì chàng vẫn là vị cứu tinh của nàng. Mất chàng rồi nàng sẽ cô đơn, một thân một mình phòng không chiếc bóng.

Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc. Tác giả bị mắc phải chứng bệnh nói dông, nói dài, nói dai, dí lại nói dở. Bi giờ trở lại câu chiện.

- Huynh đã có nữ nhân khác rồi – Tiểu Tường chỉ tay sau lưng, phía Nữ Thần Y đang đứng - Vậy thì muội đi đâu cần gì huynh lo?
Tuy nói vậy nhưng Tiểu Tường vẫn dừng chân đứng yên chỗ cánh cửa. Nàng quay lưng không đối diện tình nhân. Cửu Dương phớt lờ câu xóc hông. Chàng dịu giọng khuyên bảo:
- Sao lại không lo? Ở bên ngoài bây giờ lộn xộn, binh lính đang truy lùng phản tặc. Muội không nên đi tứ tung.
- Nếu như muội nhất định muốn đi thì sao? – Tiểu Tường quay mặt lại nhìn vào mắt Cửu Dương - Huynh làm gì được?
Biết Tiểu Tường tánh tình ngoan cố, có khuyên răn cũng vô ích, chỉ tổ hao tổn nước… mắm, và làm thế thì khắm lắm, Cửu Dương bèn hỏi:
- Nhưng mà muội muốn đi đâu?
- Chi dạ? – Tiểu Tường nhướng mắt.
- Để mai mốt giặc giã qua rồi thì huynh còn đi tìm - Cửu Dương trả lời.
Chẳng rõ Tiểu Tường nghĩ sao mà nàng nhún vai đáp:
- Thấy đường thì muội cứ đi, không cần biết.
Dứt lời, Tiểu Tường quay lưng định thi triển khinh công thì nghe Cửu Dương nạt:
- Không cho đi!
Và chàng gằn giọng nói thêm:
- Muội mà bước qua cánh cửa đó thì huynh sẽ…
Đang ngon trớn, bỗng dưng Cửu Dương ngậm họng. Giống hệt Nữ Thần Y hôm bữa, chàng luýnh quýnh chưa biết “sẽ” gì.

Tiểu Tường không phải hạng vừa. Nàng đã buồn tình sẵn rồi, nay nghe người yêu lớn lối thì quăng bao phục hành trang xuống sàn khiến mấy bộ áo quần tơ lụa thượng hạng rơi , đất cát lấm be lấm bét. Loại gấm vóc đắt đỏ này Nữ Thần Y chưa một lần vinh hạnh sờ rớ. Nàng toàn bận vải sồ, thứ hàng dệt rẻ tiền, trưng bày đầy chợ.
- Tại sao huynh không cho muội đi? Giữ muội ở lại đây làm gì?
Tiểu Tường cáu kỉnh sạt Cửu Dương. Nàng vừa nói vừa giậm chân nện guốc. Gương mặt xinh đẹp của nàng đang ở trong trạng thái ửng hồng, dần dần chuyển sang đỏ hỏn hơn gà chọi.

Đúng lúc Tiểu Tường sắp sửa hóa thân thành quý mùi, một quới nhơn trong mười hai con giáp thì có giọng nữ nhi thanh thoát vang lên:
- Thì ở lại đây làm… Tần phu nhân, chứ còn làm gì nữa?
Cửu Dương cùng Tiểu Tường giật mình nhìn lại, thấy Nữ Thần Y đang lúi húi lượm lặt mấy bộ quần áo và bao phục. Vừa phủi bụi bám trên túi hành lý Nữ Thần Y vừa tươi cười thân thiện. Trong khi sư huynh của nàng méo miệng.


Lão Tôn chợt lên tiếng:
- Đúng rồi! Cả hai vị cô nương đều làm Tần phu nhân. Một người là đại nương, một người là nhị nương.
Lão Tôn già đời nên có kinh nghiệm ăn nói. Tiểu Tường nghe ông lão khéo léo giảng giải cũng hơi bùi tai. Nàng âm thầm liếc Nữ Thần Y, ngấm ngầm suy đoán thử coi người nữ nhân đó sau này sẽ trở thành “đại” hay “nhị.”

Tiểu Tường quan sát chưa đầy một phút thì tâm tư nặng trĩu, cặp mắt sắt bén rưng rưng cảm động khi thấy Nữ Thần Y đeo túi hành lý bự chảng lên vai, trên tay của Hoa Đà tái thế còn ôm thêm mấy bộ đồ vải lụa.
- Thôi, muội không nói nữa – Nữ Thần Y bảo Cửu Dương - Muội đi chuẩn bị thư phòng cho Tiểu Tường cô nương.
Nói rồi, Nữ Thần Y mỉm cười với Tiểu Tường:
- Để tôi giúp cô giặt sạch mấy bộ quần áo này.
- Không cần đâu – Tiểu Tường lắc đầu.
Và nàng đi đến đối diện Nữ Thần Y, giằng y phục từ trong tay của vị lang y giang hồ:
- Đồ của tôi để tôi tự giặt lấy – Tiểu Tường ngại ngùng nói – Không dám phiền cô nương.
Nữ Thần Y nghe biết Tiểu Tường vẫn còn úy kỵ nên nhã nhặn hỏi:
- Hay là hai đứa mình cùng giặt? - Và nàng hạ giọng gạ thêm - Ra Tây hồ giặt đồ rồi… tắm luôn.
Tiểu Tường thấy người con gái này câu nào câu nấy xuống nước, nghĩ rằng chắc cũng không có ý gì xấu nên miễn cưỡng gật đầu. Khi đại nương với nhị nương dắt díu nhau đi khuất, lão Tôn rót tách trà đưa cho Cửu Dương. Ông cười hề hề:
- Chắc chắn kiếp trước thất đương gia làm nhiều việc thiện nên kiếp này mới quen biết được một hồng nhan tri kỉ như Nữ Thần Y cô nương. Lão nói có đúng không?
Cửu Dương gục gặc đầu. Chàng đương nhiên đồng ý ông lão nói trúng, đúng đứt đuôi con nòng nọc luôn. Lão Tôn nói tiếp:
- Nữ Thần Y lúc nào cũng nết na, hiền hậu. Hình như cô ấy không bao giờ tỏ vẻ ghen tuông.
Lần này, Cửu Dương nghe ông lão phán câu đầu thì vui sướng. Chàng bật ngón tay cái lên khen. Nhưng nghe đến câu sau thì chàng cụp ngón tay lại, đôi mắt ánh tia lo lắng đắn đo. Ông lão tò mò hỏi:
- Nhưng mà thất đương gia định phong ai làm đại, ai làm nhị vậy?
Cửu Dương không trả lời. Thời gian quá cấp bách, chàng thở dài bảo lão Tôn:
- Cái đó thì tôi không biết, nhưng hiện tại thì tôi biết có rất nhiều dân chúng vô tội đang bị bọn cẩu Thanh bắt giam.
(Còn tiếp)
 
Hồi 13: Uyên Ương Hồ Điệp
Giang Nam. Hắc Viện.

Đêm hôm đó, Nữ Thần Y đi tìm Cửu Dương nhưng chàng đâu mất biệt. Nàng ngồi chờ thẫn thờ trên bậc thềm trước thư phòng tăm tối của sư huynh. Giai nhân ưu sầu ủ rũ. Đây là lần đầu tiên Hiểu Lạc xa sư phụ. Không biết nó “mần” ăn thế nào trong chốn ngục tù? Nữ Thần Y ngồi bó gối tưởng tượng tình cảnh đau đớn nhất, những làn roi quất xuống không nương. Tự nhát mình xong, nàng bưng lòng bàn tay lên gục mặt.
- Muội đừng lo, huynh nhất định tìm ra cách - Có tiếng nói ấm áp.
Nữ Thần Y mừng như bắt được vàng. Nàng ngẩng đầu lên, thấy gương mặt thân thương quen thuộc. Hai hàng lệ trào tuôn:
- Thiên Văn, huynh phải cứu Hiểu Lạc!
Cửu Dương giơ tay vuốt nhánh tóc đen tuyền buông xõa xuống bờ vai mong manh. Nhánh tóc nàng vướng hồn chàng lặng lẽ. Và chàng âu yếm nhìn nàng tiên nhỏ bé, nghe niềm mơ nỗi nhớ tràn đầy. Mái tóc bồng tựa áng mây bay. Làn môi dịu dàng như giọt nắng. Cặp mắt lung linh huyền ảo, thấp thoáng hàng vạn vì sao. Ánh mắt giai nhân tuyệt hảo, long lanh hệt dãi Ngân Hà. Gương mặt hài hòa đường nét, đượm sầu sương giá xót xa.

Ngắm đã đời, Cửu Dương mới lên tiếng trấn an sư muội:
- Có huynh ở đây, Hiểu Lạc sẽ không sao.

Và chàng dang tay. Thiên thần bé bỏng sà vào lòng.

Gia Cát tái lai đắm say trong kỉ niệm của ngày xưa thân ái. Bên cạnh sư muội, chàng cảm giác nàng bé xíu, cần nâng niu. Chàng muốn nói lên những điều mà trái tim hằng chôn giấu từ lâu, “lúc còn nhỏ, tình thương của huynh dành cho muội mênh mông. Nay lớn lên vẫn không thay đổi. Và huynh hạnh phúc mỗi khi biến thân thành ô dù cho muội, chỉ một mình muội thôi!”

Phía đối diện, giai nhân thừa nhận. Trong giờ phút hiểm nghèo mới hiểu, sư huynh của nàng võ nghệ cao siêu. Chàng vừa mưu mô trí tuệ lại còn tinh thông chiến thuật. Cho nên người nam nhân mà nàng mơ ước được ở gần bên cạnh chính là Thiên Văn!

Cửu Dương nâng đôi vai gầy, chiêm ngưỡng màu má đỏ hây hây. Chàng đưa tay gạt lệ cho sư muội rồi bẹo mũi:
- Huynh có quà tặng muội.
Nữ Thần Y mỉm cười. Nụ hoa thiên đàng nở trên môi. Nàng chẳng cần đoán. Mỗi năm, Cửu Dương đều khắc tượng gỗ Quan Thế Âm. Đó là món quà nàng ưng ý nhất.

Tôn bà đã từng kể cho nàng nghe về thân thế không rõ lai lịch của mình. Lúc bà phát hiện nàng là lúc Tây Sơn mở hội Quan Âm. Bà vào chùa lễ phật. Trời tờ mờ sáng, khách viếng thăm đếm đầu ngón tay. Bà nghe tiếng khóc ré dưới chân bục gỗ của tượng thờ trang nghiêm sừng sững. Bệ gỗ có tấm khăn vàng bao phủ. Bà liền dỡ tấm vải lên. Một đứa trẻ đang nằm chông chênh trên sàn đất lạnh, y phục mỏng manh. Hài nhi là một bé gái xinh xắn. Bà đi hỏi khắp chùa miễu nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không ai nhìn thấy gia quyến của hài nhi bị bỏ rơi.

Tự cổ chí kim, Tôn bà từ chối thâu nhập đệ tử, nhưng hôm đó lại động lòng mến yêu nên mang về chăm nom. Bà bồng hài nhi bạc phận đến đồn Bạch Nhật triệu kiến Sư Thái, khẩn mong Sư Thái niệm tình đứa bé côi cút mà truyền thụ võ công. Ngờ đâu, Sư Thái thở dài “chỉ mỗi một Đình Đình đã đủ nhức đầu. Ta không thể nhận thêm nữ đồ đệ nữa. Nữ nhi tâm tình bất định, rất khó quản dạy, ta đành vô phương…”

Cửu Dương vòng tay sau lưng, lấy ra một búp sen hồng:
- Muội mở ra xem.
Nữ Thần Y hí hửng mở từng cánh, thấy nhụy hoa. Nàng thộn mặt:
- Đâu có cái gì trong này?
- Muội xem kỹ chưa?
Nữ Thần Y nghe sư huynh hỏi vậy thì hơi nghi ngờ ánh mắt của nàng. Bởi vì trong bang phái Đại Minh Triều, ai cũng tôn Cửu Dương là nhà ảo thuật gia biến nước thành lửa, hô gió thành bão. Có tất thị không. Không tất thị có. Cho nên, sau một hồi e dè, nàng đáp:
- Kỹ rồi.
- Chắc không đó? – Cửu Dương một mực gặng hỏi.
Nữ Thần Y bặm môi, lâu thật lâu mới lí nhí nói:
- Lép…
Nghe câu trả lời thành thật của sư muội, Cửu Dương phì cười. Ngoác miệng xong rồi, chàng liền trở chứng du côn. Cửu Dương nheo mắt, bảo:
- Đâu muội sờ tay lên… ngực thử xem.
Cửu Dương phán câu này, tuy rằng tám chữ nhưng lời lẽ còn độc địa hơn thứ nọc độc của loài rắn hổ mang chúa. Nữ Thần Y giật nãy. Quả thật, sau khi chàng bảo vậy thì nàng lập tức cảm giác cồm cộm trong áo. Tối nay trời chớm lạnh nên nàng khoác thêm áo choàng, dây buộc kín cổ, nút áo gài then, phải mất một hồi mới tháo ra. Đúng y chang dự liệu, lúc nàng cởi chiếc áo bông là lúc gói vải nâu sòng rớt xuống.

Miệng mồm của Nữ Thần Y mở toác hoác. Đôi môi đỏ hồng hóa thành số không to tướng. Nàng sững sờ nét mặt, lắp bắp:
- Huynh… nhét gói vải vào… khi nào? Tại sao muội không hề hay biết?
“Nói như muội!” Cửu Dương thầm nghĩ “nếu muội mà biết được huynh lèn gói vải vào… lúc nào thì huynh còn là nhà ảo thuật gia sao?” Và trong khi chàng toét miệng cười đắc chí thì nàng đỏ mặt. Nữ Thần Y đứng vụt dậy, định bỏ chạy đi nhưng bị sư huynh của nàng dang tay cản:
- Muội còn chưa mở ra xem.
- Không thèm coi nữa! - Nữ Thần Y giận dỗi nói. Rồi nàng cúi xuống nhặt gói vải, dúi trả lại sư huynh.
- Muội giận à? - Cửu Dương ghé sát mặt, hỏi.
Nữ Thần Y cong môi. Đôi môi mềm chín mọng như hoa xuân còn phong nhụy:
- Ai biểu huynh chạm đến muội!
Và nàng chột dạ nhìn quanh trước khi lườm sư huynh bằng hai đuôi mắt dài:
- Người khác mà thấy được thì muội phải làm sao đây?
Cửu Dương khoan đáp lời trách cứ. Chàng bị đôi biệt nhãn nhất cố khuynh nhân thành đó thôi miên. Thăm thẳm nơi đáy mắt là bóng trăng chiếu sáng lẵng lờ. Chàng nhìn sư muội, thấy tình yêu dâng rực rỡ.

(Còn tiếp)
Hồi 13: Uyên Ương Hồ Điệp (tiếp theo)
Giang Nam. Hắc Viện.

Xen lẫn giây phút bâng khuâng, Cửu Dương cũng tự hỏi lòng, “phải chăng ánh mắt lung linh đang chứa đựng niềm ưu tư cô đọng? Khiến nàng buồn thơ thẩn mỗi hoàng hôn. Nhìn sâu vào cửa sổ của linh hồn, chàng lãng tử cũng trở thành thi sĩ. Ánh mắt biếc như vương sầu vạn kỷ. Đầu bao lần nàng nếm vị đắng cay? Lòng trắng trong hay vương bóng hình ai? Đôi tám lẻ hẳn nàng còn ngây thơ lắm!”

Phía đối diện, Nữ Thần Y lườm nguýt chưa xong thì phát hiện sư huynh của nàng hóa đá mất tăm rồi. Nàng vội sờ tay lên trán chàng, hỏi:
- Huynh làm sao vậy? Có nghe muội nói gì không?
Cửu Dương giật mình. Chàng đương nhiên không có nghe. Cứ mỗi lần gặp nàng là chàng lơ mơ, lờ đờ, sét đánh sém một bên… mông cũng chẳng hề hay biết. Người ta nói khi yêu là vậy đó. Yêu càng nhiều càng cảm giác chơ vơ, sát thân dại khờ, còn tâm trí thì bơ phờ đờ đẫn.
- Muội vừa nói gì? - Cửu Dương hỏi lại.
Sư muội của chàng thẹn thùng nhìn xuống đất. Nàng giơ tay xoe lọn tóc rồi co chân đá hạt sỏi nằm lăn lóc trên sân.

Nữ Thần Y ngại ngần lặp lại lời trách móc:
- Lúc nãy muội hỏi rằng…
Tiếng nói của nàng lúc bình thường vốn dĩ đã nhỏ, giờ còn xíu hơn. Cửu Dương phải vểnh tai lên, vặn nút thu âm lớn hết cỡ mới nghe loáng thoáng:
- Nếu mà có người thấy huynh để cái gói đó vô trong áo của muội thì sau này muội phải làm thế nào?
Té ra vị Hoa Đà tái thế đang lo tính tương lai, sợ mai này ống chề. Xui cho Nữ Thần Y, nàng hỏi câu đó chẳng khác nào đâm đầu vào rọ. Cửu Dương nham nhở, không dại gì bỏ lỡ cơ hội bày tỏ nỗi lòng. Chàng thấy có dịp may liền lập tức tra tấn lỗ tai ngay tắp lự:
- Muội cần chi suy nghĩ dông dài cho mệt trí? Thì mai này muội cứ làm… nương tử của huynh.
Nữ Thần Y đứng nghe, biết ngay sư huynh sắp sửa lên cơn sốt tình trầm trọng. Và e chàng lại nắm tay nắm chân, ôm eo ếch như hôm hỗm thành thử nàng chỉ mặt cây si cảnh cáo:
- Không có giỡn à nha! – Nữ Thần Y long mắt bảo.
Nhưng lần này nàng đã sai. Tối nay, Cửu Dương quẳng bớt rồi cái thói càm ràm sàm sỡ. Chàng chỉ huơ gói vải qua lại trước mặt sư muội:
- Muội hãy mở ra xem, huynh không giỡn nữa.
Nói vậy nghe còn được, vừa nhận quà vừa tránh lời cầu hôn nhột nhạt, tốt đôi đường. Và trước điều kiện vạn sự hưng, Nữ Thần Y vui mừng mở ra xem. Nàng phát hiện hai bức tượng tí hon đang nằm khép nép.

Trong lúc Nữ Thần Y chăm chú quan sát hai pho tượng hết sức đáng yêu đó thì Cửu Dương chăm chú ngắm sư muội. Nàng lật qua lật lại, coi tới coi lui, xem chừng như vô cùng thích thú. Mà cũng đúng, năm nay là năm đầu tiên hai bức tượng gỗ không phải tượng Bồ Tát Quan Âm.

Nữ Thần Y dựng đứng bức tượng bên tay trái, hỏi Cửu Dương:
- Đây có phải Đồng Tử không? Nom hơi hơi giống… muội.
“Đồng Tử đâu mà Đồng Tử,” Cửu Dương tủm tỉm, vẻ như muốn cười lăn quay, trông gian manh hết sảy. Chàng chưa trả lời thì sư muội tuôn câu hỏi kế tiếp:
- Còn bức kia chắc là Long Nữ? Nhưng sao lại có nét giống… huynh?
Cửu Dương từ ban nãy đến bây giờ nhịn cười một cách khổ sở, nay nghe sư muội lẩm cẩm như xẩm mất gậy thì cười lăn bò càng. Nữ Thần Y chầu chực câu trả lời, chờ hoài không có nên gắt gỏng:
- Huynh định làm đười ươi tới chừng nào?
- Tới chừng nào hả? – Cửu Dương ôm bụng – Tới chừng muội nhận ra hai hình nộm đó.
- Thì đã nói rồi, là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
- Sai bét! - Cửu Dương nhún vai - Muội kề tai đây huynh nói cho nghe.
Nàng kề tai. Chàng thú thật:
- Là cặp hài nhi của chúng ta.
Nữ Thần Y nghe xong bảy chữ này thì đứng im như bị điểm huyệt. Cặp mắt biếc trợn tròn. Đôi môi xuân mím chặt. Nàng kinh ngạc tột độ trước câu nói đầy ngụ tình nham nhở.

Đến gần nửa cây nhang mà vẫn không thấy khuôn miệng trái tim mấp máy, Cửu Dương chạnh lòng:
- Muội đừng giận nữa - Cửu Dương vừa khuyên nhủ vừa tước đoạt cặp “hài nhi” từ trong tay Nữ Thần Y, cất vô áo khoác của chàng - Hay là để huynh khắc bức tượng Quan Âm nha?
Nữ Thần Y chưa tách khỏi cơn mê. Nàng còn đang hoảng hốt. Cửu Dương thấy sư muội mất hết phản ứng, nghĩ rằng nàng giận dữ lắm nên luýnh quýnh:
- Thôi được rồi, muội không thích món quà đó thì huynh có cái khác.
Nữ Thần Y nghe nói thế thì dù đang mơ cũng lật đật thức tỉnh. Nàng bất thình lình đưa tay chẹn ngực, sợ có thêm món quà thò ra.

Nhưng thần y Hoa Đà đã lầm to. Cửu Dương chán làm ảo thuật gia. Chàng lấy từ trong tay áo một hình nộm khác, lớn hơn hai hình gỗ kia, phất phơ mòng mòng trước mặt sư muội. Nữ Thần Y mộc mạc ngu ngơ. Nàng đưa tay sờ hình nộm, hỏi:
- Tượng này cũng không giống phật bà Quan Âm, vậy chắc là phật Thích Ca?
Nữ Thần Y quả thật bất tài tiên tri, đây là lần thứ hai nàng đoán sai. Cửu Dương thở dài nghĩ “huynh khổ công cực nhọc khắc tượng tặng muội, chỉ vì muội tôn thờ vị Bồ Tát Quan Âm. Còn bản thân huynh, trong thời điểm loạn ly này, huynh đâu có ở không mà tầm sư học đạo? Ngồi lâu mỏi cẳng khắc phật Thích Ca để làm chi? Mặc dù bức tượng mới này được khởi đầu bằng chữ Thích. Nhưng không phải Thích Ca Mâu Ni. Đạo hiệu của huynh bây giờ cũng là Thích, nguyên bản là Thích Nữ Thần Y!”
- Không phải phật Thích Ca - Cửu Dương lắc đầu - Nhưng người này cũng từ trên trời xuống. Muội cứ đoán thử.
Được sư huynh mách nước, Nữ Thần Y chớp mắt, đoán thử:
- Là tiên nữ?
- Ừm… - Cửu Dương nheo mắt lắc đầu - Chưa đúng hẳn nhưng cũng gần ná ná tiên nữ. Muội ráng suy nghĩ thêm một hồi.
Nữ Thần Y bặm môi nhưng chỉ ráng có nửa hồi thì bó tay cúi đầu quy phục. Thấy sư muội xịu mặt chịu thua câu đố bí mật, Cửu Dương tặc lưỡi bật mí:
- Bức tượng này là tượng nữ thần. Thế nào? Đã đoán ra chưa?
Nghe Cửu Dương tiết lộ danh tánh của hình nộm gỗ, Nữ Thần Y ngạc nhiên một cách sung sướng. Đây là lần đầu tiên chàng khắc tượng của nàng. Nữ Thần Y thầm hỏi “chẳng biết lúc bức tượng hoàn chỉnh rồi trông có giống mình không?” Suy nghĩ đến đó, Nữ Thần Y liếc sư huynh dụ dỗ:
- Huynh nhớ làm cho đẹp đẹp nha?
Vừa nói nàng vừa hé miệng cười tươi tắn. Cửu Dương biết tỏng:
- Đẹp đẹp hả? - Chàng đằng hắng - Cái đó khó à!
- Sao lại khó? – Nữ Thần Y khua mỏ.
- Muội xấu mà bảo huynh làm cho đẹp thì khó chứ sao? – Cửu Dương đáp tỉnh khô.
Nữ Thần Y chết gí trước câu trả lời. Đôi chân son nhỏ rã rời quỵ xuống sân. Cửu Dương dang cánh tay ân cần ra đỡ nhưng giai nhân nhịn nhục quá giới hạn.

Ban đầu, Nữ Thần Y vọng tưởng tai nghe nhầm, ngỡ ngàng như đang nằm chiêm bao. Mãi đến khi sống mũi cay nồng thì mới biết đấy là hiện thực, nàng bật khóc rấm rức.
- Huynh tài giỏi nhất là lúc ăn hiếp muội! - Nữ Thần Y tức tưởi.
Thấy bờ mi ướt sũng, Cửu Dương thương xót não nề. Chàng ngồi xuống bên cạnh sư muội, rối rít nói:
- Muội mau nín khóc, huynh chỉ đùa chơi!
Nữ Thần Y lâu nín. Cửu Dương liền lấy cây quạt xòe ra quạt cho mát, à không, quạt cho nàng. Nữ Thần Y khóc dai dẳng, cứ thút thít mãi, chưa chịu tắt cái đài. Gia Cát tái lai xếp binh khí lại, rồi thở dài. Chàng buồn lây nỗi buồn sư muội. Ngồi một hồi, chẳng biết làm sao, chàng đành di chiếc quạt viết tên nàng trên cát.

Đến khi lệ giếng khô cạn. Nữ Thần Y đưa tay quệt nước mắt:
- Huynh đừng tự bào chữa, rõ ràng đang chê bai muội chứ không phải đùa chơi.
Biết nàng hiểu lầm câu nói vui, Cửu Dương nựng cằm sư muội:
- Không có chê đâu mà.
- Huynh có chê! – Nữ Thần Y sụt sịt.
- Không có! – Cửu Dương phẩy tay bác bỏ - Huynh thật tình chỉ đùa chơi!
Nữ Thần Y không tin lời phủ định. Nàng đứng bật dậy, hậm hực hỏi:
- Vậy tại sao không thấy huynh đùa chơi nữ nhân khác mà cứ chuyên môn trêu chọc muội?
- Tại vì huynh không yêu họ!
Câu tỏ tình chàng vừa nói xong, nàng không kịp nghe đã bỏ chạy về phòng. Mái tóc bồng tung bay trong gió.

Cửu Dương đứng im lặng lẽ nhìn, nghe lòng chàng tràn ngập mến thương. Và chàng chợt nhíu mày rồi ngoảnh đầu trông sang. Hình như có tiếng bước chân Tiểu Tường lảng vảng?

(còn tiếp)
 
Hồi 14: Giang Nam phong vân
Giang Nam. Bình minh.

Sau khi lão Tôn bắn tin khẩn cấp đến địa đạo Tây Hồ, các thành viên bang hội liền tụ tập ở tông đường chờ mệnh lệnh. Lâm Tố Đình, Nữ Thần Y, và Tiểu Tường không đến đó tham dự. Họ ba người ở lại Hắc Viện chăm sóc vết thương của Trương Quốc Khải. Bệnh tình của chàng tuy đã có tiến triển nhưng công phu vẫn chưa khôi phục hẳn.

Tiện thể cũng xin giới thiệu đôi chút về khu căn cứ bí mật thứ hai của bang phái Đại Minh Triều. Hắc Viện là địa bàn thứ nhất, đã được nhắc qua. Còn trung tâm hoạt động thứ ba chính là đồn Bạch Nhật, sau này mới nói đến.

Địa đạo Tây Hồ là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất. Hệ thống này đã được các thành viên bang phái phản Thanh phục Minh đào, bắt đầu vào cuối thời điểm trị vì của Hoàng Thái Cực, vị hoàng đế thứ hai thuộc triều đình nhà Thanh.

Địa đạo Tây Hồ là nơi trú ẩn của các vị đương gia và nhóm thành viên bang hội Đại Minh Triều tại Giang Nam. Địa đạo còn là chỗ cất giấu tài liệu mật thám, là trạm cứu thương, là nơi hội họp, và là kho chất chứa binh khí.

Địa đạo được đào bên cạnh Tây Hồ bởi vì khu vực đó thuộc khu đất thép, tức loại đất sét hòa với đá ong nên có độ bền rất cao. Hệ thống của địa đạo bao gồm thư phòng, tông đường, bệnh xá, nhà bếp, kho chứa thuốc, và kho lương thực... Địa đạo không chỉ đơn giản là cơ quan hoạt động chính trị mà còn trở thành chốn sinh sống của rất nhiều thành viên bang phái Đại Minh Triều.

Về quy mô, hệ thống địa đạo Tây Hồ có tổng chiều dài toàn tuyến trên hai trăm dặm, với ba tầng sâu khác nhau. Tầng trên cách mặt đất tám thước. Tầng giữa cách mặt đất mười sáu thước. Còn tầng dưới cùng thì cách mặt đất tới những hai mươi bốn thước. Địa đạo Tây Hồ nằm sâu trong lòng đất nên có cài lỗ thông hơi ở các lùm cây.

Địa đạo Tây Hồ đã được Sư Thái, Mã Lương, và thành viên bang hội xây dựng sau khi học đường Hắc Viện hình thành. Họ bắt tay đào xới hệ thống liên hoàn vào những năm cuối cùng của Hoàng Thái Cực, mãi cho đến cuối đời của hoàng đế Thuận Trị thì địa đạo mới chính thức hoàn tất. Căn cứ bí mật này đã được các vị đương gia sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống triều đình nhà Thanh.

Trở lại câu chuyện. Cửu Dương men theo đường hầm bí mật, từ Hắc Viện đi đến tông đường của địa đạo Tây Hồ. Các hậu thủ đang ngồi đăm chiêu, thấy Giang Nam thất hiệp bước vào thì vội đứng lên vòng tay, cúi đầu cung kính:
- Tham kiến thất đương gia.
Cửu Dương vẫy tay mời họ ngồi, rồi chàng nhẹ nhàng an tọa lên chiếc ghế gỗ nâu. Chàng chưa nói câu nào thì lão Tôn chạy vô thưa:
- Đại đương gia đến.
Nghe danh tánh Thiết Đầu Lôi, các thành viên bang hội lẫn Cửu Dương đồng loạt đứng dậy, nét mặt rất đỗi vui mừng. Nhoáng một cái, Giang Nam đại hiệp xuất hiện trong chiếc áo tơi đẫm nước. Chiếc áo được bện bằng lá cọ khô.
- A di đà phật - Hòa thượng Khẩu Tâm bước chân qua cửa, chắp tay chào.
- Tham kiến đại đương gia – Tất cả đồng thanh.
Thấy mọi người nghênh đón long trọng, Khẩu Tâm điềm đạm bảo:
- Thiện tai, thiện tai. Bần tăng là kẻ tu hành, khẩn xin các vị đừng đa lễ.
Sau khi thốt câu khiêm tốn, Khẩu Tâm cởi áo tơi, giũ nước, rồi để tựa vào cánh cửa. Ở trong địa hầm lúc bấy giờ không gian tịch mịch. Chiếc lò sưởi nơi góc phòng tỏa hơi nóng. Đống than hồng đỏ ói, chói lòa. Bên ngoài trời đổ mưa to.
- Mời đại đương gia an tọa - Lão Tôn trân trọng dang tay.
Khẩu Tâm liền đến ngồi lên chiếc ghế mun đen, cách Cửu Dương một khoảng. Chiếc ghế gỗ mun được đặt phía dưới bậc tam cấp. Bậc thang bắt lên bục gỗ, trên đó có chiếc ghế lớn, vốn là vị trí của thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân. Ở đằng sau bục gỗ là linh đường, nơi thờ bài vị của tứ đương gia, ngũ đương gia, và lục đương gia. Ba vị đương gia quá cố từng là ba thành viên đắc lực trong nhóm Giang Nam hiệp sĩ nhưng đã không may thất thủ và hy sinh ở Tây Sơn. Kế bàn thờ bài vị của ba người họ là tấm địa đồ non nước.

Khẩu Tâm an tọa chưa được bao lâu thì quay sang bảo Cửu Dương:
- Thất đệ, huynh bắt được tin nên đến giúp một tay.
Cửu Dương gật đầu cảm khái:
- Có huynh ở đây rất tốt, thêm một người thêm sức lực.
Gia Cát tái lai định nói câu tiếp theo thì lão Tôn chen lời. Ông lão đang ngồi hướng bên phải Cửu Dương.
- Không biết đại đương gia có tin tức gì của thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân? – Lão Tôn nói nhanh.
Hỏi xong, lão Tôn hồi hộp dán mắt vào mặt Khẩu Tâm. Vị hòa thượng chưa trả lời thì người trung niên ngồi cạnh lão Tôn lên tiếng:
- Đến bây giờ mà thiếu đà chủ vẫn chưa quay về địa đạo Tây Hồ hội ngộ chúng ta, tôi e vết thương của Sư Thái trở nặng. Chẳng lẽ bà lâm cảnh nguy nan?
Người thanh niên khác vọt miệng:
- Sau biến cố Tây Sơn, chúng tôi chỉ nhận một bức thư bồ câu duy nhất gởi từ đồn Bạch Nhật. Trong thư báo tin Sư Thái bế môn, thế thôi.
- Đúng rồi! – Nhiều thành viên bang hội nhao nhao - Sau lá thư đó thì tổng đà chủ lẫn thiếu đà chủ hai người họ đều bặt vô âm tín.
Khẩu Tâm đọc được sự bận tâm trong mắt mọi người nên nói:
- Các vị đừng quá lo lắng. Thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân đang liều thương cho Sư Thái ở đồn Bạch Nhật. Hai người họ không sao.
Và Khẩu Tâm hỏi lại:
- Còn tam đương gia Trương Quốc Khải thế nào?
- Tánh mạng của tam đương gia bình an vô sự – Lão Tôn mau mắn đáp – Nữ Thần Y đã tìm ra cách triệt chất độc Kinh Phủ.
- Tạ trời phật!
Khẩu Tâm chắp tay khấu đầu một cái. Khi chàng ngước lên thì thấy lão Tôn cụp đôi mắt. Ông ấy buồn bã nói thêm:
- Nhưng người đồ đệ của Nữ Thần Y thì không được may phước. Nó cùng hàng tá thường dân bá tánh bị bọn cẩu Thanh bắt giam.
- A di đà phật – Khẩu Tâm âm thầm khấn niệm trước khi cau mày hỏi lão Tôn - Sao lại như vậy?
Nhân lúc lão Tôn tường thuật câu chuyện xui rủi thì Cửu Dương rời khỏi ghế, đi đến nơi treo tấm bản đồ khổng lồ. Chàng đứng khoanh tay xem xét đường lộ và nghiên cứu tỏ tường các ngõ hẻm.

(Tiếp theo)

Khẩu Tâm ngồi nghe, chốc chốc lại thở dài, tới khúc bọn quân binh muốn giam cầm luôn cả Cửu Dương và Nữ Thần Y thì lắc đầu nói:
- Chúng ta nhất định không thể để binh lính triều đình lộng hành như vậy được.
Các thành viên bang hội rất căm hờn vụ binh sĩ tống giam dân lành. Thành ra, Khẩu Tâm vừa bộc lộ cảm nghĩ xong thì có vô số người đập bàn cáo trạng:
- Hồi tháng trước, sông Trường Giang lụt lội, triều đình không xuất kho đắp đê thì thôi, còn nhẫn tâm tăng thuế. Lại nữa, đám binh lính láo toét cứ ngang nhiên ra mặt hiếp đáp dân lành hoài. Bọn chúng chẳng những ăn uống không trả tiền mà còn đánh đập tiểu nhị và giam giữ dân chúng chỉ vì mấy câu nói có hàm ý chỉ trích triều đình Mãn Châu.
- Chưa hết đâu! – Vị thanh niên nọ hét toáng - Hôm qua còn có thêm mấy mươi người bị giam giữ, cũng chỉ vì nói trật vài lời.
- Bọn chúng thật là quá đáng! – Người trung niên kia thu nắm đấm - Chúng ta phải ra mặt làm phản thôi!
Lập tức, có tới vài chục người chém tay vào không khí:
- Nói hay lắm! Chúng ta phải giết sạch đám chó Thanh! Đuổi bọn tẩu cẩu Mãn Châu ra khỏi đất đai trung nguyên!
Ở đằng kia, nơi treo tấm bản đồ, Cửu Dương không tán thành mưu lược chọi thẳng cánh triều đình nhà Thanh. Quân địch đang đông, sức lại mạnh. Còn phe ta thì quá yếu ớt. Quân vô thế cơ. Nếu mà choảng nhau thì chỉ có nước địch chết ba, ta chết ráo. Cửu Dương khẽ lắc đầu. Chàng đứng im chờ mọi người hò hét cho đã, đợi cơn giận dữ trút qua. Sau hồi to tiếng, bọn họ dịu lại.

Tới lúc này, Cửu Dương mới lên tiếng giãi bày:
- Các huynh đệ đừng quá nóng nảy, hãy nhớ rằng ở nhà chúng ta còn có thê tử với lại hài nhi.
Hầu hết tất cả thành viên bang hội lặng thinh nghe Cửu Dương phân tích. Trong lòng họ đột nhiên cảm giác bùi ngùi, nỗi thương nhớ vợ con bủa vây tâm não. Họ kháo nhau:
- Gia Cát tái lai nói rất chí lý. Tội phản nghịch bất đạo, thiên tử khai đao. Ít nhất là bị tru di tam tộc.
Nhưng cũng không ít thành viên bang hội băn khoăn nói:
- Chả lẽ chúng ta vì tham sống sợ chết để rồi bó tay ngồi xem bọn cẩu Thanh đánh đập hoặc giam cầm dân chúng vô tội?
- Đương nhiên là không! - Khẩu Tâm bất thình lình lên tiếng bênh vực Cửu Dương – Chúng ta nhất định đánh đuổi bọn Mãn Thanh, kế hoạch này chỉ trong sớm muộn mà thôi, các vị cứ việc an lòng.
- Đúng vậy! - Lão Tôn nói - Chúng ta nên liệu việc cấp bách trước, cứu người là quan trọng trên hết, còn công vụ khởi nghĩa thì hãy tính sau.
Rồi lão Tôn và Khẩu Tâm không hẹn mà cùng đứng lên tiến đến sau lưng Cửu Dương. Khẩu Tâm hỏi Gia Cát tái lai trong khi các thành viên bang hội xúm tụm lại nghe ngóng:
- Bây giờ chuyện đầu tiên mà chúng ta phải chú tâm là tìm cách giải cứu đám phạm nhân từ trong ngục thất. Không biết đệ có chủ trương gì chưa? Có thể nào nói ra để mọi người cùng tham khảo?
Cửu Dương không đáp lời Khẩu Tâm mà hỏi trổng:
- Có bao nhiêu người đang bị giam cầm?
Lão Tôn thở dài bảo:
- Theo dự định thì trên dưới có đến gần năm mươi người đang bóc lịch trong nhà lao.
Cửu Dương vừa lắng tai nghe lão Tôn bẩm báo vừa cau mày tính toán kế sách. Chàng tự hỏi phải làm sao đây? Nơi ngục thất cửa ngõ chằng chịt. Mỗi ngõ đều được binh sĩ cai quản nghiêm ngặt đến độ con ruồi cũng khó bay lọt huống hồ con người muốn đào tẩu. Chẳng những thế, địa hình nhà tù còn được xây cất vòng vo phức tạp, cạm bẫy trùng trùng điệp điệp. Sa chân vào đó như sa vào trận kỳ môn bát quái. Nếu không quen thuộc đường đi ngõ rẽ sẽ khó trở ra ngoài. Thôi thì tìm cách khác vậy. Cửu Dương xòe cây “nam châm quạt” phe phẩy, nói:
- Để tránh làm động đám quân binh, chúng ta nên theo ngõ hậu vào giải cứu khâm phạm rồi rút lui một cách êm ái.
Mưu cơ của Cửu Dương mù mờ như khói bếp khiến nhiều thành viên bang hội trơ mắt:
- Ý của thất đương gia là?
Lão Tôn bạo dạn đoán mò:
- Chắc thất đương gia có ý định an bài cướp ngục?
- Đúng phân nửa! – Khẩu Tâm bật ngón cái lên khen ông lão.
Khẩu Tâm quả là nhanh trí, chỉ cần nghe loáng thoáng đã biết Cửu Dương muốn làm thế nào để giải phóng phạm nhân. Vị hòa thượng tự nguyện thay thế Cửu Dương giải thích với mọi người:
- Không chỉ đơn giản là cướp ngục, mà cướp ngục bằng cách đào đường hầm bí mật thông tới nơi giam giữ tù binh.
- Đúng vậy! – Cửu Dương gật đầu nói - Lúc nãy, tôi đã quan sát kỹ càng bức sơn đồ. Nếu tôi tính không sai thì tọa độ của đại lao nằm dưới chân ngọn đồi Hoang Liêu, cạnh con sông. Nên sau khi cứu người xong thì chúng ta có hai kế hoạch. Thứ nhất là rút lùi theo đường núi tới Phong Đô. Thứ hai là chèo ghe lênh đênh trên mặt nước xuôi dòng Thanh Lộ, một chi nhánh nhỏ của sông Dương Tử để rời khỏi Giang Nam. Nếu các vị đồng ý kế hoạch này thì chúng ta nên bắt tay ngay. Nội trong năm ngày, từ trên đèo Hoang Liêu, chúng ta sẽ đào đường hầm xuyên sỏi đá tới tận nơi cai ngục.

Mọi người định vỗ tay hoan hô sách lược thì bị Cửu Dương gạt phắt:
- Nhưng tôi báo trước, kế hoạch này nói ngoài miệng dễ dàng nhưng làm thì rất khó. Lý do thứ nhất, nhỡ chúng ta đoán lệch hướng để rồi đào sái chỗ, chạm trúng mé sông thì nước sẽ tràn vào. Thứ hai, chúng ta không có tấm bản đồ lao tù trong tay nên tôi e khó mà biết được chỗ giam người vô tội, chỗ nhốt những kẻ cướp của hoặc kẻ sát nhân. Tôi không muốn chúng ta vì cứu người thân mà phóng thích nhầm những tên đầu lâu đáng bị xử án tử hình.
Khẩu Tâm, lão Tôn, cùng các thành viên bang hội hào hứng không được bao lăm thì bị Cửu Dương nói cho tới dè dặt. Cửu Dương dẫn dắt họ đi một vòng thật lớn nhưng cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Họ nhìn nhau như muốn hỏi:
- Vậy thì chúng ta nên làm thế nào đây? Chả lẽ chúng ta phải vì đại nghĩa mà diệt thân, bỏ mặc năm mươi mạng người không lo tới?
Cửu Dương biết các thành viên bang hội đang nghĩ những gì. Chàng tặc lưỡi định trưng bày ý kiến mới thì bỗng nhiên một thành viên lên tiếng:
- Thất đương gia có trí lực tốt như vậy thì chắc chắn đã nghĩ được thượng sách để đánh cắp tấm bản đồ lao ngục. Tại hạ nói đúng không thất đương gia?
Cửu Dương xếp cây quạt lại, vòng tay cúi đầu, nói:
- Đa tạ huynh đài khen ngợi!
Sau khi khéo léo đáp lời ca tụng, Cửu Dương nhìn Khẩu Tâm, bảo:
- Đệ quả là có… hạ sách để đánh cắp tấm địa đồ lao ngục, nhưng đệ muốn trở về Hắc Viện thương lượng với Tiểu Tường.
Nãy giờ Khẩu Tâm lo ngay ngáy cho tánh mạng của Hiểu Lạc và đám dân lành, nay nghe có kế sách đánh thó tấm địa đồ thì mừng rỡ vỗ vai Cửu Dương.


 
Hồi 14: Giang Nam phong vân (tiếp theo)
Hắc Viện. Giờ Ngọ.

Ở bên dưới từ đường của Hắc Viện, bữa cơm trưa thân mật được bày ra. Hồi nãy, Thiết Lâm với Tân Quý có tới hỏi thăm sức khỏe của tam đương gia. Họ gần như nhảy cẫng khi trông thấy da dẻ của Trương Quốc Khải hồng hào, thần sắc vô cùng sáng sủa và… tối cũng sủa. Cả hai vị tú tài huyên thuyên với Trương Quốc Khải vài câu rồi bá vai bỏ đi làm thơ vẩn vơ trong vườn.

Hiện tại có năm người quây quần bên mâm cơm. Nói năm người là nói về vị trí địa lý, nói cho xôm chứ ăn thì chỉ một mà thôi. Bốn người kia chẳng ai rớ chén đũa. Có thể họ không đói hoặc đã no rồi. Nhưng cũng có lẽ là tại vì trong lúc này có một người đang say sưa nói, còn ba người kia chăm chú lắng nghe.

Hai trong ba người đang ngồi chống cằm chăm chú lắng nghe là Lâm Tố Đình và Tiểu Tường. Nữ Thần Y bận múc từng muỗng canh đút Trương Quốc Khải. Còn Cửu Dương thì say sưa trình bày kế hoạch cướp ngục cứu tù binh.

Cửu Dương vừa quảng cáo sơ sơ cái đoạn dùng đường hầm cứu đám tù nhân và Hiểu Lạc thì bị Tiểu Tường gián đoạn. Tiểu Tường vỗ tay bôm bốp:
- Ý kiến hay tuyệt!
Lâm Tố Đình cũng phấn khởi không kém. Nàng chà hai lòng bàn tay vào nhau, bảo:
- Người xưa có câu “dụng binh phải thần tốc,” cho nên huynh hãy mau lựa ngày giờ cầm cờ thượng lộ, trận chiến này muội sẽ theo giúp một tay, cứu Hiểu Lạc về đây.
Gõ mõ xong, Lâm Tố Đình chợt nhớ chi tiết quan trọng:
- Ủa mà các huynh định chừng nào bắt đầu xuất phát?
Cửu Dương lắc đầu đáp nhanh:
- Còn chưa đào được đường hầm thì đâu thể nào hành động.
- Sao thế? – Lâm Tố Đình há hốc miệng.
Riêng Tiểu Tường thì nóng gáy nên xực lại:
- Các huynh chỉ có việc lấy mấy cái thuổng đào đào bới bới thôi, có khó khăn gì mà không chịu hành động?
- Không hẳn đơn giản như muội nghĩ đâu? - Cửu Dương so vai giãi bày – Chúng tôi không nắm bản đồ địa ngục trong tay thì làm sao mà biết phải đào hướng nào cho trúng? Nhỡ đụng mép sông là tiêu tùng.
Lâm Tố Đình nhướng mắt:
- Chắc huynh nói quá.
Tiểu Tường trề môi:
- Đào lộn đào lại mấy hồi!
Điệu bộ khinh dể của Lâm Tố Đình và Tiểu Tường khiến Cửu Dương tức sôi nhưng không nói gì. Chàng chỉ ngồi gãi cằm suy nghĩ. Chàng rất muốn lên tiếng nhờ Tiểu Tường đánh cắp tấm bản đồ địa lao. Ngặt cái là thâm tâm chàng mâu thuẫn. Chàng không định làm Phạm Lãi, càng không định khuyên Tây Thi đi hầu tri huyện lão gia, dùng tình một đêm đổi chác năm mươi mạng người.

Cửu Dương suy tới nghĩ lui, rốt cuộc đành quyết chí một mình một ngựa tự giải quyết vấn đề. Chàng quyết tâm tìm cách khác, vẹn toàn hơn, và chủ yếu là không cần phải hy sinh người nữ nhân bên cạnh.

Tự kỷ thỏa thuê, Gia Cát tái lai quay sang nhìn Trương Quốc Khải. Trong lòng Cửu Dương ước ao trời phật cải tạo số mệnh, hóa chàng thành tam đương gia. Tuy rằng Trương Quốc Khải thọ thương ở Tây Sơn, bị Khang Hi thụi một dao suýt chết. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Bởi đích thực là mỗi ngày Trương Quốc Khải đều được Nữ Thần Y săn sóc. Chỉ cần có người con gái dịu dàng khả ái đó ở bên cạnh thì, đối với Cửu Dương, đánh gãy cặp giò cũng chẳng lo.

Đang dệt mộng tào lao, Cửu Dương giật mình khi nghe Nữ Thần Y bảo:
- Sao huynh không nghĩ cách gì đó để đánh thó tấm bản đồ đại lao?
- Đã nghĩ ra cách từ sớm rồi – Cửu Dương ậm à ậm ừ– Nhưng mà cách đó… không tốt cho lắm.
- Cách đó là cách gì? – Tiểu Tường tò mò.
Cửu Dương nhìn Tiểu Tường, ngập ngừng hỏi lại:
- Muội thật muốn biết cách đó là cách gì hả?
- Lẽ đương nhiên – Tiểu Tường tung hai tay lên không trung.
Cửu Dương ngồi yên trầm tư mặc tưởng, chưa dám nói. Lâm Tố Đình thấy sư huynh lửng lơ con cá vàng, anh chàng ăn nói lâu lắc thì bắt đầu bực mình. Nàng nghĩ rằng chàng hống hách, chẳng muốn tiết lộ mưu sách cho nàng nghe nên thét be be:
- Cách đó là cách gì? Huynh cứ nói mau đi, không thôi chờ đến trời tối thì cái mông muội mọc rễ mất rồi!
Bị Lâm Tố Đình la hét ầm ầm bên tai, Cửu Dương thốt không trọn lời:
- Cách đó là… là… - Chàng cà lăm.
Nghe sư đệ là là ủi ủi… quần đùi, Trương Quốc Khải thúc hối:
- Chắc đệ muốn cho người trà trộn vào phủ tri huyện đánh cắp tấm bản đồ? Nhưng đệ muốn triệu ai đi? Đại ca Khẩu Tâm, lão Tôn, hay là đệ cứ để huynh đi thử một phen?
Trước lời lẽ như đống giẻ nhùi của tam sư huynh, Cửu Dương xúc động khụt khịt mũi. Trương Quốc Khải bệnh tình chưa khỏi mà hăng hái đòi vào hang cọp.
- Không dễ dầu gì - Cửu Dương lắc đầu - Trong mấy ngày qua, hôm nào đệ cũng lén đến trước cổng tri phủ xem xét, thấy rất khó ra tay. Cho dù là ban ngày hay ban đêm cũng vậy. Bọn binh lính trực chỉ canh gác, chẳng một phút hớ hênh.
- Vậy phải làm sao? – Trương Quốc Khải hỏi, gương mặt rầu rĩ đến tội.
Cửu Dương vì bất đắc dĩ mà buộc lòng thổ lộ chiến thuật mỹ nhân kế. Chàng hạ thấp giọng, ngụ ý lòng vòng:
- Theo đệ nghĩ thì... chỉ có tiên nữ mới bay lọt vào phủ tri huyện mà thôi.
Nữ Thần Y nghe lướt qua là biết Cửu Dương muốn ngầm chỉ điều gì:
- Còn mỹ nữ thì sao? – Nữ Thần Y nói, cố tình dùng chữ mỹ, tránh chữ kỹ.
Tiểu Tường đang ngồi bặm môi khóa mỏ, chợt nghe Nữ Thần Y và Cửu Dương quanh co thì trí óc lóe sáng. Tiểu Tường búng tay cái chóc:
- Phải ha! Có thế mà nãy giờ muội nghĩ không ra. Giang Nam tri huyện lão gia mê gái đẹp, đêm nào cũng có vài kỹ nữ ở Thái Hồng Lâu đến hầu.
Và Tiểu Tường véo tình nhân một cái ngay đùi non:
- Huynh có mưu kế thì nói toẹt cho rồi, còn bày đặt vòng vo tam quốc.
Cửu Dương nhăn nhó giơ tay thoa vết cấu. Tiểu Tường lại véo chàng thêm cái nữa, nhưng lần này nàng nhéo ngay chỗ… xích lên trên đùi một tí xíu, thiếu chút là trúng chỗ hiểm. Nữ Thần Y ngỡ sắp có trận ẩu đả liền len tay vô… chính giữa giải hòa:
- Giờ này mà hai người còn có tâm tình… nhéo lộn?
- Nhéo trúng chứ nhéo lộn thì nhéo làm chi? - Lâm Tố Đình xỏ ngọt.
Bị tri kỉ đá giò lái, Nữ Thần Y cười hiền. Rồi vị Hoa Đà tái thế liếc Tiểu Tường dụ khị:
- Cô mà giúp Thiên Văn chuyến này thì dù làm trâu làm ngựa huynh ấy cũng chịu.
- Được thôi! - Tiểu Tường đập tay lên ngực.
Và nàng hứa chắc với Cửu Dương:
- Huynh cứ để muội đi lo. Đêm nay muội biết có Hồng Nhi, Cúc Nhi, và Lan Nhi theo Uyên ma ma đến đó. Muội sẽ nhờ họ đánh thó tấm bản đồ.
Cửu Dương gật đầu cảm tạ, lòng dạ vui sướng vô bờ. Không ngờ mưu mô của chàng gọn gàng trót lọt. Tiểu Tường khỏi phải đi hầu tri huyện lão gia.

Cửu Dương định mở lời cám ơn thì Tiểu Tường nũng nịu nói:
- Sau khi muội giúp huynh hoàn thành đại sự thì huynh sẽ đền đáp muội như thế nào?
Lâm Tố Đình nghe Tiểu Tường đòi hỏi thù lao liền trừng mắt:
- Thì như Nữ Thần Y nói hồi nãy. Huynh ấy sẽ làm ngựa cho cô cưỡi. Lúc đó cô tha hồ phi nước đại. Sướng quá rồi còn muốn cái gì nữa đây hả cô hai?
Lâm Tố Đình chưa nói dứt câu “cúng cùi,” Trương Quốc Khải đã bật cười ha hả. Ngồi bên cạnh Trương Quốc Khải, Nữ Thần Y thẹn thò tới nỗi đánh rơi chén canh xuống sàn. Câu nói của nàng quá là trong sạch mà bị Lâm Tố Đình khuấy đến đục ngầu, rồi còn bẻ cong queo ý nghĩa thẳng thót của người ta. Đúng là bó tay, bó chân, bó toàn thân luôn. Lâm Tố Đình nham nhở hết sức tưởng tượng.

Bây giờ bàn tới đương sự. Cửu Dương nhắm mắt định thần, âm thầm vận mười hai thành công lực cố xua đuổi hình ảnh ngựa người người ngựa mà Lâm Tố Đình mới vừa vẽ vời trong trí của chàng. Khổ cái là đuổi hoài cũng đuổi không xong, chàng đành nhăn mặt như Tôn Ngộ Không ăn ớt.

Thấy tâm trạng Cửu Dương rộn ràng, Tiểu Tường quơ chiếc đũa đang nằm lăn lóc trên bàn, dùng nó làm cây thước khẽ tay Lâm Tố Đình:
- Cô là chuyên gia nói bậy không hà!
Tiểu Tường ngoài miệng mắng mỏ nhưng sâu hoắm nơi đáy lòng có khoái làm kỵ mã không ta?

(Còn tiếp)
 
×
Quay lại
Top